Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 108 hesel "D"!

Dalekohled

míti - štěstí, sblížení s neznámými [6]

Dáma (žena)

- mrzutost [9]
viděti vzácnou dámu - vše směřuje k tvému blahobytu [6]

Dáma (Hra)

viděti nebo hráti (také Šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech. [1]

Damašek

- slušné živobytí [6]
míti damaškové šaty - veselost [6]

Daň

platiti - plnění povinnosti [6]
vybírati - osobní nebezpečí, též velká starost [6]

Daňek

zabíti - zvítěziti nad nepřítelem [9]
zabíti ho: přemožení nepřítele. [1]

Dar, Dárek

dostati: s nepříjemnostmi se potýkati. [1]
někomu dáti - vždy pomluvy, výčitky [6]
obdržeti - čest, zisk [9]
obdržeti - závist [6]
přijímati: šťastná změna. [1]
rozdávati: klid, spokojenost. [1]
sám dávati - hanba, mrzutost [9]

Darebák

míti ho nablízku - svatba s praporčíkem [6]

Datel

- všetečný mluvka a zvědavec [6]

Datle

- značí polibek [6]
chutnají-li sladce - vydobudeš si lásky [6]
jísti - v lásce první políbení [6]
jísti: od žen se rád nechat okukovat. [1]
rozdávati: polibky dostati. [1]

Dávidlo

nabízeti - hleď svého času co nejvíce využít [6]

Džbán

džbán naplněný vínem - svatba [9]
džbán rozbíti - smrt [9]
místo nohou jej míti - přijdou namáhavé dny [6]
na pivo s okrasami - veselost [9]
nésti rozbitý - štěstí [6]
prázdný nésti - tužba duchovní [6]
vodou naplněný - neštěstí [9]
zdvihati - nebuď prostomyslný [6]
ze džbánu nalévati - nemoc [9]

Džber

býti jím - sejdeš vraždou ze světa [6]
plný viděti a nemoci ho vzíti: znamená úmrtí v rodině. [1]
plný vína viděti: dobrý příjem. [1]

Déšť

Viz: Liják;
- majetek [6]
děšťový příval s větrem a bouří - hrozící nebezpečí [6]
dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí [9]
žene-li se prudce do oken - boj se o své štěstí [6]
kalný - nemoc [6]
krvavý - zlá válka [6]
liják - více majetku [6]
mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek [9]
Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi. [4]
pomalý a drobný - méně majetku [6]
smolný - hanebnost, trvalé zarmoucení [6]
stříbrný - peníze a pravda náboženská [6]
stříbrný - smutek a trápení [9]
velký - trvalé klopoty [9]
zlatý - peníze a láska [6]
zlatý - radost a veselí [9]
zmokneš-li - různá protivenství [6]

Děťátko

novorozené - potěšení i starosti [6]

Decimálka

vážiti se na ní - hleď si více svého zdraví [6]

Dědictví

- chudoba [9]
dostati: bída a zármutek. [1]
obdržeti - značná ztráta či chudoba [6]

Dědina

viděti - veselá společnost [9]

Defilé

přihlížeti - hledáš své štěstí na nepravém místě [6]

Dekoltáž

nadměrnou ukazovati - změna v bytě [6]

Delegace

se účastniti - neduživost [6]

Delfín

hráti si viděti: neštěstí nebo i smrt. [1]

Dělník

viděti jich mnoho - dojdeš štěstí jedině prací [6]

Dělo

Viz: Kanón;
aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost [9]
viděti: nepříjemnosti. [1]

Dělostřelec

- veselost [9]

Denice

viděti ji zářící na nebi - veliké štěstí [6]

Dešťovka

viděti ji - škoda [6]
vodu chytati - domácí přičinlivost [9]

Depeše

zasílati nebo obdržeti - úzkost [6]

Desátník

viděti ho - starost [6]

Destilační baňku

viděti: nepříjemnosti, neštěstí. [1]

Děti (Dítě, Děcko)

děti krmiti - starost v domácnosti  [9]
hladiti dítě - nekonejši se v starostech [6]
hrající si - rozmnožení majetku prací, hojný užitek [6]
hrát si viděti - veselé mysli býti [9]
koupající se - veliká potěcha [6]
malé - starost [6]
nositi - lidumilnost [9]
padat viděti - s bázní něco začínáš [9]
padnouti - úzkost, škoda z obchodu [6]
s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc [9]
uspávati - oddech na čas od starostí [6]
velké - pomoc a úleva [6]
viděti hezké - jest dobře [9]

Deštník

- uspokojivé poměry [9]
dešťovou vodu píti - nějaká pochvala [6]
jím se v hrobě manželově rýpati - tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí [6]
míti - dostane se ti pomoci v tísni [6]
nositi - nedobře se brániti [9]
slunečník - chladnost proti pochlebníkům [9]
v dešti nostiti - buď opatrný v obcování s cizí ženou [6]

Děvče

Viz: Žena;
klasy sbírající - budoucí vzorná paní [6]
krasavice - příjemné zvěsti [6]
líbati - příjemné besedy [6]
plačící viděti - svatba [6]
rozprávěti s ním, s mladým a hezkým - spokojenost [6]
s dítětem - varuj se tělesné lásky [6]
s dívkami nahými skotačiti - jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená [6]
s knězem - oddavky [6]
s vojínem - kam vítr, tam tvoje láska [6]
svlečené - hříšné styky [6]
u vody - má pravdivou povahu [6]
v kostele - rozejdete se [6]
v koupeli - čistota mysli [6]
v květech - cudnost a nevinnost [6]
v lese - žena zdravá, ale divoká [6]
zouvati se - můžeš očekávat velké štěstí [6]

Děvečka

Viz: Služebná;
míti aneb viděti - podezření [9]
přijímati ji - nové pořádky [6]

Devět

číslo viděti - štěstí [9]

Díž (Díže)

plnou viděti: bohatství. [1]
prázdnou viděti: bída. [1]
v ní chleba místiti - požehnání v domě [6]

Diadém

si nasaditi: ztráta, onemocnění. [1]
sobě nasaditi - budeš vyznamenán [9]
ztratiti - stane se ti příkoří [9]

Diamant

Viz: Drahokam;
- nemoc [9]
- zářící pravda náboženská [6]
míti - mámivé štěstí [9]
náhrdelník z něho - velké požehnání [6]
prsten s ním - vysoká čest [6]
sbírati - falešná naděje, ztráta [9]
z prstenu ztratiti - buď moudrý a hodně opatrný [6]

Dílna

- práce a píle tě budou doprovázet [6]
v ní býti - poctivost a pracovitost [6]

Dílo

jakékoli viděti - získáš peníze dobrým nápadem [6]

Dimanty

jísti: falešné štěstí. [1]

Díra

Viz: Jáma;
- mrzutost [6]
- nepokoj [9]
být z ní vytažen - pomoc [6]
do ní spadnouti - nemoc [9]
neznámou zkoumati - známost [6]
v oděvu - mrzutost [6]

Divadlo

- zábava [9]
- zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů [6]
nějaké viděti - klevety [6]
státi v divadle - malé příjmy [6]
učiti se divadlu - marná snaha [9]

Divák

při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě přijíti [9]

Divoch

viděti divocha - veselý život míti [9]

Divoký, divoká

divoká husa - marné namáhání [9]
divoká kachna - nezapomeň na svého přítele [9]
divoká zvěř , honba na ni - potěšení [9]
divoké prase - nepříjemný nepřítel [9]
divoký pes - povýšení [9]
s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle [9]

Dlaždice

- tvá záležitost se upraví [6]
po nich choditi - budeš si na živobytí těžce vydělávati [6]
viděti - chvála [6]
viděti - těžce vydělané peníze [9]

Dlaň

jako by psala - smlouva [6]
na ní lejno - veliká výhra [6]
otevřená - dar [6]
plná peněz - starost [6]
plnou peněz míti - velká starost [9]
s dýkou - vrah nablízku [6]
zavřená - sobectví [6]

Dláto

- musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj [6]
- násilím cíle svého dosáhnouti [9]

Dluhy

- starost a zápas [6]
dělati - velká starost [9]
dělati - vyhni se přátelům [6]
platiti - peníze [6]
platiti - zbytečné příjmy [9]

Dlužník

býti dlužen aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství [9]

Dna

míti dnu - soužení [9]

Dobytek

hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost [9]
hovězí dobytek viděti hubený - těžké a zlé časy [9]
hovězí dobytek viděti skákati - nebezpečné lidi [9]
hovězí dobytek voditi - pomoc hledati [9]
hubený - neúroda, hlad [6]
na louce se pásti - hlášená škoda [6]
pásti na louce - získáš nové přátelství [6]
tučný - úroda [6]

Dojiti

- dodávky [6]
dojnici do domu sháněti - hrozí ti zaskočení ženou [6]
kozy - zvítězíš nad nepřítelem [6]
krávy - potěší tě děti, též zdraví a síla [6]

Doktor

- starostlivé peněžní výdaje [6]
v domě - drahota [9]
viděti: z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti. [1]

Domluva

domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti [9]
sám dostati - potrestán býti [9]

Dopis

cizí otvírati: nepříjemnost. [1]
čísti dopis - ztráty, též smutek [6]
čísti: důvěru míti. [1]
čísti viděti: výzva k opatrnosti. [1]
dostati: znamená budoucí bohatství. [1]
důležitý dostati: znamená dobrý začátek. [1]
obyčejný dostati - dobré zprávy [6]
pečetiti: tajnosti míti. [1]
psáti: nedobré vyhlídky, nespolehlivost. [1]
roztrhati nebo roztrhaný viděti: zlá pomluva, dobrého přítele opustiti. [1]
s černým okrajem dostati - smrt v rodině [6]
spáliti: lehkomyslné kousky dělati. [1]

Dort

péci - radost [9]
upravovati a jísti - radost [6]

Dostihy

jakékoliv viděti - překonáš překážky [6]

Doutník

jej kouřiti - tvé přání se nesplní [6]
kouřiti - marné přání [9]

Dóza

pěkně malovanou viděti: hodně veselí. [1]
s hezkým portrétem viděti: brzká milá známost. [1]
stříbrnou míti: dobré znamení. [1]
ztratiti: nespokojenost sám se sebou. [1]

Dráb

- úzkost z úřadu [6]

Dražba

- nezmeškej cosi [6]
přítomen býti - nemoc [9]

Držadlo

- neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku [6]

Dragoun

viděti: nesvornost. [1]

Dráha

železnou viděti nebo po ní jeti - daleká cesta [6]

Drahokam

Viz: Diamant;  Topas;
- pravda zářící z dobré povahy, dar [6]
koupiti - užitek v obchodě [9]
míti: velké pocty dosáhnouti. [1]
mnoho jich viděti - velké potěšení, též pokušení [6]
na sobě míti - potupa [9]
nositi: pyšný býti. [1]
okraden býti o něj - bude ti na cti utrháno [6]
přijmouti: vzrůst majetku. [1]
viděti - čest [9]
viděti: do pokušení se dostati. [1]
z prstenu vytrousiti - buď opatrný při každém podnikání [6]
ztratiti - blízké neštěstí [9]
ztratiti - ztráta, dluhy [6]

Drak

- zlý člověk v domácnosti [6]
živého viděti - zneuctění a snížení [9]
lechtati ho - nedráždi zbytečně [6]
letícího viděti: falešné štěstí. [1]
papírového pouštěti - radost [9]
papírového pouštěti a letí-li hodně vysoko - dostane se ti veliké cti [6]
papírový - dětské myšlenky [6]
přemoci ho - opět klid [6]
s ním zápasiti - rámus a křik [6]
usmrtiti - povýšení [9]
v jeskyni - smrt oné osoby [6]

Drát

- budeš s neštěstím bojovati [9]
- překážky [6]
měděný viděti: šťastný průběh obchodů. [1]
smotaný viděti: věrnost a přítulnost podřízených. [1]
vidíš-li jej dlouhý natažený - budeš bojovati s neštěstím [6]

Dráteník

- chudý, ale vždy poctivý muž [6]
jeho líbati - čestná, ale chudá láska [6]

Dratev

- ševče, drž se svého kopyta [6]

Drátovati

- život ze dne na den [6]

Dravec

- darebný člověk, opatrnost [6]
ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí [9]

Drbati se

- peníze [6]

Drn

pěkně zelený - svatba [9]
suchý - starost [6]
zelený - dobrá naděje [6]

Drobnohled

- malé věci zdají se býti velkými [6]

Droždí

- šestinedělí [6]

Drozd

černého viděti - ztráta [9]

Drtiny

Viz: Piliny;
v hlavě míti - klidný život bez překvapení [6]
v nich se váleti - dlouhý věk [6]

Drůbež

- hádky [6]
krmiti: brzké zasnoubení. [1]
kupovati - zle [9]
ve vodě viděti - tvé přání se vyplní [9]

Družička

- buď veselka nebo pohřeb [6]
na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení svého postavení [9]
nějakou vůbec uhlídati - nemoc nebo smrt [6]
opilou vidět ležeti - nesbírej zkušenosti na nesprávném místě [6]
při svatbě ji viděti - smutek [6]
vidět ji při pohřbu - veselost a zlepšení tvých poměrů [6]

Drvoštěp

jak dříví štípe - přičinění [6]
vidět jej v lese při práci - bída [6]

Dřeváky

- v dobrém chodíš, že spoříš [6]
na nohou míti - jmění [9]
viděti, nebo nositi: skromnost a domácí štěstí. [1]

Dřevo (Dříví)

- trvalejší dobro [6]
kupovati - ocitneš se brzy v nouzi [9]
kupovati - upadneš v nouzi [6]
mokré - velká voda [6]
na oheň házeti: marnotratnost. [1]
na vodě plouti viděti: rozbité naděje na štěstí. [1]
nésti: do chudoby se dostati. [1]
páliti - žhář nablízku [6]
řezati - rakev [6]
sbírati, nebo na hromadě viděti: velká lítost, mnoho útrap. [1]
suché - pozor na možný oheň [6]
tesati: velká pocta. [1]
štípati: pracovitost a úspěch. [1]
štípati viděti: úmrtí. [1]

Dřez

pod sukně ukrývati - brzké zásnuby [6]

Dub

Viz: Strom;
- bohatství, zdraví a dlouhé žití [6]
dub a pod ním žena - dostaneš za muže lakomce [6]
hezký viděti: výhody, bohatství, dlouhý život. [1]
krásný viděti - bohatství a dlouhý věk [9]
listí z něho trhati - radost [6]
pod dubem se milovati - štěstí [9]
pod ním se líbati - brzká svatba [6]
u něho seděti - služba u skoupého [6]
v dubovém hájku se procházeti - šťastné pořízení [6]
z jeho listí věnce víti - čest [6]

Duběnky

najíti, nebo jísti: pomluven, zneuctěn býti. [1]
vařiti - jsi marnotratný [6]
vyplivnouti: mrzutosti, nepříjemnosti. [1]

Dudy

hráti slyšeti: veselost. [1]
na ně hráti - radost z povolání, zdar z obchodu [6]
slyšeti - venkovské vyražení [9]
viděti hráti dudáka - společná radost [6]

Duha

na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě [9]
vidět duhu - návrhy činiti [9]
viděti ji - uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva [6]
ztrácející se - tvé štěstí zanikne dříve nebo později [6]

Duch (duchové)

- symbol fantomu, za kterým se honíte [3]
černý - smrt [6]
červený - pozor na vraha [6]
duch rodičů: upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí [5]
ženská postava ducha: znamená brzké povýšení a pocty [5]
hovořit sním: získáte dobré dojmy [3]
jasného a bílého viděti - radost a osobní úspěch [6]
jde k východu - štěstí [6]
jde k západu - převrat [6]
mluvící k tobě: varující před nepřáteli [5]
od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti [9]
polekat se: znamení obtíží a nepříjemností [5]
překonat strach z něho: slibuje vítězství nad obtížemi [5]
slyšet jejich hlasy: symbolizuje nemilé návštěvy známých [5]
spatřit ho: předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti [5]
Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému. [4]
vidět: dozvíte se něco nepříjemného [3]
viděti duchy - zpráva o úmrtí [9]
viděti (i strašidlo): pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti. [1]
zjevující se na nebi: zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině [5]

Důchod

pobírati - starost a trápení [6]

Duchovenstvo

- dlouhý život plný trampot [9]

Dužina

žvýkat ji - tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou [6]

Dukát (Dukáty)

dostati - snášenlivost [9]
dostati: snášenlivost, radost. [1]
jeden - velmi dobré znamení [6]
míti, jimi platiti: zvýšení úcty. [1]
najíti - šťastný býti [9]
najíti: šťastný býti. [1]
sčítati je - výhra, též starosti [6]
taviti viděti: ztráta finanční obezřetnosti. [1]
viděti - veselost [9]
viděti: veselost nebo výhra. [1]

Důl

- bohatství a moc [6]
jako jáma viděný - smrt nejbližšího [6]
viděti: vzrůst majetku. [1]

Dům

bíliti - radostná událost [6]
bourat viděti - odstranění nějaké překážky [9]
dáti spáliti - hněv [6]
dřevěný stavěti - větší užitek [6]
hořet viděti - nenadálé štěstí [9]
hořící dům bez kouře a čmoudu - jeho majitel onemocní na dlouho [6]
chatrný - nemoc a smrt [9]
malý domek míti - skromné a tiché živobytí [6]
malý obývati: spokojenost se svým osudem. [1]
míti malý a pěkný - tichá radost a spokojenost [6]
na něj lézti: štěstí, vítězství. [1]
pavučiny a smetí z něho vymetati - pozbudeš žalu a zármutku [6]
pěkný a velký viděti - započneš obchod [9]
pěkný velký obývati: úspěšně podnikati. [1]
průchodní dům - nestálý milenec [6]
rozbořený upravovati - nové štěstí [6]
s puklinami - špatný soused [6]
starý viděti: staré známé nebo přátele znovu viděti. [1]
stavěti - do lepšího stavu přijíti [9]
stavěti - majetku rozmnožení [6]
stavěti: štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti. [1]
stavěti viděti: pracovitost. [1]
stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí [9]
svůj čistiti - radostná budoucnost [6]
tmavý - smutek a dluhy [6]
v něm skrýš objeviti - poklad na dosah [6]
v povětří - smrt snícímu [6]
ve vodě - zármutek [6]
vejíti v něj a s mrtvým hovořiti - smrt [6]
viděti hořeti - nemoc, též hádky [6]
vlastní hořeti nebo bořiti se viděti: neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho). [1]
vlastní opustiti: zisk, výhody. [1]
vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil - pevné zdraví [6]
zbořený viděti: překážky odstraniti. [1]

Dupati

- pánovitost [6]
slyšeti - cesta [6]

Dusiti se

- uhranutí [6]

Důstojník

- klamné zdání [6]
na koni ho potkati - vypínavost [6]
státi se jím - bohatým dobře, chudým utlačování [9]

Dutky

- příjem daru nebo peněz [6]

Dveře

otevírání - rozkoš [6]
otevřené - vysoké stáří [6]
otevřené, které se zavřely - smrt příbuzného [6]
padací viděti: nečekané štěstí. [1]
projdeš-li neznámými dveřmi - smrt [6]
roztržené - poznáš veliké pravdy [6]
viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt [9]
zavřené - dojdeš zklamání [6]
zavříti - nebezpečí [6]

Dvojčata

- starost se ti zdvojnásobí [6]
mít je - je předpovědí dobrých zpráv [5]
nemocná a oslabená - symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině [5]
porodit je - znamená šťastné uzdravení [5]
vidět - dojde k osudové záměně [3]
viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti [9]

Dvojspřežení

- zaměstnaní manželé [6]
odváží zboží - zlodějská dvojice [6]

Dvoukolka

jeti na ní - rychlý zdar tvého podnikání [6]

Dvůr

knížecí viděti - úklady činiti [9]
knížecí viděti: nástraha, úklady. [1]
nečistý viděti či míti - utrhání na cti  [6]
nečistý viděti: pomluvy, utrhání na cti. [1]
sítí potažený viděti: bohatství. [1]

Dýka

Viz: Nůž;
- nebezpečí, pozor [6]
být jí proboden: smutná zpráva. [1]
býti s ní poraněn - smutné návěští [9]
míti - očekávané zprávy konečně obdržeti [9]
na někoho vytáhnouti: vítězství nad nepřáteli. [1]
někoho s ní poraniti - vítězství [9]
ostrou vidět ležeti - dojde ti smutná zpráva [6]
viděti nebo míti: zprávy od přátel. [1]

Dým

- hádky [Neznámý zdroj]

Dýmka

Viz: Fajfka;
- klid mysli [6]
kouřiti - radost a zisk [9]
kouřiti z ní - zisk [6]
rozbíti ji - mrzutost [6]
roztlouci - pokoj před pronásledováním [9]
Celkem 108 hesel a 422 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29822 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5892 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci