Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 223 hesel "P"!

Padati

nebo klopýtnouti, ale zachytiti se: před neštěstím zachráněn býti. [1]
přes něco: vysvětlení dostati. [1]

Páka

- pomoc včas [6]

Paklíč

viděti: být vykraden. [1]

Palaš

- moc nad mnohými [6]

Palác

bydleti v něm - povýšení [6]
viděti veliký - zármutek [6]

Palma

- čest a důstojenství [6]
bodlavá palma - bezpečné štěstí [6]
kokosová palma - šťastné doby [6]

Paluba

lodní - těžká práce, též vycházky [6]

Pampeliška

- tvé plány a naděje nejsou k ničemu [6]

Panna

mořská, jak se objímá s kapitánem - cesta za moře [6]
mořská, viděti ji - rybářský výlet [6]
viděti: štěstí a brzké spojení. [1]

Panoš

viděti ho - skrytá láska mladého muže [6]

Pantofel

vidí-li žena - budeš vládnouti [6]
vidí-li muž - žena ti povládne [6]

Papež

viděti ho žena - nezaváděj přílišné novoty [6]
viděti ho muž - při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost [6]

Papír

barevný - menší dárek [6]
bílý - lačnost [6]
hořící - protivný a nemilý dopis [6]
popsaný - obdržíš dopis [6]
velké jeho hromady - získáš dobré postavení [6]
žvýkati - policie do domu [6]
zmačkaný - velmi nemilá zpráva [6]

Papoušek

- mile upovídaná žena [6]
slyšeti ho mluviti - pomluvy a klevety [6]

Paprika

- mrzutost [6]

Paprsek

sluneční - konečně vše se obrací k lepšímu [6]

Pára

nad hrncem - nemáš mnoho zdraví [6]
vystupující ze země nebo z vody - změna postavení [6]

Párati

cokoli - konec nesváru, též naznačuje starosti [6]

Párek

uzenka - dostaveníčko [6]

Park

blouditi v něm pěšinami - různé pletichy [6]
jeho kvetoucími alejemi se procházeti - štěstí a spokojenost [6]

Parní stroj

viděti: bohatství. [1]

Parník

na něm plouti: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit. [1]

Parno

- pouze s potem dosáhneš žádaného [6]

Parohy

viděti: proradnost. [1]

Paruka

- úzkostlivost [6]

Pařez

- neohrabanost [6]
veliký - nepokoje v domě [6]

Pás (Pásek)

být opásán pěkným - čest a zdar [6]
drahokamy posázený - radost z dětí, též moc a bohatství [6]
korkový pás - mocná ochrana nebeská [6]
stříbrný - skutečné přátelství [6]
zlatý - duchaplná láska [6]

Pasák

u ohníčku viděti: vzrůst majetku. [1]
viděti: své přátele si udržeti. [1]

Past

Viz: Léčka;
strojiti na myši - zrada a škoda [6]
viděti ji, když je v ní chycená myš - nepřítele učiníš neškodným [6]
viděti: špatnost bude odhalena. [1]
vůbec - nástrahy na ctnost a majetek [6]

Pata

na ní zraněn býti: neštěstí rozličného druhu. [1]

Páv (Pávice)

- bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou [6]
ho nalézti - nalezneš paní svého srdce [6]
jeho peří sbírati - dopustíš se pošetilosti [6]
jeho ztráta - ztráta zaměstnání, majetku [6]
viděti ho s ocasem roztaženým - výhodné znamení, též někdy nepokoje [6]

Pavián

viděti ho - nestydatost v lásce [6]

Pavlač

choditi po dřevěné - štěstí v umění [6]
je-li chatrná a hrozí spadnutím - nezapleť se do nemilých věcí [6]
zřítí-li se - neštěstí [6]

Pavouk

jejich množství - předzvěst nemilých věcí [6]
viděti ho v síti - soudní spory a zrada [6]

Pavučina

- též úklady [6]
smetati ji - zármutek se ti v radost změní [6]
viděti mnoho velikých, zaprášených - velké nesnáze a starosti [6]

Pec

pekařskou viděti: dobré obchody dělati. [1]

Pečeň

cítiti: zbytečnou cestu dělati. [1]
viděti nebo jísti: výhra, dobré vyhlídky v obchodech. [1]

Pečivo

dělati: prospěch od druhé osoby. [1]
jísti: znamená, že dobré časy přicházejí. [1]

Pěchota

drahota, bída. [1]

Pěšina

Viz: Cesta;
- život na zapadlé štaci [6]

Pekáč

nebo pánev viděti: škoda, újma. [1]

Pekaře

nebo pekařství viděti: požehnaný rok. [1]

Peklo

hořící - předzvěst neštěstí [6]
viděti, v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech. [1]

Penězokazectví

ostuda a bída. [1]

Pšenice

prší-li na někoho nebo na jeho dům - nadmíru velké bohatství [6]
prší-li z oblak - veliké bohatství [6]
v snopech anebo vymlácená vezená domů - naděje na nalezení pokladu [6]

Peníze

Viz: Mzda;
- u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci [3]
- u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě [3]
dát žebrákovi - příslib velkého zisku [3]
dostat od někoho - věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny [5]
dostati falešné - nepoctivá láska [6]
dostati: nepokoj, neklid. [1]
dostati-utrpíš ztrátu (27) [2]
šetřit - dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli [5]
falešné - Tvé srdce touží po nicotných věcech (20) [2]
falešné - věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem [5]
falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají [9]
krást - varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním [5]
ležeti na penězích - obdržíš výměr daní [6]
málo jich míti - bohatství [6]
měděné peníze - malé příjmy [6]
měnit - nestálost v obchodování [3]
měniti - špatné finance [6]
měniti - změna financí [6]
mít - je symbolem bohatství [5]
mít jich mnoho a mezi nimi zlaté - bída [6]
míti, jimi platiti: osvobození od tíživého břemena. [1]
mnoho - Znenadání dosáhneš něčeho dobrého (32) [2]
najít - budete ochráněn před citelnou ztrátou [3]
najít svazek bankovek - ztráta práce z důvodu nepevného přátelství [5]
najíti drobné - různice [6]
najíti: zisk a dobré vyhlídky do budoucna. [1]
nalézti - pokušení s penězi [6]
nalézti - smutek [6]
nalézti - zkus své štěstí a zvítězíš (24) [2]
nebo jinou cennost najíti: povznesení se nad starosti. [1]
počítat - budete mít dobrý výdělek [3]
počítat - obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji [5]
počítati - v povolání máš úspěch (21) [2]
počítati - značný zisk [6]
počítati: štěstí, bohatství. [1]
polykat - ztratíš svoji popularitu [5]
půjčit jiným - věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci [5]
půjčit si - znamená problémy [5]
raziti - zlá hračka [6]
rozdávati drobné - hádky s přáteli i s cizími [6]
řinčení peněz - nepříjemné zprávy [5]
sbírati na cestě peníze - zisk nebo nález [6]
sbírati rozházené - prospěch [6]
ukryté nalézti - zarmoucení [6]
ukrývat - varuje před zloději, ztrátou [5]
v nádobě - nález a veselost [6]
vidět - náhlé výdaje [3]
vidět cizí (cizí země) - pouštíte se do riskantního podniku [3]
vidět velkou sumu - bohatství a dostatek je ve tvém dosahu [5]
viděti: do pokušení se dostati. [1]
vydati - znamení dobrých příjmů (5) [2]
vydělávat - nosí štěstí v lásce [3]
vyhrát - nevěští nic dobrého [3]
vyplácet - sklidit odměnu [3]
vyplácet jiným - věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma [5]
vzíti od někoho - svár s touto osobou [6]
zlaté - věští blahobyt či milou zábavu [5]
ztratit - znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci [5]
ztratiti - Nehoda se obrací v zisk (47) [2]
ztratiti - ztracená pře [6]
ztratiti: do nesnází se dostati. [1]

Pěnkava

- klepy, též milostný poměr [6]
slyšeti ji - vyhubování [6]
slyšeti ji v domě - pohanění od přátel neb příbuzných [6]
slyšeti ji v lese - pohanění od nepřítele [6]

Pepř

jísti - soudy [6]
na váhu kupovati - svár [6]
rozmělněný - zármutek [6]
tlouci - hádky a nepříjemnosti [6]
v zrnech - boje a nepokoje [6]

Perla (y)

- nabudeš moudrosti od jiného [6]
na hrdle - radost z bohatství [6]
padající - slzy [6]

Perleť

- falešné slzy a nepravé bohatství [6]

Perník

- sladkost prosté lásky [6]

Perořízek

viděti nebo míti: nestálost, nevěra. [1]

Peří

bílé viděti: blahobyt a veselost. [1]
černé viděti: pokles obchodů, ztráta. [1]
dráti - chystejte výbavu [6]
hromady ho viděti - starosti [6]
jím býti pokryt: váznutí obchodů. [1]
mnoho létati viděti: marné čekání na štěstí. [1]
od někoho ho kupovati - svatba [6]
sbírati nebo dráti ho - zisk [6]
viděti ho lítati - velká žalost [6]

Peřiny

dolů na zem spadlé - opuštění [6]
krásné a čisté - věrnost [6]
nehezké a nečisté - pohlavní nemoc [6]
spálené a shnilé - nemoc, též smrt milenčina [6]
z nich polštáře, podušky - milenka [6]

Pes

Viz: Chrt;  Jezevčík;
bílý - radost [6]
bílý: příjemnou známost si udělati. [1]
boudu viděti: zhoršení postavení. [1]
černý - změna [6]
černý pes - veliké neštěstí [6]
drážditi: nepříjemnost, nepřátelství. [1]
šedý - předzvěst neštěstí [6]
honící (hon) pes - tvé kroky někdo sleduje [6]
chrt a stopař - domácí zlý přítel [6]
jím býti napaden: nebezpečí. [1]
kousne-li - střetnutí se sousedem [6]
Lovecký:špatné obchody dělati. [1]
loviti viděti: neklidný býti, hýřiti. [1]
míti: bohatství. [1]
ostříhaný - oklamaná bdělost [6]
ovčácký - spolehlivost proti nebezpečí [6]
rezavý - sváry v domě [6]
rváti se viděti: rodinné rozepře kvůli dědictví. [1]
s ním si hráti: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství. [1]
štěká-li - hádka se sousedem [6]
vytí psa - smrt [6]
vzteklého viděti a býti jím pokousán - hrozí ti nebezpečí [6]
zabíti ho - soused zmlkne [6]

Pěst

- pomsta [6]
dvě pěsti viděti zaťaté - nevolnost po zlé novině [6]

Petržel

- symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví [5]
- vydáváte se všanc nekalým spekulacím [3]
jíst vařenou - věští zisk či úspěch [5]
jíst zelenou - znamená nepřípustné styky [5]
sít - znamená povinnost starat se o početnou rodinu [5]
síti - žebrota (12,42,60) [7]
syrová - znamená nemoc [5]
zelená - budeš nemocen ale brzo se uzdravíš (5,60) [7]

Pevnost

viděti: nepřátelství a nemoc. [1]

Píce

dávati ji dobytku - zisk, též nepříjemnosti [6]

Pijavice

- žaloby a soudy [6]
viděti: lichva a zištnost. [1]

Piliny

Viz: Drtiny;

Pilník

dostati: výstraha od nepřátel. [1]

Pižmo

cítiti: pokrytci se vyhnouti. [1]

Písař

od něho popsaný list přijmouti - opletačky se soudy [6]
viděti sebe jím nebo jiného - nouze [6]

Písek

přesívati - těžkosti a trápení [6]
sypati někomu do očí - velký lhář a podvodník [6]

Pískati

sám - zármutek [6]
slyšíš-li - nebezpečí [6]

Pistole

Viz: Revolver;

Píti

až se břicho zvětší - vzrůst majetku [6]
nechtěný nápoj - ztráta zaměstnání [6]
opíti se - povýšení [6]
po vůli - povedou se ti žádané věci [6]

Pivo

kalné viděti nebo píti: nemoc, nepříjemnost. [1]
píti - nerozhodnost v jednání [6]
píti kalné - nemoc [6]
rozlité viděti: znamená zmenšení blahobytu. [1]
světlé nebo čiré viděti nebo píti: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání. [1]

Plášť

býti jím zahalen - trampoty a úzkosti [6]

Plachta

napínati nad boudou na trhu či nad vozem - nepředvídaní hosté [6]
pod ní se ukrýti - vyhneš se něčemu nemilému [6]
viděti ji - hostina [6]

Plakati

Viz: Slzy;
- příslib smíchu za bdění [3]
- sen o pláči je zlou věštbou; většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel [5]
- tvůj osud se splní (2) [2]
nad něčím - radost k očekávání (7) [7]
nad něčím - radostná událost [6]
pro mladou dívku - věští spory s milým [5]
pro obchodníka - znamená drobné potíže a neúspěchy [5]
pro zamilované - symbolizuje rozchod a zradu [5]
vidět jiné plakat - znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých [5]

Plameny

viděti: peníze nebo šperk darem dostati. [1]

Plátno

bílé - láska [6]
bílit na bělidle - nemoc [6]
tkáti - užitek, zisk [6]
tkáti ale nedotkáti - smrt [6]

Plavba

přes moře nebo velkou vodu: neštěstí. [1]

Plece

od ramenou jakoby odstupující - rozvod [6]
od těla oddělené - smrt dcery [6]
pěkné a tlusté - řádná žena [6]
porušené míti - ženě se ohlašuje nemoc [6]
zdravé a silné - vzroste v příbuzenstvu zámožnost [6]

Plech

viděti - malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci [6]

Plenky

leží-li v nich někdo - nevinně nařčen [6]
práti - nedej na sobě znát starosti [6]

Plésti

cop z vlasů: brzké spojení. [1]

Plevel

pleti - bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý [6]

Plíce

na plíce churavíš - předzvěst něčeho zlého [6]
ústy je vyplivovati - těžká nemoc [6]
vypadnou ti z těla - tvá smrt [6]

Plivati

krev: bohatství. [1]

Plot

živý a jím se prodírati - zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty [6]
ležeti u něho - trampské toulání [6]
přelézti jej - nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš [6]
viděti - nepleť si své s cizím [6]
viděti jej z latí - nebezpečí [6]
viděti zelený, živý - velké zmatky [6]

Plotna

viděti ji - hody [6]

Plovárna

býti na ní - pozor na okradení [6]

Pluh

k orání viděti - brzká svatba [6]

Plukovník

viděti ho - úspěch ve sporu [6]

Požár

jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti: ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti. [1]
který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti: neštěstí všeho druhu. [1]
viděti nebo cítiti: nastávající neštěstí. [1]

Pobuda

viděti ho - nestálost, toulky [6]

Pocestný

v dešti - peníze [6]

Počítati

- dobrý obchod [6]

Podbírati

se, v palci - naděje na peníze [6]

Podešev

nalézti - hádka [6]
ztratiti - dlouhá cesta [6]

Podkova

- štěstí [6]
koně kovati viděti: těžká, namáhavá práce. [1]
viděti: brzká cesta. [1]

Podlaha

s parketami viděti, po ní choditi: slzy a radost zažíti. [1]
taneční podlaha, nebezpečí 26 62 [7]

Podmáslí

píti - nepříjemnosti budou probírány [6]

Podobizna

viděti jakoukoli - podvod a zklamání [6]
viděti vlastní - úraz [6]

Podolek

jím se utírati - někdo tě uhrane [6]
líbati - pokoření [6]

Podomek

viděti ho - hrubé jednání [6]

Podpalky

viděti - úkladný požár [6]

Podpláceti

někoho - voliti nutné zlo [6]

Podporu

bráti - přijde pomoc [6]

Podsvinče

jísti - déletrvající štěstí [6]

Podvazek

viděti - budeš míti štěstí v lásce [6]

Podzemí

procházeti se jím - tíseň [6]
spouštěti se tam otvorem - hrozí určité nebezpečí [6]
viděti - pozor na plyn [6]

Požehnání

- vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů [6]

Pohanka

síti ji - vypleniti hřích na dlouhý čas [6]

Pohár

malovaný rozbíti: blízké neštěstí. [1]
plný - blahobyt [6]
prázdný - nedostatek [6]
rozbíti: úmrtí nepřítele. [1]
stříbrný míti: výhra, zisk. [1]
upustit: úzkostlivost. [1]
z něho píti: dobré časy přicházejí. [1]

Pohlavek

dáti či dostati - různice [6]

Pohovka

ležeti na ní - oddech nebo rekonvalescence [6]

Pohřeb (Pohřbívání)

býti: Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti. [4]
býti zaživa: velké nebezpečí hrozí. [1]
býti: zdraví a dlouhý život. [1]
chystat se na něj, ale pohřeb neviděti - radost nad něčím [6]
míti: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba. [1]
průvod na něm - smrt [6]
přítele - sňatek podle vlastního rozhodnutí [6]
velmi chudý - nedostatek [6]
viděti: smutek, nemoc, úmrtí. [1]
zůčastnit se: pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel. [1]

Pochodeň

hořeti viděti: skrze temné věci k světlu přijíti. [1]
hořící - nedobré zprávy [6]
nésti: zamilovat se. [1]
pochod s ní - pohřeb váženého člověka [6]
sám ji rozsvítiti - odhalíš jakési tajemství [6]
uhasiti: zničení dobrých vztahů. [1]
z nebe spadnouti viděti: bolení hlavy. [1]

Poklad

Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví [9]
najíti - zklamané naděje, též starost s bohatstvím [6]
vykopati - neštěstí [6]

Pokladna

otevřenou ji viděti - dluhy a nesnáze [6]
správcem pokladny býti - pocta [6]
stojí-li v prázdné místnosti - starosti [6]
viděti toho, který ji spravuje - výpověď [6]

Poklop

Viz: Víko;
na střeše - propouštění [6]

Pokoj

- tiché chvilky [6]
krásný - rodinný život, též návštěva [6]
špinavý - hádky [6]
prázdný - dluhy a chudoba [6]
tmavý - hrob [6]

Pokrývač

padající dolů - vedoucí půjde do důchodu [6]
viděti ho - budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou [6]

Pokrývka

- skryté nedostatky [6]
roztrhaná - nedostatky budou známy [6]

Pokušení

- nechť rozum zvítězí nad city [6]

Pokus

Pokuta

platiti: výhoda. [1]

Pole

hezké zelené viděti: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství. [1]
jetelové pole - nadějná budoucnost [9]
jetelové pole kvetoucí - jiným budeš užitečný [9]
kroupami rozbité: špatné spekulace. [1]
obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit. [1]
po sečení - přišel jsi pozdě [6]
přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání. [1]
s koukolem - někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje [6]
suché - smutek [6]
úrodné - majetek [6]
v plném květu: zdar ve statku. [1]
ve žních - mnoho práce s dobrým výdělkem [6]
zelené - radost [6]
zorané - budoucí majetek [6]
zpustošené viděti: zarmoucenost. [1]

Poleno

štípati - ztloustneš [6]

Polévka

jísti ji - zkažený žaludek [6]
ze slepice jísti ji - šestinedělí [6]

Police

viděti ji - známá se bude vdávati, též podezření [6]

Pomazání

poslední pomazání - pozdavení a veselost [6]

Pometlo

Viz: Koště;
viděti - utrhání na cti [6]

Pomlázka

dostati ji nebo dávati - veselost z mrzutosti [6]

Pomněnka

Viz: Květiny;
- stálé a užitečné přátelství [6]

Ponocný

viděti ho - pozdní návrat [6]
viděti píti - zaspání [6]

Popel

hlavu jím si sypati - lítost nad sebou [6]
viděti: hořké zklamání, urážka. [1]

Popem

ševcovským lepiti - rozchod [6]

Poprava

viděti ji - rozchod s dobrým přítelem [6]
viděti: pochybný výsledek v podnikání. [1]

Popraviště

býti na něm - veřejná hanba [6]
viděti - chystá se něco nedobrého [6]
viděti: čest, pocta a zásluhy. [1]

Pór

viděti - oční choroba [6]

Porce

rozdělovati - smrt blízkého příbuzného [6]

Porcelán

kupovati - lepší časy [6]

Porod

šťastný, při něm býti: radost a štěstí. [1]
nešťastný, při něm býti: ztráta, bolestné zneuctění. [1]
porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí. [1]
porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech. [1]
porodní asistentku viděti, s ní mluviti: blížící se štěstí, odhalení tajemství. [1]
porodní babku viděti - pro svobodné není dobře [9]
viděti: do nesnází se dostati. [1]

Portrét

viděti: dlouhý život zobrazené osoby. [1]

Posada

slepičí - veselé klepy [6]

Posádka

vojenská - pozor na čápa [6]

Posluha

- spolehnutí [6]

Posluhovačka

- nepovíš, co nevíš [6]

Postel

do které prší: prostopášnost. [1]
hezkou viděti: štěstí, soulad v manželství. [1]
hořeti viděti: neštěstí, nemoc, smrt. [1]
ležeti v ní - nemoc [6]
špinavou nebo nuznou viděti: nesnášenlivost. [1]
státi u postele - nemocný v domě [6]

Postelový ohřívač

brzký sňatek. [1]

Postup

v úřadě - disciplinární vyšetřování [6]

Posvícení

- veselost se rvačkou [6]

Pot

studený si utírati - veliký strach [6]
vypotiti se - uzdravení známého [6]
z čela si utírati - námaha nad sílu [6]

Potah

koňský - manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání [6]

Potápěč

- věřitel ti pošle účet [6]

Potěr

rybí - budeš míti mnoho dětí [6]

Potkan

viděti potkany - hanba (67,81,89,90) [7]

Potok

čistý ve svém domě téci viděti: znamená přírůstek majetku, bohatství. [1]
kalný ve svém domě téci viděti: nemoc, zármutek. [1]
krve viděti: nemoc s chrlením krve. [1]
rozvodněný viděti: růst majetku, ale také rychlý úbytek. [1]
s mnoha rybami: dobré dědictví. [1]
vyschlý: chudoba a churavění. [1]

Potopit

se - exekuce [6]

Potrat

- neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ [3]
- pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku [3]
- pro málo peněz zničená spekulace [6]
dítěte - nové podnikaní, nový čin, skutek [3]
prodělat - obávané zklamání se nedostaví [3]
vidět - předzvěst zklamání [3]

Potýkati

se - nebezpečí života [6]

Poušť

žíti na ní - rozvod, ztráta dětí [6]

Poupě

- láska přespříliš mladých [6]

Poustevna

v ní býti: nemoc, nebezpečí. [1]

Poustevník

viděti ho - z dobrých časů se tloustne [6]
viděti: zármutek, starosti. [1]

Pouta

nositi: nabídku úřadu dostati. [1]

Poutník (Poutníci)

poutnické místo viděti - blaženost [6]

Pouzdro

viděti, nebo míti: ukradené se opět vrátí. [1]

Povidla

jísti - dobré pořízení [6]

Povodeň

- budeš obklopen bezcennými lidmi [6]
velkou viděti: se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti. [1]

Povříslo

- sňatek starého muže s mladičkou [6]

Pozdrav

- budeš pozván na hostinu a dobře přijat (39) [2]

Pozdraven (í)

býti - smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem (41) [2]
býti: je zlé. [1]
osoby kterou nemáme rádi - znamená nepříjemnou návštěvu [3]
sám být pozdraven dětmi - šťastná událost v rodinném životě [3]
vysoké osobnosti - předznamenává se příjemná návštěva [3]

Pozdraviti

někoho - mír 25,49,56 [7]

Pozor

dávati - možné vloupání [6]

Pozouny

slyšeti - slavnost, divadlo [6]

Pracovat

úspěch v obchodech. [1]

Prádelník

- domácí drby [6]

Prádlo

mydliti - pomluvy špinavé [6]

Práh

- někam vstoupíš [6]
přestoupit - pozvání nebo host [6]
z kamene - tvé příští bude pevné [6]
ze dřeva - příští dobro [6]

Prach

- spor a menší ztráta peněz [6]

Prapor

viděti - slavnost, též přísahati na něco [6]

Prarodiče

viděti, s nimi mluviti: dobrou myšlenku uskutečniti. [1]

Princ

či princezna z pohádky, je viděti - dobrá budoucnost [6]

Prkno

hoblovati - pro někoho připravena rakev [6]
ležeti na něm - smrt [6]
viděti: dobré obchody. [1]

Proboden

býti: strach a nebezpečí. [1]

Proměniti

se v něco - smrt [6]

Propast

viděti, do ní padati: rychlá záchrana z nebezpečí. [1]

Prosba

zamítnutá - bude vyslyšena žádost [6]

Prostěradlo

- smrtelná nemoc [6]

Prostitutku

viděti, nebo s ní mluviti: radostný den prožíti, štěstí. [1]

Proutek

- zakopaný poklad [6]

Prs (Prsa)

ženy viděti: pokračování lásky. [1]
masitý - hodně synů [6]
na kterých kojenec leží, viděti: radost v manželství. [1]
obnažiti: stydlivost. [1]
poraněná míti: pro staré zlé, pro mladé dobré. [1]
raněný, churavý - krátký život [6]
silná, zdravá viděti: stálému zdraví se těšiti. [1]
suchý, úzký - neplodnost [6]
zarostlá viděti: hodně štěstí v lásce. [1]

Prskati

viděti někoho - trefíš se do živého [6]

Prst

do něj se říznouti a krev viděti: štěstí v lásce. [1]
hezký míti: vážený, ctěný býti. [1]
míti je v páře - spiknutí [6]
palec mezi ukazováčkem a prostředníkem - prokletí [6]
palec zasunutý do ostatních sevřených prstů - nic nečekej [6]
pět jich - krádež [6]
pět jich černých - vloupání [6]
si spáliti: do pokušení se dostati. [1]
ukazováček - varování [6]
ukazováček na oku - výsměch [6]
ukazováček na rtech - nevyzrazuj [6]
useknutý - ztráta jmění, práce [6]
v ústech - stydlivost [6]
zavázaný - úraz v domácnosti [6]
ztratiti: znamená škodu. [1]

Prsten

- dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte [3]
- hádky se svým okolím tě vyčerpávají. (11) [2]
darovati dívce - láska [6]
darovati: Úspěšná cesta leží jasně před tebou. (28) [2]
dáti manželce, ona jej nechce - jeho smrt [6]
dostat darem: najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání [3]
dostati darem: Někdo tě chce ošidit a využitkovat. (15) [2]
dostati: úctu získati. [1]
drahocenný: Učiníš výhodné spojení. (16) [2]
železný: Starost ti tíží srdce. (13) [2]
železný viděti - mnoho práce (22,74) [7]
kupovati: Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu. (21) [2]
najít: zamilujete se [3]
najíti s drahokamem žlutým - nemocná bohatá žena [6]
najíti s drahokamem modrým - v domě radostné veselí [6]
najíti s rubínem - dobře placené místo [6]
najíti se smaragdem - čest [6]
navléci na prst: varuje před zamýšlenou nevěrou [3]
někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční [3]
obdržeti - bída [7]
prsten - svatba [7]
sejmouti a dáti ho neznámému - odstoupení místa jinému pod nátlakem [6]
sejmouti a dáti někomu jinému - odstoupení místa jinému [6]
stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky [3]
stříbrný viděti - zisk (11,90) [7]
tlačiti jej do vosku - smlouva [6]
vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku [3]
z něhož nebyl drahý kámen nalezen - ztráta existence [6]
z něhož vypadl drahý kámen - rodinné sváry nebo těžká nemoc [6]
z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen - mír a pozdravení [6]
zlámaný: Loučení s milými lidmi tě zarmoutí. (43) [2]
zlatý na váhu kupovati - svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu [6]
zlatý najíti a na prst dáti - veliký úřad, v rodině syn [6]
zlatý najíti neb viděti - štěstí (34) [7]
zlatý přelomený - těžká nemoc ženy [6]
zlatý přelomený u svobodného - podřízené místo či ztráta majetku [6]
zlomený míti - neštěstí (2,23) [7]
zlomený: značí porušení věrnosti [3]
ztratí-li ho manželka - ztratí důvěru k manželovi [6]
ztratí-li ho muž - smrt manželky nebo syna [6]
ztratí-li ho svobodný - zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá [6]
ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem [3]
ztratiti - manžel k manželce ztratí důvěru [6]
ztratiti - milovnice tvá půjde za jiným (28,90) [7]
ztratiti nebo darovati: utrpení, churavění. [1]
ztratiti: Neočekávaně najdeš nové přátele. (12) [2]

Prstýnek

dostat (pro ženatého či vdanou) - věští věrnost a loajalitu [5]
dostat (pro svobodné) - sdílenou lásku [5]
kupovat - věští brzkou opětovanou lásku [5]
mosazný - symbolizuje nejistotu v zájmech [5]
odebrat někomu svůj prstýnek - symbolizuje spory a sváry [5]
prasklý - věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek [5]
prohlížet si zlatý - symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu [5]
snubní - znamená výdaje [5]
ztratit - znamená ztrátu známostí [5]
ztratit (pro vdanou ženu) - znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit. [5]

Průjem

mít - je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství [5]
mít - přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu [3]
míti - Tvé štěstí je na nejlepší cestě. (28) [2]
míti: dobré zdraví. [1]

Prut

na ryby - touha po poznání [6]

Pryčna

- šetření úřední, protokol i zatčení [6]

Přátelé

- dbej na své zdraví (14) [2]
býti s nimi vesele - blíží se loučení (5) [2]
zemřelí - příjemná zpráva z ciziny (15) [2]
ztracení - vzdálený přítel myslí na tebe (29) [2]

Přehrada

symbolizuje vaše potlačené emoce. [1]

Přeplaviti

se - přeložení, též změna [6]

Přeskočiti

něco - nemilou věc obejíti [6]

Přetrhnouti

něco - konec lásky, přátelství [6]

Převrhnouti

něco - mrzutost [6]

Příboj

vln viděti - zdánlivé nebezpečí [6]

Přijímání

požehnání a štěstí v rodině. [1]

Příkop

do něj spadnouti: pozor na lest. [1]
před hlubokým státi: nebezpečí. [1]
přejíti po dřevěné lávce - vysměješ se tomu, kdo ti překáží [6]
přes něj skákati: zrada, nevěra. [1]

Příkrov

černý - konec života [6]

Přípřež

- výpomoc v práci i v starostech [6]

Přísahati

nebo přísahu viděti: složitý proces podstoupiti. [1]

Přítel

- pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek [5]
- přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd. [3]
- přátelství, smutek 11,12 [7]
být pohromadě s více přáteli - předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme [3]
hádat se sním - značí nevěrnost přítele [3]
loučit se s přítelem - je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát [5]
mít přítele - vydáte svá tajemství [3]
mít starosti o něj - nemoci nebo neúspěch [5]
mrtví přítel - předpovědí brzkého sňatku [5]
navštívit ho nebo ho potkat - značí srdečnost [3]
oblečený ve světlých barvách - odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy [5]
plačící - starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání [5]
pomoci mu - člověk sám obdrží pomoc [3]
potkat - věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek [5]
potkat ho: dobré. [1]
přátelé ve zvířecí podobě - znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších [5]
s ním žertovati: roztržka. [1]
s ovázanou tváří - navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy [5]
smát se sním - značí brzký rozchod s ním [3]
stojící na hoře - nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu [5]
umrlého viděti - radost 76 [7]
uraziti: pohrdání zakusiti. [1]
vidět ustaraného přítele - čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc [5]
vidět zesnulého - přináší nečekané novinky [3]
viděti - dlouhý život 12,18,60 [7]
viděti přítele kterému se dobře daří - radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími [5]
viděti, vítati: k slávě a poctám přijíti. [1]
zesnulého viděti: neočekávaná novina, odložená svatba. [1]

Příštipek

- okamžitá pomoc [6]

Příze

navíjeti: lakomý býti. [1]
odvíjeti: k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti. [1]
rozmotati: pochybnosti ztratiti. [1]
viděti nebo míti: tajné pletichy. [1]
zamotati: milého(ou) rozzlobiti. [1]

Pstruh

Viz: Ryba (y);
chytati je - vychytralost [6]
nebo ryby ve vodě viděti: radost a láska Váš život ozdobí. [1]

Pták (ptáci)

černý, letící - smuteční oznámení [6]
dravý - škoda [6]
jeho hnízdo - manželství [6]
jeho lep (ptačí lep) - něco se na tebe líčí [6]
jeho nohy - akt, který bude vyřízen za dlouho [6]
jeho peří najíti - menší peníze [6]
jeho vejce jísti - zhubnutí [6]
jeho zob - dobré srdce [6]
jísti ho - peníze [6]
lapati ho ve spaní - dostane se ti potřebné věci [6]
mláďata vybírati - zloději [6]
Oškubané viděti - velký podvod v místě [6]
více jich do domu přiletělo a odletělo - někdo v domě zemře [6]
více jich do domu přiletí - větší návštěva hostů [6]

Pštros

míti, ale zmizel - penze nebo ztráta zaměstnání [6]
strká-li hlavu do písku - zlé státní finance [6]
viděti žena - její syn bude na ministerstvu [6]
z něhož spadlo peří - aféra na vyšších místech [6]

Puška

hezkou viděti: zamilovat se. [1]
s ní na lov jíti: nevěra. [1]
z ní stříleti: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk. [1]

Puškvorec

- zdravý žaludek [6]

Puls

hmatati - horečka [6]

Pumpa

čistiti ji - větší půjčka [6]
rezavá - odepřená pomoc [6]

Punčocha

na okně - dary [6]
plésti ji - pletky [6]
svlékati - dobrý spánek [6]

Pupek

bolí-li - zlé noviny [6]

Putna

plná housek - budeš oběšen [6]

Pyramida

viděti ji - náboženské taje a mystérie [6]

Pytel

děravý - prodělek [6]
peněz viděti: šťastná budoucnost [1]
plný - zlé časy [6]
plný kostí - špatné obchody [6]
prázdný - dobré časy [6]
s prázdým viděti muže - zloděj přijde [6]

Pytlák

- nevěrnost [6]
Celkem 223 hesel a 646 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29820 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5890 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci