Provaz.cz
Reklama
Program JPWinping je určen uživatelům OS Win 9x / 2000 / XP, jako další možnost k ověření připojení počítače v IP síti. Spojení prověřuje podobně jako starý dobrý příkaz PING. Výsledná data loguje a zobrazuje v přehledném grafu. Zjištěné hodnoty používá k počítání průměrné doby odezvy testovaného připojení. Program může sloužit jak k zjištění okamžitého spojení, tak k dlouhodobému testování síťového spojení. Tento program nabízí mimo jiné:
-Originální grafický front-end.
-Ping na zadanou adresu.
-Opakovaný ping kažných xxx sekund.
-Zborazení grafu naměřených hodnot
-Průměrná hodnota pingu (ms)
-Textové zobrazení výsledků pingu
-Logování chybných pingů
-Zobrazení vlastní IP adresy
-Zdarma pro nekomerční účely
ver 1.8
Přidána možnost ignorovat první zjištěná data. Při prvním spuštění nemusejí být inicializovaná všechny rozhraní pro spojení. To vede k zanesení významné chyby při výpočtu průměrné přístupové doby.
ver 1.7.5
Na záložce About najdete mimo jiné i vlatsní IP adresu
ver 1.7
Oprava problémů při nedostupnosti sitě.
 
JPWinPing
Download NOW
Programy