SECTOR 02 - Syntax highlighter - Zvýraznění syntaxe'

Zvýraznění syntaxe zdrojových kódů

Následující formulář slouží pro zvýraznění syntaxe zdrojových kódů. Pro vytvoření tohoto formuláře byla použita komponenta GeSHi (Generic Syntax Highlighter). Bližší informace o této komponentě najdete na adrese http://qbnz.com/highlighter/

Návod na použití

Vyberte typ formátovaného zdrojového kódu. Zvolte, zda chcete vidět číslování řádků a do následujícího pole vložte vlastní zdrojový kód. Po stisku tlačítka Odeslat dojde ke přeformátování textu a jeho převedení na zvýrazněný HTML přepis. Ten so následně zobrazí na této stránce pod zadávacím formulářem.