Programy

JPWakeUp
verze 1.0.0.0 [download]

Velmi jednoduchý program pro startování vzdáleného počítače. Stačí zadat v tomto programu MAC adresu a zmáčknout hlavní tlačítko programu. Pokud máte na vzdáleném počítači povoleno v BIOSu možnost vzbudit počítač přes LAN síť, můžete očekávat brzké probuzení vašeho tohoto počítače.

JPWinping

JP WinPing 1.8
Tento program je určen uživatelům OS Win 9x / 2000 / XP, jako další možnost k ověření připojení počítače v IP síti. Spojení prověřuje podobně jako starý dobrý příkaz PING. Výsledná data loguje a zobrazuje v přehledném grafu. Zjištěné hodnoty používá k počítání průměrné doby odezvy testovaného připojení. Program může sloužit jak k zjištění okamžitého spojení, tak k dlouhodobému testování síťového spojení.

JP WinPing
verze 1.3.0.0 [download]

-Ping na zadanou adresu.
-Opakovaný ping kažných xxx sekund.
-Přehledné zobrazení výsledků pingu
-Průměrná hodnota pingu (ms)
-Zborazení grafu naměřených hodnot
-Odělené logování chybných pingů
-Zdarma pro nekomerční účely