Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 287 hesel "K"!

Kabala

čísti ji - hodláš na někoho působit skrytou mocí [6]

Kabaret

- z lidských chyb blázny si dělati [6]

Kabát

- svou hanbu chtít ukrýti [9]
bílý - nevinnost [6]
černý - dědictví [6]
černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví [9]
černý a černá košile - hluboký smutek [6]
či kabátek noční - nachlazení, radostná událost [6]
ženský muž na sebe bráti - ženu budeš poslouchati [6]
šíti - něco význačného přijde do tvého života [6]
jednobarevný, premovaný - podlízavá povaha [6]
kožešinou lemovaný - blahobyt [6]
malý - úzkosti [6]
nový - menší štěstí [6]
oblékati - četné pochůzky [6]
obrácený na sebe obléci - štěstí za pomoci nečekané události [6]
od ženy dostati - manželství s tou osobou [6]
od muže dostati - dar nebo dědictví [6]
otevřený - blahosklonná, dobrá povaha [6]
pěkný nový dostati - šťastný se státi [9]
plný skvrn neb fleků míti - osočování [9]
prášiti - někdo tě nečekaně připraví o peníze [6]
rozličných barev - nemoc nebo pronásledování [6]
roztrhaný - budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn [6]
roztrhaný - neopatrnost [9]
s kožešinou - bohatství [9]
sbalený pod hlavou - vandr světem [6]
skvrnitý - útok na čest [6]
svlékati - odpočinek, též penze [6]
u vetešníka kupovati - špatně je a bude [6]
úzký míti - nemoc [9]
v prádle - očištění sama sebe ve cti [6]
vojenský žena na sebe bráti - ta žena bude pánem domácnosti [6]
vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš [9]
z něho tě někdo vysvlékl - berní daně a nové poplatky [6]
zapnutý - uzavřená, sobecká povaha [6]
zkoušeti - neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš [6]

Kabel

klásti - neodkládej dopis a piš [6]
viděti - dostaneš rychlou zprávu [6]

Kabela

pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí [9]

Kabelka

porušená - choroba [6]
při sobě míti - zdraví [6]
utržená nebo z ruky vytržená - smrt [6]

Káča (hračka)

točiti jí - budou tě popohánět k práci [6]

Kačer

na vodě ho stříleti - láska pána ke služebné [6]

Káď

viděti: čistota při práci výhodou. [1]

Kadeře

Viz: Vlas (y);
obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti [9]
viděti - pyšný býti [9]
vlasů - štěstí v lásce [6]
zkrátiti - oklamání [9]

Kadeřník

- hloupé a staré anekdoty vyprávěti [6]
viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku. [1]

Kadidelnice

- milé besedy [6]
klásti na zem - soud [6]
viděti - pochlebování poslouchati [9]

Kadidlo

- střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností [6]
- zrádci a lichotníky obklopen býti [9]
voní-li - dobré jméno, pochvala, chudému zisk [6]

Kaše

jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro. [1]
jísti ji - chudému majetek, boháči ztrátu [6]
vařiti ji - žaludek bude míti odpočinek [6]

Kašel

- tajemství [9]
míti - prsní choroba [6]
míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno. [1]

Kafr

- ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní [6]

Kachna

- povídavé děvče [6]
divokou letěti viděti: radostná zpráva. [1]
do domu - do domu přijde to povídavé děvče [6]
hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost. [1]
hytiti - zdar tvému podnikání [9]
chtít chytiti - ztráta [9]
chytiti chtíti: ztráta. [1]
na vodě - máš správné povolání, službu [6]
plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš [9]
plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů. [1]
v povětří - vymyšlené lži z novin [6]
více jich, jak zobají - mlč a nemluv [6]
více jich škubati či jísti - dobrý služebník do domu [6]
viděti - velké cti se ti dostane [9]

Kaktus

- tiché štěstí do domu [6]

Kalafuna

- smůla [6]

Kalamář

- nevěrně zrazen býti [9]
míti - nějaké nebezpečí přemoci [9]
převrhnouti - potká tě velké neštěstí [9]

Kalendář

- něco čekej v příštích dnech [6]
viděti aneb míti - zachovalejší život vésti [9]
viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati. [1]

Kalhoty

Viz: Gatě;
červené - zasloužená pochvala [6]
široké - pohodlí a dobré bytí [6]
mužské žena, zdáli se to ženě - budeš vládnout mužem [6]
mužské nosí žena - budeš pod pantoflem [6]
nové - menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati [6]
ošklivé - vězení, samovazba [6]
spálené - příbuzenský soud [6]
úzké - účty nebo úzkosti [6]
v omyl upadnouti. [1]
viděti aneb oblékati - pokoj a jistota [9]

Kalich

píti z něj jen víno - po čem toužíš, toho dosáhneš [6]
píti z něj jen víno, ale velmi čisté - peníze bez práce [6]
píti z něj víno s vodou - nestálý majetek do domu [6]
viděti - vbrzku se nemocný pozdraví [6]
z křišťálu a píti z něj - vysoké důstojenství [6]

Kalina

- samota [6]

Kaluž (e)

Viz: Louže;
do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti [9]
přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti [9]
viděti - nechuť míti [9]

Kamarád

viděti kamarády - máš se před nimi co chrániti [9]

Kamej

- opatruj staré památky [6]

Kamélie

- zdroj podnikání [6]

Kámen

čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti [9]
kamenem házeti - mrzutosti způsobiti [9]
kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati [9]
přes něj krok udělati - strasti a trápení [9]
viděti - vyzrazení tajných předsevzetí  [9]

Kamení

Viz: Oblázek;
čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti [9]
jísti - kaménky v moči [6]
kamenitá cesta - trnitý život [6]
kamenitá pole - neúroda [6]
ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání [9]
lámati - pozemky získati [9]
otesávati - za dobrou práci odměněn býti [9]
pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti [9]
roztloukati - tvrdá práce [6]
sbírati - jmění [6]
stavební - nový podnik v místě [6]
v cestě - trnitý život [6]
v pokladně - veliké věno [6]
ve sklepě - skrytý poklad [6]

Kameník

- pomník někomu, kdo zemře [6]

Kamna

na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci [9]
- příjemný odpočinek [6]
na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati [9]
rozpálená viděti - marnotratný býti [9]
v nich oheň míti - bohatství [9]
v nich topiti - práce pro zdraví [6]
viděti pěkná - mírný život vésti [9]
zbořit - smrt [9]

Kamzík

- cesta do hor [6]

Kašna

do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost. [1]
s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati. [1]
s vínem - veliká slavnost [6]
s vodou - namáhavá práce [6]
v čisté se koupati: uniknout nebezpečí. [1]
z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati. [1]

Kanál

- zlé klepy a pomluvy [6]
spadnouti do něho - zle pomluven [6]

Kanape

panstvo přijde. [1]

Kanárek

vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení [9]
na ruce sedící - čeká tě veselé manželství [6]
poletující - veselé štěbetání, hry a domácí zábavy [6]
v kleci - osobní svobodu si vždy zachovej [6]
viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky. [1]

Kancelář

- opletačky s úřady [6]
viděti aneb v ní býti - velká ztráta [9]

Kancionál

viděti - nezapomeň na modlitbu, není to pověra [6]

Kanec

- nestydatý nepřítel [6]
divokého viděti - strachovati se [9]
jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti [9]
který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati. [1]
maso z něho jísti - vilnost [6]
skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí. [1]
viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti. [1]
zastřeliti - vysvobození [9]

Kanón

Viz: Dělo;
Kanon, z něj kouli viděti: smutek. [1]
Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti. [1]
viděti - politické tlučhubaření [6]

Kanovník

- mrzutosti s důstojnou osobou [6]
jím býti - staromládenectví [6]

Kápě

stažená přes hlavu - tajný policista, též vyzvědač [6]

Kapela

viděti: radost a věrní přátelé. [1]

Kapelník

- veselý člověk, kterým ožije společnost [6]

Kapesník

- nastuzení [6]

Kapitál

v penězích - chudoba [9]

Kapitán

- cesta po řece nebo i po moři [6]

Kapka

krve - velká ztráta jmění [6]

Kaplan

- statek [9]

Kaple

- vnitřní zármutek [9]

Kapoun

- manžel k ničemu [6]
viděti - starost a dlouhá chvíle [9]

Kapr

Viz: Ryba (y);
- správná výživa pro tlusté a trpící dnou [6]
jísti ho - pozdravení ze dny nebo revmatismu [6]
viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti [9]

Kapradí

semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí - mocný talisman [6]

Kapsa

nabitá - příjem peněz [6]
obrácená - nemajetnost [6]

Kapusta

jísti - smutek [9]
trhati ji - dobře hospodaříš a pracuješ [6]
viděti - mrzutost [9]

Kára

aneb vůz táhnouti - špatné poměry [9]
seděti na ní - cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví [6]
viděti - nic dobrého [9]
z ní vystupovati - ztráta cti [9]

Karabáč

- vězení, též zlé místo [6]
- zlost [9]

Karafiát

- národní nebo politická slavnost [6]
trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti [9]
viděti - najdeš dobrého přítele [9]

Karas

Viz: Ryba (y);
- výživa správná pro tlusté [6]
jísti ho - domácí přispoření [6]

Kárati

někoho - ztráta [9]
sám kárán býti - zisk [9]

Karavana

- čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny. [6]

Karbanátek

- je třeba jednat [6]

Kardinál

viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání [9]

Karfiól

- vnitřní skrytá břišní choroba [6]

Kartáč

- pomlouvání [9]
jím hlavu česati - dostaneš hosta [9]
na šaty - očistíš se z něčeho zlého [6]
viděti: veselit se. [1]

Karty

hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi [9]
sám hráti - do hádky přijíti [9]

Kasa

míti ji - samostatnost [6]
otevírati ji zločinně - smysl pro cizí majetek [6]
viděti ji - peněžní pokušení [6]
vybrat ji - tahačky s policií [6]

Kasárna

- zlé úmysly s lidskou svobodou [6]
v nich execíruješ - čeká tě neplacená práce [6]
v nich trubku slyšeti - pozor, v bytě hoří [6]

Kat

jím býti oběšen - veliké uznání, povýšení neb majetek [6]
viděti - rozžehnání [9]
viděti ho - veliké štěstí [6]

Kaštan

- spěch [9]
plody jeho jísti - dosáhneš, co není význačné [6]
plody jeho péci - menší peníze [6]
plody viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství [9]
strom - služba, známost [6]

Kaštanář

kaštanáře viděti - procházka v ulici s návštěvou [6]

Katedra

učitelská, viděti ji - zlá zkouška [6]

Káva

mlít - hosti, klepavé tetky [6]
mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti. [1]
píti - klepy a drby [6]
píti - přijdeš do zlých klevet [9]
pražit viděti - mrzutost a nesnáze [9]
slévati kávu - návštěva, ze které budou klepy [6]
viděti ji - čile do práce [6]
viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování. [1]

Kavalír

- ztráta [9]

Kavárna

v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného [9]
v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných. [1]
vidět ji - denní novinky, oddech [6]

Kaviár

jísti - milostný styk [6]

Kavka

letěti viděti: špatné novinky. [1]
vidět ji - pozor na kapesního zloděje [6]
viděti - nedobré zprávy [9]

Kaz

na něčem viděti - pozor na člověka neznámého [6]

Kázání

sám - k bohabojnosti býti veden [9]
slyšet - pozdní návrat, zdržení se [6]
slyšeti - bohabojnost [9]

Kazatel

při pohřbu - dědictví [9]
viděti - brzká nemoc [9]

Kázatelna

viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti [9]
viděti, na ní stoupati: projevení úcty. [1]

Káznice

v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí [9]

Kbelík

nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha. [1]

Kdoule

trhati - budeš se zlobiti [9]
viděti - závistníky míti [9]

Kejklíř

viděti - do zapletených záležitostí přijíti [9]

Keř

nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit. [1]

Kladivo

kladivem někomu vyhrožovati - protivení se [9]
s ním pracovati - dobrý zdar [9]
s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti. [1]
viděti - násilné s tebou zacházení [9]
viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti. [1]

Klapačka

slyšeti ji - postíš se [6]

Klas (y)

nakládati je - špatné poměry [6]
sbíráš-li je - dobrý obchod [9]
sbírati: dobré obchody. [1]
věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení [9]
více jich vázati - nesoudržnost, majetková nesvornost [6]
viděti - radost z provedené práce [6]

Klášter

- poklid [9]
do něj jíti - velké požehnání [9]
jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti [9]
viděti - lépe ti zůstat svobodným, svobodnou [6]

Klavír

hubovati - nedorozumění s umělcem [6]
klavírní školy - stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná [6]
na noze lechtati - pominutí smyslů [6]
viděti - špatně placená služba, též obtěžování [6]
viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli [9]

Klec

- žalář [9]
když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti [9]
prázdnou - nebezpečí [9]
ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku [9]
s ptáky: vysvobození od útrap. [1]
vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí. [1]

Klečeti

- čest vzdávati [9]
kleknouti - pod pantofel se dostaneš [9]
na mostě - sebevražda [6]
před andělem - pokání [6]
před ženou - šílená láska [6]
před hruškou - touha po dětech [6]
před mužem - ponížení [6]
před policistou - zatčení [6]
před sochou či obrazem - prosba [6]
před soudem - odsouzení [6]
u postele - poslední pomazání [6]
v kostele - nutnost modlitby [6]
v koutku - trest [6]

Klekání

slyšet zvoniti - pokoj a klid [9]
slyšeti - tak je to dobře [6]

Klempíř

viděti ho - budeš seznámen s milou osobou [6]

Klení

slyšeti - návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka [6]

Klenoty

- chudoba [9]

Klenutí

viděti - umříti [9]

Klepati

babě na hřbet - zlé vynadání [6]
koberce, oděv atd. - pořádek a jas do domova [6]
na dveře - žádost, malý obchod [6]
na lékaře - náhlá nemoc [6]
na okno - ranní ptáče, dál doskáče [6]
na porodní babičku - dítě [6]
na strážnici - prosba o ochranu [6]
na štoudev - prádla přibude [6]
na vrata - noční toulka, též vnikání do domu úřední [6]
na vrata hřbitova - smrt [6]

Kleště

bráti - ke zlosti puzen býti [9]
žhavé - veliké bolesti [6]
viděti - namáhavé vymáhání [6]

Klíč

dá-li ti žena - vábící nevěrnost [6]
dohromady sbírati - zisk [9]
hledati - nepořádek v práci [9]
ležící na zemi - sousedovo tajemství [6]
ležící na zemi zdvihnouti - postavení, úřad, služba [6]
míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti [9]
najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti [9]
najíti - překazíš krádež [9]
obdržeti - důvěra, také postup nebo výborné místo [6]
od kasy - vloupání [6]
udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti [9]
viděti - dobrou hospodyni dostati [9]
zlatý - vysoký úřad, povolání [6]
zlodějský viděti - budeš okraden [9]
zlomený - zůstaň doma [6]
ztratiti - mrzutost způsobiti [9]
ztratiti - ztratíš oblíbenost [6]

Kličky

na různý způsob vázati - marnost [9]
viděti - namáhavost [9]

Klih

s ním se zamazati - nečistota [9]

Klížiti

něco dohromady - milujícím nápomocný býti [9]

Klika

čistiti ji - shánět protekci, výhodu [6]
líbati ji - ponížená prosba [6]
utrhnouti ji - ztráta trpělivosti [6]

Klín

- sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu [6]
aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti [9]
na něm dítě - starost [6]
na něm jalovec - zdraví [6]
na něm jehně - dítě [6]
na něm kočka - faleš [6]
na něm ořechy - nález zlata [6]
na něm oříšky - tajná láska [6]
na něm psa - věrnost [6]
na něm závoj - svatba [6]

Klín (dřevěný)

- těžká práce [9]

Klisna

Viz: Kůň;
černá - bohatá manželka [6]
grošovaná nebo bílá - duševně líná manželka [6]
opelichaná - manželka bude míti špatnou pověst [6]
plavá - nemocná manželka [6]
plesnivá - hodná, ale nedlouho živá manželka [6]
ryzá - veselá manželka [6]
s nákladem - bohaté věno [6]
s nákladem chleba - výborné manželství [6]
s nákladem kamení - krásná, ale svárlivá manželka [6]

Klobása (Klobásy)

jísti - brzká slavnost [9]

Klobouk

cizí vzíti - profesorská roztržitost [6]
dámský muž míti - zženštilost povahy [6]
do výše vyhazovati - nečekaná radost [6]
chatrný - chudoba [6]
žlutý nebo načervenalý - nedobrý šéf [6]
míti nový - štěstí a prospěch [9]
mnoho viděti - velký obchod [9]
na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti [9]
na vodě - samovržda utopením nebo vodní nehoda [6]
nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost. [1]
obrácený - ponížení, prosba [6]
špatný míti - nepříjemné okolnosti [9]
pěkný míti - přijdeš k vážnosti [9]
plný lejna - dobudeš brzy velký majetek [6]
plný vrabců - nepořádky v rodině [6]
přes oči - samota, nenávist k lidem [6]
starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí. [1]
ukradl-lis komu - toho představený zemře [6]
v ruce - pochůzky, které netěší [6]
ve spaní na hlavě míti - velké uznání práce [6]
ve větru - honička [6]
viděti - svobodu ztratiti [9]
viděti: do dopravní zácpy se dostati. [1]
zelený - důstojenství [6]
ztratiti - nastydnutí, strasti [6]

Klouzačka

na ní jezditi - pomíjející radost [9]
upadnouti na ní - posměch nebo úpadek [6]
vůbec - nejisté příjmy [6]

Klystýr

- zmatek ve tvých záležitostech [9]

Kmínka

- potěšení [6]

Kmotr

býti požádán za kmotra - žebrota [9]

Knedlík(y)

bramborové - dobrá nálada i při nutném spoření [6]
houskové - dobrá kuchařka do domu [6]
švestkové - dobrá nálada z peněz [6]

Kněz

do domu vešel - soudní spory [6]
káže - dobrá rada přijde [6]
nemocný - nic dobrého [6]
sebe sama jím se viděti - uznání, důstojenství [6]
v kostele - po celý život boží věci měj na starosti [6]
viděti - pobožnost [9]
viděti ho u postele - poslední pomazání [6]
viděti ho v rouše na vycházce - mrzutost [6]
viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované. [1]
zpovídat se mu - ulehčení v těžkostech duševních [6]

Kníže

na koni viděti: sklony k marnotratnosti. [1]
s ním mluviti: pozor na závist. [1]
s nimi mluviti - závist [9]
vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti [9]
viděti - čest [9]
viděti: pocta. [1]

Kniha

- dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy [6]
- chudoba [9]
čísti ji - vědomostí k moudrosti [6]
čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti [9]
čísti užitečnou: potichu spekulovat. [1]
čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti [6]
dáti ji do tisku - spisovatelské nadání [6]
dupati na ni - smysl pro praktické zaměstnání [6]
hořeti viděti: ztracená radost. [1]
hořící - kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih [6]
koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti [9]
koupiti: sobě i jiným důležitý býti. [1]
modlitební - útěcha v bouři života [6]
modlitební - útěcha v soužení [9]
modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení. [1]
pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu [9]
rozřezávat ji - nedychti, čekej v klidu [6]
spálit viděti - očekávané radosti ztratíš [9]
spořitelní knížka - dobrá nálada [6]
v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati [9]
vážné čísti - dostane se ti cti [9]
viděti: hodně štěstí v lásce. [1]
z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti [9]
z ní se učiti: pozornost získati. [1]
zahoditi ji - nedokončená studia [6]

Knihař

- dobré časy [9]
- vazba, vyšetřování soudní [6]

Knihkupec

- nelituj nikdy na dobrou knihu peněz [6]

Knihovna

- stálý přítel tě očekává [6]
máš-li ji sám - dostaneš dobrou radu [9]
viděti - budeš potřebovat advokáta [9]
viděti nebo míti: dobrou radu nalézti. [1]

Knihtiskárna

- boj s temnotou, zápas [6]

Knihtiskař

- někdo tě očerní [9]
- zisky příliš těžce a dlouho vydělané [6]

Knír

- odměna [9]
šedivé kníry - marná radost [9]
u ženské - něco hrozného se dozvíš [9]

Knoflík

- buď přesný i v nepatrnostech [6]
- výhra [9]

Knot

- tvého žití je už namále [6]

Koš

kabinový - cesta lodí [6]
míti aneb viděti - rozmnožení rodiny  [9]
na papír - zbytečně se netrap psaním [6]
nositi - starost o budoucnost [9]
proutěný - cesta železniční nebo i povozem [6]
s květinami - uznání práce [6]
s ovocem - dar [6]
s pečivem a ptáci pečivo zobají - poprava [6]
s prádlem - klepy [6]

Koberec

bílý, zelený, červený - vysvobození od starostí a žalů [6]
dělati - veselost, dobrodiní [9]
krásný v domě míti - radost, zboží, dobré jméno [6]
na stěně - ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno [6]
nesvinutý, ale sňatý ze stěny - nemoc a zármutek [6]
s gobelíny a obrazy - předpovídají vraždu v domě [6]
spálený, rozedraný - smrt v brzkém čase [6]
stůl jím pokrytý - hubená strava [6]
svinutý - blízká smrt [6]
více jich černých po stěnách - tesklivé zármutky [6]
viděti - oklamán býti [9]

Kobliha

jísti je - hojnost stravy [6]
smažit jich více - zásoby [6]

Kobyla

hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati [9]
škaredou - rozpustilou manželku dostati [9]

Kobylky

usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti [9]
viděti - krátké trvání šťastného postavení [9]

Kocábka

plavat viděti - tiché živobytí [9]
potopit viděti - úplná ztráta lásky [9]
v ní plavati - nejistá věrnost [9]

Kočár

- panský stav [6]
a koně klidní a krásní - vedeš si dobře [6]
a koně splašení - úraz [6]
koupit - přírůstek majetku [6]
prodat - ztráta majetku [6]
v něm seděti - čest, bohatství [9]
vypadnouti z něho - ztráta povolání nebo i rozumu [6]
z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti [9]

Kočárek

dětský - vzpomínky na blahé doby [6]

Kočka (y)

