Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 46 hesel "C"!

Car

viděti ho - zaniklé věci [6]

Cáry

míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída [6]

Cavyky

milostné dělati - úraz [6]

Cediti

- špatné finance [6]

Cedr

- v rozumnosti je dobro a pravda [6]
listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou [6]
viděti strom - povýšení [6]

Cedule

dělati - cesta [9]
lepiti ji - změníš svůj stav [6]
vidět ji viseti - změna v rodině [6]
viděti - značná překvapující novinka [6]

Cela

celu vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou [6]

Celer

hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt [6]
jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk [6]
jísti a nechutná-li ti - značí pravý opak [6]
kopati ho nebo sázeti - změníš povolání [6]
nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň [6]

Celovati

čerta - pěkné nadělení [6]
žhavé železo - úraz [6]
kata - budeš obdarován od cizího člověka [6]
milenku - smíření se s nepřítelem, též starost [6]
studený kámen - pohřeb [6]
svého přítele - hojný užitek [6]

Cement

rozsypati - hádky [6]
vidět ležeti - nesnáze s úřady [6]

Centimetr

- drobná práce [6]
jím měřiti - malichernosti [6]

Centýř

nositi - potlačení [6]

Cep

- vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého [6]
sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací [6]

Cesta

Viz: Pěšina;
bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován [9]
jeti jí koňmi - trvalé štěstí [6]
kamenitá - bědný život [6]
konati cestu - mrzutostem ujíti [9]
kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy [6]
křížová cesta - nemáš pevné odhodlání  [9]
na pěkné se procházeti - štěstí a radost [9]
plná jam - číhá na tebe nebezpečí [6]
úzká - starost, zármutek [9]
v zelení - dobré naděje do budoucna [6]
vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel [6]
zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu [6]

Cestovati

- důležité podnikání [6]
- mnoho přemýšlení [9]
ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti [9]
pěšky - odložení důležitých věcí [9]
s mečem - návštěva veselky [6]
se společností - dostaneš se do cizích řečí [6]
ve společnosti - bude se o tobě mluviti [9]
ve vlaku nebo ve voze - změna [6]
ve voze - stálé štěstí [9]

Cibule

- slzy [6]
hromada, kopec - židovská návštěva [6]
jísti - do zármutku upadnouti [9]
jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině [6]
pečivo cibulové jísti - lékaře nepotřebovati [9]
vařiti - chudoba [9]
viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství [9]

Ciferník

- čas běží a mění vše i tebe [6]

Cifry

Viz: Čísla;
psáti - zbohatneš [6]
vymazávati - dluhy [6]

Cihla

cihlovou chatrč viděti - námaha a práce [6]
dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání [9]
dobře vypálená - peníze [6]
ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku [6]
ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku [6]
nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek [6]
špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky [6]
viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací [6]
viděti cihláře při práci - příjemná návštěva [6]

Cíchy

aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění [9]
čisté - dobré znamení [6]
nečisté - zlé znamení [6]

Cikán

Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává [6]
cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje [9]
jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování [6]
s basou - pitka [6]
s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost [6]
slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě [6]

Cikáně

viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná [6]

Cikánka

hádající z ruky - čeká tě velká příhoda [6]
kouřící - pozor na oheň [6]
objímaji ji - velká škoda [6]
tančící - podnik se nezdaří [6]
usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném [6]

Cín

- zisk a obchod [6]
cínové náčiní - založíš domácnost [6]
s ním pracovati - budeš potěšen [6]
viděti - nemoc [9]

Cink

na oku míti - špatné vyhlídky [6]

Cinkání

slyšeti - veselý večer [6]

Císař

a krále viděti - mnoho štěstí míti [9]
s ním mluviti - vážnost míti [9]
viděti ho a mluviti s ním - zisk [6]
viděti řády zdobeného - soudní spory [6]

Cisterna

viděti ji - nebezpečenství a záhuba [6]

Citera

děvče hrát viděti - budeš milován [9]
hráti na ní - býti příjemný [9]
na ni hráti - příjemnost [6]

Citróny

- cizina [6]
- vytlačený býti [9]
jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede [6]
jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede [9]
jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší [6]
kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti [9]

Cizoložství

- nepokoje v manželství [6]
pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem. [1]
prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví [6]
spáchati: znamená velkou hádku. [1]

Clo

platiti - nemilé vydání [6]
platiti - nenadálé vydání [9]

Cop

- značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování [6]
míti - straníš se novot [6]
sobě plésti - manželům dobře, jiným zle [9]
ustřihne ti někdo - ostuda [6]
viděti neb nositi - milovati staré věci [6]

Cucati

cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla [6]

Cukr

- sladký pokrytec nablízku [6]
cukernatění - šťastná zvěst [6]
darem obdržeti - lichocením trápen býti [9]
jísti - mlsným býti [9]
jísti - sladká láska [6]
míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec [6]
sekati - lásky konec [6]
tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází [9]

Cukrárna

- pozvání [6]
v ní býti - nemoc žaludku [9]
viděti - dlouhou chvíli míti [9]

Cukrář

- kuplíř nablízku [6]

Cukrátka

jísti - lichá zábava aneb čtení [9]
kupovati - peníze promarniti [9]

Cukroví

jísti - tvé přání se časem vyplní [6]
v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání [6]

Cukrovinky

jísti - dobré poměry [6]

Cvičení

hromadná viděti - sváry [6]

Cvoček

do boty zatloukati - mrzutá cesta [6]
v noze - nevěrnost [6]

Cvrček

- nevděčné noviny [6]
cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě [6]
slyšeti - štěstí [9]
slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci [6]
štípne-li - utrpíš škodu [6]

Cyklista

- expres dopis, rychlá zpráva [6]

Cylindr

na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod [6]

Cypřiš

- starost, nemoc, smrt [9]
Celkem 46 hesel a 145 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29822 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5892 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci