Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 132 hesel "H"!

Hábit

nositi - klášter [6]

Habr

- buď ostražitý [6]
slézati - toužíš po vědomostech [6]

Háčky

háčky na ryby: značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu [5]
kupovat: představuje překvapení a příjemné kratochvíle [5]
míti nebo viděti - těžká práce [9]

Had

Viz: Zmije;
- nepřítel [6]
být napadnut hadem: je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé [5]
být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině [5]
býti pronásledován hadem: lidé mnoho mluví a pomlouvají tě (22) [2]
býti uštknut hadem: je symbolem pomluv tvé osoby [5]
býti uštknut: lež a faleš ti kladou překážky (47) [2]
býti uštknut: pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti; varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem. [3]
:čistě sexuální symbol [3]
děti hrající si s hady: ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel [5]
dlouhý - zlý a mocný nepřítel [6]
had v zelené trávě: věští nemoc starosti a potíže [5]
háďata: předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami [5]
hladiti hada - neblahé choutky [6]
hořící - zločinně založený oheň [6]
hypnotizovat hada: je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích [5]
chce-li tě uštknouti - nemoc (3,37,65) [7]
chytit hada: je výstrahou před nemorálními chtíči [5]
je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce [5]
kol stohu stočený - falešník na cestě [6]
kůži stáhnouti z hada - vítězství (5,22,78) [7]
šlapat po hadech: je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované [5]
šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy [5]
šlápnout na něj při koupání: symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch [5]
maso hadí jísti - rozmnožení statku (8,80) [7]
maso jeho jísti - výhra ve sporu [6]
měděný na kůle - jisté uzdravení [6]
mluví-li - pokušení [6]
mluvit slyšeti - oklamání (73,77) [7]
množství hadů - čeká tě mnoho nepřátelství [6]
mrtvého viděti - zisk (51,89) [7]
na kusy rozsekati - bohatství (51,75) [7]
na stromě - pád [6]
na stromě viděti - pokuta neb velké oklamání (77,79) [7]
na své ženě ho viděti - porodí syna [6]
na své ženě viděti - porodí syna (67,76) [7]
nemůžeš-li hadům utéci - špatná naděje na lepší časy [9]
od hadů pokousán býti - rušení šťastného svazku [9]
plazící se - pozor na lest [6]
plazící se had: oznamuje potíže a finanční ztráty [5]
proměnit se v hada: věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí [5]
:přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat (33) [2]
přemoci - zahanbíš své nepřátele (4) [7]
přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti - nemoc a překážka v obchodě (6,15) [7]
rozsekati ho - majetku nabudeš [6]
s korunou viděti - poklad (31,76) [7]
slyšet syčet hada: je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku [5]
svíjejícího se - nepřítel je bezmocný vůči tobě [6]
svíjejícího se viděti - žalář (56) [7]
syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem (44) [7]
syčící - zlé pomluvy [6]
uštknutí od něho - těžká nemoc [6]
v kapse - podvodné dokumenty [6]
v klíně - svedení [6]
v kolébce - dítě není tvoje [6]
v posteli - nevěra [6]
v povětří - průtrž mračen, mocná bouře [6]
ve vodě - pozor na epidemickou nemoc [6]
ve vodě viděti - střež se zlých společností (52) [7]
velké množství hadů: je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou [5]
vícehlavý had:poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku [5]
vidět jen tak - sveden býti [9]
vidět jiné uštknuté: předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele [5]
vidět mrtvého hada: je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele [5]
vidět: varuje před lstivostí nebo úskočností ženy; štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo [3]
viděti - málo nového uslyšíš [9]
viděti hady - nepřízniví nepřátelé (89) [7]
viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení [9]
zabít hada: symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití [5]
zabíti - vítězství nad svým nepřítelem [9]
zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní; překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství (33) [2]
zlatého nalézti - mocné místo [6]
zlatého vzíti - dar od nepřítele [6]

Hádati

hádka mezi muži - žárlivost [9]
hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se [9]
mezi ženami - protivenství [9]
sám hádati - užitečné vědomosti [9]
se - špatná budoucnost, též nespokojenost [6]
viděti - těžké starosti [9]

Hadrník

- skryté peníze [6]
ona - skryté skvosty [6]
viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi [9]

Hadry

nositi - chudoba [9]
sbírati - strastiplné živobytí [9]

Háj

zasněžený - dožiješ se vysokého stáří [6]
zelený - šťastná hodinka lásky [6]

Hajný

s bábou se objímá a líbá - zemětřesení [6]

Hák

- život k oběšení [6]
ve zdi zaražený - krádež v domě [6]
viděti - velké štěstí [9]

Halapartna

viděti: krvavý spor. [1]

Hambinec

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc. [1]

Harfa

- svízele, modli se žalmy [6]
beze strun - nemoc [6]
cestovati s ní - těžkosti [6]
na ni hráti slyšeti - dostane se ti útěchy v hoři [6]
viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání [9]
viděti ji - zklamání [6]
viděti, na ní hráti: zklamání. [1]

Harfistku

harfenistku slyšeti hráti - láska [6]
viděti: pozor na lehkomyslnou společnost. [1]

Harmonika

- hospoda, hrubší zábava [6]
foukací - periférie, obtěžování [6]
na ni hráti - veselé časy [6]
ústní ( foukací ) - veselost [9]

Hastroš

viděti - dotíravé milence míti [9]

Havíř

- nemilá návštěva [6]
- neštěstí, nepříjemná návštěva [9]
viděti ho - vytrvalost v práci [6]

Havran

- starý lakomec [6]
bílý - těžký trest [6]
brk z něho - udavačský, habebný dopis [6]
bude zabit - vše k dobrému se obrátí [6]
jak ho krmíš - zlé poselství [6]
jeho maso jísti - zlá nemoc [6]
jich houf - zlá budoucnost [6]
když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti [9]
krákorající - velmi zlé zvěsti [6]
lítá-li blízko kolem tebe - tvoje smrt neb někoho z rodiny [6]
na domě - oheň, exploze [6]
na šibenici - oběšení [6]
na stromě - známý se oběsí [6]
nad hlavou létající - smrt [6]
okolo sebe havrany vidět létati - úmrtí [9]
peří z něho - peníze, ale namají trvání [6]
slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu [9]
tebe klovajícího - budeš okraden s násilím [6]
v domě - zlý sluha nebo služebná [6]
v kleci - osvobození [6]
viděti - od nepřátel obklíčen býti [9]

Házeti

něčím - vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění [6]

Hazuka

oblékati ji - svatba [6]

Hedvábí

celkem - rozmnožení majetku [6]
červené viděti - lehkomyslné vydání [9]
dělati - ve svém řízení nejistý býti [9]
jasně červené - neštěstí [6]
žluté nebo nažloutlé - nemoc [6]
potřebovati - dobrý obchod [9]

Helma

na hlavě míti - ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu [6]

Herec

sám být filmovým hercem: kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře [3]
vidět filmového herce: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti [3]
viděti ho anebo herečku - oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí [6]

Herečka

- peněžní vydání [3]

Hermelín

do něj se oblékati: štěstí a bohatství. [1]

Herna

hráti v ní - dobré znamení [6]
prohráti však - budeš mít velké starosti, podvod a klam [6]

Heřmánek

- uzdravení nemocným [9]
píti - uzdravení [6]
trhati - budeš nemocen [9]
trhati - úleva v nemoci [6]
vysokého věku se dožíti. [1]

Hlad

míti - spořivost, též zdar v podnikání [6]
míti: pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti. [1]

Hladké

věci viděti - přemožení nepřítele [9]

Hlas

míti zemdlený - potíže v domácnosti [6]
mocný slyšeti - dobrý život [6]
neznámý - jistá rada [6]
pěkný, ale tobě neznámý - dostane se ti pochvaly [6]
rozléhající se - jedno z tvých dítek slavným se stane [6]
Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas "zhůry" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých [4]
volající o pomoc - pomoc jistá [6]

Hláskovati

se učiti: práce dobrá, zahálka špatná. [1]

Hlásný

vysoko na věži jej viděti - marně spoléháš na cizí pomoc [6]

Hlava

bílá - vážnost veřejnosti [6]
bolení míti - ztráta nějakého požadavku [9]
bolí-li - menší ztráta [6]
holá - zahanbení [6]
holiti: nebezpečná nemoc. [1]
holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti [9]
holou hlavu viděti - vysmíván býti [9]
jak vám ji holí - špatné stáří [6]
jestliže ji holí ženě - brzké ovdovění [6]
jestliže ji holí panně - ztráta panenství [6]
když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí [9]
koňská - máte koňskou náturu [6]
kozlí - smyslnost [6]
kreslené aneb malované hlavy viděti - přičinlivost [9]
krvavá - vynález [6]
lysou viděti: urážky zakusiti. [1]
mečem zraněná - veliký dar [6]
mýti ji - vybřednutí z nouze [6]
ostříhaná - hanba ze špatně vykonané práce [6]
ovčí hlavu jísti - nález peněz, též výhra [6]
prasečí - nečisté myšlenky v hlavě [6]
rohatá - nález peněz [6]
rozcuchaná - nepořádek v tobě i kolem tebe [6]
rozcuchanou viděti: rozepře. [1]
růsti viděti - od bídy budeš osvobozen [9]
s černými vlasy - dlouhé živobytí [9]
s dlouhými vlasy - ctěn býti [9]
s mnoha vlasy - talent, nadání [6]
s rozcuchanými vlasy - rozepře [9]
sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli [9]
sobě holiti - nebezpečná nemoc [9]
sobě umývati - málo léků potřebovati [9]
tlustá - štěstí jisté [6]
useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce [9]
utnou-li ji - svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí [6]
utnou-li ji ženě - porod syna neb ztráta muže [6]
veliká - bohatství [6]
viděti holou - utrhačnosti se dozvíš [9]

Hlaveň

staré zbraně - koříš se hloupé osobě [6]

Hlemýžď

- značí pomalost k zoufání [6]
bez domku - brzké vystěhování [9]
bičem ho mrskati - popohánění úředního výnosu [6]
jísti ho - nemoc zpomalí tvůj výkon [6]
lézt viděti - se světem nespokojenost [9]
na něm jezditi - míti rozmluvu s přednostou úřadu [6]
nese na domečku dopis - služební akta [6]
viděti - zdlouhavost v něčem [9]

Hlína

- snaha [9]
- značí ošklivé rodinné záležitosti [6]
cosi jí zamazati - malá stavba [6]
jísti ji - předejdi zkažení žaludku [6]
žlutá a mokrá - nemoc [6]
na zamazání kámen - cesta k značnému bohatství [6]
nádobí z ní - rodinné hněvy [6]
pracovat s hlínou - zisk [9]
vykopati ji - peníze těžce nabyté [6]

Hloh

- štěstí manželské [6]
v květu - nastávající štěstí manželské [6]

Hluchota

neslyšíte co vám ostatní říkají: Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým. [4]
nikdo neslyší co říkáte: Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit. [4]

Hluchý

býti - škoda skrze jiné [9]

Hluk

- nepokoj v domě [9]
slyšeti - hádka a klepy v domě [6]
tropit - výpověď nebo velká mrzutost [6]

Hmatati

kolem sebe - ztráta listiny nebo rodinné památky [6]

Hmoždíř

slyšeti tlouci - velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí [6]

Hmyz

- ztráta, nemoc [9]
v domě - čeká tě velká rána [6]
viděti lézti - hříchu se dopustiti [6]
viděti nebo míti: ztráty, lstivé žvásty, nemoc. [1]

Hněv

- usmíření [6]

Hnidy

na hlavě - mnoho malých mrzutostí [9]
v hlavě - zárodek bohatství a příštího štěstí [6]
v hlavě česati - nic z příštího bohatství a štěstí nebude [6]

Hnízdo

hadí - nečest, nepokoj [9]
na hlavě - mnoho malých mrzutostí [9]
prázdné - škoda [9]
ptačí plné - velká výhra [9]
ptačí viděti - oznamuje velkou domácí radost [6]
shozené - jakási rodinná tragédie [6]
sundat hnízdo - brzká svatba [9]
viděti - zamilovat se [9]

Hnůj

- výhra ( šťastné číslo 5 ) [9]
cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel [9]
hromadu viděti - bohatým i chudým dobře [9]
jámu s ním viděti - zámožnost [6]
koňský hnůj - příslib dobrého zdraví  [3]
na něm státi - nemoc [9]
nakládání - dlouhá služba [9]
nakládati - budoucí užitek [6]
od krav viděti - všem dobře [9]
po zahradě či poli rozhazovati - bohatství [6]
váleti se v něm - veselé časy v nezřízené společnosti [6]
velké hromady - zlé znamení [9]
vézti - povedeš užitečné jednání obchodní [6]
viděti: výhra. [1]
voziti - protivné práce [9]
vyvážeti - propuštění málo užitečného, nepracovitého [6]
ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti [9]

Hoblík

pracovati s ním - upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého [6]
prkna s ním hoblovati - tvé štěstí rozkvete [6]
sbírati hoblovačky - marné úsilí v podnikání [6]
viděti - někomu dáti řádné ponaučení [6]
viděti: smuteční událost v domě nebo v rodině. [1]

Hodinář

setkati se s hodinářem - zdlouhavá a málo pilná práce [6]

Hodiny

bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem [9]
jejich ručičkami točiti - nepokoje v rodině [6]
které nejdou - nějaké řízení zmeškati [9]
natáhnouti - vyslyšení lásky [9]
přesýpací - smrt známého [6]
rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti [9]
slyšeti bíti - pomni, že čas utíká a mysli na věčnost [6]
stříbrné nositi - dobrý zdar [9]
upustit na zem - úzkost [9]
věžní - velká změna [6]
viděti - výzva k důležitému podnikání [6]
zlaté nositi - zlepšení tvého jmění [9]

Hodování

se účastniti - roztržka v lásce [9]

Hokynář(ka)

viděti - babské řeči, též šidivá dobromyslnost [6]

Holič

dát se oholiti - pečuj více o svůj zevnějšek [6]
když tě holí - budeš pomlouván [9]
mluviti s ním - škoda, od něho býti oholen je ostuda [6]
oholiti sám sebe - nemístná úspora na někom [6]
viděti: dostat se do drbů. [1]
viděti ho - hloupé a staré anekdoty [6]

Holiti

se sám - ztráta jmění [9]

Holohlavý

býti: vysokého věku se dožíti. [1]
viděti: znamená výsměch. [1]

Holub

bílý - štěstí do domu [6]
holoubata vybírati - vzácné hosty čekati [6]
holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati [9]
chytiti - mrzutost [9]
chytnouti ho - jistá brzká svatba [6]
jísti ho - službou k majetku [6]
krmiti - dobročinnost [9]
líbá se s holubicí - láska s potomním manželstvím [6]
mnoho jich - dobré bytí [6]
na střeše - nevěra [6]
při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti [9]
uletěl-li - smrt v rodině [6]

Holubník

v domě míti - tvá choť se brzy provdá [6]
viděti - štěstí manželské [6]

Homole

cukru - sladká láska, která dlouho potrvá [6]
homolku jísti - hospodaříš rozumně [6]
z tvarohu jísti - mrzutosti [6]

Hon

- chuť k ženění [9]
honce viděti - žalost [6]
koroptví - milostné návrhy [6]
na malou zvěř - předsevzetí [9]
na velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí [9]
při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti [9]
se účastnit - nebezpečí [6]
svátečních střelců - prohraješ to v lásce [6]
trpělivostí ke šťastné budoucnosti. [1]
zajíců - pletky s nevěstkami [6]
zvěře - žaloby [6]

Hora

Viz: Kopec;
bořiti ji - žalost [6]
hornatá půda - čeká tě mnoho těžkostí [6]
na ní vystoupiti: námaha, nepříjemnosti. [1]
sestupovati z ní - příkoří [6]
sesutí viděti: jste silným nepřítelem pronásledování. [1]
stoupati na ni - tvůj život, vítězství nad něčím [6]
v mracích - tvá nevěra [6]
viděti ji - slavnosti církevní [6]
z ní sestoupiti: menší, ale čistý zisk. [1]

Horečka

míti: nestálost v lásce a přátelství. [1]
někoho s ní ležeti viděti: štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství. [1]

Horník

viděti ho - nemilý host [6]
viděti: nečekaná návštěva. [1]

Horoskop

viděti - podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů [6]

Hory

s pěkným hradem viděti: vytrvalost, nepoddajnost. [1]
sen zříceninou viděti: upustit od úmyslu. [1]
zelenými stromy porostlé viděti: nadějná budoucnost. [1]

Hořčice

hrubá - znamená zle [9]
jemná - klepy [9]
jísti ji - zarmoucení [6]
jísti ostrou - brzké uzdravení [9]
nalézti její símě - žalost [6]
obyčejnou - baviti se [9]
viděti ji - pláč, sváry, žalost [6]

Hořící

hořící věc jísti - zlato věští [6]
hořícím se spáliti - křivé udání [6]
když jen doutná - mrzutost [9]
viděti jasně - radost [9]

Hořkost

cítiti - pivo je ti zdravé [6]

Hospoda

najíti v noci - pokoj a spokojenost [9]
v ní býti - sejíti se s dobrým známým [9]
ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba [9]
viděti: pozor na lehkomyslnost. [1]

Hospodář

viděti ho - s přísností nejdál dojdeš [6]

Hospodářství

polní - nevinná radost [9]

Hospodská

s ní žertovati - žehravost [9]

Hospodyně

- s dobrotou nejdál dojdeš [6]

Host

- nějaké hezké věci do domu [6]
bíti ho - rouhání [6]
dostati hosta - nepředvídané výlohy [9]
hosty napřed viděti - závist a různice [9]
mnoho jich - domácí krádeže [6]
pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti [9]
přivítati: brzká návštěva. [1]
s hosty se rozloučiti - rozloučení [9]
s ním se rozloučiti: ztráta milé věci. [1]
sám jím býti - hlad a pomluva [6]
u sebe přechovávat hosty - přátelskou službu konati [9]
vyhoditi ho - hezké boží věci z domu [6]
vzácného přenocovati nechati: neočekávané štěstí. [1]

Hostina

- pomíjející radovánky [9]
strojiti: závist a nenávist vzbuzovati budete. [1]

Hostinec

- družnost v odpočinku, též pitka [6]
hostinská - mnoho krků a žaludků, větší návštěva [6]
hostinský - zpověď z něčeho [6]
viděti: velký nepokoj. [1]

Hostinský

býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života [9]
viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti [9]

Houba (Houby)

činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj [9]
jedovaté - výstraha před dobrodruhy [9]
jedovaté jísti - nemoc [6]
jísti - budeš muset se lacino živiti [6]
jísti - vysoké stáří [9]
mycí se mýti - očištění pomluv [6]
sbírati - dostaveníčko v odlehlosti [6]
viděti - podporován býti [9]

Houpačka

- nejistá služba tě čeká [6]

Housenka (y)

viděti - ženskou připravíš do nesnází [9]
viděti - zlá škoda [6]

Housle

hráti na ně - trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů [6]
míti, na ně hráti: uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace. [1]
sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům [9]
slyšet na ně hrát - dobrá mysl [9]
viděti - šťastná domácnost [9]
viděti - nejisté budoucí časy [6]

Houští

viděti - překážky a truchlivost [9]
vysekati - z lásky odstraníš překážky [9]

Hovno

Viz: Lejno;
člověčí - štěstí (9,43,66) [7]
jísti hovno - nebezpečná nemoc (21,37,79) [7]
mazati se hovnem - budeš potupen (19,75) [7]
nalézti - štěstí (15,31) [7]

Hra

dětské hry secvičiti - nevinné radosti [9]
divadelní hra - žádoucí dobrý výsledek [9]
hra společenská - zámožnost, radost [9]
jakoukoliv viděti - pečuj o své zdraví, a to ihned [6]
loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš [9]
vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu [9]

Hrabě

s ním mluviti - poníženost [9]

Hrábě

- domluva [9]

Hrad

- neboj se útoků [6]
do něj jíti - nenadálé dobrodružství [9]
rozbořený - smutek [9]
viděti: neočekávané překážky potkati. [1]
viděti zavřený - budeš zproštěn zla [9]

Hrách

- vždy poctivé peníze [6]
jísti - churavost [9]
jísti: štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost. [1]
krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci [9]
kvetoucí, vzrostlý viděti: znamená dobrý začátek obchodu. [1]
sázeti - naděje v podnikání míti [9]
sázeti: naděje k splnění úmyslu. [1]
sbírati - nevděčnou práci [9]
viděti nebo sbírati: blahobyt, veselost, vzrůst jmění. [1]

Hranice

vyměřovati: finanční poměry se zlepšují. [1]

Hranostaj

s ním se odívati - štěstí, bohatství [9]

Hráz

na ní pracovati: úspěch v podnikání. [1]
pracovati na ní - dobrý zdar v podnikání [9]
u rybníka - škoda a zlo na tě nemůže [6]

Hrazda

- máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec [6]

Hrbáč

sám hrbatým býti - očekává tě mnoho peněz [6]
viděti ho - štěstí [6]
viděti ho a otřít se o něho - velké štěstí [6]

Hrdlička

- věrnost [9]
- věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou [6]
cukrující - dopis nebo vzkaz láskyplný [6]
chovati - něžnost povahy v lásce [6]
jejich houf - sejití se domácích klepen [6]
míti - smíření v lásce [9]

Hrdlo

hubené - osobní neprospěch [6]
prořezané - peníze s námahou získané [6]
tlusté - osobní prospěch [6]

Hrnčíř

- potká tě cosi nedobrého [6]

Hrnec

mnoho u ohně viděti: pozvání nebo svatba. [1]
rozbíti: domácí rozepře. [1]
roztlouci - domácí hádky [9]
u ohně stát viděti - pozvání na svatbu [9]

Hrob

- změna stavu nebo pobytu [6]
do hrobu padnouti - zle [9]
kopati - ztráta přítele, přítelkyně [9]
kopati: přítele(kyni) ztratiti. [1]
kopati viděti: úmrtí člena rodiny. [1]
ležeti v něm - vysoké stáří [6]
někoho z něj zdvihati: příteli pomoci, po něm děditi. [1]
otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného [6]
sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině [9]
státi nad hrobem - brzká smrt [6]
u hrobu něho klečeti - podruhé se oženíš či vdáš [6]
v něm vstávati: falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti. [1]
viděti: nesvornost, smutek, odložená svatba. [1]
viděti zelený - naděje na vyplnění přání [9]
vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného [9]
z něho vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba. [1]
zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví [9]
zasypaný viděti: svého zdraví opět dosáhnouti. [1]
zelený - dobré věci [6]
zelený viděti: naděje, splněné přání. [1]

Hrobař

- do domu přijde lékař nebo kněz [6]
s ním mluviti - bažiti po dědictví [9]
viděti - návštěva lékaře [9]

Hrobařík

Viz: Brouk;
(brouk) - soudy a pozůstalost [6]

Hrobka

na ní nápis čísti - soužení [6]
viděti ji - dědictví [6]

Hrom

a blesk viděti, který žádnou škodu nezpůsobí: radostné setkání přátel. [1]
a blesk viděti, který něco zapálil: ukazuje blízkou ztrátu. [1]
bez blesku - radostná zpráva [9]
bez blesku: radostná zpráva. [1]
Hrom a blesk když zapálí - brzká ztráta [9]
hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem [9]
jím uhození - těžká majetková pohroma [6]
slyšeti - blíží se k tobě těžké neštěstí [6]
slyšeti - hádky a starosti tě očekávají [9]
slyšeti bez blesku - blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné [6]

Hromosvod

- odvrácení těžkého neštěstí [6]

Hrozinka (y)

jísti - jistě se zamiluješ [6]

Hrozny

červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek [9]
jísti, nezralé - starosti a nepříjemnosti [9]
jísti, zralé - obveselení [9]
světlé - osvědčení své nevinnosti [9]
tlačiti - své věci dobře upotřebíš [9]
vína černé trhati nebo jísti - vyšetřování s vazbou [6]
vína mimo vonobraní trhati a jísti - vždy užitek [6]
vína shnilé jísti - nemoc [6]
vína zralé trhati a jísti - čekej vše dobré [6]

Hrtan

viděti - vyplnění tvých nadějí [9]

Hrušeň

kvetoucí - radost rodinná, též nastávající svatba [6]
s hruškami - budeš mít četnou rodinu [6]

Hruška (y)

- obliba v působišti [6]
dobré viděti nebo jísti: překonání nepříjemností. [1]
hezké na stromě viděti: dobré vyhlídky na budoucnost. [1]
hrušky česati - dítě [6]
jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti [9]
jísti, dobrou - přemůžeš neštěstí [9]
jísti, nezralou - smutek [9]
jísti, planou a hořkou - bolest a neštěstí [9]
jísti, zralou - rozkoš [9]
nezralá hruška - dostaví se tvá zklamaná naděje [6]
od červů aneb od vos vyžrané - lstivost [9]
plané nebo kyselé viděti nebo jísti: domácí nepříjemnost. [1]
setřásati: zdrženlivost. [1]
sušené jísti - hubnutí [6]
třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu [9]
vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti: pozor na lest. [1]

Hrůza

hrůzou se chvěti - dobré zprávy a snad i zdar [6]

Hřbet

míti vysoký - posměch, pohana [9]
sobě zlámati - citelná ztráta [9]

Hřbitov

procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny [9]
v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby [9]
viděti a býti na něm - blízké štěstí [9]
viděti: churavění. [1]
znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení. [4]

Hřeb (hřebík-y)

- zabezpečení [6]
kovat viděti - sobě i jiným prospěšným býti [9]
křivé narovnati - pozornost v domácnosti [9]
ležeti na hřebíkách - pokání [6]
najíti - štěstí [9]
odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti [9]
ohnutý - zabezpečení něčeho se nezdaří [6]
vytahovati z něčeho - nezdar [6]
zatloukati - v zapletených případech býti [9]
zatloukati do dřeva - pohřeb [6]
ze dřeva vytahovati - spořivost [9]

Hřeben

- mnoho hádek [9]
jím se česati - probereš nesnáze a upravíš je [6]
nemoc a starosti. [1]

Hříbě

bez ocasu - manželku chudou a nepoctivou [6]
nezkrocené - do budoucna ukazuje manželku pyšnou [6]
s dlouhým a hezkým ocasem - manželka hezká a dobrá [6]
zuřivé - manželka zuřivá [6]

Huba

bolavou míti - talent v řečnictví [6]
plnou míti - jmění z politiky [6]
velkou míti - úspěch v politice [6]

Hubička (u)

hubičku dostati - falešná zrada [6]
hubičku dostati od kominíka - falešné štěstí [6]

Hubičkovati

šatník - svatba [6]
bábu - dlouhé mrzutosti [6]
dítě - starosti [6]
hada - rozchod lásky [6]
květinu - zdar [6]
milou nebo milého - rozchod [6]
muže - zrada [6]
neužitečné zvíře - ztráta [6]
pannu - radost [6]
prsten - touha po ženitbě nebo vdavkách [6]
smrt - stálé a pevné zdraví [6]
užitečné zvíře - užitek [6]
vdanou - cizoložství [6]
vdovu - hloupé starosti [6]

Hudba

- nemoc v hlavě, protivenství [9]
se zpěvem slyšeti - radost a potěšení [6]
smutnou slyšeti - svatba [6]
veselou a živou slyšeti - smutek od příbuzných a přátel [6]

Hudební nástroje

viděti, míti: nehoda, smrt příbuzného nebo známého. [1]

Hudebník

- výlohy [9]
viděti - vyhubování [6]

Hukot

slyšeti - povodeň, zlé živly, zemětřesení [6]
slyšeti: neklid v domě. [1]
vody - neštěstí na cestě [9]

Hůl

- podpora, pomoc [6]
dlouhá - pouť tímto naším životem [6]
jí býti bit - nežádej od nikoho pomoc [6]
lejnem pomazaná - máš někde mocnou protekci [6]
míti - lehkomyslnou milenku [9]
o ni se opírati - nemoc a nebezpečí [9]
o ní choditi - churavost [6]
s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí [9]
zlomená - nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe [6]

Humoresky

čísti - pozor na otravu cizím jedem [6]

Humory

čísti - pozor na otravu domácím jedem [6]

Humr

jísti - břichopasnictví [6]

Husa

do domu - nový a dobrý služebník či služebná [6]
husám peří škubati - hlupáky zahanbíš [9]
je chytati - zjištění nactiutrhače [6]
jich množství na vodě - cesta do ciziny [6]
jísti ji - z dobrého služebnictva bohatnout [6]
krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš [9]
létat viděti - ztráta [9]
létati viděti: mrzutosti. [1]
maso jísti: velkéštěstí. [1]
pásti - zaměstnání [9]
pečínku husí jísti - mnoho štěstí [9]
se zlomeným údem - úraz domácího služebníka [6]
vejce viděti: dobrou obživu najíti. [1]
více jich doma - pevný majetek [6]
více jich na pastvě štěbetajících - klepy [6]
viděti - výhra [9]
viděti: štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati. [1]
zabitá nebo upečená - po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům [6]
zabíti - oprostíš se od hlupáka [9]
zabíti: málo soucitu s chudáky. [1]
ztracená - smrt někoho z čeledi [6]

Husar

- veselost [9]

Hutě

viděti, v nich se nacházeti: těžká práce. [1]

Hvězda (hvězdy)

červená - veliké neštěstí celé zemi [6]
čistění hvězd viděti - klam [6]
jasná, zářící - velká radost pro všechny [6]
jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli [9]
na čele - veliká sláva v umění [6]
na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré znamení [9]
nad nimi pracovati - ohromné bohatství [6]
padat viděti - smrt, smutek a starost [9]
po ní šlapati - šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci [6]
počítati je - nevystačíš s penězi [6]
s chvostem (kometa) - blízká válka [6]
slabě svíticí - velké neštěstí [9]
velké množství - šťastné znamení [9]
více jich míti jakoby pod nohama - čeká tě velký úřad [6]
více jich temných, slabě svítících - veliké nesnáze státní, a to peněžní [6]
z nebe padající - zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině [6]

Hvízdati

- přepadení, též znásilnění [6]

Hyacint

- poctivost v jednání [6]
dárek obdržeti. [1]
někdo ho drží v ruce - tomu možno důvěřovati [6]

Hyena

viděti ji - záškodník nablízku [6]

Hymna

slyšeti nebo zpívati: slavnost očekávati. [1]
státní, slyšeti ji - paráda, spolkové slavnosti [6]
Celkem 132 hesel a 629 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29820 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5890 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci