Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 67 hesel "N"!

Nabídka

do novin, rubrika sňatky - přijde ženich či nevěsta z neznáma [6]
v novinách ji čísti - obchod [6]

Nabízeti

někomu věc - vetešník do domu [6]

Nabodnouti

se na ostrou věc - střelná rána a bolest z ní [6]

Náboj

- neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem [6]

Nábřeží

Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností (6). [2]
viděti - chystej svůj odjezd [6]

Nábytek

kupovati - založíš vlastní domov [6]
prodávati - rozvod nebo osamocení [6]

Náčelník

viděti ho - dej se vésti cizí radou [6]

Nadaci

dostati - hledej protekci [6]

Nádavek

ke koupenému obdržeti - dar mnoho neprohlížej [6]

Nadávky

posměch, ubližování zažíti: nepříjemnost, spory s členy rodiny. [1]

Nádeník

býti jím - jistý zisk [6]
viděti ho - výdělek těžce vydělaný [6]

Nádivka

jísti ji - nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy [6]

Nádoba

alabastrová nádoba - štěstí [9]

Nádobí

čistiti je - pokojná domácnost [6]
dřevěné - nouze [6]
kovové míti: dobrý sňatek, spokojenost. [1]
rozbíti: hádka. [1]
viděti: domácí rozepře. [1]
z výbavy rozbité - sváry manželské [6]

Nádor

viděti v sobě - majetek [6]

Ňadra

hubená - skromné příjmy [6]
hubená, žena sní-li o tom - neplodnost [6]
hubená, panna sní-li - nehodný život povede [6]
churavá, osypaná - bídný a krátký život [6]
masitá - mnoho synů [6]
masitá, sní-li o tom muž - dlouhá léta a bohatství [6]

Nádraží

: Nepříjemná návštěva nadřízené osoby (11) [2]
: nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí. [3]
být na něm: předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční [5]
čekat na někoho na nádraží: znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat [5]
nádražní restaurace: Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.(6) [2]
procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství [3]
vidět: ohlašuje nečekanou návštěvu [5]
vidět: v životě nastupuje změna. [3]
viděti - odcestuješ nebo kdosi náhle přijede [6]
viděti: neočekávaná návštěva. [1]
vyjít z nádraží: naléhavé záležitosti čekají na vyřízení [3]

Nahé

býti sám jím - nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš [6]
býti v trní - zlé pomluvy, osočení, trestní udání [6]
viděti v houfech - úpadek víry [6]
z rodiny viděti - bída [6]

Náhrdelník

drahocenný, z něhož by pouze perly vypadly - veřejná hanba [6]
drahocenný ztratiti - přijdeš o zaměstnání [6]
na sobě míti, zvláště perlový - důstojenství [6]
viděti nebo míti: sláva nebo štěstí. [1]

Náhubek

nositi - pozor na vlastní jazyk [6]

Nájemné

bráti - nezávislost peněžní [6]
platiti - starosti [6]

Nájemník

býti jím - poddanství [6]

Nakupovati

úspěch, výhra. [1]

Nákyp

míti nebo viděti - někdo se pozdraví z nemoci [6]

Nalezenec

viděti ho - vezmeš na sebe cizí starost [1]

Námořník

viděti ho - v koho doufáš, ten má mnoho děvčat [6]

Napínati

něco - zvědavost [6]

Náplast

- zatím doufej jen a pouze ve výpomoc [6]

Naplavenina

viděti ji - pravda vyplavuje neřesti [6]

Nápoj

jedovatý píti - ponížení v chudobě [6]
jedovatý píti, až vlasy vypadávají - zchudnutí a těžká nemoc [6]
léčivý píti - vrátí se ztracený majetek i přátelé [6]
léčivý píti a průjem dostati - ztráta jmění následkem chybných rad [6]
léčivý píti jako zdravý člověk - potřeba náboženské obrody, i lakomost [6]
na vyhnání jedů z těla píti - pozbudeš strasti [6]
pozor na nepřátele. [1]

Náprstek

na prstu míti: marná námaha. [1]

Náramek

dostati: opětování lásky. [1]
na levé ruce míti - konej, co ti bylo svěřeno [6]
navléci: klidná láska. [1]
viděti nebo míti: úcty a vážnosti dosáhnouti. [1]

Národy

různé viděti - daleké cesty [6]

Nároží

u něho státi - býti bez práce [6]

Náruč

do ní padnouti - láska nebo shledání [6]

Nářadí

domácí nářadí - svatba [6]
ruční viděti: vyhlídka na výnosnou práci. [1]

Nářek

- je to dobré [6]
mrtvého - veselost [6]

Natírati

něco na bílo: pronásledování. [1]
něco na černo: nemoc. [1]
něco na červeno: radost. [1]

Náušnice

míti - dobrý známý zbohatne [6]

Náves

viděti - přijedou komedianti [6]

Návrat

- překvapení [6]

Návštěva

dostati ji - nemoc [6]
návštěvu dostati: nepříjemná situace nastane. [1]
návštěvu lékaře míti: výhoda a štěstí. [1]
navštívit někoho: nepříjemnost zažíti. [1]

Nebe

červené - válka nebo nepokoje [6]
do něho vstoupiti - smrt [6]
žebřík k němu - povýšení [6]
šedé - starosti [6]
jasné, čisté, modré viděti: mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti. [1]
mnoha mraky pokryté viděti: vrtkavost, nestálost. [1]
modré - pravda neznámého původu [6]
na něm slunce viděti: znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti. [1]
otevřené - budeš vítán [6]
zamračené, rudé nebo temné viděti: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným. [1]

Necky

- nemilá práce [6]
obrácené - jiné místo [6]

Nečas

- zármutek [6]

Nehoda

automobilová nehoda - V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat. (11) [2]
Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, která slaví velké úspěchy a najednou, uprostřed přijímání gratulací se vám stane nehoda, při níž se fyzicky zraníte. Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa! [4]

Nehty

delší než prsty - veliké peníze i moc [6]
ostré - vzorní podřízení [6]
s prstů spadly - zranění nebo smrt ve rvačce [6]
tuze krátké - všeho pozbudeš [6]
tuze krátké má žena - pozbudeš i cti [6]
zdobené - radost z prospěchu [6]

Němec (Němci)

viděti je - hádky [6]

Nemoc (Nemocný, Nemocen)

Viz: Chřipka;  Neštovice;
být - dostane se vám útěchy [3]
být nemocen - předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými [5]
býti - Vzchop se a nepovol! (2) [2]
děti - nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny (21) [2]
navštěvovat nemocné - znamená radost a štěstí [3]
nemocné navštíviti - velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení (34) [2]
pro mladé lidi - znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek [5]
pro mladou dívku - dlouhý život v pannenství [5]
pro vdanou ženu - varování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory [5]

Nemohoucnost

sebe vidět - štěstí a radost v životě [5]
vidět někoho - rychlá pomoc v těžkých chvílích [5]

Němý

mluviti s ním - nedohodneš se ve své záležitosti [6]
viděti ho - sděl, co skrýváš [6]

Nepřítel

potkati: mnohé nepříjemnosti šťastně překonati. [1]

Neptun

viděti ho - povodeň [6]

Netopýr

chytiti: brzké uzdravení. [1]
viděti: znamená pochybný úspěch v obchodech. [1]

Neštovice

býti bílými osypán - nález zlatých mincí [6]
býti černými osypán - smrt ohněm [6]
býti jimi osypán - nález peněz nebo drahocenností [6]
viděti nebo míti: peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti. [1]

Nevěsta

nebo ženicha k oltáři vésti: znamená radost v duši. [1]
nebo ženicha viděti: věrnost i na dálku. [1]
utíkati viděti: znamená úmrtí. [1]

Nevěstinec

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc. [1]

Neviditelnost

Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto. [4]

Nit

přestřižená cizí rukou - smrt [6]
rozmotati: tajemství bude odhaleno. [1]
silná - pevné zdraví [6]
zamotati: tajemství dobře uchovati. [1]

Noc

Viz: Temno (Temnota);  Tma;
- symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování [3]
- velké nebezpečí (30,88) [7]
bouřlivá - bouře odnese střechu tvého štěstí (49) [2]
být za temné noci na cestě - značí hrozící zlo [3]
jasná - budeš dlouho žít (14) [2]
jasná, hvězdná noc - noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí [5]
náhle končící - je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání [5]
pro zamilované sen o noci znamená - neporozumění a spory [5]
pro zemědělce - je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát [5]
procházet se v noci - je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině [5]
temná - vyhlídky na chmurné a těžké časy [3]
tmavá - nepříjemné hádky s příbuznými (17) [2]
ustupující - zlepšení životních podmínek [5]
v noci choditi - klam (67,76,88) [7]

Noclehárna

v ní bydleti: zchudnouti. [1]

Noha (y)

Viz: Chodidlo;
dřevěnou míti: změna ke zlému. [1]
jinému líbati: změna v milostném vztahu. [1]
křivé míti: pohrdání, opovržení. [1]
mdlá, že nemožno jíti - překážky [6]
muří noha, viděti ji - uhrančivý člověk [6]
mýti si: nestřídmostí onemocněti a pak litovati. [1]
nemocné míti: podporu v obchodech získati. [1]
o dřevěné noze choditi - penze [6]
oteklou míti: štěstí, radost. [1]
špinavé míti: ošklivá nemoc hrozí. [1]
ploché míti - odlož cestu [6]
podraziti někomu nohy - budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ [6]
si zlomiti: pro neštěstí býti litován. [1]
silnou míti: štěstí, radost. [1]
viděti bez těla: do nebezpečí se dostati. [1]
zraněnou míti: neštěstí. [1]

Nos

dlouhý míti - všetečnost, vyzvědačství [6]
jako zobák - sobectví, vyděračství, chytré okrádání [6]
tlustý míti - budeš lidem nesympatický [6]
zacpaný míti - spory [6]

Nosítka

- opilství nebo úraz, též operace [6]

Nůž

Viz: Dýka;
- výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně [3]
bez špičky - marné úklady [6]
brousit: znamená hádky a spory [3]
brousiti - spor [6]
brousiti: zpytuj se a poznáš své chyby (19) [2]
dostati dárkem: nečekaně se smíří s tebou nepřítel (47) [2]
kapesní nůž - chudoba [9]
kapesní otevřený - pozor na cestu sebekratší [6]
koupit nůž: je předzvěstí nenadálých návštěv [5]
koupiti: najdeš něco (39) [2]
krájeti s ním: budeš chválen pro svou opatrnost (26) [2]
nalézt nůž: věští dobrou práci [5]
nalézti a zvednouti - radost v rodině [6]
nalézti: klepy ti způsobí velkou škodu (36) [2]
neúspěšně se pokusit pořezat se tupým nožem: nezdařený záměr [3]
nůž a vidličku vidět: dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete [3]
ostrý: trápení a rozkolísanost [5]
poranit se nožem:je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména [5]
pořezat se jím: čeká vás klam nebo zklamání [3]
připravený ke krájení: znamená bídu [5]
rezavý: děl se s jinými o své radosti (26) [2]
sám se říznout: není dobré být člověku samotnému (24) [2]
uhodit jím někoho: je znamením tvého neslušného chování [5]
vidět ho: znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek [5]
vidět velký zabijačkový nůž: varování před nebezpečím [3]
viděti: značí rozchod [3]
zabodnutý - vražda [6]
zavřený - pokoj [6]
zlomený: věští nezdar všech předsevzetí [5]
zrezivělý nůž: znamená neuspokojeni v manželství [5]

Nůše

- malý výnos tvé živnosti [6]

Nůžky

- rozdvojení [6]
Celkem 67 hesel a 209 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29822 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5892 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci