Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 64 hesel "J"!

Jablko

červené viděti - zdraví [6]
červivé - tajemná, těžko poznatelná moc [6]
darovati - radost [9]
dávati - velké štěstí [9]
gdoulové jablko jísti - uzdravení z dlouholetých průjmů [6]
granátové - konec střevním obtížím [6]
granátové jablko jísti - uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí [6]
granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti [1]
granátové jísti - obdarován budeš [9]
granátové utrhnouti, nezralé - utrhačnost [9]
granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů [9]
horké - pozor na líh, benzín a petrolej [6]
jísti - smutek [9]
koupiti - neštěstí [9]
krájeti - testamentární majetek [6]
kyselé - nemoc či zármutek [6]
kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé. [1]
mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných. [1]
péci - infekční břišní nemoc [6]
pečené - číhá nebezpečenství [6]
pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní. [1]
s chutí jísti - ztracená věc se napraví [9]
sladké hryzati - nenadálý majetek [6]
trhati a jísti - veselka [6]
trhati a jísti kyselá - stálé hádky v manželství [6]
trhati a oděv si potrhati - jistá bude rozluka manželství [6]
trhati a větev zlomiti - propadnutí zkáze [6]
viděti - svatba [9]
zelené viděti - neduh [6]
znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě. [1]

Jabloň

a ovoce z ní požívati, kyselé - rozepře a nepříjemnosti [9]
a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení [9]
s pěknými jablky - společnost boháčů [6]
se zelenými jablky - lakomec nebo omezenec do spolku [6]

Jádro

jísti - námluvy [6]
ořechu jísti - jednat rozšafně a chytře [6]

Jáhly

či jahelník zahoditi - pohrdneš prosit o něco a někoho [6]
jísti - někam musíš jíti s prosíkem [6]

Jahody

- nakažlivá nemoc [6]
darovati - v dobré paměti u někoho býti [9]
hledati - strasti a mrzutost [9]
hledati: trampoty, zármutek. [1]
jísti - zdraví, štěstí ve všem [9]
mnoho viděti - rostoucí přátelství [9]
mnoho viděti: vzrůstající přátelství. [1]
rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku. [1]
trhati - všem dobře [9]
velké viděti - pýcha, též velká radost [9]
velké viděti a trhati: velká radost. [1]
velké viděti: pýcha, hrdost. [1]
viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví. [1]

Jalovec

- přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev [6]
trhati - chladná mysl [9]

Jalovice

viděti - ohlášky přede dveřmi [6]

Jáma

Viz: Díra;
- do nebezpečí přijíti [9]
padnouti do ní - oloupení lupiči [6]
světlá a padnouti do ní - oloupení se škodou na majetku [6]
temná a padnouti do ní - oloupení a těžká zranění [6]
viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti. [1]
z ní lézti - ze všeho vyvázneš [6]
z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností. [1]
z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti. [1]
zakrytá a bez vody - majetkové spory [6]
zakrytá a v ní voda - zdar tvého podniku [6]

Jan (svatý)

viděti ho - mlč [6]

Jantar

- závist pro dar [6]
náramek nebo náhrdelník: dárky. [1]

Jarmark

- dej pozor na jmění [6]
baviti se na něm - škoda na majetku se špatným dozorem [6]
krásti na něm zboží - užitek z nějakého prodeje nebo koupě [6]
výhodné styky s mnoha lidmi. [1]

Jasmín

- s milým aneb přítelem se sejdeš [9]

Jaspis

- zkáza a zmar [6]

Jaternice

- hosti, hostování a hra v karty [6]
jísti - štěstí v sázení [6]

Jatka

viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání [9]

Játra

jísti - silné zdraví [9]
nalézti a zdvihnout je - soudním sporem k právu [6]
nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění [9]
psovi házeti - velká nespokojenost [9]
rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti [9]
viděti - dobrou stravu míti [9]
vypadlá a zpět zapadlá - blízká smrt [6]
vypadla-li - zvítězí tvůj nepřítel [6]

Javor

- zdraví a síla [6]
viděti: příjemný život. [1]

Jazyk

dlouhý - velká radost [9]
dobytčí jísti - nedbej tlachů lidí kolem sebe [6]
hbitý a mrštný - vyhraný spor [6]
jísti - dobré zdraví [9]
kousnouti se do něho - neprozrazuj, co tě tíží [6]
kratší nebo delší, ale v ústech těžký - ztracený spor [6]
má-li kdo jako bez vlády - na povrch vyjdou tajné věci [6]
má-li kdo jakoby němý - těžkosti s prohnanými lidmi [6]
Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví "jinými jazyky". [4]
oteklý míti - nemoc příbuzného [9]
překousnouti - velké bolesti [9]
s ranou - chudoba z dlouhé nemoci [6]
ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí [9]
uříznutý - možná němota [6]
velmi tlustý míti - moudrým býti [9]
vypláznutý viděti - posměch [6]
zajíkavý - krutý posměch [6]

Ječmen

- dobré znamení do budooucna [6]
do rukou vzíti - dobrý zdar [9]
jísti: dobré zdraví. [1]
mlátiti - nabytí pravých přátel [6]
polévka z něho - chudé doby [6]
viděti - starost o výživu [9]
viděti: starosti s obživou. [1]
z něho mouka v domě - bohatství nahromaděné s hořkostí [6]

Jed

bráti a zemříti: špatné rady dávat. [1]
bráti: onemocnět. [1]
někomu dáti - neštěstí a trestnice [6]
někomu dáti - zlou vůli máš [9]
někomu dávati: nesvornost, mrzutosti [1]
spolknutí - sebevražedné úmysly známého [6]
viděti - zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení [6]
vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš [9]

Jedenáct

toto číslo viděti - štěstí [9]

Jedle

Viz: Strom;
- stálá radost [9]
- štěstí [6]
je-li zvlášť krásná, rostlá a silná - štěstí trvalé [6]

Jedlík

viděti ho - host, který netěší, určitě přijde [6]

Jednati

nadutě jednati - milovati sám sebe [6]

Jednička

toto číslo viděti - štěstí [9]

Jednorožec

- neštěstí [9]

Ježek

- nejež se, smírně jednej a odpovídej [6]
- zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného [9]
viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita. [1]

Jehelníček

na jehly - pikle [6]

Jehla

- hádka s přáteli tě připraví o štěstí (26) [2]
a v ní bílá nit - svatební roucho i spory [6]
a v ní černá nit - smutek a spory [6]
bez špičky - předstíraná pomoc, která nepomůže [6]
darem obdržeti - rozdvojení přátelství [9]
darovaná - loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek (48) [2]
dostat ji darem - je signálem náhlého přerušení přátelství [5]
hledat ji - předpovídá zbytečné starosti a potíže [5]
míti aneb viděti - pronásledování, též pře [9]
na klobouku - Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu. (21) [2]
nalézt ji - slibuje přátele, kteří si tě váží [5]
navlékat ji - dostaneš se z těžkého postavení [5]
navlíknutá jehla - čelí k velkému nepřátelství (5,31,83) [7]
píchnout se jehlou - znamená ztrátu přítele [3]
píchnout se o ni - nesprávně oceníš skutek blízkého člověka [5]
pracovat s ní - symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek; [5]
pracovat s ní - vlastním chováním si uděláte nepřátele [3]
rezavá - pozor na drobnější úraz [6]
sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím — bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš [5]
vidět - můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí [3]
vytahovaná z těla - pomoc jistá [6]
zaražená do těla - příbuzenské pletichy a pikle [6]
zlomit ji - je zvěstovatelem samoty a chudoby [5]
zlomit ji pro mladou dívku - znamená dlouhé panenství [5]
ztratit ji - nebezpečí požáru [5]

Jehlice

do klobouku - pozor na jízdní dráhu, na auta atd [6]

Jehličí

- dlouhý život [9]
- nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne [6]

Jehně

- nevinná, čistá dětská radost a trpělivost [6]
ležící nebo pasoucí se - dosažení zaměstnání [6]
maso z něho jísti - nemoc malého děcka [6]
zabité - smrt malého dítěte [6]

Ježíš Kristus

vstoupí-li do domu - spasení ve šťastném životě niterném [6]

Jelen

běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu [9]
běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti. [1]
celé stádo viděti - velké přátelství [9]
pronásledovati ho - z přítele učiníš nepřítele [6]
shazuje parohy - nenech ženu samotnou [6]
spatřiti - zpupné nepřátele míti [9]
stádo viděti: mnoho přátelství zažíti. [1]
stáhnouti ho z kůže - dodatečné výdělky, provize atd. [6]
stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti. [1]
v zahradě míti - pokažení [9]
viděti ho - radost v budoucnu ze silného vítězství [6]
viděti: výhra. [1]
zabíti - k vážnosti přijíti [9]
zabíti ho - zármutek pro přítele či příznivce [6]
zastřeliti - nějaké dědictví [9]

Jepice

- máš života namále [6]

Jeptiška

- neštěstí jak v lásce, tak i ve hře [6]
býti - nevěrnost milého [9]
pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů [9]
s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti [9]
viděti - se svatouškem známost udělati [9]
zpívat slyšeti - málo následovníků míti [9]

Jeřáb (pták)

- stěhování, též zloděj [6]
jísti ho - bída a neúroda [6]

Jeřabiny

jísti - bolení [6]
viděti je - menší radost [6]

Jeseter (ryba)

- cesta po řece [6]

Jeskyně

v ní blouditi - rozhárané poměry [6]
v ní zahynouti: sklíčenost, deprese. [1]
v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí [9]
v nich se zdržovati - velká změna [9]
viděti ji - samota [6]
viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí. [1]

Jesle

- lichá práce [9]
ve stáji - hojnost krmení [6]

Jestřáb

- žehravost [9]
- příchod důstojného člověka [6]
létat viděti - dobrá zpráva [9]
na ruce ho nositi - tvůj syn bude mocným mužem [6]
žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati [9]
viděti: žárlivost. [1]

Jetel

- vše dobré do domu [6]
jetelový čtyřlístek - štěstí jednou v životě veliké [6]
obdělávati - štěstí v domě [9]
sekati či sklízeti - velké peníze, los, dědictví [6]

Ještěrka

- lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou [6]
- neštěstí, nepřátelé [9]
od ní kousnut býti - mnoho trápení [9]
ukousne-li - očekává tě pohana [6]
viděti - pronásledování, neštěstí [9]
viděti: velké změny v obchodech. [1]

Jez (řeky)

- pochmurné chvíle [6]
hučí - katastrofa, veliké neštěstí [6]

Jezdec

jak s koně spadne viděti - škoda [9]
když se mu zase na koně pomůže - štěstí [9]
na koni - zpráva [6]
na koni, ale kůň pod ním pošel - zpráva je falešná [6]
na koni v bílém rouše - smrt [6]
s koně slézat viděti - přítele ztratiti [9]

Jezditi

a převrhnut býti - brzká nehoda [9]
na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš [9]
v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván [9]
ve vozíku - velká ztráta [9]
viděti - nepřízeň [9]

Jezero

- tajemství mlčící [6]
krvavé - nepokoje, revolty, válka [6]
na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce [9]
na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek [9]

Jezevčík

Viz: Pes;
- chytrost a osobitost ve věrnosti [6]
chytit ho - znamená brzkou změnu místa bydliště [5]
jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš (28) [2]
vidět ho - je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu [5]

Jezevec

- dědictví [6]
chytiti: byt ztratiti. [1]
chytiti jej - změna obydlí [9]

Jidáše

medem mazané jísti - neupřímný, zdánlivý přítel [6]

Jídlo (Jídla)

- buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu [3]
dobré a čisté jídlo - předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí [5]
dostat něco nečistého k jídlu - je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného [5]
hltavě jísti - poštou přijdou peníze [6]
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - přináší změnu v životě [3]
Jídla strojiti - nedostatek 7 41 [7]
jinému dávati, bohatství 56. [7]
jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit - ochotou si získáte oblibu [3]
jíst skromné jídlo - nad něčím pociťujete lítost [3]
na něj býti pozván: váženým býti. [1]
nositi na stůl - velká škoda 42 [7]
sám jíst bohaté jídlo - bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými [3]
spálené - Špatná zpráva. (13) [2]
spálené cítiti: nepříjemné zprávy. [1]
stůl obtížený chutným jídlem - znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu [5]
vidět velké množství červeného masa - značí lehkou nemoc [5]
viděti: pozvání. [1]
zkažené jídlo - je těžká choroba [5]

Jinoch

viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti. [1]

Jinovatka

- budeš stár [6]
na poli - slabost [9]

Jiřiny

Viz: Květiny;
- pozdní životní radost [6]

Jiskry

- dobrý příjem [9]
- něco velikého poznáš později [6]
létati viděti: sklony k marnotratnosti. [1]

Jísti

- brzy se zbavíš veškeré starosti. (41) [2]
- buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu [3]
hlavu telecí - velká nepřízeň 17 53 74 [7]
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - změna v životě [3]
jíst velmi skromně - pociťovat pro něco lítost [3]
jíst velmi spěšně - dává zdraví [3]
k jídlu býti pozván - ctěn býti [9]
maso pečené - bohatství 31 77 [7]
maso skopové - zisk na zboží 22 79 [7]
nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc [9]
nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho. (6) [2]
sám - budeš oklamán aneb nemocen [9]
sám jíst velmi bohatě - stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu [3]
v domě: Zdraví. (10) [2]
venku: Přijdou hubené časy. (26) [2]
viděti - pozvání [9]

Jíti

pomalu jíti - měj rozvahu [6]

Jitrocel

píti - uzdravení nemocného [6]
přikládati - nebezpečí poranění [6]
viděti - zdraví pevné [6]

Jitřenka ( hvězda )

- štěstí [9]

Jízda

a převrhnouti se: blízká nehoda. [1]
na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti. [1]

Jizva

míti ji v obličeji - šarvátka [6]
skrytá ve vlasech - zrádce a bídák [6]

Jmelí

pověšené nad postelí v hlavě - dostaneš se mezi čarodějnice [6]
viděti - brzká svatba v rodině [6]

Jméno

vlastní do kamene tesati - dobro a pravda cílem [6]
vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti - předvolání [6]
vlastní slyšeti - nové období života [6]
vlastní smazati - konec života [6]
vlastní zakrývati - falešná zpráva nebo peníze [6]
Celkem 64 hesel a 297 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29822 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5892 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci