IP Adresa

Klíčová slova: IP ADRESA, WINSOCK
Rubrika: Delphi

Pro zjištění právě používané IP-Adresy můžete použít tuto funkci. Její hlavní část je tvořena funkcemi z unitu WINSOCK. Proto je nutné v klausuli uses použít i tuto unitu.

 

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Winsock, ExtCtrls, ComCtrls;

 

function Get_IP_adresa: string;
var
wsaData: TWSAData;
addr: TSockAddrIn;
PHE: PHostEnt;
szHostName: array[0..128] of Char;
begin
Result := '';
if WSAStartup($101, WSAData) <> 0 then Exit;
try
if GetHostName(szHostName, 128) <> SOCKET_ERROR then
begin
Phe := GetHostByName(szHostName);
if Assigned(Phe) then
begin
addr.sin_addr.S_addr := longint(plongint(PHE^.h_addr_list^)^);
Result := inet_ntoa(addr.sin_addr);
end;
end;
finally
WSACleanup;
end;
end;

 
Autor: Jiří Provazník
Datum vydání: 06.03.2003 | Zobrazeno: 3286
Permanentní odkaz: IP Adresa

Komentáře (0)
Přidej vlastní komentář:
Následující (běžně neviditelná) pole slouží pro vnitřní identifikaci systému. Pokud je vyplníte nebude možné váš požadavek na straně serveru zpracovat:
URL:
contents:
Website:
Pro odeslání vašeho komentáře použijte tlačítko "Odeslat". Toto tlačítko nepoužívejte:

Následující položky je vhodné vyplnit:
Jméno :
Email :
Web :
Místo :
Hodnocení:
Hodnocení jako pomocí hvězdiček
1/5= nejhorší, 5/5=nejlepší