- faleš [6]
- je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem [5]
- starý náhradní ženský symbol ve snech mužů [3]
a koťata - domácí zloděj má společníky [6]
a kocour - volná láska bez oddání [6]
a pes - nenávist a pronásledování falše věrností [6]
bílá: Lidé ti lichotí. (13) [2]
bít ji - potrestání zjištěného domácího zloděje [6]
bít kočku - signalizuje čísi zradu [5]
být jí kousnut - zloděj vás nařkne [6]
být jí poškrábán - krádeží ke škodě [6]
být napadnut kočkou - věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním [5]
být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele [3]
být poškrábán kočkou - znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek) [5]
býti ji raněn: Lidé ti škodí. (48) [2]
černá: Čeká tě nezdar v povolání. (12) [2]
černá kočka - jeden z tvých přátel bojuje se smrtí [5]
černá kočka - veliká faleš [6]
hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje [3]
hladit kočku - věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí [5]
hladiti ji - hledáte domácího darebáka [6]
hloupá - neznámý zloděj [6]
hubená a zbědovaná kočka - předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka [5]
jak se lísá k tobě - zloděj, který používá tvoji důvěru [6]
její kůže nalezená nebo obdržená darem - zlodějské zboží se dostane do domu [6]
je-li kočka známá - domácí zloděj [6]
jisti ji: Měl bys být opatrnější! (39) [2]
jísti - cizoložství [9]
když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít [3]
krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti [9]
krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti! (23) [2]
kůže kočky: Ztráta se nahradí. (11) [2]
kůži míti - nabytí ztracených statků (1,90) [7]
ležet nebo spát viděti - nepříznivý obrat v obchodu (1,4,70) [7]
lesní, divoká - je zjištěn nebezpečný lupič v kraji [6]
maso kočky jísti - cizoložství, také drahota (20,36,72) [7]
míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti [9]
mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči - by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní [5]
mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu. (6) [2]
mňoukající - úmluva na krádež [6]
myši chytající - zloděj přestal krást [6]
na stromě - falešné peníze a dokumenty neznámého [6]
od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš [9]
od nich pokousán nebo poškrábán býti - padneš do zlých rukou (15)  [7]
odehnat kočky - znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku [5]
ozvěna mňoukání - znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby [5]
ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) - pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky [5]
ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) - varuje před lstivým milencem [5]
ozvěna mňoukání (pro muže) - jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat [5]
před nimi se brániti - napadení od zlodějů [9]
slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv [3]
spí - spí i zlo [6]
tlouci nebo zabiti - zloděje postihnouti (12,78) [7]
trojbarevná - štěstí do domu [6]
trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce. (32) [2]
v kolébce - falešné dítě [6]
v posteli - manželská faleš [6]
ve vodě - faleš pravdou odkrytá [6]
vidět černou: znamená zlo [3]
vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi [3]
vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení [9]
vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce [3]
viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19) [2]
viděti ji, jak loví ptáky - někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech [6]
zabít kočku - znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele [5]
zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá - padne do rukou zlodějů (5,90) [7]
zdechlá - dotyčný zemře [6]

Kožešina

darem když obdržíš - mnoho dobrodinců  [9]
obléci - vážnosti dosáhneš [9]
viděti - prospěch v obchodu [9]

Kohout

- hospodář nebo vedoucí domácnosti [6]
bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství. [1]
chytiti ho - do rozepře přijdeš [9]
když snese vejce - sláva, čest a štěstí [9]
kohout na střeše - pozor na oheň [6]
kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš [9]
kokrhá jakoby zdáli - blíží se déšť [6]
kokrhající - dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor [6]
kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod [9]
kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí. [1]
peroucí se s jiným - svár s přáteli pro ženu [6]
pošlý - smrt dobrého zaměstnance [6]
radit se s ním - hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným [6]
slepicemi opuštěný - nenáviděný vedoucí [6]
viděti s velkým hřebenem - oblíben býti [9]
viděti: u krásného pohlaví oblíben býti. [1]

Kohoutek

revolveru nebo pušky - náhlé nebezpečí [6]
vodovodu - pláč na počátku pro domácí věci [6]

Košík

na šití - pracovitost a skromnost toho děvčete [6]
na psa - neuškodí ti, kdo zle zamýšlel [6]
na ruku - dobrá hospodyně, dobrá kuchařka [6]

Košíkář

- nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání [6]

Košile

hrubá, má-li ji muž - dobrá spekulace [6]
šíti ji - vdavky [6]
míti na sobě roztrhanou - dobře [9]
oblékati - pečlivost v zaměstnání [9]
obráceně si ji obléknouti - štěstí [6]
špinavá - nedbalost  [9]
práti - oblíbeným býti  [9]
práti nebo žehliti viděti: oblibu získati. [1]
roztrhanou míti - chudoba [6]
roztrhanou míti: úspěch. [1]
rudou míti - výpověď z práce [6]
si svlékati: zmařené naděje. [1]
svléknouti - trpké oklamání [9]
svléknouti ji - odvod nebo lékařská prohlídka [6]
tenká, má-li ji muž - pochybná spekulace [6]
velmi bílou míti - čistý charakter [6]
viděti: nastávající blahobyt. [1]
ztratí-li ji žena - zármutek se obrátí v radost [6]
ztratí-li ji těhotná žena - porodí chlapce [6]

Kojiti

- chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí [6]
- chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství [9]
když má žena mnoho mléka - nemoc dětí [9]

Kojná

- nemoc a bída [9]
máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství [9]
míti kojnou - dobré poměry z dobrého oženění [6]
míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti. [1]
viděti kojnou, jak kojí dítě - starosti z dopisu [6]

Koketa

viděti - peněžní vydání [6]

Koktati

- pevné předsevzetí udělati [9]

Koláče

jísti - dosažení žádaného [6]
péci aneb jísti - dobře [9]
rozdávati - dobrý skutek [6]

Kolárek

kněžský, když se zdá ženě - farská služba [6]
kněžský míti - staromládenectví [6]

Kolébka

- budoucí starosti i radosti [6]
když vidíš děti v ní kolébat - úrodnost [9]
státi u kolébky - kmotrovství [6]

Kolečko

a na něm náklad - menší, ale svízelný obchod [6]

Kolek

viděti - úřední věci [6]

Koleno (Kolena)

bolavá míti - nemoc, špatný obchod [9]
železem raněná - velká nemoc [6]
když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba [9]
léčiti - zbohatnutí [6]
po kolenou lézti - chudoba a nouze [9]
potlučená - zármutek z nedorozumění [6]
slabá míti - nemoc [9]
zdravá - proměnění smutku v radost [9]
zdravá - prospěch [6]
zdravá, zdá-li se to ženě - jiné muže bude sháněti [6]
zdravá, zdá-li se to panně - dostane žádaného muže [6]

Kolibřík

viděti ho - láska k umělkyni vzácného duševního charakteru [6]

Kolík

- někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš [6]

Kolika

míti koliku - rodinné trampoty [9]

Kolo (Kola)

- nemoc [9]
když jsou rozlámaná - velké zdržení [9]
kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta. [1]
mazat - manželská cesta [6]
mlýnské - užitečný podnik pro celý kraj [6]
točící se - dobrá shoda v manželství [6]
u vozu vypadlé - hádka v manželství [6]
viděti - jiným nápomocen býti [9]
zlomené - neštěstí jednoho z manželů nebo milenců [6]
ztracené - smrt jednoho z manželů nebo rozvod [6]

Kolomaz

- musíš podplatiti [6]

Kolovrátek

- chudoba [6]
na něj hráti - veselá mysl [9]
viděti - nestálost [9]

Komár(y)

bzučící - hloupé klepy [6]
nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti. [1]
více jich proutkem vyháněti - raději podplať člověka [6]
viděti - od nepřátel obelstěn býti [9]
viděti ho - hloupý přítel [6]

Komediant

viděti - s lehkomyslnými se sejíti [9]

Kometa

s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva [9]
viděti - drahé časy [9]

Komín (y)

na něm pískati - chvíle opilosti [6]
padající - neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení [6]
seděti na něm - nemysli příliš vysoko [6]
viděti - vyražení [9]
vycházeti z něho kouř - nesváry a hádky [6]
vylézáš z něho černý - budeš nařknut, ale skončí to šťastně [6]
vysoký - dostaneš neobyčejné zaměstnání [6]
z nich kouřiti se viděti - zámožnost [9]

Kominík

- zábava [9]
viděti - falešně obžalován býti [9]
viděti ho - vždy štěstí ve všem [6]
viděti: vysvobození z nebezpečí. [1]

Komnata

je-li v ní svobodná osoba - svatba [9]
pro ženaté a vdané - mrzutost [9]

Komora

bydleti v ní - důchod, ztráta místa [6]
čistiti ji - návštěva chudého [6]
ležeti v komoře - smrt [6]
plná myší - pozbudeš majetku [6]
světlá - neúroda [6]
tmavá a v ní seděti - samovražda, vyšetřování [6]
umrlčí - smrt známého [6]

Komorná

viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy [9]
viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati. [1]

Kompas

- obdržíš dobrou zprávu [9]

Kompot

viděti - postarej se a pečuj o trávení žaludků [6]

Koncert

na něm býti - strast [9]
slyšeti - radosti dožíti [9]

Konduktér

viděti ho - nečekej něhu [6]

Koně

Viz: Kůň;
- najdeš ve svých utrpeních těšitele (14) [2]
a ženské najednou viděti - zrada, klopota [9]
bez ocasu viděti, smutek (7,18,68)  [7]
bez uzdy honiti - hosti do domu (6,19,31) [7]
bílé - Čeká tě výhra. (1) [2]
bílého - nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti [9]
bujného a zapraženého za uzdu chytnouti - člověka, který ti škodí, se zmocníš (9)  [7]
černé - Neštěstí snášej klidně! (26) [2]
černého - zlou manželku, ztráta [9]
černého viděti - ukrutenství (3,17) [7]
červeného - štěstí [9]
divokého krotiti - nepřítele přemůžeš (67) [7]
do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře [9]
dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti [9]
hnědého viděti - potupen býti [9]
houpacího koně kupovati - dobré (28,47,62) [7]
hubeného - ztráta vážnosti [9]
hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje (47) [7]
hubení - Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí! (3) [2]
jezditi na nich- budeš ctěn (16) [2]
klesnout nebo ve vodě topit koně viděti - upadneš do bídy (89) [7]
klopýtající - tvoji odpůrci zvítězí (3) [2]
Koně běžícího viděti, dobrá novina (46) [7]
koupiti - červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí (67)  [7]
kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati [9]
kovati v zimě - dobré (80) [7]
krmit viděti - zámožným se staneš [9]
krmit viděti - zámožným se staneš [9]
krotiti - Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu. (19) [2]
který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání [9]
mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš [9]
mrtvého viděti - radost [9]
mrtví - V potu tváře chléb svůj dobývati budeš. (12 [2]
na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt [9]
na něj nasedati - chlubivost [9]
na něj sedati - cti dosáhnouti [9]
na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš [9]
na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti [9]
někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství [9]
okovati - Někdo ti pomůže kupředu. (13) [2]
padnout viděti - potká tě brzy neštěstí [9]
pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš [9]
pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti [9]
pěkného černého viděti - spokojenost [9]
plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti [9]
pošlého viděti - užitek a velmi dobrý rok (71) [7]
probodnout viděti - milenku ztratiti [9]
prodávat viděti - dobré řízení míti [9]
rychlého viděti - práce (39) [7]
sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš [9]
shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen [9]
sivého koně - starost (15,36,78) [7]
splašeného viděti - část svého jmění ztratíš [9]
starého šedivého cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti [9]
starého šedivého viděti - trpké dny zažíti [9]
starého šedivého zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí [9]
strakatého viděti - marnivé povahy býti [9]
tlustí - Pohodlný život. (29) [2]
utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti [9]
v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati - zisk (4,68) [7]
velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství [9]
viděti divokého - radosti dožíti [9]
viděti koně vůbec - mnoho dobrého (43) [7]
vraného - ukrutnost [9]
vraného a na něm jezditi - zlost [9]
vsednouti na koně - radost (8) [7]
vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš [9]
vzpírající se - úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat (36) [2]
z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti [9]
zkrotiti - brzké štěstí [9]
zlatohnědého - nestálé zdraví [9]

Konev (Konvice)

- dobré poselství [9]
aneb džber plné vína viděti - velké příjmy [9]
dobrá zpráva. [1]
konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost. [1]
konvice na čaj nebo kávu - domácí šplechty a řečičky [6]
na zalévání - stanete se majitelem zahrady [3]
píti z konve - radost (60) [7]
plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí [9]
plné vody viděti - jistý postup [9]
viděti - nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly [6]
viděti konev - dobré poselství [7]
z ní píti - Příjemná zpráva způsobí smíření. (19) [2]
z ní píti - radost [9]
z ní píti: radost. [1]

Konipásek

pták - tvá žena je vždy čiperná do práce [6]
viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti [9]

Konírna

plná - dobrá zpráva o majetku [6]
prázdná - velká ztráta na dobytku [6]
velkou míti nebo v ní se procházeti - zámožnost (82) [7]

Konopí

- nevěstí nic dobrého [6]
přísti: přičinlivost v domácnosti. [1]
vázané viděti: brzké spojení. [1]

Konopka

viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných. [1]

Koňské dostihy

Viz: Dostihy;
přihlížet jim - příslib extravagantní zábavy [3]
sázet při nich - nic vám nespadne bez námahy do klína [3]
účastnit se jich jako žokej - v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností [3]

Kontrakt

uzavřít - pouštíte se do odvážného podniku [3]
uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí [9]

Kopec

Viz: Hora;
lézti na něho - vzestup životní moudrosti [6]

Kopí

- uznání [9]
aneb píku míti - čeká tě hádka [9]
s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán [9]

Kopretina

Viz: Květiny;
- radostné shledání [6]

Kopřiva (Kopřivy)

- hanebné přenáhlení [9]

Kopyto (Kopyta)

- každý zůstaň u svého řemesla [9]

Koráb

Viz: Loď;
hořící - tvé neštěstí na cestě [6]
plující - čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží  [6]
tonoucí - neštěstí známého na cestě [6]
v bouři - známému se v zámoří vede špatně [6]

Korále

bílé - svatba [6]
červené - zdraví [6]
pobledlé - nemoc [6]

Korbel

- náklonnost k pití [9]
prázdný - opíti se [9]
rozbíti - pro pití si děláš škodu [9]
viděti: škoda způsobená velkou žízní. [1]

Kord

- souboj či rvačka [6]
darovati - radost [9]
jím do krve raniti: neznámého přívržence míti. [1]
jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut. [1]
jím neznámého bíti: stěstí v obchodech. [1]
jím ránu dostati: služba od přítele. [1]
když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce [9]
neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem [9]
nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným [9]
s ním bodnut býti - dostaneš službu [9]
s ním šermovati - radost přátelská [9]
s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest [9]
v ruce - radost a čest [9]
v ruce míti: radost, sláva. [1]
z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti. [1]
zlomený - hanba a degradace pro vojáka [6]
zlomený viděti: nepříjemnosti. [1]
ztracený - civilní život pro vojáka z povolání [6]
ztratiti - chudoba, tesknota  [9]
ztratiti: chudoba. [1]

Kormidelník

- opatrnost, rozvaha a zkušenost [6]

Kornout(y)

mnoho viděti: nevěrnost, proradnost. [1]
viděti - naděje na dobrý obchod nebo koupi [6]
viděti mnoho - cizoložství se dopustiti  [9]

Koroptev

chodí-li v bytě - svatba s krasavicí [6]
chodí-li v bytě ženatého - narození hezké dcery [6]
chytiti - brzká svatba [6]
jísti - zapuzení zlých myšlenek  [9]
počíná-li si divoce - žena nebo dcera bude míti hádavou povahu [6]
stříleti - rád vídán býti [9]
ukradená - nevěra manželky [6]
viděti - všelijaké choutky míti [9]

Koruna

myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti  [9]
na hlavě ženy - radostná událost [6]
na vlastní hlavě - povýšení [6]
nesená - čeká tě úřad [6]
peníz - nastanou ti zlé časy majetkové [6]
stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš [9]
vzíti - důstojnost a vážnost [9]
z hlavy spadlá - zlé příští, důchod [6]
z květin míti - nekalé radosti [9]
z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc [9]
ze zlata na hlavě míti - marnivost [9]

Korunovace

býti korunován - smutek  [9]
korunovati ženu - nemoc [6]
krále aneb holdování - okamžité štěstí  [9]
sebe viděti: truchlivost. [1]

Kořalka

Viz: Alkohol;
páliti ji - bohatství [6]
píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje  [9]
viděti ji - chceš něco úplně vymazat z paměti [6]
viděti nebo píti: společná radost. [1]

Kořalna

státi u kořalny - zpustlost [6]
viděti - nepěstuj zlé myšlenky [6]

Koření

jísti - je ti záviděno  [9]
v lese hledati - tvé zdraví není v pořádku [6]
v poli vykopati - skrytý poklad [6]

Kořeny

kopati - pracovitost [9]
kořeny jísti - kvetoucí zdraví [9]
stromů viděti - pevné zdraví [6]
v lékárně když vidíš - nemoc  [9]
v zemi - hádka, svár [9]
vytrhávati - zkažený zub [6]

Kos

viděti ho - radostná zpráva [6]

Kosa

- tvůj život je v nebezpečí [6]
míti aneb viděti - urážka od nepřátel [9]
potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi  [9]

Kosatec

Viz: Květiny;
květina - dobré příští dny [6]

Kost

kosti - mnoho práce dostaneš [9]
od mrtvol kosti viděti - trápení, velká nouze, též lež  [9]
ohryzávati - nouze [6]
ohryzovati kosti - starost o živobytí [9]
slonová - chudoba  [9]
v těle - nebezpečná nemoc [6]
více jich sekati - operace [6]
více jich viděti - smrt známého [6]
viděti - utajený zločin [6]

Kostel

- buď prozřetelnějším ve svých jednáních (47,53) [7]
- symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí [3]
být v kostele - věští zklamání z již předem naplánované zábavy [5]
do kostela jíti - bohabojnost [9]
hořící - Tvá dobrá víra trpí. (29) [2]
jít do kostela - bázeň boží [3]
jít do kostela ve smutečních šatech - slibuje svatbu v rodině [5]
když hoří - špatné úmysly [9]
když padá - čeká tě neštěstí [9]
kostelní zvony - Dostaneš radostnou zprávu. (2) [2]
modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte [3]
okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati  [9]
přispívat na kostel - znamená radost a štěstí [5]
v kostele rozprávěti - chyby dělati [9]
v něm se modliti - dosáhneš své žádosti [9]
vcházet do něj v ponuré náladě - oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost [5]
vidět hořet: máte špatné zásady [3]
vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru [3]
vidět kostel - znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci [5]
vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat [3]
viděti - Nejsi ztracen. (5) [2]
viděti - zdržení od špatného předsevzetí [9]
zničený kostel - věští nedostatek [5]

Kostelník

- menší, ale dobré vedlejší příjmy [6]
- znamená svatbu [3]

Kostky

hráti - prohra [6]
hráti a vyhráti - po příbuzném děditi [9]
s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění [9]
viděti - nepřátelství a nejednotnost  [9]

Kostnice

- nebezpečí života  [9]
viděti: úmrtí. [1]

Kostra

- nemoc z leknutí [6]
lidská - mnoho nehod  [9]
lidskou viděti: nebezpečně onemocněti. [1]
viděti - strachovati se [9]
zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti. [1]

Koště

Viz: Pometlo;
viděti - domácí nepříjemnosti [6]

Kotrmelec

udělati - ztráta služby  [9]

Kotva

házeti: velké nebezpečí. [1]
viděti - přání a naděje se ti vyplní [9]
viděti ji - budeš pevný ve svém zaměstnání [6]
viděti: splněné naděje. [1]
viděti zlomenou - budeš trpce zklamán  [9]
vyhoditi - přijdeš do nebezpečí [9]

Koukol

- překážky  [9]
- v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy [6]

Koule

- symbol proměnlivého štěstí [3]
- značí různici 86 [7]
býti jí zasažen - budeš muset zavolat lékaře (12) [2]
do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš [9]
železná - neštěstí [9]
hráti si sní - zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí (31) [2]
když koule nabíjíš - zlé svědomí  [9]
letící do domu - lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy (11) [2]
líti jí - šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi (31) [2]
od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati [9]
ohnivá koule, kříž, kolo na nebi - přijdou zlé tresty na lidstvo [6]
olověná - dobrá zpráva [9]
olověná koule - znamená nemoc nebo těžkou nehodu [5]
pohybující se - nesměj se, budeš mít temnou budoucnost (17) [2]
prohlížet dělovou kouli - slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí [5]
s nimi hráti - mrzutost [9]
sněhové na jiného házeti - nevinnost 88 [7]
vidět - značí proměnlivé štěstí [3]
vidět železnou - všem nebezpečím se statečné postavíte [3]
vidět skleněnou - znamená nerozhodnost [3]
viděti - zlé časy [9]

Koupati

se někoho jiného viděti - ztráta  [9]
se v čisté vodě - štěstí a zdraví [9]
se v kalné vodě - neštěstí [9]
se v plné vaně - nemoc [9]
v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží [9]

Koupel

kalná: nebezpečí požáru. [1]
připravuješ-li ji - obležení města [9]
vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou [9]
vlažná - zdraví, štěstí, radost  [9]

Koupiti

něco, mimo ocel a železo - štěstí  [9]

Kouř

- zdánlivé štěstí [9]
cítiti - možný požár nebo neštěstí [6]
černý - svízele a nepříjemnosti [6]
šedý - domácí hádky [6]
jde-li dolů - tvá prosba nebude vyslyšena [6]
jde-li vzhůru - tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena [6]
se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce  [9]
tabákový - mužova spokojenost [6]
v domě - utiskování [6]
v domě - utiskování od zlých lidí [9]
z komína - námluvy [9]
z plotny kamen - cizí služba [6]

Kouřiti

- k většímu důstojenství přijíti  [9]

Kousati

- protivenství  [9]

Kousnutí

od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat. [1]
od zvířete aneb hada - žehravost  [9]

Kovadlina

- dostaneš stálou práci  [9]
viděti: stálá práce, jisté příjmy. [1]

Kovati

slyšeti - něco nepříjemného  [9]
viděti - mnoho práce [9]

Koza

bílá - štěstí, dobrý zdar v obchodu  [9]
černá - nesnáze [9]
míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí [9]
viděti kozy - bohatství  [9]

Kozel

jen tak viděti - dědictví [9]
jestliže se pase na zelené trávě - pozor na zloděje [6]
když tě chce trkati - bojácnost  [9]
viděti skákati: bezvadný kousek vykonati. [1]
viděti: výhra, zisk. [1]

Krahujec

ulétne-li - rozvod nebo rozejití se [6]

Krajina

hezkou viděti - dychtivost  [9]

Král

aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest [9]
do domu - čest a majetek [6]
do domu u stolu - vyhraješ soud, spor [6]
nebo císaře viděti: velké štěstí. [1]
tři svaté krále viděti - štěstí a zdraví [6]
umřít viděti - něco nového se dozvíš  [9]
z karet - ztráta, krádež [6]

Králíka

- plodnost [6]
bílé - radost [9]
bílý - svatba [6]
černé - smutek [9]
černý - dítě zemře [6]
jísti - zdraví [9]
jísti ho - kmotrovství [6]
jísti: zdraví a vysoké stáří. [1]
různobarevný - dítě [6]
viděti - slabost [9]
viděti: slabost. [1]
zabíti - ztráta, ošizení  [9]
zabíti: podveden býti. [1]

Královna

viděti ji - vznešená žena zavítá do země, kraje [6]

Krám

do něj vejíti - obchod započíti  [9]
okolo něj jíti - pokušení vzdorovati [9]

Kramář

- zpustlý život  [9]

Krasavec

- věští nehezkého muže do manželství [6]

Kráska

- věští nehezkou ženu do manželství [6]

Kráva

černá kráva - ztráta [6]
dojiti - štěstí  [9]
dojiti ji - nedoukové a protekční lidé v úřadě [6]
dojiti ji a mléko píti - příživnictví, též lehká a dobrá práce [6]
dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství [9]
hubená - zlé časy [6]
hubenou viděti - starosti [9]
kůži z ní nalézti - čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo [6]
pást viděti - dobromyslnost [9]
tučná - hojný výnos z podniku [6]
tučnou viděti - mnoho štěstí míti [9]

Kravata

si sundavati: před nachlazením se chrániti. [1]
si vázati: bolení v krku. [1]

Krb

příjemný domácí život. [1]

Krejčí

do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení [9]
krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci  [9]
pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada  [9]

Kresba (y)

pěkné - mnohého příjemného se dožiješ  [9]

Kresliti

- vážený býti  [9]

Krev

- je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině [5]
- máš příčinu, abys byl veselý (16) [2]
- velmi různé, často možno chápat i sexuálně [3]
a v ní had - mezi služebnictvem vrah [6]
být zkrvavený - znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí [5]
co potok - veliká škoda [6]
černá krev - znamená těžkou nemoc [5]
červená krev - znamená radost [5]
čistou plivati - bohatství [9]
do jídla dáti - černé umění magické bude působiti [6]
do nádoby točená - výhra, dědictví [6]
hustou plivati - trápení [9]
chrlit - nemoc, zlo [3]
když ji sbíráš od zvířete - obchod se bude dařit [9]
když jsi od krve - přijdeš k úrazu  [9]
když kape na zem - můžeš býti spokojen [9]
když teče mnoho - bohatství [9]
když teče od někoho - sváry [9]
když teče od spícího - dojdeš ke škodě [9]
když vidíš hezky barevnou - veselost [9]
koupati se v ní - Utrpíš velkou ztrátu. (41)  [2]
močiti - bude zavolána rychlá pomoc [6]
močiti - velké neštěstí (90) [7]
na šatech zmazaná, ale cizí - podvodný zisk [6]
na rukou - vyšetřování, zatčení [6]
na těle míti - nějaký úřad obdržíš (13) [7]
na zem padající - chudoba [6]
na zemi - zločin [6]
na zemi téci viděti - dobré znamení (9) [7]
nabírati - značí k štěstí (34,72) [7]
nečistá - chybný podnik [6]
nésti viděti: zlé. [1]
oblečení potřísněné krví - symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí [5]
pít krev - splní se tvá přání týkající se financí [5]
píti - Toužíš po milé osobě.(37) [2]
píti - zisk v každém ohledu (59) [7]
píti - zlo souvisící s vraždou [6]
píti: dobré. [1]
plije-li čistou krev - bohatství [7]
plije-li nečistou, hustou krev - čelí k velkým bolestem a nemoci (9,18) [7]
plivat krev - věští velké starosti [5]
plivati - Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno. (14)  [2]
plivati nebo vrhnouti - těžká plicní nemoc [6]
prolévati - Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí. (29)  [2]
s ní umývati - vítězství [6]
sám krvácet - dobré znamení [3]
sbírati: dobré. [1]
sražená - Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním. (36) [2]
sražená krev - je symbolem nemoci [5]
sražená, shnilá: těžká nemoc. [1]
tekoucí z nosu - nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině; [5]
umývati - v místě je tajený zločin [6]
vařiti - úmrtí (9,76) [7]
vidět - být v úzkostech o blízkého člověka [3]
viděti - vydání peněz na akci, podnik [6]
viděti pěkně barevně: veselost. [1]
viděti sraženou: nemoc. [1]
vidíš-li jiného krváceti - váda, hádka (1,31) [7]
vysávati - lichvář bude mít práci [6]
vytékající z rány - zdravotní potíže a starosti [5]
z nosu téci - čistota (61) [7]
z těla tekoucí - zdar podnikání [6]
Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče - škoda [7]
ze sebe na zem kanouti viděti: dobré. [1]
zkrvavené ruce - varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí [5]
zvířecí krev - dobrý obchod [5]
zvířete zachytávat: znamená velké obchody. [1]

Kristus

hovořiti slyšeti: radost. [1]
jemu se klaněti - radostí se dožiješ [9]
mluvit slyšeti - veselost  [9]
ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza  [9]
ukřižovaného viděti: zkáza. [1]
vzývati: radost. [1]

Krk

když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc [9]
křivý - posměch, hanba, potupa  [9]
malý a tenký míti: neštěstí. [1]
oteklý: štěstí. [1]
oteklý viděti: dobré znamení. [1]
velký a silný míti: štěstí. [1]
velký a tlustý míti - štěstí [9]
viděti - dobré znamení [9]

Krmit

zvěř: úspěch v obchodech. [1]

Krokodýl

- jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře (47)  [2]
- nebezpečí  [9]
- sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede — po takovém snu čekej nové nepřátele [5]
být jím pokousán - hrozí vám nějaké nebezpečí [3]
chodit po hřbetě krokodýla - věští problémy; mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům [5]
vidět krokodýla - někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit [3]
vidět mnoho krokodýlů - dočkáte se překvapení [3]
viděti krokodýla - loupežnický úklad o život (23,75) [7]
zabít krokodýla - porazíte silného nepřítele [3]
zabíti krokodýla - přemožení zlých nepřátel (11,17,35) [7]

Kropenka

nádobka se svěcenou vodou - pláč [6]

Kroupy

- nepokoje a střelba [6]
- smutek, starosti  [9]
mlynářské - dobrá služba [6]

Krtek

- mravně jsi zaslepen  [9]

Kruh

- chudým dobře, bohatým ztráta  [9]

Krupobití

neštěstí a nemoc. [1]

Krváceti

v truchlivost upadnout. [1]

Krysa (Krysy)

- lidé tě klamou falešným přátelstvím (5) [2]
- zničení životní síly nebo ještě horší působení [3]
chytati - měj se na pozoru! (39) [2]
chytit krysu - soupeření v lásce [5]
chytit nebo zabít - spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli [3]
jísti - budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch (33) [2]
mnoho viděti - nepříjemnost (6) [7]
vidět chycenou - ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni [3]
vidět ji pobíhat - jste vřele a bouřlivě milováni [3]
zabíjeti - zvítězíš nad svými odpůrci (6) [2]
zabít ji - překonání všech překážek [5]
zabíti krysu - nevole v domě (81) [7]

Křen

viděti - zbytečný pláč.  [6]

Křepelka

jísti - hodování milovati  [9]
slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš [9]
viděti - špatnou novinu slyšeti [9]
viděti ji - menší peníze [6]

Křeslo

viděti: příjemný, veselý život. [1]

Kříž

hořící - zlé soudy [6]
jím se žehnati - dobrá obrana [6]
klaněti se mu - prosba, která bude vyslyšena [6]
květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba [9]
na horách - úraz [6]
na hrobě - konec starostí [6]
na prsou - vyznamenání [6]
na stěně - bohabojný život [6]
nést viděti - smutek a nesnáze  [9]
převalený - zmaření nadějí [9]
stát viděti - štěstí a radost [9]
v lese - neštěstí [6]
viděti - spravedlnost se dostaví [6]
zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů - dar [6]

Křídla

- zisk v obchodě  [9]
míti a létati: pro všechny dobré. [1]

Křik (Pokřik, Křičeti)

- je znamením zrádných úmyslů [5]
- naznačuje neštěstí [3]
- pomoc ti přijde [6]
dělati - trápí tě bezdůvodný strach (10) [2]
divokých zvířat - vážná nehoda [5]
nemocného člověka - varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví [5]
slyšet křik jiného - neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou [5]
slyšet křik volající o pomoc - nemoc nebo smutná událost související s přítelem [5]
slyšeti - lidé se na tebe zlobí (19) [2]
zoufalí - vážné problémy [5]

Křoví

v něm se ukrývati: velké nebezpečí. [1]

Křtiny

- manželské požehnání  [9]

Kuš

napínati: strach, nesnáze. [1]
polámati: dobrá budoucnost. [1]
rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost  [9]

Kůže

- dobrý trh [9]
černou nebo tmavou viděti, míti: přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti. [1]
kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti [9]
nabízeti někomu kůže - cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat [6]
Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost. Dejte jim tedys úsměvem najevo, že o [4]
vydělávati - velmi zle  [9]
vydělávati: všichni jsou zlí. [1]

Kuželka (y)

hráti kuželky - odvážný obchod započneš [9]
padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti  [9]

Kufr

naplněný - bohatství [9]
prázdný - nedostatek  [9]

Kuchař

- zbytečné vydání  [9]
viděti ho - přijde host, kterého rádi pohostíme [6]

Kuchařka

- hospodářství  [9]

Kuchyň

- klevety  [9]
obecní viděti - neobávej se, že ztloustneš [6]

Kukačka

- se samolibými lidmi se setkati  [9]
viděti ji - dítě není tvé [6]

Kukátko

jím se dívati: změnit se. [1]

Kukuřice

- výhra  [9]

Kůl

do země zarážet - těžká práce [9]
špičaté kůly dělati - připravovat užitečný obchod  [9]

Kulečník

viděti nebo hráti: pochybné podnikání, nestálost. [1]

Kulhat (ti)

- pomalu dosáhneš žádaného [6]
sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár  [9]
sám: vaše dobrá pověst je ohrožena. [1]
viděti: opovržení zakusiti. [1]

Kůlna

viděti ji - vyslov se rychle [6]

Kůň

Viz: Klisna;  Koně;
- nutno vzít na vědomí: u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují; u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy [3]
- řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě [3]
bílý - smrt, ale též čistá pravda [6]
bílý kůň - dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi [5]
bílý kůň špinavý a vyhublý - tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou [5]
bílý, neosedlaný - radost a mnoho dobrého (34,45,83,88) [7]
být jím shozen - předzvěst nebezpečí [3]
cesta k hoře během které kůň klopýtá - věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí [5]
černý kůň - je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti [5]
černý kůň - lživá zpráva, lež [6]
dát koni uzdu a postroj - započnete něco nového [3]
divokým koněm býti pronásledován - neštěstí [6]
hnát se na koni - tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele [5]
hřebelcovat koně - znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě [5]
chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout se nahoru - jste smolaři [3]
jet na bílém koni - znamená rozkoš nebo vlastní svatbu [5]
jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vidět) - věští, že se bude kochat hmotnými věcmi [5]
jet na hnědém koni (sebe vidět) - znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní [5]
jet na hopsajícím koni - problémy v realizaci tvých tužeb [5]
jet na koni - je znamením klidu a blahobytu [5]
jet na neosedlaném koni - věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji [5]
jízda na koni přes brod řeky - je znamením brzkých šťastných událostí a radostí; je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame [5]
jízda na neosedlaném koni ve společnosti žen — tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké [5]
jízda na neosedlaném koni ve společnosti mužů — pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu [5]
jízda na pěkném a dobrém koni - je dobrou věštbou [5]
když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě  [9]
klusati na kulhavém - namáhavé povolání [6]
klusati na lekavém - povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě [6]
klusati na něm - důstojenství [6]
klusati na neosedlaném - čekej zlé věci [6]
koňský handlíř, koňský trh - je zapotřebí opatrnosti  [3]
kopnutí od koně - opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání [5]
kovati koně - spěšná zpráva [6]
kůň, který kouše - zažijete radost [3]
kůň, který se vyvlékl z ohlávky - přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu [3]
kůň táhnoucí vůz - blahobyt s menšími problémy; v lásce můžeš očekávat určité překážky [5]
kůň vzpínající se ohlávce - značí velmi pracný úspěch [3]
mladé dívce sen, že za ní jede její přítel na koni, věští radost z obdivu slavných a známých mužů [5]
mrtvý - různá zklamání [5]
na bujném ve zbroji - zbohatnutí [6]
na něm jezditi - brzké dokončení podnikání [9]
nasazovat koni uzdu - velké polepšení v podnikání; je to dobré znamení pro lidi všech povolání [5]
nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnami - počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno [5]
nepodařílo se udržet koně při nasazování uzdy — štěstí tě zklame [5]
neporadit si s neklidným koněm - svého cíle nedosáhnete [3]
okovávat koně - přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře [5]
padat z hopsajícího koně — budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci [5]
pěkný šlechtěný hřebec - je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života; po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášně [5]
přeplavat řeku na koni - brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí [5]
přikázat někomu okovat koně - je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení; ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela [5]
přítulný, chňapající po cukru nebo chlebu - slibuje věrného přítele a kamaráda [3]
raněný kůň - znamená problémy přítele [5]
řehtati koně slyšeti - radostná zpráva [6]
s křídly a letěti na něm - básnický talent [6]
sám se nacházet v překoceném voze taženém původně koněm - značí bezútěšný konec [3]
sedět na koni na závodech - spokojenost a radost v blahobytu [5]
sedět na splašeném koni, ale nespadnout - nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte [3]
sedlaný, klesne-li - nemoc [6]
sedlaný, klesne-li a nevstane - tvá smrt [6]
sen o kobyle - znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci [5]
sjíždět z hory na koni — tvé podnikání tě zklame [5]
skákat s ním přes příkop nebo přes překážku - rázně odklidíte z cesty všechny překážky [3]
splašený - budeš jednati s potrhlým člověkem [6]
strakatý kůň - různá rozhodnutí ti přinesou zisk [5]
stříhat hřívu nebo ohon - dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem [5]
vést ho za ohlávku - do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli [3]
vidět cvičeného koně v cirkuse - budete mít mocného příznivce [3]
vidět je kolem procházet - nezávislost a štěstí [5]
vidět jiného člověka hnát se na koni - věští zprávy o nemoci přítele [5]
vidět koně padnout a vůz překotit se - ztráta existence a domácího štěstí [3]
vidět koně s obyčejným postrojem zapraženého do obyčejného vozu - příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného [3]
vidět koně ve slavnostním postroji zapraženého do elegantního vozu - příslib velké vážnosti a cti [3]
vidět kráčejícího koně - neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci [5]
vidět mladého koně, hříbě - příslib radostné události [3]
vidět mrtvého koně - znamená těžkou práci [5]
vidět někoho, jak jede na vašem vlastním koni nebo ho vede - znamená porušení věrnosti v rodině [3]
vidět osedlaného bez jezdce - příslib vysokého vzestupu v životě [3]
vidět padnout - hrozí vážné neštěstí [3]
vidět splašeného - existence nebo blahobyt jsou ohroženy [3]
vidět splašeného s vozem - existence a domácnost jsou vážně ohroženy [3]
vidět ve stáji - značí blahobyt [3]
vidět volně venku v ohradě nebo na pastvě - příslib nezávislosti [3]
vidět vzpínajícího se a kopajícího - značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat [3]
vidět zdechlého koně - značí ztráty [3]
vsednout na mírného a jet na něm - znamená dobrý a hladký postup [3]
vsednout na neklidného, nezkrotného a vzpínajícího se a jet na něm - až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy [3]
zabít koně - svým egoismem ublížíš svým známým [5]
závodní kůň - věští vysílení rychlým tempem života [5]

Kuna

viděti - před zloději se chraň [9]
zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi  [9]

Kupec

- zisk  [9]

Kuře

jísti - zádumčivost  [9]
viděti: urážku očekávejte. [1]

Kvákati

slyšeti - dobrá zpráva  [9]

Kvasnice

jísti - dlouhotrvající nemoc  [9]

Květák

- čest a užitek  [9]
viděti: sláva a prospěch. [1]

Květináč

darem obdržeti - oblíben býti  [9]
rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti [9]
s krásnými květinami - rozmnožení bohatství [9]

Květiny

hezké viděti: mnoho radosti zažíti. [1]
když je dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna  [9]
když jsi jimi okrášlen - radost [9]
máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek [9]
na klobouku míti, nebo v ruce nésti: smutná zpráva. [1]
rozhazovati: bezstarostným býti. [1]
sázeti: dobré dílo vykonati. [1]
sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek [9]
sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává [9]
sbírati a vázati: brzké spojení očekávati. [1]
trhati - zisk  [9]
utrhnouti: své štěstí si pokaziti. [1]
vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti [9]

Kvočna

- dobrý zdar  [9]
viděti: štěstí a požehnání. [1]

Kvokání

slyšeti - oznámení sousedek [6]

Kyčle

hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti [9]
když jsou ošklivé - nezdar  [9]

Kýchati

- dlouhé zdraví  [9]

Kyrys

viděti - důstojnost nabýti  [9]

Kyrysník

- křik, nepokoj  [9]

Kytara

na ní hráti nebo slyšeti: veselá společnost. [1]
viděti - veselost  [9]

Kytice

viděti ji - přátelství, láska [6]
viděti: radost, spokojenost. [1]
z květin vázanou dostati - vyznání lásky [9]
Celkem 287 hesel a 1335 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29820 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5890 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci