Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 1991 hesel ""!

Ašant

Viz: Černoch;

Žába

Viz: Ropucha;  Rosnička;
Žáby kvákati slyšeti: chválu a slávu sklízeti. [1]
Žáby v rybníce viděti: mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska. [1]
chytati, nebo zabíjeti: sebe zabíjeti,škodu způsobiti. [1]

Abatyši

milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu [6]
v klášteře: přísný pořádek při malé stravě [6]
viděti - hrdost, změna, štěstí [9]
viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu  [6]
viděti: pozor na pýchu a lest. [1]

Abeceda

- tvé nároky a touhy se splní. (28) [2]

Abel

Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena [6]

Abrahámoviny

slaviti: naděje na povýšení či řád [6]

Abštajg

navštěvovati: pozor na sousedy stran pomluv [6]

Adam

Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh [6]
pod stromem bez Evy: staromládenectví  [6]
pod stromem s Evou: manželství [6]

Adresář

hledati v něm: známost [6]

Advokát

Advokátní kancelář viděti: starosti, mrzutosti, opletačky [6]
máš-li s ním co činiti - starost a nouze [9]
mluviti s ním: těžká starost, velké trápení [6]

Aeroplán

Viz: Letadlo;
- čeká tě úspěch a odvaha k činu (21) [2]
viděti - spoléháš příliš na ochranu [6]

Agent

- varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu! (17) [2]

Achát

šperk - hloupost [9]
viděti: nemoc a smrt [6]

Šachy

hráti - máš nadání [6]

Akademik

býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život. [6]
viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí [6]

Akát

kvetoucí - čeká tě bohatství a zdraví [6]
viděti ho bez květu: neštěstí [6]

Akcie

koupiti - ztráta peněz [9]
kupovati - zaznamenáš společenský vzestup (30) [2]

Aksamit

hladiti - věští milence či milenku [6]
na sobě: získáš úřad či lepší služební místo [6]
viděti aksamitové šaty - cti dosáhneš [6]

Akta

- na čas se vzdálíš ze svého pracoviště (27) [2]

Akvárium

- Stane se ti něco nepříjemného. (14) [2]
viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu [6]

Alabastr

alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či manželské poctivosti [6]
viděti: štěstí cudnosti [6]

Alej

stinná - dostaneš příjemné sousedy [6]

Alkohol

Viz: Kořalka;  Slivovice;  Víno;
- Odolej pokušení být nevěrný. (40) [2]
Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete. [4]

Žalm (y)

zpívati nebo se modliti - nemine tě mocná ochrana [6]

Almara

kupovati ji: svatba v příbuzenstvu [6]
plná: dobré bytí [6]
prázdná: chudoba [6]
se šatstvem: obdržíš dar [6]
viděti nebo ji posouvati - různice s manželkou [6]

Almužna

bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi [6]
dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci [6]
přijímati: dobré příjmy. [1]
rozdávati almužnu - výhra [9]
rozdávati: prospěch z podnikání. [1]

Žaloba

vésti: neklid, nespokojenost. [1]

Aloe

:dlouhý a hezký pobyt na tomto světě.  [6]
kvetoucí - Dočkáš se dlouhého života. (36) [2]
strom, viděti - starou známost obnoviti [9]
viděti: starou známost obnoviti. [1]

Altánek

- schůzka z lásky [6]

Žalud

sbírati: zisk, výhra. [1]

Šalvěj

Viz: Květiny;
- bolení zubů [6]

Amazonka

viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá [9]
viděti ji: žena nabije mužovi  [6]

Amerika

- Předsevzetí se ti podaří. (15) [2]

Ametyst

vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače [9]

Amor

- Čekej trápení s láskou. (36) [2]
- velká láska, láska na prvý pohled.  [6]

Amputace

některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny [6]

Ananas

- Budeš pozván na hostinu. (5) [2]
jísti: pozvání na návštěvu. [1]

Anděl

- V příštích dnech budeš šťastný. (33) [2]
býti andělem nemocným - smrt [9]
býti andělem zdravým - čest [9]
býti jím: čest a povýšení ve společnosti [6]
býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc. [1]
mluvicí - Dosáhneš po čem toužíš. (38) [2]
mluvit slyšeti - zlé znamení [9]
mluviti s ním: dobré znamení pro příští život [6]
s chlebem: nebeské dobro [6]
s kalichem: utrpení [6]
s knihou: čti Písmo svaté [6]
s ochranným pásem: budeš chráněn [6]
spatřiti - dobré zprávy [9]
státi se jím - Dosáhneš vysokého postavení a úcty. (9) [2]
v růžovém světle: velká láska [6]
ve velikém světle: i tobě světlo [6]
viděti ho v modrém světle: velká pravda [6]
viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy. [1]

Angličan

viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti [9]
viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti. [1]
:znamená samostatnost i povaha dobyvačná.  [6]

Angrešt

žlutý trhati a jísti: neduh [6]
zelený viděti: žaludeční nemoc, nepřátelství [6]
zralý: peníze [6]

Anténa

montovati ji: křik v domě [6]

Antoušek

viděti ho: dávej si pozor na jazyk [6]

Anýz

jísti - dlouhý život [9]
jísti: dočkáš se vysokého stáří [6]
síti nebo pěstovati: soudní spory [6]

Apatyka

- pozdě bycha honit [6]

Apatykář (Lékárník)

- nemíchej vše dohromady [6]
(lékárníka) viděti - nemoc [9]

Apoštol

- šťastný život [6]
viděti apoštoly - radostná zpráva [9]
viděti: zpráva. [1]

April

pošle-li tebe kdo aprilem - čest [9]

Žár

u něj se ohřívati: hádka s přítelem. [1]

Arab

- Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští. (11) [2]
- znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen [6]

Arcibiskup

- Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14) [2]
žehnající: tebe doprovází síla.  [6]
viděti ho: rychlá smrt. [1]

Arest

- potěšení ze samoty [6]

Arch (papíru)

čistý: smutek [6]
papíru černého: smrt známěho či známé [6]
pomačkaný: zlý průjem [6]
popsaný: veliký úkol [6]

Archa

- dostaneš čestné postavení [9]
Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš [6]
viděti ji: mrzutost přijde. [1]

Archív

- v místě je klepna, která kde co ví.  [6]

Armáda

- návštěva chudých příbuzných  [6]
- tvá naděje bude zmařena [9]
dodávati jí: bohatství [6]
jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce [9]
když armády nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek [9]
na pochodu: buď opatrný, zvýšení daní [6]
na útěku: ztracené peníze ve spekulaci [6]
pochodovati viděti: pohroma, neštěstí. [1]
utábořená: země bude vyjedená od různých živlů [6]
v boji viděti: neštěstí a smutek. [1]
v kouři: možnost války [6]
v zákopech: nemoc [6]
válčící: úspěch a bohatství [6]

Arnika

s ní se mazati: úraz [6]

Artista (é)

Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít. (8) [2]

Artyčoky

jísti: máš churavé nervy [6]
viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka. [1]

Astra (y)

Viz: Květiny;
- pohřeb v rodině [6]
kvetoucí - Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit. (21) [2]
sázeti - I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno. (9) [2]
zvadlé - Tvé naděje se maří. (14) [2]

Astrolog

viděti ho: opatři si horoskop, též porada [6]

Šátek

namáčeti - horká nemoc [6]
namáčeti a dávati na prsa - pozor na zápal plic [6]

Atentát (y)

- Nepromeškej své štěstí. (29) [2]

Atlas

- Nečekaně změníš místo. (27) [2]

Šaty

Viz: Oděv;  Sukně;
andělské šaty oblékati - bohatství [9]
bavlněné šaty míti - zisk [9]
ženské nositi: starosti, neštěstí. [1]
hedvábné šaty míti - dostaneš zámožnosti [9]
roztrhati - štěstí nepoznáš [9]
Zdá se vám o šatech? Znamenají sebereprezentaci. Líbí se vám nebo byste je nejraději svlékli? Pak se pravděpodobně cítíte stejně na veřejnosti. Jestliže na sobě máte šaty někoho jiného, možná že i v životě přebíráte něčí roli. Svlékání symbolizuje odhalování skutečné osobnosti a má i sexuální význam. [4]

Audience

držeti s bábou: zlé klepy [6]
držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly [6]
míti u císaře neb krále - štěstí a zisk [9]
na hradě: rodinná událost [6]
s kominíkem míti: veliké štěstí [6]
sám udíleti: povýšení [6]
u vznešené osoby: stěstí a výhra. [1]

Auto (Automobil)

autonehoda - finanční ztráta [3]
hledat - neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování [3]
hledat automobil - neúspěšný obchod [5]
hledat automobli (pro mladou ženu) - je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování  [5]
jedoucí - neštěstí jisté [6]
jet velmi rychle autem - je znamením problémů nebo špatné zprávy [5]
jet velmi rychle autem - znamení problémů nebo špatných zpráv [3]
jeti v něm - Neúspěch tě Čeká. (18) [2]
kolona jedoucích aut - náhlá cesta za obchodem [3]
kolona jedoucích aut - znamená náhlou cestu za obchodem [5]
kupovat - první krok nového počínání, které bude úspšné [3]
mít - komplikace při uskutečňování snů [3]
mít auto - symbolizuje komplikace při uskutečňování snů [5]
odjeti: znamená stěhování [6]
porouchaný - věští zapojeni se do nejistého obchodu [5]
porucha - cesta bude marná [3]
překážka - příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3) [2]
říditi - Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8) [2]
s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme - máme vlastní záležitosti pevně v rukou [3]
s výfukem: nadýmání a bolení břicha [6]
sám je řídit - hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli [3]
seděti v něm: čekej pozvání [6]
sraziti se: potká tě zamilování na cestě [6]
stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí,  [6]
utíkat před ním - je varováním před konkurenty [5]
utíkat před ním - varování před konkurenty [3]
vézt se v něm - lepší poměry [3]
vidět - někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení [3]
vidět - znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení [5]
vidět je hořet - dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam [3]
vidět srážku - v jisté záležitosti bude silná konkurence [3]
viděti - Zažiješ něco nového. (2) [2]
vyhrát automobilový závod - předhonit své konkurenty nebo rivaly [3]
vystupovat z něho - vaše vážnost utrpí [3]

Autobus

- řiď se moudrostí a budeš těžit. (30) [2]
být řidičem - je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce [5]
jet jím - znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby [5]
plný cestujících - předpovídá spokojenost v obchodech [5]
vidět prázdný - značí brzké uznáni a čest [5]

Autogram

Někdo z blízkého okolí zemře. (5) [2]

Automat

- znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory [5]
automat (bufet) - Špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš. (30) [2]
hudební hrací: zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou [6]
na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz [6]
na peníze: v domácnosti je tichý zloděj [6]
viděti: výhoda v obchodech. [1]

Bažant

- nová láska [6]
chytnouti ho - do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba [6]
jísti - ctěn býti [9]
jísti ho - míti čest [6]

Bába

čarovati - zlé i dobré [6]
hladiti bábu - nepředstírej neštěstí [6]
na koštěti - zlé uhranutí [6]
na porodní zvoniti - v domě bude nutná rychlá pomoc [6]
porodní u těhotné viděti - dlouhá nemoc v domě [6]
porodní viděti: nemoc, též smrt [6]
trhovou viděti - značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá [6]

Babička

viděti ji: dobrá rada zapotřebí  [6]

Bábovka

jísti ji: dobré časy a příjemné žití [6]

Bačkory

na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i radost [6]

Bagoun

jím býti - duševní porucha [6]
viděti ho - zasnoubení [6]

Bahno

do něj šlápnout - nepříjemnosti [9]
nebo močál viděti a v něm choditi - namáhavá práce bez výsledku [9]
skrze něj jíti - zlé časy [9]
válet se v něm - chraň se zlé společnosti!  [6]
viděti - pohlavní nemoc [6]

Bakchus

aneb bohyně viděti - špatná úroda vína [9]

Bál

na něm být - pohřeb [6]
na něm tančiti - čeká tě vážná známost nebo malé dědictví [6]
účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání. [1]

Balšám

kvést viděti - zdraví [9]

Baldachýn

pod ním státi: úcta a vážnost. [1]
stojíš-li pod ním - čest [9]
viděti - dobrá naděje [9]

Balet

viděti: klamání a podvod. [1]

Baletka

- budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti [6]

Balíček

nalézti - pozor na hloupé vtipy [6]
zahoditi - ztráta přítele [6]

Balík

odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého přítele [6]
sukna nalézti - zisk někdo tě darem obleče,  [6]

Balkón

- najdeš milou osobu [9]
na balkóně státi - úspěch tvůj rychle pomine  [6]
na něm státi: opětování lásky. [1]
viděti - znamená nezdar  [6]

Balón

letící viděti - naděje rychle uletí [6]
viděti: neštěstí na obzoru. [1]
vystupovat viděti - vrtohlavce poznati [9]

Balzám

kvete-li - znamená stálé zdraví [6]
mazati se s ním - nastane ti starost,  [6]
míti: zasloužit si chválu. [1]

Bandity

viděti: pronásledování. [1]

Báně

na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko [6]
na věži s křížem - modlitbou mysli výš [6]

Bankovky

Viz: Peníze;
dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy [6]

Banku

viděti: klidnýživot vésti. [1]

Barák

roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno [6]

Barchet

kupovati - brzká změna [6]

Bárka

- menší cesta  [6]

Barva

bílá - radost [6]
černá - smutek [6]
šedá - vdovec, vdova [6]
hnědá - samota a opuštění [6]
jasně fialová - duševnost, účinná láska k bližnímu [6]
jasně žlutá - klidný život [6]
jasně zelená - veselá příroda [6]
křiklavá - výbuchy všeho nehezkého [6]
míti - naplněnou kasu dostati [9]
modrá - důvěřuj ve vyšší moc [6]
oranžová - šťastná láska [6]
růžová - krásné příští [6]
s ní se natírati - býti obelhán [9]
stříbrná - šediny stáří [6]
světle červená - láska [6]
temně fialová - pokání [6]
temně žlutá - pomsta [6]
temně zelená - nebezpečí [6]
tmavě modrá - moudrost [6]
tmavočervená - zášť a hněv [6]
tříti - dobrý zdar tvého obchodu [9]
zlatá - dobré hmotně zaopatření [6]
ztratit v obličeji - očekává tě nemoc [9]

Barviti

sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře [9]

Barvu

roztírati: dobré obchody. [1]

Basa

beze strun - málo peněz [6]
hrát slyšeti - spokojenost s radostmi [9]
hráti na ni - velká žízeň [6]
rozbitá - sváry [6]
sama bručící - velká hádka s tchyní [6]
viděti - hádka [9]
znějící - v budoucnu štěstí tě očekává [6]

Báseň

čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost [6]

Basista

slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka [6]

Básník

mluviti s ním - návštěva muzea a starých památek [6]
viděti ho - doba tě už přežila [6]

Baterku

viděti: tajní nepřátelé. [1]

Báti se (něčeho, někoho)

báby - vycítíš to správně [6]
boha - dobro [6]
ženy - nečisté svědomí, domácí sváry [6]
muže - rovněž nečisté svědomí [6]
neznáš-li důvod proč - buď opatrný před nepřáteli [6]
pána - poctivost [6]
sluhy - nepoctivost a krádeže [6]

Batoliti se

- nikam to nepřivedeš [6]

Bavlna

- menší zisky od chudších [6]
Bavlněné zboží či jiné věci - nejistota [6]
bílé barvy nalézt - bohatství [9]
černá - smrt [9]
červená - nemoc [9]
žlutá - nemoc [6]
množství ve skladu - bohatství, užitek a dobro [6]
přísti - dalekou cestu [9]
přísti ji - podnikneš cesty do dalekých krajů [6]
roucho - menší dědictví [6]
tkáti nebo přísti: zisk. [1]
v žokách - bohatství [6]

Bavlník

keř viděti - jest velmi dobře [9]
viděti: bohatství. [1]

Bazalka

kvésti - zdraví, síla, radost [6]

Bazén

koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu [5]

Bazilišek

viděti - starost a velký zármutek [9]
viděti ho - tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele [6]
viděti: zármutek, truchlivost. [1]

Bazilika

v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě žalost a zármutek [6]

Bdíti

ve spaní - starost a pronásledování [9]

Bedna

míti, či viděti plnou - bohatství [9]
plná - dar [6]
prázdná - chudoba, starosti [9]
prázdná - rozbroje, mrzutost [6]

Bednář

viděti ho - hojná úroda [6]

Bedra

hubená - starost o živobytí [6]
mokrá - mnoho dětí [6]
přeťatá - zármutek [6]
silná míti - vítězství v zaměstnání neb při soudní při [6]
veliká - zdravé děti [6]
zemdlená - žalost [6]

Bedrník

- známost se sládkem, též radost z povýšení [6]

Běžeti

a cíle dosáhnouti - vše se zdaří [6]
a cíle nedosáhnouti - vše se zdaří jen těžko [6]
a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění [9]
a nemoci se vyhnouti - veliké namáhání  [6]
a padnouti - nezdar v započaté práci [6]
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého [9]
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého [9]
a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati [9]
běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš - značí neduh [6]
nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny [9]
několik osob za sebou - hádka a starosti [9]
před zvířetem - nepřátelství [6]
s vozem - nesnáz [9]
sám sebe viděti - ztráta jmění [9]

Běhati

o závod - veliká námaha [6]

Běhavka

Viz: Průjem;
míti ji - vyprázdnění úspor [6]

Bělice

Viz: Ryba (y);
pojídati ji - tělesný neduh [6]

Bělidlo

aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn [9]

Bělmo

na očích míti - zármutek [9]

Beran

beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým majetkem [6]
černý - příčinou špatného žití je tvá povaha [6]
stažený - smrt v domě [6]
starého nalézti - trvalejšího zaměstnání se domůžeš [6]
viděti běžícího - radost [6]
viděti ho - budeš povýšen [6]
vyhublý - smrt [6]

Beránek

míti - pokoj a útěcha [9]
nalézti - budeš mít dočasné zaměstnání [6]
skákati viděti - na dětech míti radost [9]
viděti - náklonnost k tanci [9]
viděti beránky které se pasou - strach a hrůza [9]
zabíti - nemilosrdenství [9]
zabitý - zarmoucení v rodině [6]
ztratiti či prodati - ztráta zaměstnání [6]

Berla

biskupská - čest [6]
žebrácká - chudoba, ponížení, škoda a ztráta [6]
nalézti ji - neštěstí [6]
nemocniční - nemoc [6]
více berlí - neštěstí [6]

Berle

na nich choditi - špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého [9]
o ní se opírati - trápení, nemoc [9]
s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek [9]
viděti aneb míti - nemoc [9]

Besídka

v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní [9]
viděti ji v zahradě - očekává tě radost [6]

Betlém

jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť, prosba za někoho [6]

Bez

květ - starost [9]
strom - nemoc [9]
trhati - velkého věku se dočkáš [6]
viděti v květu - nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení [6]

Bezinka

- veselá zábava [6]

Bible

- šťastné manželství [9]

Bič

šlehati - daleká cesta [6]
práskati: upřímností přátele získati. [1]
ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti [9]
viděti - bude ti pomluvou na cti utrháno, [6]

Bičování

- zle [9]

Bída

býti bídný - strastiplné dny [9]
připravovat bídu někomu - dluhy [9]
velkou bídu viděti - opovržení [9]
velkou viděti: opovržení, pohrdání. [1]

Bidlo

na prádlo - čeká tě zdlouhavý spor [6]
něco podpírati - zdlouhavý proces [6]

Bílek

vaječný pití - závislost z daru [6]

Biskup

žehnající - síla tě doprovází [6]
husu jísti - veliké štěstí [6]
při pohřbu viděti - velké neštěstí [6]
při službách božích viděti - dobrá novina [6]
s ním mluviti - šťastné pořízení v počínání [6]
sedět viděti - proces [6]
viděti - v milosti býti u vzácné osoby [9]
viděti ho tančiti - vzejde ti škoda na dobytku [6]
viděti: přízeň od vysoké osoby. [1]

Bíti

dostat od obyčejné osoby - ta osoba může dopomoci k majetku [6]
někoho - láska a různice [9]
od osoby dostat, která je úřadem vysoká - nález pokladu  [6]
se s někým - velká námaha [6]
se s více cizími lidmi - pomluvy [6]
svou ženu - nevěra [6]

Bitva

do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění [9]
do bitvy vésti - radosti se dočkati [9]
námořní, viděti ji - chlapci nevěsta a dívce ženich nevěrný bude [6]
vojenskou na pevnině viděti - budeš míti potěšení [6]

Bláto

na oděvu - hanba [6]
samo - vše zlé [6]
v ulicích či na poli viděti - nezdar, bída a zlá novina [6]

Blázen

bláznivou ženu spatřiti - mrzutosti a hádky v domě [6]
bláznovství tropiti - nemocnému dobře, zdravému mrzutost [9]
býti - vyznamenání [9]
jej viděti - návštěva nepravdivého člověka [6]
jej viděti a mluvit slyšeti - budeš oklamán [6]
sebe sama viděti - značí dlouhý věk [6]
viděti blázny - ovládnutí svých vášní [9]
vysmívati se bláznům - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti [9]

Blázinec

v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo  [6]
viděti - velké štěstí [6]

Bledý

býti: znamená nemoc. [1]

Blecha

bleší cirkus viděti - návštěva z vyšších míst [6]
chytati - těžká honba na cosi, nepokoj [6]
míti blechy a býti jimi pokousán - štěstí a bohatství [6]
mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze. [1]
mnoho spatřiti - velký zármutek [6]
na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat. [1]
od ní poštípán býti - blízká výhra [9]
skákat viděti - výlet, dobré počasí [6]
viděti blechy - není dobře [9]
viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován [9]
zjeví se - obdržíš dopis [6]

Blesk

- nenadálá příhoda, zisk a štěstí [6]
blýskání viděti - shoda v nějaké při [9]
když jej vidíš - křik a smutek [9]
když zapálí - svržení [9]
trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život [9]
viděti, když uhodí - mrzutost [6]
viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost. [1]

Bližní

viděti ho - není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá [6]

Blouditi

kamsi dolů - bude zle [6]
nahoru - bude dobře  [6]
rovně - zlé i dobré [6]
v lesích a údolích - zle [9]
v polích - dobře [9]

Bludička (Bludičku, Bludičky)

viděti - zlé znamení, někdy mrzutost [6]
viděti a za ní choditi - nechat se svést [9]

Bludiště

labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti [9]
Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte. [4]
po lesích, lukách a polích - dobré časy [6]
skalní, údolím a roklinami blouditi - zlé časy [6]
zahradní a v něm se procházeti - zapleteš se do zlých okolností, zmatky [6]
zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek [9]

Bluma

na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí [6]

Bob

jísti - hrozí ti nebezpečí i neduh [6]
na stromě - nenadálé bohatství, také chraň se zlých lidí [6]

Bobek

kozí - nezajímej se o to, je to nepatrnost [6]
kozí sbírati - mnoho zbytečných starostí, raději spoř [6]

Bobkový list

keř viděti - nenadálé cti dosáhnouti [9]
někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový - vděčnost [9]
sen o něm u ženy - náhlý porod [6]
trhati - odejmout někomu dobrou naději [9]
věnec obdržeti - naděje na brzké povýšení [9]

Bodat

- zbloudit [9]

Bodláčí

viděti - protivenství [9]
zalévati - nevděčníku prokázati dobro [9]
zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti [9]

Bodlák

na poli - neúroda [6]
viděti - tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost [6]
viděti: zrada. [1]

Boháč

býti - chudým dobře, boháčům pronásledování [9]
jím býti - značí chudobu [6]
viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní [9]
viděti ho ve snu a s ním mluviti - tvé záležitosti se zdaří, též pýcha [6]

Bohatství

míti - nebezpečenství [9]

Bohoslužba

- pokoj v mysli  [6]
navštíviti nebo slyšeti: obtížnou práci dostati. [1]

Boží umučení

viděti obraz - radost v rodině [6]

Boj

boji přihlížeti - smířiti se s nepřítelem [6]
bojovati s dravci - zlé vášně [6]
nebo půdka, býti přítomen - smíření [9]
s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti. [1]
s divokými zvířaty vésti a zvítěziti - vyvázneš z nebezpečí [6]
sám bojovati: do sporu se dostati. [1]
sám s někým bojovat - přijdeš do hádky [6]
z boje utéci - někdo ti přinese radost [6]
zůčastniti se: usmíření. [1]

Bojovati

- do rozepře jíti [9]
a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti [9]
na koni - dobrý sňatek [9]
s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím [9]

Bok

mít zraněný - zármutek a ztráta dětí [6]
veliký a silný - brzká svatba a děti [6]

Bolest

bolavého se viděti - velmi milován býti [9]
cítíš-li v sobě - nepřízeň [6]
cítiti - nesnáze přemoci [9]
ve snu tě bolí hlava nebo prsa - čeká tě menší nemoc [6]
vidíš-li na jiném - šťastně přečkáš nehodu [6]

Bonbón

jísti bonbóny: neužitečná vydání [6]

Bordel

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc. [1]

Borovice

- přináší dobro samoty, ia radost [6]
viděti vysokou a urostlou - budeš míti velkou radost [6]

Borůvky

- zrazená láska [6]
jísti: skromná budoucnost. [1]
na keři - touha po slasti [6]
v lese trhati a jísti - budeš zrazen v lásce [6]

Bos

běhati - zhubnouti na těle a neštěstí [9]
běhati: tělesná slabost. [1]
bosýma nohama běhati - překvapí tě neočekávané štěstí [6]

Boty

- cesta [6]
červené - získáš nevěstu krasavici [6]
chlupaté - bohatá nevěsta [6]
juchtové boty nositi - mokré sklepní povolání, či v kanálu, ve vodě [6]
lakové obouvati - falš, i nevěra [6]
žluté - pozor na chorobnou nevěstu [6]
nové kožené - zisk a peníze [6]
roztrhané - sejdeš z cesty [6]
si obouvati - jistá svatba [6]
tlačí-li tě a jsou zablácené - nemoc [6]
ukradené - cizoložství [6]
ukrásti - dobrý zdar v podnikání [9]
zamazané - dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle [6]
ztratiti - bratr nebo sestra ti zemřou [6]

Bouda

jarmareční viděti - různice [6]
neb sklep na víno viděti nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost [6]
psí viděti - čeká tě ponížení [6]
s trhovým zbožím viděti: výhra, zisk. [1]

Boule

míti - staneš se pánem gruntu a polností [9]
míti bouli: pozemek obdržeti. [1]
míti na celém těle - nepřátele [9]
na těle míti - znamená nepřátele, též úraz [9]

Bourec

bource pěstovati - příprava [6]

Bouře (Bouřka)

- nástrahy [6]
od ní býti překvapen - domácí mrzutosti [9]
špatné zprávy. [1]
před ní se skrýti - ujdeš nástrahám [6]
před ní utíkati - nebezpečí [6]
při ní pod stromem státi - můžeš lehce zahynout z neznalosti [6]
stromy vyvracet viděti bouřkou - velké neštěstí tě mine [9]
Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši. [4]
velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu [9]
viděti - zlá nehoda [9]

Brada

dlouhá - pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů [6]
dlouhá tak, že z ní až vousy padají - úplné schudnutí [6]
šedivá - hanba [6]
holou mít - starost [6]
hubená - není dobře [9]
tlustá - dobře [9]
vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem - značí to smrt manžela [6]
zrzavá - faleš [6]

Bradavice

- bohatství [6]
aneb kuří oka - úmrtí  [9]

Brambory

jísti - nedostatek [6]
kopati - namáhání [9]
kopati: úsilí, námaha. [1]
okopávati - práce, námaha [6]
v květu - radost v rodině [6]

Brána

- nečekaná návštěva, též změna života [6]
široká - zlý život [6]
na pole - zapomenouti nějakého dluhu [9]
násilně ji otevříti - do zajetí se dostati [9]
uzoučká - konec života [6]
viděti: ztráta a nemoc. [1]

Brandýř

viděti ho neb býti holen - klevety [6]

Brány k vláčení

- upravení poměrů pro budoucnost [6]

Bratr

( též bratranec) - přátelství proti nepřátelům [6]
loučiti se s ním - budeš truchlivý [9]
loučiti se s ním: konec zármutku. [1]
plovoucího ve vodě - znamená dlouhý a šťastný život [6]
umře-li tobě - ztratíš nepřítele [9]
viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele. [1]
vidíš-li ho umírati - zbavíš se nepřátel [6]

Bratrství

- značí vzájemnolu podporu z cizích kapes [6]
v pití - politické schůze [6]

Bratři a Sestry

mluviti - starost, protivenství [9]
mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekat [9]
viděti - radost, štěstí [9]

Brázda

jí orati - velký zisk v budoucnu [6]
na poli - bohatství, štěstí [9]
ubírati se jí - čeká tě veliké štěstí [6]
v ní upadnouti - překážky [6]

Brčál

viděti nebo trhati: věrné přátelství. [1]

Brdo

v domě míti - zisk [6]

Brk

bílý míti: od falešného podezření očištěn býti. [1]
jím psáti: brzká dobrá zpráva. [1]
z husy neb jiného ptáka - radost v rodině [6]

Brnění

míti na sobě - před nepřítelem se chrániti [9]
nositi - odvod nebo známost s vojákem [6]
nositi: hněv Vám přinese mnoho nepříjemností. [1]
pancíř viděti - opatrně sobě počínati [9]
svlékati - konec námahy [6]
viděti rozlámané . ztráta, škoda [9]

Brnkačku

viděti nebo na ní hráti: se závistí mět co dělat. [1]

Broditi

se ve vodě, čistá-li - vše dobré [6]
se ve vodě, špinavá-li je - vše zlé [6]

Brokovnice

nabitou ji viděti - hádka ve společnosti [6]

Broky

- nepřátelství [9]

Broskev

- chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky [3]
- máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk … 37 [Neznámý zdroj]
– Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82 [Neznámý zdroj]
– trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost [Neznámý zdroj]
- vše nemilé [6]
- zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk [Neznámý zdroj]
- Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. … 37 [Neznámý zdroj]
- znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy [Neznámý zdroj]
BROSKVOVÝ KVĚT - naděje [Neznámý zdroj]
darovat: hledejte a najděte novou známost [Neznámý zdroj]
darovat: Jsi všeobecně oblíbený [Neznámý zdroj]
DAROVATI - budeš dobře přijat v nové společnosti [Neznámý zdroj]
darovati - dobře uvítán býti [9]
Darovati - dobře uvítán býti [Neznámý zdroj]
DAROVATI - dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti [Neznámý zdroj]
dostat: někdo se bude snažit vás podvést [Neznámý zdroj]
JÁDRO - jíst: Setkáš se s tuhým odporem [Neznámý zdroj]
JÁDRO - nalezneš tuhý odpor [Neznámý zdroj]
JÁDRO JÍSTI - někdo tě oklame [Neznámý zdroj]
JÁDRO KOUSATI – děláš si nemilé známosti … 23, 88 [Neznámý zdroj]
je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen [3]
jedení broskve – znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů [Neznámý zdroj]
jíst – radost a zdraví [Neznámý zdroj]
Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže [5]
jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé [3]
jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením [Neznámý zdroj]
JÍSTI - onemocnění bohatého [Neznámý zdroj]
JÍSTI - setkání a sblížení s milou osobou [Neznámý zdroj]
Jísti - výstraha před nemocí [Neznámý zdroj]
kvetoucí vidět: sklony k marnivosti [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ - upadneš v pokušení [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ VIDĚTI – přijdeš do nesnází … 2 [Neznámý zdroj]
nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen [3]
někomu dávat – sympatická známost [Neznámý zdroj]
PECKU ROZBÍJETI - namáhavá práce [Neznámý zdroj]
pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení [3]
prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí [Neznámý zdroj]
ROZLAMOVATI - dobré majetkové poměry [Neznámý zdroj]
shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce [3]
trhat – flirt [Neznámý zdroj]
trhat: Dostaneš se do pokušení [Neznámý zdroj]
trhati - dobré peněžité postavení dostati [9]
TRHATI - nesnáze [Neznámý zdroj]
Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati [Neznámý zdroj]
utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví [3]
vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví [Neznámý zdroj]
vidět je na stromě – dosáhnutí touženého cíle [Neznámý zdroj]
Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství [5]
vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky [3]
VIDĚTI - nemožná přání [Neznámý zdroj]
viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví [9]
viděti na stromě - dostaneš se do nesnází [6]
zavařovat: Majetek budeš schraňovat [Neznámý zdroj]
zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí [5]

Brouci

- mnoho svárů v domě  [6]
a krev - nejezdi nikam [6]
štípají-li - rvačka [6]

Brouk

Viz: Hrobařík;  Chroust;  Majka;  Roháč;
- svárlivý a ničemný člověk se blíží [6]
viděti ho - zloděj nablízku [6]

Brousiti

něco brousiti - mrzuté hádky [6]

Brus (Bruska, Brousítko)

- klevety [6]
- velká radost [9]
míti na dvoře a brousiti na něm - pomluvy, klevety a mrzutosti [6]

Brusič

šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti [9]

Brusinky

- vše dobré přijde k vám [6]

Brusle

- liché touhy, marné toužení [6]
jezdíš na nich - marná snaha [6]

Brvy

Brvy vypadávati viděti - churavos [6]

Brýle

- domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou [6]
míti - čestné postavení [6]
míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se. [1]
nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru [9]
nositi: opatrnost před přáteli. [1]
si nasazovati - výnosné zaměstnání [6]
sobě koupiti - chtějí tě ošidit [9]

Břečťan

- straromládenectví, osamělost [6]
jinak viděti:štěstí, láska, přátelství. [1]
na stromech se pnout viděti - falešné přátele [9]
na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti [9]
na zdi viděti: upevnění vztahů. [1]
viděti - štěstí v lásce [9]
vidíš pnoucí se - tvého přátelství chtějí dosíci dolézavostí [6]
z něho věněc víti: věrného přítele míti. [1]
z něj věnec plésti - věrný přítel [9]

Břečka

Břečku píti - výlet na venkov [6]

Břeh

u něho odpočívati - štěstí a spokojenost [9]
u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati [9]

Břemeno

- znamená těžkou práci [6]
jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízení [9]
na bedrech nésti - starost, povinnosti, těžký úkol [6]
sundati - dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří [6]

Břicho

bolení břicha - zármutek v domě [6]
co roste - čest [9]
malé a hubené míti: zdlouhavý soud. [1]
máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces [9]
máš-li prázdné - ztráta [9]
máš-li velké - zámožnost [9]
míti malé - špatná pře [6]
oteklé míti: znamená neštěstí a nepříjemnosti. [1]
průjmem břichu uleviti - zbavení starostí [6]
rozřezané míti - ztráta [6]
splasklé - smrt příbuzného, též útrata [6]
tlusté - majetek [6]
veliké míti - blahobyt [6]
velké míti: zámožnost. [1]

Břitva

- měj se na pozoru [6]
viděti hodně ostrou - buď velmi opatrný [6]

Bříza

- panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti [6]
břízový háj viděti - štěstí [6]
useknouti ji - škoda [6]

Buben

- cesta [9]
- klepy budou rozneseny [6]
na bubny tlouci - v rozepři se dobře hájiti [9]
slyšet - noviny [9]
slyšeti na bubny tlouci - do opravdové hádky přijíti [9]
slyšíš-li - špatná pověst o tobě bude rozšířena [6]

Bubeník

jak utíká - oheň nebo výbuch [6]

Bublina (y)

mýdlové bubliny - fantastické plány do budoucna [6]
z mýdla - krátkého štěstí užívati [9]

Bučení

slyšeti dobytek bučet - neštěstí [6]

Budíček

slyšeti - svou liknavostí propásneš štěstí [6]

Buditi

někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí [6]

Bůžek

klaníš-li se mu - budeš velice pokořen [9]
viděti ho - zfalšovaná pravda [6]

Bůh, Bohyně

hovořiti slyšeti: radost. [1]
chváliti - nemoc a utrpení [9]
chváliti ho: trápení. [1]
jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství [9]
s ním mluvit - velká radost [9]
slib bohu učiniti - velké štěstí a spokojenost [9]
viděti - radost a útěcha [9]
viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek. [1]
vzývati - radosti se dožíti [9]
vzývati ho: radost. [1]

Buchty

péci - dozvíš se o sobě milé řeči [6]
s mákem jísti - dědictví nebo výhry [6]
s povidly - mámení lásky [6]
s tvarohem - žaludeční nemoc [6]
veliké viděti a jísti - dobré přátelství a štěstí [6]

Buk

- dej si pozor na úraz [6]

Burza

jako dům viděti: Obchody dělati, jistota v podnikání. [1]
viděti: hodněštěstí míti. [1]

Buřty

dělati - zbohatneš [6]
jísti - úspora peněz [6]

Buvol

vidět běžeti divokého - přijde do domu nemilý host [6]
viděti - velký zisk [9]
viděti: velká ztráta. [1]

Býk

běží-li - čeká tě cesta, ale i pronásledování [6]
pásti ho - statek a kapitál [6]
s krávou - dočkáš se manželství [6]
viděti - hostina [9]

Byliny

Viz: Květiny;
hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati [9]
jísti šťavnaté - prospěch, zisk [9]
mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek [9]
trhati - zdraví [6]
voňavé - konec neštěstí [9]
voňavé míti - marnivost [9]

Byt

bohatě zařízený - bezstarostné stáří [6]
čistiti - čistota = základ zdraví [6]
čistiti v bytě - návštěva [6]
hezký - jistá budoucnost [6]
měniti - překvapení, ale i smrt [6]
provětrávati - nemoc [6]
úzký a těsný - nesnáze hmotné, nemilé věci [6]
v nepořádku - blíží se nemilé věci [6]
v ohni - veliký výstup, hádky a soužení [6]
zatopený - pocítíš pro lež a lhaní mnohé úzkosti [6]

Bytost (i)

nadpozemské bytosti v zeleném nebo červeném či jiném světle - zlo [6]
nadpozemské bytosti viděti v modrém, růžovém nebo zlatožlutém světle - dobro [6]

Bzikání

slyšeti - touha po manželství [6]

Bzučení

slyšeti - zlé pomluvy [6]

Car

viděti ho - zaniklé věci [6]

Cáry

míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída [6]

Cavyky

milostné dělati - úraz [6]

Cediti

- špatné finance [6]

Cedr

- v rozumnosti je dobro a pravda [6]
listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou [6]
viděti strom - povýšení [6]

Cedule

dělati - cesta [9]
lepiti ji - změníš svůj stav [6]
vidět ji viseti - změna v rodině [6]
viděti - značná překvapující novinka [6]

Cela

celu vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou [6]

Celer

hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt [6]
jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk [6]
jísti a nechutná-li ti - značí pravý opak [6]
kopati ho nebo sázeti - změníš povolání [6]
nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň [6]

Celovati

čerta - pěkné nadělení [6]
žhavé železo - úraz [6]
kata - budeš obdarován od cizího člověka [6]
milenku - smíření se s nepřítelem, též starost [6]
studený kámen - pohřeb [6]
svého přítele - hojný užitek [6]

Cement

rozsypati - hádky [6]
vidět ležeti - nesnáze s úřady [6]

Centimetr

- drobná práce [6]
jím měřiti - malichernosti [6]

Centýř

nositi - potlačení [6]

Cep

- vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého [6]
sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací [6]

Cesta

Viz: Pěšina;
bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován [9]
jeti jí koňmi - trvalé štěstí [6]
kamenitá - bědný život [6]
konati cestu - mrzutostem ujíti [9]
kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy [6]
křížová cesta - nemáš pevné odhodlání  [9]
na pěkné se procházeti - štěstí a radost [9]
plná jam - číhá na tebe nebezpečí [6]
úzká - starost, zármutek [9]
v zelení - dobré naděje do budoucna [6]
vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel [6]
zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu [6]

Cestovati

- důležité podnikání [6]
- mnoho přemýšlení [9]
ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti [9]
pěšky - odložení důležitých věcí [9]
s mečem - návštěva veselky [6]
se společností - dostaneš se do cizích řečí [6]
ve společnosti - bude se o tobě mluviti [9]
ve vlaku nebo ve voze - změna [6]
ve voze - stálé štěstí [9]

Cibule

- slzy [6]
hromada, kopec - židovská návštěva [6]
jísti - do zármutku upadnouti [9]
jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině [6]
pečivo cibulové jísti - lékaře nepotřebovati [9]
vařiti - chudoba [9]
viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství [9]

Ciferník

- čas běží a mění vše i tebe [6]

Cifry

Viz: Čísla;
psáti - zbohatneš [6]
vymazávati - dluhy [6]

Cihla

cihlovou chatrč viděti - námaha a práce [6]
dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání [9]
dobře vypálená - peníze [6]
ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku [6]
ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku [6]
nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek [6]
špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky [6]
viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací [6]
viděti cihláře při práci - příjemná návštěva [6]

Cíchy

aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění [9]
čisté - dobré znamení [6]
nečisté - zlé znamení [6]

Cikán

Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává [6]
cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje [9]
jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování [6]
s basou - pitka [6]
s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost [6]
slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě [6]

Cikáně

viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná [6]

Cikánka

hádající z ruky - čeká tě velká příhoda [6]
kouřící - pozor na oheň [6]
objímaji ji - velká škoda [6]
tančící - podnik se nezdaří [6]
usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném [6]

Cín

- zisk a obchod [6]
cínové náčiní - založíš domácnost [6]
s ním pracovati - budeš potěšen [6]
viděti - nemoc [9]

Cink

na oku míti - špatné vyhlídky [6]

Cinkání

slyšeti - veselý večer [6]

Císař

a krále viděti - mnoho štěstí míti [9]
s ním mluviti - vážnost míti [9]
viděti ho a mluviti s ním - zisk [6]
viděti řády zdobeného - soudní spory [6]

Cisterna

viděti ji - nebezpečenství a záhuba [6]

Citera

děvče hrát viděti - budeš milován [9]
hráti na ní - býti příjemný [9]
na ni hráti - příjemnost [6]

Citróny

- cizina [6]
- vytlačený býti [9]
jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede [6]
jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede [9]
jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší [6]
kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti [9]

Cizoložství

- nepokoje v manželství [6]
pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem. [1]
prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví [6]
spáchati: znamená velkou hádku. [1]

Clo

platiti - nemilé vydání [6]
platiti - nenadálé vydání [9]

Cop

- značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování [6]
míti - straníš se novot [6]
sobě plésti - manželům dobře, jiným zle [9]
ustřihne ti někdo - ostuda [6]
viděti neb nositi - milovati staré věci [6]

Cucati

cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla [6]

Cukr

- sladký pokrytec nablízku [6]
cukernatění - šťastná zvěst [6]
darem obdržeti - lichocením trápen býti [9]
jísti - mlsným býti [9]
jísti - sladká láska [6]
míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec [6]
sekati - lásky konec [6]
tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází [9]

Cukrárna

- pozvání [6]
v ní býti - nemoc žaludku [9]
viděti - dlouhou chvíli míti [9]

Cukrář

- kuplíř nablízku [6]

Cukrátka

jísti - lichá zábava aneb čtení [9]
kupovati - peníze promarniti [9]

Cukroví

jísti - tvé přání se časem vyplní [6]
v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání [6]

Cukrovinky

jísti - dobré poměry [6]

Cvičení

hromadná viděti - sváry [6]

Cvoček

do boty zatloukati - mrzutá cesta [6]
v noze - nevěrnost [6]

Cvrček

- nevděčné noviny [6]
cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě [6]
slyšeti - štěstí [9]
slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci [6]
štípne-li - utrpíš škodu [6]

Cyklista

- expres dopis, rychlá zpráva [6]

Cylindr

na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod [6]

Cypřiš

- starost, nemoc, smrt [9]

Čabraka

viděti - ze lží ženských vzejde ti mrzutost [6]

Čaj

mnoho píti - ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil [6]
neb thé píti - zapletení tvých záležitostí [9]
nésti - hostina, dobrá zábava [6]
píti - rýma [6]
pro společnost vařiti - tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti [6]

Čakan

- šibeniční humor [6]

Čaloun

zchátralý - konec života [6]

Čáp

- radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví [6]
čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti [6]
chodí-li po střeše - nedůvěra tvých známých [6]
chytiti ho - budeš v zaměstnání povýšen [6]
letící k jihu - dítě [6]
letící k severu - smrt [6]
letící k východu - bohatství [6]
letící k západu - chudoba [6]
na něm seděti - velmi brzký sňatek [6]
peří z něho škubati - obohatíš se [6]
po dvou viděti - štěstí, brzká svatba [9]
s ním besedovati - buď opatrný ve své lásce [6]
usadí-li se u komína - obdržíš hosty [6]
v domě - milý host [6]
v zimě viděti - neštěstí [9]
viděti v povětří - od zlodějů znepokojován býti [9]
z domu letící - smrt hosta [6]
z domu odlétá - někdo z nájemníků zemře [6]
zdraviti ho - přírůstek do rodiny [6]

Čaroděj

- to, co se ti zdá pravdou, je pohádka [6]
s ním co činiti - důležité události, na které jsi nemyslil [9]

Čarodějnice

- zlá žena v domě [6]
čarovati - kup jmelí pro lásku nebo verbenu [6]
podaří-li se ti jí utéci - vyvázneš z nebezpečí [6]
pronásleduje-li tě - máš nablízku nepřátele [6]
viděti - hrozí ti nepřátelství [6]
viděti: varování před falešnými přáteli. [1]

Časopis

- pokrok značí, také však ohlupování [6]

Časoznalec

Časoznalce dělati - nevděk [6]

Čéška

s ní si pohrávati - značí mužům nebezpečí, ženám necudnost [6]

Čeládka

míti ji - ztráta dobytka a slabá úroda [6]
mnoho jí míti - hynutí dobytka [6]
vyhnati ji ze dvora - očekávej rozmnožení statku [6]

Čelo

široké - velmi šťastné manželství [6]
krásné - moc nad jinými [6]
malé - špatné nadání [6]
malé a vrásčité - znamení, aby ses svobodně o něco ozval [9]
na něm ránu - utrpíš škodu [6]
pěkně klenuté a jasné - dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání [6]
poraněné - škoda [9]
porušené - posměch [6]
vysoké míti - lehce všechno pochopiti [9]

Čemeřici

dostati - vysmán býti [9]

Čepec

- značí svatbu [6]
je-li čistě bílý - šťastné manželství [6]
je-li špinavý - skoupý manžel [6]
je-li s černou stuhou - krátké manželství [6]
na hlavu si dáti - brzká svatba [9]
s kokardou - povládne paní [6]
viděti v nočním čepci - očekávají tě menší starosti [6]

Čepice

- uč se zdvořilosti [6]
dáti si ji na hlavu - brzká svatba [6]
huňatou slibovati - blízká žena tě chce ošálit [6]
nasazenou na hlavě - dočkáš se úcty [6]
ztratiti - z pošetilostí vytržen býti [9]
ztratiti ji - objasnění něčeho [6]

Čepobití

slyšeti - pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout [6]

Čermáček

- štěstí [6]
v pokoji létající - štěstí [6]

Černidlo

viděti se píti - klevety [6]

Černoch

jej viděti - smutná novina [6]
s ním mluviti - obdržíš zprávu zdaleka [6]

Černý bez

viděti: naděje na uzdravení ze starého neduhu. [1]

Čert

Viz: Faust;
báti se ho a utíkati před ním - poznáš dobrého přítele [6]
býti jím trápen - pevná služba, pevné místo [6]
čerta viděti u sebe - zisk, dobrý obchod [9]
hladiti čerta - peklem odměnění od kohosi [6]
honiti ho - kup si los [6]
nad ním zvítěziti - užitek přinášející obchod [9]
nésti ho na zádech - zlá manželka [6]
ocas mu vytrhnouti - budou tě trápit nemoci [6]
s andělem - dar [6]
s ním zápasiti - zlé náruživosti [9]
viděti ho - podvod, který za to stojí [6]
viděti ho na housle hráti - poznáš škodlivého člověka [6]
viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem - neštěstí, bída [9]

Červ

- nepřítel [6]
před nimi se leknouti - výstraha před nepřítelem [9]
v ovoci - zrada nebo choroba [6]
viděti - před zlomyslnými se měj na pozoru [9]
viděti mnoho červů - znamená tajné nepřátele [6]
zabíti - od neduhu opouštěn býti [9]
zabíti ho - vítězství nebo uzdravení, též radost [6]

Červánky

- dobrá naděje [9]
- klid a vyjasnění [6]
uzdravení. [1]

Červená

- v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně [3]
jako barva - symbol ohně, žhnutí, horka [3]
plameny - znamenají něco velmi dobrého [3]
v očích - přináší radost [3]
vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýkat - člověka, který to s vámi myslí dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní; také varování před příliš silnou vášní nebo prchlivostí u sebe nebo u druhých [3]

Červotoč

slyšeti ho - smrt známého [6]

Česání

býti: veselá slavnost se chystá. [1]
jinému vlasy česati: těžká, zbytečná práce. [1]
se - prospěch [9]
zamotané dlouhé vlasy - těžká, marná práce [9]

Česnek

jeho svazek dáti či přijmouti - delší zármutek [6]
jísti - nečistota [9]
jísti - pečuj o své zdraví [6]
trhati aneb koupiti - se Židy obchod vésti [9]
vařený jísti - zármutek [6]
viděti aneb cítiti - hádka [9]
viděti zelený růsti - potěšení z dětí a přátel [6]

Četa

viděti ji - provést spojenými silami, když chceš zvítězit [6]

Četník

- předvolání [6]

Čížek

viděti ho v kleci - touha po větší svobodě [6]
zpívat slyšeti - někoho poznati [9]

Čihadla

číháš-li ve snu - tvé pátrání bude korunováno úspěchem [6]
rozvěšovati - sváry v rodině [6]

Čichati

- pátrej více dohadováním [6]

Čimčarání

slyšeti - domácí klepy [6]

Číňan

- faleš [6]
jej viděti - závist sousedů [6]

Činitel

jím býti - nestřídmost [6]

Čísla

Viz: Cifry;
číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti - jest dobré znamení [6]
Přepadají vás ve snu čísla, matematické vzorce a fyzikální zákonitosti a nejste přitom ani fyzik ani matematik a ani se nesnažíte vyřešit kvadraturu kruhu? Pozor, možná, že ji už řešíte - pouze ne matematicky, ale někde ve svém životě. Čísla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čísla skákají jedno přes druhé a máte pocit vizuálního guláše jen dokazuje, že váš život vykazuje známky silného chaosu. [4]
psáti - mnoho zaneprázdnění [9]
smazati - sám sebe ošiditi [9]
spočítati málo čísel - peníze [6]
táhnouti, které se ti líbí - velká naděje na dobrý výdělek [9]
viděti - kup si los, též duševní námaha [6]
viděti - štěstí v loterii míti [9]
viděti č.1 - spokojenost [9]
viděti č.2 - klevety [9]
viděti č.3 - práce [9]
viděti č.4 - marné namáhání [9]
viděti č.5 - půtka [9]

Čísti

knihy poučné aneb pobožné - šťastná spokojenost [9]
knihy psané - zámožnost [9]
zábavné knihy - útěcha, uspokojení [9]

Článek

řetězu - dobré přátelství [6]

Člověk

Viz: Osoba;
člověčí lejno - zlato do domu [6]
postavy hrozné - radost [6]
viděti ho s korunou - v létě dobře, v zimě škodno [6]
viděti ho vousatého - pozor před pronásledováním [6]

Člun

Viz: Loď;
množství člunů - nečekané zbohatnutí [6]
na vodě kolísající - nebezpečí [6]
plaviti se na něm - kratší cesta [6]
se topící - smrtelná příhoda [6]
se topící a opět se objevivší - velký prospěch [6]

Člunek

ke tkaní - strast z práce [6]

Čmelák

- zloděj [6]
býti jimi uštípán - krádež [6]
na zvířeti - zbytečný strach [6]

Čočka

- starost [6]
jísti - dobré časy míti [9]
jísti ji - neshody, ale peníze, i podvod [6]
přebírati ji - mrzutost [6]
roztrousiti - sám sobě škodu učiniti [9]
skrz ní se dívati: omyl. [1]
viděti - své věci dobře upotřebiti [9]

Čokoláda

píti ji - dobrá výživa, dobrá práce [6]
vařiti ji a ochutnávati - zasnoubení v rodině nebo u přátel [6]
viděti, míti aneb jísti - zdraví a zdar [9]

Čtverylka

tančiti ji - veselá bezstarostná mysl [6]

Čtyřlístek

- štěstí [9]
hledati - nespokojenost [9]

Čtyřstup

v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne [6]

Čvanhati

- úspěch na započaté cestě [6]

Ďábel

báti se ho a před ním utíkati - získáš dobrého přítele [6]
viděti ho - nenávist, podvod a muka [6]

Dalekohled

míti - štěstí, sblížení s neznámými [6]

Dáma (žena)

- mrzutost [9]
viděti vzácnou dámu - vše směřuje k tvému blahobytu [6]

Dáma (Hra)

viděti nebo hráti (také Šachy apod) : neočekávaný úspěch v obchodech. [1]

Damašek

- slušné živobytí [6]
míti damaškové šaty - veselost [6]

Daň

platiti - plnění povinnosti [6]
vybírati - osobní nebezpečí, též velká starost [6]

Daňek

zabíti - zvítěziti nad nepřítelem [9]
zabíti ho: přemožení nepřítele. [1]

Dar, Dárek

dostati: s nepříjemnostmi se potýkati. [1]
někomu dáti - vždy pomluvy, výčitky [6]
obdržeti - čest, zisk [9]
obdržeti - závist [6]
přijímati: šťastná změna. [1]
rozdávati: klid, spokojenost. [1]
sám dávati - hanba, mrzutost [9]

Darebák

míti ho nablízku - svatba s praporčíkem [6]

Datel

- všetečný mluvka a zvědavec [6]

Datle

- značí polibek [6]
chutnají-li sladce - vydobudeš si lásky [6]
jísti - v lásce první políbení [6]
jísti: od žen se rád nechat okukovat. [1]
rozdávati: polibky dostati. [1]

Dávidlo

nabízeti - hleď svého času co nejvíce využít [6]

Džbán

džbán naplněný vínem - svatba [9]
džbán rozbíti - smrt [9]
místo nohou jej míti - přijdou namáhavé dny [6]
na pivo s okrasami - veselost [9]
nésti rozbitý - štěstí [6]
prázdný nésti - tužba duchovní [6]
vodou naplněný - neštěstí [9]
zdvihati - nebuď prostomyslný [6]
ze džbánu nalévati - nemoc [9]

Džber

býti jím - sejdeš vraždou ze světa [6]
plný viděti a nemoci ho vzíti: znamená úmrtí v rodině. [1]
plný vína viděti: dobrý příjem. [1]

Déšť

Viz: Liják;
- majetek [6]
děšťový příval s větrem a bouří - hrozící nebezpečí [6]
dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí [9]
žene-li se prudce do oken - boj se o své štěstí [6]
kalný - nemoc [6]
krvavý - zlá válka [6]
liják - více majetku [6]
mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek [9]
Pokud ve vašem snu prší, vězte, že to souvisí s emocemi. Mírný deštík je osvěžující, nepřetržitý liják přináší depresi. [4]
pomalý a drobný - méně majetku [6]
smolný - hanebnost, trvalé zarmoucení [6]
stříbrný - peníze a pravda náboženská [6]
stříbrný - smutek a trápení [9]
velký - trvalé klopoty [9]
zlatý - peníze a láska [6]
zlatý - radost a veselí [9]
zmokneš-li - různá protivenství [6]

Děťátko

novorozené - potěšení i starosti [6]

Decimálka

vážiti se na ní - hleď si více svého zdraví [6]

Dědictví

- chudoba [9]
dostati: bída a zármutek. [1]
obdržeti - značná ztráta či chudoba [6]

Dědina

viděti - veselá společnost [9]

Defilé

přihlížeti - hledáš své štěstí na nepravém místě [6]

Dekoltáž

nadměrnou ukazovati - změna v bytě [6]

Delegace

se účastniti - neduživost [6]

Delfín

hráti si viděti: neštěstí nebo i smrt. [1]

Dělník

viděti jich mnoho - dojdeš štěstí jedině prací [6]

Dělo

Viz: Kanón;
aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost [9]
viděti: nepříjemnosti. [1]

Dělostřelec

- veselost [9]

Denice

viděti ji zářící na nebi - veliké štěstí [6]

Dešťovka

viděti ji - škoda [6]
vodu chytati - domácí přičinlivost [9]

Depeše

zasílati nebo obdržeti - úzkost [6]

Desátník

viděti ho - starost [6]

Destilační baňku

viděti: nepříjemnosti, neštěstí. [1]

Děti (Dítě, Děcko)

děti krmiti - starost v domácnosti  [9]
hladiti dítě - nekonejši se v starostech [6]
hrající si - rozmnožení majetku prací, hojný užitek [6]
hrát si viděti - veselé mysli býti [9]
koupající se - veliká potěcha [6]
malé - starost [6]
nositi - lidumilnost [9]
padat viděti - s bázní něco začínáš [9]
padnouti - úzkost, škoda z obchodu [6]
s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc [9]
uspávati - oddech na čas od starostí [6]
velké - pomoc a úleva [6]
viděti hezké - jest dobře [9]

Deštník

- uspokojivé poměry [9]
dešťovou vodu píti - nějaká pochvala [6]
jím se v hrobě manželově rýpati - tvá prostopášnost může tě zavést do neštěstí [6]
míti - dostane se ti pomoci v tísni [6]
nositi - nedobře se brániti [9]
slunečník - chladnost proti pochlebníkům [9]
v dešti nostiti - buď opatrný v obcování s cizí ženou [6]

Děvče

Viz: Žena;
klasy sbírající - budoucí vzorná paní [6]
krasavice - příjemné zvěsti [6]
líbati - příjemné besedy [6]
plačící viděti - svatba [6]
rozprávěti s ním, s mladým a hezkým - spokojenost [6]
s dítětem - varuj se tělesné lásky [6]
s dívkami nahými skotačiti - jinochům požehnání, ženám svár a starším mužům záduchu znamená [6]
s knězem - oddavky [6]
s vojínem - kam vítr, tam tvoje láska [6]
svlečené - hříšné styky [6]
u vody - má pravdivou povahu [6]
v kostele - rozejdete se [6]
v koupeli - čistota mysli [6]
v květech - cudnost a nevinnost [6]
v lese - žena zdravá, ale divoká [6]
zouvati se - můžeš očekávat velké štěstí [6]

Děvečka

Viz: Služebná;
míti aneb viděti - podezření [9]
přijímati ji - nové pořádky [6]

Devět

číslo viděti - štěstí [9]

Díž (Díže)

plnou viděti: bohatství. [1]
prázdnou viděti: bída. [1]
v ní chleba místiti - požehnání v domě [6]

Diadém

si nasaditi: ztráta, onemocnění. [1]
sobě nasaditi - budeš vyznamenán [9]
ztratiti - stane se ti příkoří [9]

Diamant

Viz: Drahokam;
- nemoc [9]
- zářící pravda náboženská [6]
míti - mámivé štěstí [9]
náhrdelník z něho - velké požehnání [6]
prsten s ním - vysoká čest [6]
sbírati - falešná naděje, ztráta [9]
z prstenu ztratiti - buď moudrý a hodně opatrný [6]

Dílna

- práce a píle tě budou doprovázet [6]
v ní býti - poctivost a pracovitost [6]

Dílo

jakékoli viděti - získáš peníze dobrým nápadem [6]

Dimanty

jísti: falešné štěstí. [1]

Díra

Viz: Jáma;
- mrzutost [6]
- nepokoj [9]
být z ní vytažen - pomoc [6]
do ní spadnouti - nemoc [9]
neznámou zkoumati - známost [6]
v oděvu - mrzutost [6]

Divadlo

- zábava [9]
- zušlechtění mysli nebo nasycení smyslů [6]
nějaké viděti - klevety [6]
státi v divadle - malé příjmy [6]
učiti se divadlu - marná snaha [9]

Divák

při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě přijíti [9]

Divoch

viděti divocha - veselý život míti [9]

Divoký, divoká

divoká husa - marné namáhání [9]
divoká kachna - nezapomeň na svého přítele [9]
divoká zvěř , honba na ni - potěšení [9]
divoké prase - nepříjemný nepřítel [9]
divoký pes - povýšení [9]
s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle [9]

Dlaždice

- tvá záležitost se upraví [6]
po nich choditi - budeš si na živobytí těžce vydělávati [6]
viděti - chvála [6]
viděti - těžce vydělané peníze [9]

Dlaň

jako by psala - smlouva [6]
na ní lejno - veliká výhra [6]
otevřená - dar [6]
plná peněz - starost [6]
plnou peněz míti - velká starost [9]
s dýkou - vrah nablízku [6]
zavřená - sobectví [6]

Dláto

- musíš jednat násilně, ale moudře. Též zloděj [6]
- násilím cíle svého dosáhnouti [9]

Dluhy

- starost a zápas [6]
dělati - velká starost [9]
dělati - vyhni se přátelům [6]
platiti - peníze [6]
platiti - zbytečné příjmy [9]

Dlužník

býti dlužen aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství [9]

Dna

míti dnu - soužení [9]

Dobytek

hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost [9]
hovězí dobytek viděti hubený - těžké a zlé časy [9]
hovězí dobytek viděti skákati - nebezpečné lidi [9]
hovězí dobytek voditi - pomoc hledati [9]
hubený - neúroda, hlad [6]
na louce se pásti - hlášená škoda [6]
pásti na louce - získáš nové přátelství [6]
tučný - úroda [6]

Dojiti

- dodávky [6]
dojnici do domu sháněti - hrozí ti zaskočení ženou [6]
kozy - zvítězíš nad nepřítelem [6]
krávy - potěší tě děti, též zdraví a síla [6]

Doktor

- starostlivé peněžní výdaje [6]
v domě - drahota [9]
viděti: z nemoci se uzdraviti, smrti se vyhnouti. [1]

Domluva

domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti [9]
sám dostati - potrestán býti [9]

Dopis

cizí otvírati: nepříjemnost. [1]
čísti dopis - ztráty, též smutek [6]
čísti: důvěru míti. [1]
čísti viděti: výzva k opatrnosti. [1]
dostati: znamená budoucí bohatství. [1]
důležitý dostati: znamená dobrý začátek. [1]
obyčejný dostati - dobré zprávy [6]
pečetiti: tajnosti míti. [1]
psáti: nedobré vyhlídky, nespolehlivost. [1]
roztrhati nebo roztrhaný viděti: zlá pomluva, dobrého přítele opustiti. [1]
s černým okrajem dostati - smrt v rodině [6]
spáliti: lehkomyslné kousky dělati. [1]

Dort

péci - radost [9]
upravovati a jísti - radost [6]

Dostihy

jakékoliv viděti - překonáš překážky [6]

Doutník

jej kouřiti - tvé přání se nesplní [6]
kouřiti - marné přání [9]

Dóza

pěkně malovanou viděti: hodně veselí. [1]
s hezkým portrétem viděti: brzká milá známost. [1]
stříbrnou míti: dobré znamení. [1]
ztratiti: nespokojenost sám se sebou. [1]

Dráb

- úzkost z úřadu [6]

Dražba

- nezmeškej cosi [6]
přítomen býti - nemoc [9]

Držadlo

- neblahá chlípnost, svobodným touha po sňatku [6]

Dragoun

viděti: nesvornost. [1]

Dráha

železnou viděti nebo po ní jeti - daleká cesta [6]

Drahokam

Viz: Diamant;  Topas;
- pravda zářící z dobré povahy, dar [6]
koupiti - užitek v obchodě [9]
míti: velké pocty dosáhnouti. [1]
mnoho jich viděti - velké potěšení, též pokušení [6]
na sobě míti - potupa [9]
nositi: pyšný býti. [1]
okraden býti o něj - bude ti na cti utrháno [6]
přijmouti: vzrůst majetku. [1]
viděti - čest [9]
viděti: do pokušení se dostati. [1]
z prstenu vytrousiti - buď opatrný při každém podnikání [6]
ztratiti - blízké neštěstí [9]
ztratiti - ztráta, dluhy [6]

Drak

- zlý člověk v domácnosti [6]
živého viděti - zneuctění a snížení [9]
lechtati ho - nedráždi zbytečně [6]
letícího viděti: falešné štěstí. [1]
papírového pouštěti - radost [9]
papírového pouštěti a letí-li hodně vysoko - dostane se ti veliké cti [6]
papírový - dětské myšlenky [6]
přemoci ho - opět klid [6]
s ním zápasiti - rámus a křik [6]
usmrtiti - povýšení [9]
v jeskyni - smrt oné osoby [6]

Drát

- budeš s neštěstím bojovati [9]
- překážky [6]
měděný viděti: šťastný průběh obchodů. [1]
smotaný viděti: věrnost a přítulnost podřízených. [1]
vidíš-li jej dlouhý natažený - budeš bojovati s neštěstím [6]

Dráteník

- chudý, ale vždy poctivý muž [6]
jeho líbati - čestná, ale chudá láska [6]

Dratev

- ševče, drž se svého kopyta [6]

Drátovati

- život ze dne na den [6]

Dravec

- darebný člověk, opatrnost [6]
ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí [9]

Drbati se

- peníze [6]

Drn

pěkně zelený - svatba [9]
suchý - starost [6]
zelený - dobrá naděje [6]

Drobnohled

- malé věci zdají se býti velkými [6]

Droždí

- šestinedělí [6]

Drozd

černého viděti - ztráta [9]

Drtiny

Viz: Piliny;
v hlavě míti - klidný život bez překvapení [6]
v nich se váleti - dlouhý věk [6]

Drůbež

- hádky [6]
krmiti: brzké zasnoubení. [1]
kupovati - zle [9]
ve vodě viděti - tvé přání se vyplní [9]

Družička

- buď veselka nebo pohřeb [6]
na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení svého postavení [9]
nějakou vůbec uhlídati - nemoc nebo smrt [6]
opilou vidět ležeti - nesbírej zkušenosti na nesprávném místě [6]
při svatbě ji viděti - smutek [6]
vidět ji při pohřbu - veselost a zlepšení tvých poměrů [6]

Drvoštěp

jak dříví štípe - přičinění [6]
vidět jej v lese při práci - bída [6]

Dřeváky

- v dobrém chodíš, že spoříš [6]
na nohou míti - jmění [9]
viděti, nebo nositi: skromnost a domácí štěstí. [1]

Dřevo (Dříví)

- trvalejší dobro [6]
kupovati - ocitneš se brzy v nouzi [9]
kupovati - upadneš v nouzi [6]
mokré - velká voda [6]
na oheň házeti: marnotratnost. [1]
na vodě plouti viděti: rozbité naděje na štěstí. [1]
nésti: do chudoby se dostati. [1]
páliti - žhář nablízku [6]
řezati - rakev [6]
sbírati, nebo na hromadě viděti: velká lítost, mnoho útrap. [1]
suché - pozor na možný oheň [6]
tesati: velká pocta. [1]
štípati: pracovitost a úspěch. [1]
štípati viděti: úmrtí. [1]

Dřez

pod sukně ukrývati - brzké zásnuby [6]

Dub

Viz: Strom;
- bohatství, zdraví a dlouhé žití [6]
dub a pod ním žena - dostaneš za muže lakomce [6]
hezký viděti: výhody, bohatství, dlouhý život. [1]
krásný viděti - bohatství a dlouhý věk [9]
listí z něho trhati - radost [6]
pod dubem se milovati - štěstí [9]
pod ním se líbati - brzká svatba [6]
u něho seděti - služba u skoupého [6]
v dubovém hájku se procházeti - šťastné pořízení [6]
z jeho listí věnce víti - čest [6]

Duběnky

najíti, nebo jísti: pomluven, zneuctěn býti. [1]
vařiti - jsi marnotratný [6]
vyplivnouti: mrzutosti, nepříjemnosti. [1]

Dudy

hráti slyšeti: veselost. [1]
na ně hráti - radost z povolání, zdar z obchodu [6]
slyšeti - venkovské vyražení [9]
viděti hráti dudáka - společná radost [6]

Duha

na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě [9]
vidět duhu - návrhy činiti [9]
viděti ji - uspořádání tvých záležitostí je blízké, též nemocnému úleva [6]
ztrácející se - tvé štěstí zanikne dříve nebo později [6]

Duch (duchové)

- symbol fantomu, za kterým se honíte [3]
černý - smrt [6]
červený - pozor na vraha [6]
duch rodičů: upozorňuje tě na na hrozící nebezpečí [5]
ženská postava ducha: znamená brzké povýšení a pocty [5]
hovořit sním: získáte dobré dojmy [3]
jasného a bílého viděti - radost a osobní úspěch [6]
jde k východu - štěstí [6]
jde k západu - převrat [6]
mluvící k tobě: varující před nepřáteli [5]
od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti [9]
polekat se: znamení obtíží a nepříjemností [5]
překonat strach z něho: slibuje vítězství nad obtížemi [5]
slyšet jejich hlasy: symbolizuje nemilé návštěvy známých [5]
spatřit ho: předpovídá neočekávané rozepře ve tvé společnosti [5]
Straší vás ve snu duchové? Nebojte se, jsou to skryté části vaší osobnosti, která vám chce napovědět. Poslouchejte, co vám říká, třeba objevíte řešení svého problému. [4]
vidět: dozvíte se něco nepříjemného [3]
viděti duchy - zpráva o úmrtí [9]
viděti (i strašidlo): pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého či přítele ztratiti. [1]
zjevující se na nebi: zvěstuje těžkou nemoc nebo smrt v rodině [5]

Důchod

pobírati - starost a trápení [6]

Duchovenstvo

- dlouhý život plný trampot [9]

Dužina

žvýkat ji - tvá dcera se spustí s hajným, syn naopak s hajnou [6]

Dukát (Dukáty)

dostati - snášenlivost [9]
dostati: snášenlivost, radost. [1]
jeden - velmi dobré znamení [6]
míti, jimi platiti: zvýšení úcty. [1]
najíti - šťastný býti [9]
najíti: šťastný býti. [1]
sčítati je - výhra, též starosti [6]
taviti viděti: ztráta finanční obezřetnosti. [1]
viděti - veselost [9]
viděti: veselost nebo výhra. [1]

Důl

- bohatství a moc [6]
jako jáma viděný - smrt nejbližšího [6]
viděti: vzrůst majetku. [1]

Dům

bíliti - radostná událost [6]
bourat viděti - odstranění nějaké překážky [9]
dáti spáliti - hněv [6]
dřevěný stavěti - větší užitek [6]
hořet viděti - nenadálé štěstí [9]
hořící dům bez kouře a čmoudu - jeho majitel onemocní na dlouho [6]
chatrný - nemoc a smrt [9]
malý domek míti - skromné a tiché živobytí [6]
malý obývati: spokojenost se svým osudem. [1]
míti malý a pěkný - tichá radost a spokojenost [6]
na něj lézti: štěstí, vítězství. [1]
pavučiny a smetí z něho vymetati - pozbudeš žalu a zármutku [6]
pěkný a velký viděti - započneš obchod [9]
pěkný velký obývati: úspěšně podnikati. [1]
průchodní dům - nestálý milenec [6]
rozbořený upravovati - nové štěstí [6]
s puklinami - špatný soused [6]
starý viděti: staré známé nebo přátele znovu viděti. [1]
stavěti - do lepšího stavu přijíti [9]
stavěti - majetku rozmnožení [6]
stavěti: štěstí v obchodech a v lásce, hodné a věrné služebnictvo míti. [1]
stavěti viděti: pracovitost. [1]
stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí [9]
svůj čistiti - radostná budoucnost [6]
tmavý - smutek a dluhy [6]
v něm skrýš objeviti - poklad na dosah [6]
v povětří - smrt snícímu [6]
ve vodě - zármutek [6]
vejíti v něj a s mrtvým hovořiti - smrt [6]
viděti hořeti - nemoc, též hádky [6]
vlastní hořeti nebo bořiti se viděti: neštěstí, neočekávané úmrtí, ztráta milé(ho). [1]
vlastní opustiti: zisk, výhody. [1]
vyjíti z něho, aniž jsi tam jedl a pil - pevné zdraví [6]
zbořený viděti: překážky odstraniti. [1]

Dupati

- pánovitost [6]
slyšeti - cesta [6]

Dusiti se

- uhranutí [6]

Důstojník

- klamné zdání [6]
na koni ho potkati - vypínavost [6]
státi se jím - bohatým dobře, chudým utlačování [9]

Dutky

- příjem daru nebo peněz [6]

Dveře

otevírání - rozkoš [6]
otevřené - vysoké stáří [6]
otevřené, které se zavřely - smrt příbuzného [6]
padací viděti: nečekané štěstí. [1]
projdeš-li neznámými dveřmi - smrt [6]
roztržené - poznáš veliké pravdy [6]
viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt [9]
zavřené - dojdeš zklamání [6]
zavříti - nebezpečí [6]

Dvojčata

- starost se ti zdvojnásobí [6]
mít je - je předpovědí dobrých zpráv [5]
nemocná a oslabená - symbolizují rozčarování a neúspěchy, ale i smutek v rodině [5]
porodit je - znamená šťastné uzdravení [5]
vidět - dojde k osudové záměně [3]
viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti [9]

Dvojspřežení

- zaměstnaní manželé [6]
odváží zboží - zlodějská dvojice [6]

Dvoukolka

jeti na ní - rychlý zdar tvého podnikání [6]

Dvůr

knížecí viděti - úklady činiti [9]
knížecí viděti: nástraha, úklady. [1]
nečistý viděti či míti - utrhání na cti  [6]
nečistý viděti: pomluvy, utrhání na cti. [1]
sítí potažený viděti: bohatství. [1]

Dýka

Viz: Nůž;
- nebezpečí, pozor [6]
být jí proboden: smutná zpráva. [1]
býti s ní poraněn - smutné návěští [9]
míti - očekávané zprávy konečně obdržeti [9]
na někoho vytáhnouti: vítězství nad nepřáteli. [1]
někoho s ní poraniti - vítězství [9]
ostrou vidět ležeti - dojde ti smutná zpráva [6]
viděti nebo míti: zprávy od přátel. [1]

Dým

- hádky [Neznámý zdroj]

Dýmka

Viz: Fajfka;
- klid mysli [6]
kouřiti - radost a zisk [9]
kouřiti z ní - zisk [6]
rozbíti ji - mrzutost [6]
roztlouci - pokoj před pronásledováním [9]

Eben

- potká tě důstojné dobro [6]

Žebra

dolejší na levé straně zlomená - škoda od matky [6]
hořejší jakoby zesílila - ženy v domácnosti rozmnoží majetek [6]
hořejší na pravé straně zlomená - škodu a posměch zaviní manželka [6]

Žebrák

do domu přicházeti viděti: mrzutosti. [1]
Žebráka o almužnu prosícího viděti: veselost. [1]
Žebráka odmítnouti: bída, nouze, ba dokonce ižalář. [1]
Žebráka viděti: budoucnost plná starostí. [1]
Žebrákovi něco dáti: úspěch v každém podnikání bez velké námahy. [1]

Žebrat

bída a nouze v rodině. [1]

Eden

- útrata [6]

Žehlička

viděti: mnoho namáhavé práce. [1]

Echo

- dostaneš zprávu [6]

Ekvipáž

v ní se voziti: blahobyt a příjemný život [6]
viděti: neštěstí [6]

Elegán

býti jím: hádky v rodině [6]

Železnice

po ní jeti: rychlejší postup v nějaké záležitosti. [1]

Železo

žhavé viděti: vřelá láska, návaly krve, rozčilování. [1]
kouti: hádka, spor. [1]

Elipsa

dělati ji nohama: brzo ti dojde smutná zpráva [6]

Ementál

pojídati: rozdvojenost mysli, ztráta jmění [6]

Žena

Viz: Děvče;
hezkou viděti, zamilovati se:štěstí, zdraví, bohatství. [1]
líbaná - zisk od líbajícího [6]
míti, býtiženatý: znamená slabost, neduživost. [1]
několik viděti: trápení míti. [1]
neznámou viděti nebo s ní mluviti: známosti si dělati. [1]
porodila hocha - porodí dceru ( a opačně ), [6]
prostředního věku, ani krásná ani nehezká - hojnost obilí [6]
přistihnouti ji a milence přemoci - zisk [6]
přistihnouti ji s milencem - velká ztráta peněz [6]
přistihnouti ji ve snut - úbytek majetku [6]
s hezkými dlouhými vlasy viděti: sláva a bohatství,šťastné spojení. [1]
s hnědými vlasy viděti: nemoc. [1]
sčernými vlasy viděti: stísněnost na krátkýčas. [1]
sčervenými vlasy viděti: pronásledování. [1]
starou viděti s bílými vlasy: ztráta. [1]
svojí hádati se slyšeti: nepříjemnosti, utrpení. [1]
těhotnou viděti: dobré zprávy. [1]
viděti, v její přízni se nacházeti: do sporu se dostati. [1]
zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy - ztratí manžela [6]
zdá-li se jí, že si hlavu přikryla - brzy se provdá [6]

Ženich

býti nebo oženit se zamýšleti: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky. [1]

Ženiti se

potíže, neštěstí, chudoba. [1]

Erb

- povýšení [6]
malovati si: veselost [6]
viděti - vysokou službu obdržeti [9]
viděti jej na hradě či zámku: čeká tě marná práce [6]
viděti šlechtický erb na svém domě: znamená to tvé ponížení [6]

Šermovati

o cenu: znamenášťastný výsledek obchodů. [1]
zmaření přání a nadějí, roztržka, nebo ztráta milého. [1]

Šeříkový keř

viděti: nemoc a starosti. [1]

Eva

- touha po lásce [6]
objímati ji: manželství z lásky [6]
plačící: láska s následky [6]

Evangelium

- dostaneš dobrou radu [9]
čísti slyšeti - trest [9]

Exekuce

dostati - pomluva [9]
dostati: pomluva [6]
exekutora líbati: velké dluhy [6]
míti ji: směšnost a hanba [6]
viděti ho ve svém domě: štěstí v obchodě [6]
z domu ho vyháněti: ztráta [6]

Fabrika

Viz: Továrna;
fabrička - práce, ale méně počestnost [6]
vidět velkou - zdar a štěstí [9]
viděti - výnosný obchod [9]
viděti ji - zdar v podnikání [6]

Facka

- náhlé překvapení [6]
dáti ji někomu - svornost v manželství [6]
dostati - do zlé společnosti přijíti [9]
rozdávat viděti - náklonnost k pranicím [9]

Fagot

hráti - dobré plíce [6]

Fajfka

Viz: Dýmka;
kouřiti ji - pro ženu chlípnost, pro muže šťastné manželství [6]

Fakir

- zhubneš, ale budeš zdráv [6]

Faldy

natřásati - nenadálá lítost [6]

Fangle

rozvěšovati - dobrá pověst u sousedů [6]

Fara

- bezstarostná budoucnost [9]
- blahobytný mír [6]
viděti ji - bezstarostná budoucnost [6]

Farář

- mrzutost, poškorpení [6]
- zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost [9]
na kazatelně - úspěch [6]
u oltáře - prospěch [6]
viděti faráře s kuchařkou - velká radost [6]

Faust

Viz: Čert;
Fausta s Mefistem čertem - svedení a zlý konec [6]

Fazole

- klíčiti viděti: dosáhnouti cíle. [1]
- pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti: splnění přání. [1]
- spáliti: mnoho nepříjemností. [1]
- viděti a jísti: předzvěst hádky. [1]
- z lusků vyjímati: starost o budoucnost. [1]
fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající rozepře [9]
fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost [9]
fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle [9]
jísti - budeš bujný k ženám [6]
jísti - nemoc, také špatná pověst [9]
jsou-li fazole syrové - důležitá věc [9]
sázeti - nové zaměstnání [9]
zalévati či sázeti - tvé přání bude vyplněno [6]

Fenykl

prodávati - chceš lidem škoditi, ale nejvíce uškodíš sobě [6]

Ferbla

hráti - starosti [6]

Fermež

natírati - nebezpečí a úraz [6]

Fěrtoch

ženě zdvíhati - nepodléhej svodům, budeš zklamán [6]
ztratiti - hosté v domě [6]

Fez

fez turecký - mnoho milenek nebo milenců [6]

Fiakr

jím jezditi - nedorozumění [6]

Fiala

- štěstí [6]

Fialka

- blažená známost [6]
ji trhati - dozvíš se pravdu o tom, co tě znepokojuje [6]
na jaře kvésti - štěstí [6]
na věneček - necudná osoba tě sleduje [6]
s nimi se okrášliti - skromnost [9]
trhati - šťastné manželství [9]
viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí [9]
zdobiti se jimi - buď rozumný při jednání [6]

Fidlovačka

- známost k manželství [6]

Fík

darem obdržeti - přátelské zacházení [9]
fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben býti [9]
jísti - k lepším poměrům se vzmoci [9]
nezralý jísti - prohraný soud [6]
sušené - zmenšení jmění [9]
zralý a sladký jísti - zámožnost [6]

Film

- Nebuď příliš pišný, ztratíš co máš rád (47) [2]
- Produkovat film: Dobře postoupíte [3]
- Vidět: Přináší dlouhou chvíli [3]
kterému budete mít v budoucnu za co děkovat [3]

Filmový Ateliér

- pobývat v něm:ohlašuje neklidné dny [3]
- pracovat v něm: Změna zaměstnání [3]

Flašinet

- nouze [6]
na něj hráti - pro ženu dobrodružství, pro muže osidla [6]
na ulici viděti a slyšeti jej hráti - nouze [6]

Flaška

Viz: Láhev;
rozbíti ji - pohádání [6]
s pivem - domácí společnost [6]
s vínem - veselá společnost [6]

Flamendr

- chybná cesta [6]
flámovati se viděti - veselí v domě [6]

Flétna

na ni hrát - hádka a ztráta [9]
pískati na ni - chraň se podvodu [6]

Fonograf

hrající - povídavá bába až do omrzení [6]

Forman

formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv [9]
viděti ho - zdlouhavá cesta před tebou [6]

Fotbalista

viděti ho - tělesný úraz je možný. [6]

Fotograf

viděti ho při práci - brzký sňatek [6]

Frak

černý - pozvání nebo schůzka [6]

František

jej páliti - čerta ďáblem vyháněti [6]
viděti, vidět zapáliti - lichocení [9]
voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti [9]

Frejířka

spatřiti ji - podvod nebo mrzutost [6]

Fůra

citrónů - epidemie [6]
plná - blahobyt [6]
plná bab - státní bankrot [6]
plná páterů - katastrofa [6]
prasat - velká výhra nebo dědictví [6]
prázdná - nedostatek [6]
převržená - neštěstí na cestě [6]
sena - štěstí [6]
slámy - neštěstí [6]
velkou viděti - obohacení [9]
vysoko naložená - obohatíš se [6]

Gáži

velkou dostávati - pohoštění [6]

Galejník

jím býti: nadání k zločinnosti [6]
viděti: odvaha, smělost. [1]

Galoše

nositi - hrozí ti nebezpečí od vody.  [6]

Gatě

Viz: Kalhoty;
ztratiti - škoda na jmění [6]

Generál

viděti ho - rvačka v domě, podvod či mrzutost [6]

Glycerín

píti - hysterie [6]

Goliáš

potkati ho a s ním mluviti - pro ženu dostaveníčko, pro muže prospěch u ženy [6]
spatřiti ho s Davidem - přemůžeš sebesilnějšího [6]

Granát

najdeš-li jej a zvedneš - nemoc [6]
polodrahokam viděti - láska k vlastnímu národu [6]
viděti vybouchnouti - zlá novina oloupí tě o štěstí [6]
vojenský viděti - nebezpečí výbuchu [6]

Grešle

sbírati - chudoba a žebrota, též lítost [6]

Groše

stříbrné nalézti - bohatství [6]

Grog

píti - dlouhé mrzutosti i nevěra [6]

Gruntovati

sebe viděti - nečekané objevení se pohřešované osoby [6]

Guma

- žiješ rád v nepravostech  [6]

Hábit

nositi - klášter [6]

Habr

- buď ostražitý [6]
slézati - toužíš po vědomostech [6]

Háčky

háčky na ryby: značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu [5]
kupovat: představuje překvapení a příjemné kratochvíle [5]
míti nebo viděti - těžká práce [9]

Had

Viz: Zmije;
- nepřítel [6]
být napadnut hadem: je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé [5]
být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině [5]
býti pronásledován hadem: lidé mnoho mluví a pomlouvají tě (22) [2]
býti uštknut hadem: je symbolem pomluv tvé osoby [5]
býti uštknut: lež a faleš ti kladou překážky (47) [2]
býti uštknut: pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti; varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem. [3]
:čistě sexuální symbol [3]
děti hrající si s hady: ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel [5]
dlouhý - zlý a mocný nepřítel [6]
had v zelené trávě: věští nemoc starosti a potíže [5]
háďata: předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami [5]
hladiti hada - neblahé choutky [6]
hořící - zločinně založený oheň [6]
hypnotizovat hada: je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích [5]
chce-li tě uštknouti - nemoc (3,37,65) [7]
chytit hada: je výstrahou před nemorálními chtíči [5]
je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce [5]
kol stohu stočený - falešník na cestě [6]
kůži stáhnouti z hada - vítězství (5,22,78) [7]
šlapat po hadech: je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované [5]
šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy [5]
šlápnout na něj při koupání: symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch [5]
maso hadí jísti - rozmnožení statku (8,80) [7]
maso jeho jísti - výhra ve sporu [6]
měděný na kůle - jisté uzdravení [6]
mluví-li - pokušení [6]
mluvit slyšeti - oklamání (73,77) [7]
množství hadů - čeká tě mnoho nepřátelství [6]
mrtvého viděti - zisk (51,89) [7]
na kusy rozsekati - bohatství (51,75) [7]
na stromě - pád [6]
na stromě viděti - pokuta neb velké oklamání (77,79) [7]
na své ženě ho viděti - porodí syna [6]
na své ženě viděti - porodí syna (67,76) [7]
nemůžeš-li hadům utéci - špatná naděje na lepší časy [9]
od hadů pokousán býti - rušení šťastného svazku [9]
plazící se - pozor na lest [6]
plazící se had: oznamuje potíže a finanční ztráty [5]
proměnit se v hada: věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí [5]
:přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat (33) [2]
přemoci - zahanbíš své nepřátele (4) [7]
přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti - nemoc a překážka v obchodě (6,15) [7]
rozsekati ho - majetku nabudeš [6]
s korunou viděti - poklad (31,76) [7]
slyšet syčet hada: je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku [5]
svíjejícího se - nepřítel je bezmocný vůči tobě [6]
svíjejícího se viděti - žalář (56) [7]
syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem (44) [7]
syčící - zlé pomluvy [6]
uštknutí od něho - těžká nemoc [6]
v kapse - podvodné dokumenty [6]
v klíně - svedení [6]
v kolébce - dítě není tvoje [6]
v posteli - nevěra [6]
v povětří - průtrž mračen, mocná bouře [6]
ve vodě - pozor na epidemickou nemoc [6]
ve vodě viděti - střež se zlých společností (52) [7]
velké množství hadů: je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou [5]
vícehlavý had:poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku [5]
vidět jen tak - sveden býti [9]
vidět jiné uštknuté: předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele [5]
vidět mrtvého hada: je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele [5]
vidět: varuje před lstivostí nebo úskočností ženy; štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo [3]
viděti - málo nového uslyšíš [9]
viděti hady - nepřízniví nepřátelé (89) [7]
viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení [9]
zabít hada: symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití [5]
zabíti - vítězství nad svým nepřítelem [9]
zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní; překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství (33) [2]
zlatého nalézti - mocné místo [6]
zlatého vzíti - dar od nepřítele [6]

Hádati

hádka mezi muži - žárlivost [9]
hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se [9]
mezi ženami - protivenství [9]
sám hádati - užitečné vědomosti [9]
se - špatná budoucnost, též nespokojenost [6]
viděti - těžké starosti [9]

Hadrník

- skryté peníze [6]
ona - skryté skvosty [6]
viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi [9]

Hadry

nositi - chudoba [9]
sbírati - strastiplné živobytí [9]

Háj

zasněžený - dožiješ se vysokého stáří [6]
zelený - šťastná hodinka lásky [6]

Hajný

s bábou se objímá a líbá - zemětřesení [6]

Hák

- život k oběšení [6]
ve zdi zaražený - krádež v domě [6]
viděti - velké štěstí [9]

Halapartna

viděti: krvavý spor. [1]

Hambinec

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc. [1]

Harfa

- svízele, modli se žalmy [6]
beze strun - nemoc [6]
cestovati s ní - těžkosti [6]
na ni hráti slyšeti - dostane se ti útěchy v hoři [6]
viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání [9]
viděti ji - zklamání [6]
viděti, na ní hráti: zklamání. [1]

Harfistku

harfenistku slyšeti hráti - láska [6]
viděti: pozor na lehkomyslnou společnost. [1]

Harmonika

- hospoda, hrubší zábava [6]
foukací - periférie, obtěžování [6]
na ni hráti - veselé časy [6]
ústní ( foukací ) - veselost [9]

Hastroš

viděti - dotíravé milence míti [9]

Havíř

- nemilá návštěva [6]
- neštěstí, nepříjemná návštěva [9]
viděti ho - vytrvalost v práci [6]

Havran

- starý lakomec [6]
bílý - těžký trest [6]
brk z něho - udavačský, habebný dopis [6]
bude zabit - vše k dobrému se obrátí [6]
jak ho krmíš - zlé poselství [6]
jeho maso jísti - zlá nemoc [6]
jich houf - zlá budoucnost [6]
když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti [9]
krákorající - velmi zlé zvěsti [6]
lítá-li blízko kolem tebe - tvoje smrt neb někoho z rodiny [6]
na domě - oheň, exploze [6]
na šibenici - oběšení [6]
na stromě - známý se oběsí [6]
nad hlavou létající - smrt [6]
okolo sebe havrany vidět létati - úmrtí [9]
peří z něho - peníze, ale namají trvání [6]
slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu [9]
tebe klovajícího - budeš okraden s násilím [6]
v domě - zlý sluha nebo služebná [6]
v kleci - osvobození [6]
viděti - od nepřátel obklíčen býti [9]

Házeti

něčím - vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění [6]

Hazuka

oblékati ji - svatba [6]

Hedvábí

celkem - rozmnožení majetku [6]
červené viděti - lehkomyslné vydání [9]
dělati - ve svém řízení nejistý býti [9]
jasně červené - neštěstí [6]
žluté nebo nažloutlé - nemoc [6]
potřebovati - dobrý obchod [9]

Helma

na hlavě míti - ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu [6]

Herec

sám být filmovým hercem: kontakty v okruhu lidí, kde se necítíte dobře [3]
vidět filmového herce: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je ve vaší blízkosti [3]
viděti ho anebo herečku - oklamání, též dobrodružství, nestálé živobytí [6]

Herečka

- peněžní vydání [3]

Hermelín

do něj se oblékati: štěstí a bohatství. [1]

Herna

hráti v ní - dobré znamení [6]
prohráti však - budeš mít velké starosti, podvod a klam [6]

Heřmánek

- uzdravení nemocným [9]
píti - uzdravení [6]
trhati - budeš nemocen [9]
trhati - úleva v nemoci [6]
vysokého věku se dožíti. [1]

Hlad

míti - spořivost, též zdar v podnikání [6]
míti: pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti. [1]

Hladké

věci viděti - přemožení nepřítele [9]

Hlas

míti zemdlený - potíže v domácnosti [6]
mocný slyšeti - dobrý život [6]
neznámý - jistá rada [6]
pěkný, ale tobě neznámý - dostane se ti pochvaly [6]
rozléhající se - jedno z tvých dítek slavným se stane [6]
Slyšíte ve snu hlasy, které se vám snaží radit? Buďte opatrní, ne každý hlas "zhůry" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání mohlo mít v různých [4]
volající o pomoc - pomoc jistá [6]

Hláskovati

se učiti: práce dobrá, zahálka špatná. [1]

Hlásný

vysoko na věži jej viděti - marně spoléháš na cizí pomoc [6]

Hlava

bílá - vážnost veřejnosti [6]
bolení míti - ztráta nějakého požadavku [9]
bolí-li - menší ztráta [6]
holá - zahanbení [6]
holiti: nebezpečná nemoc. [1]
holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti [9]
holou hlavu viděti - vysmíván býti [9]
jak vám ji holí - špatné stáří [6]
jestliže ji holí ženě - brzké ovdovění [6]
jestliže ji holí panně - ztráta panenství [6]
když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí [9]
koňská - máte koňskou náturu [6]
kozlí - smyslnost [6]
kreslené aneb malované hlavy viděti - přičinlivost [9]
krvavá - vynález [6]
lysou viděti: urážky zakusiti. [1]
mečem zraněná - veliký dar [6]
mýti ji - vybřednutí z nouze [6]
ostříhaná - hanba ze špatně vykonané práce [6]
ovčí hlavu jísti - nález peněz, též výhra [6]
prasečí - nečisté myšlenky v hlavě [6]
rohatá - nález peněz [6]
rozcuchaná - nepořádek v tobě i kolem tebe [6]
rozcuchanou viděti: rozepře. [1]
růsti viděti - od bídy budeš osvobozen [9]
s černými vlasy - dlouhé živobytí [9]
s dlouhými vlasy - ctěn býti [9]
s mnoha vlasy - talent, nadání [6]
s rozcuchanými vlasy - rozepře [9]
sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli [9]
sobě holiti - nebezpečná nemoc [9]
sobě umývati - málo léků potřebovati [9]
tlustá - štěstí jisté [6]
useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce [9]
utnou-li ji - svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí [6]
utnou-li ji ženě - porod syna neb ztráta muže [6]
veliká - bohatství [6]
viděti holou - utrhačnosti se dozvíš [9]

Hlaveň

staré zbraně - koříš se hloupé osobě [6]

Hlemýžď

- značí pomalost k zoufání [6]
bez domku - brzké vystěhování [9]
bičem ho mrskati - popohánění úředního výnosu [6]
jísti ho - nemoc zpomalí tvůj výkon [6]
lézt viděti - se světem nespokojenost [9]
na něm jezditi - míti rozmluvu s přednostou úřadu [6]
nese na domečku dopis - služební akta [6]
viděti - zdlouhavost v něčem [9]

Hlína

- snaha [9]
- značí ošklivé rodinné záležitosti [6]
cosi jí zamazati - malá stavba [6]
jísti ji - předejdi zkažení žaludku [6]
žlutá a mokrá - nemoc [6]
na zamazání kámen - cesta k značnému bohatství [6]
nádobí z ní - rodinné hněvy [6]
pracovat s hlínou - zisk [9]
vykopati ji - peníze těžce nabyté [6]

Hloh

- štěstí manželské [6]
v květu - nastávající štěstí manželské [6]

Hluchota

neslyšíte co vám ostatní říkají: Nejspíš je to náznak, že byste měli více naslouchat těm druhým. [4]
nikdo neslyší co říkáte: Možná vás lidé v reálném životě ignorují, nebo přinejmenším vy máte ten pocit. [4]

Hluchý

býti - škoda skrze jiné [9]

Hluk

- nepokoj v domě [9]
slyšeti - hádka a klepy v domě [6]
tropit - výpověď nebo velká mrzutost [6]

Hmatati

kolem sebe - ztráta listiny nebo rodinné památky [6]

Hmoždíř

slyšeti tlouci - velké pečení v domě a s tím pomluvy skryté, které se prozradí [6]

Hmyz

- ztráta, nemoc [9]
v domě - čeká tě velká rána [6]
viděti lézti - hříchu se dopustiti [6]
viděti nebo míti: ztráty, lstivé žvásty, nemoc. [1]

Hněv

- usmíření [6]

Hnidy

na hlavě - mnoho malých mrzutostí [9]
v hlavě - zárodek bohatství a příštího štěstí [6]
v hlavě česati - nic z příštího bohatství a štěstí nebude [6]

Hnízdo

hadí - nečest, nepokoj [9]
na hlavě - mnoho malých mrzutostí [9]
prázdné - škoda [9]
ptačí plné - velká výhra [9]
ptačí viděti - oznamuje velkou domácí radost [6]
shozené - jakási rodinná tragédie [6]
sundat hnízdo - brzká svatba [9]
viděti - zamilovat se [9]

Hnůj

- výhra ( šťastné číslo 5 ) [9]
cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel [9]
hromadu viděti - bohatým i chudým dobře [9]
jámu s ním viděti - zámožnost [6]
koňský hnůj - příslib dobrého zdraví  [3]
na něm státi - nemoc [9]
nakládání - dlouhá služba [9]
nakládati - budoucí užitek [6]
od krav viděti - všem dobře [9]
po zahradě či poli rozhazovati - bohatství [6]
váleti se v něm - veselé časy v nezřízené společnosti [6]
velké hromady - zlé znamení [9]
vézti - povedeš užitečné jednání obchodní [6]
viděti: výhra. [1]
voziti - protivné práce [9]
vyvážeti - propuštění málo užitečného, nepracovitého [6]
ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti [9]

Hoblík

pracovati s ním - upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého [6]
prkna s ním hoblovati - tvé štěstí rozkvete [6]
sbírati hoblovačky - marné úsilí v podnikání [6]
viděti - někomu dáti řádné ponaučení [6]
viděti: smuteční událost v domě nebo v rodině. [1]

Hodinář

setkati se s hodinářem - zdlouhavá a málo pilná práce [6]

Hodiny

bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem [9]
jejich ručičkami točiti - nepokoje v rodině [6]
které nejdou - nějaké řízení zmeškati [9]
natáhnouti - vyslyšení lásky [9]
přesýpací - smrt známého [6]
rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti [9]
slyšeti bíti - pomni, že čas utíká a mysli na věčnost [6]
stříbrné nositi - dobrý zdar [9]
upustit na zem - úzkost [9]
věžní - velká změna [6]
viděti - výzva k důležitému podnikání [6]
zlaté nositi - zlepšení tvého jmění [9]

Hodování

se účastniti - roztržka v lásce [9]

Hokynář(ka)

viděti - babské řeči, též šidivá dobromyslnost [6]

Holič

dát se oholiti - pečuj více o svůj zevnějšek [6]
když tě holí - budeš pomlouván [9]
mluviti s ním - škoda, od něho býti oholen je ostuda [6]
oholiti sám sebe - nemístná úspora na někom [6]
viděti: dostat se do drbů. [1]
viděti ho - hloupé a staré anekdoty [6]

Holiti

se sám - ztráta jmění [9]

Holohlavý

býti: vysokého věku se dožíti. [1]
viděti: znamená výsměch. [1]

Holub

bílý - štěstí do domu [6]
holoubata vybírati - vzácné hosty čekati [6]
holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati [9]
chytiti - mrzutost [9]
chytnouti ho - jistá brzká svatba [6]
jísti ho - službou k majetku [6]
krmiti - dobročinnost [9]
líbá se s holubicí - láska s potomním manželstvím [6]
mnoho jich - dobré bytí [6]
na střeše - nevěra [6]
při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti [9]
uletěl-li - smrt v rodině [6]

Holubník

v domě míti - tvá choť se brzy provdá [6]
viděti - štěstí manželské [6]

Homole

cukru - sladká láska, která dlouho potrvá [6]
homolku jísti - hospodaříš rozumně [6]
z tvarohu jísti - mrzutosti [6]

Hon

- chuť k ženění [9]
honce viděti - žalost [6]
koroptví - milostné návrhy [6]
na malou zvěř - předsevzetí [9]
na velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí [9]
při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti [9]
se účastnit - nebezpečí [6]
svátečních střelců - prohraješ to v lásce [6]
trpělivostí ke šťastné budoucnosti. [1]
zajíců - pletky s nevěstkami [6]
zvěře - žaloby [6]

Hora

Viz: Kopec;
bořiti ji - žalost [6]
hornatá půda - čeká tě mnoho těžkostí [6]
na ní vystoupiti: námaha, nepříjemnosti. [1]
sestupovati z ní - příkoří [6]
sesutí viděti: jste silným nepřítelem pronásledování. [1]
stoupati na ni - tvůj život, vítězství nad něčím [6]
v mracích - tvá nevěra [6]
viděti ji - slavnosti církevní [6]
z ní sestoupiti: menší, ale čistý zisk. [1]

Horečka

míti: nestálost v lásce a přátelství. [1]
někoho s ní ležeti viděti: štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství. [1]

Horník

viděti ho - nemilý host [6]
viděti: nečekaná návštěva. [1]

Horoskop

viděti - podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů [6]

Hory

s pěkným hradem viděti: vytrvalost, nepoddajnost. [1]
sen zříceninou viděti: upustit od úmyslu. [1]
zelenými stromy porostlé viděti: nadějná budoucnost. [1]

Hořčice

hrubá - znamená zle [9]
jemná - klepy [9]
jísti ji - zarmoucení [6]
jísti ostrou - brzké uzdravení [9]
nalézti její símě - žalost [6]
obyčejnou - baviti se [9]
viděti ji - pláč, sváry, žalost [6]

Hořící

hořící věc jísti - zlato věští [6]
hořícím se spáliti - křivé udání [6]
když jen doutná - mrzutost [9]
viděti jasně - radost [9]

Hořkost

cítiti - pivo je ti zdravé [6]

Hospoda

najíti v noci - pokoj a spokojenost [9]
v ní býti - sejíti se s dobrým známým [9]
ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba [9]
viděti: pozor na lehkomyslnost. [1]

Hospodář

viděti ho - s přísností nejdál dojdeš [6]

Hospodářství

polní - nevinná radost [9]

Hospodská

s ní žertovati - žehravost [9]

Hospodyně

- s dobrotou nejdál dojdeš [6]

Host

- nějaké hezké věci do domu [6]
bíti ho - rouhání [6]
dostati hosta - nepředvídané výlohy [9]
hosty napřed viděti - závist a různice [9]
mnoho jich - domácí krádeže [6]
pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti [9]
přivítati: brzká návštěva. [1]
s hosty se rozloučiti - rozloučení [9]
s ním se rozloučiti: ztráta milé věci. [1]
sám jím býti - hlad a pomluva [6]
u sebe přechovávat hosty - přátelskou službu konati [9]
vyhoditi ho - hezké boží věci z domu [6]
vzácného přenocovati nechati: neočekávané štěstí. [1]

Hostina

- pomíjející radovánky [9]
strojiti: závist a nenávist vzbuzovati budete. [1]

Hostinec

- družnost v odpočinku, též pitka [6]
hostinská - mnoho krků a žaludků, větší návštěva [6]
hostinský - zpověď z něčeho [6]
viděti: velký nepokoj. [1]

Hostinský

býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života [9]
viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti [9]

Houba (Houby)

činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj [9]
jedovaté - výstraha před dobrodruhy [9]
jedovaté jísti - nemoc [6]
jísti - budeš muset se lacino živiti [6]
jísti - vysoké stáří [9]
mycí se mýti - očištění pomluv [6]
sbírati - dostaveníčko v odlehlosti [6]
viděti - podporován býti [9]

Houpačka

- nejistá služba tě čeká [6]

Housenka (y)

viděti - ženskou připravíš do nesnází [9]
viděti - zlá škoda [6]

Housle

hráti na ně - trpělivost nese ovoce, též obtěžování sousedů [6]
míti, na ně hráti: uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace. [1]
sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům [9]
slyšet na ně hrát - dobrá mysl [9]
viděti - šťastná domácnost [9]
viděti - nejisté budoucí časy [6]

Houští

viděti - překážky a truchlivost [9]
vysekati - z lásky odstraníš překážky [9]

Hovno

Viz: Lejno;
člověčí - štěstí (9,43,66) [7]
jísti hovno - nebezpečná nemoc (21,37,79) [7]
mazati se hovnem - budeš potupen (19,75) [7]
nalézti - štěstí (15,31) [7]

Hra

dětské hry secvičiti - nevinné radosti [9]
divadelní hra - žádoucí dobrý výsledek [9]
hra společenská - zámožnost, radost [9]
jakoukoliv viděti - pečuj o své zdraví, a to ihned [6]
loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš [9]
vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu [9]

Hrabě

s ním mluviti - poníženost [9]

Hrábě

- domluva [9]

Hrad

- neboj se útoků [6]
do něj jíti - nenadálé dobrodružství [9]
rozbořený - smutek [9]
viděti: neočekávané překážky potkati. [1]
viděti zavřený - budeš zproštěn zla [9]

Hrách

- vždy poctivé peníze [6]
jísti - churavost [9]
jísti: štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost. [1]
krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci [9]
kvetoucí, vzrostlý viděti: znamená dobrý začátek obchodu. [1]
sázeti - naděje v podnikání míti [9]
sázeti: naděje k splnění úmyslu. [1]
sbírati - nevděčnou práci [9]
viděti nebo sbírati: blahobyt, veselost, vzrůst jmění. [1]

Hranice

vyměřovati: finanční poměry se zlepšují. [1]

Hranostaj

s ním se odívati - štěstí, bohatství [9]

Hráz

na ní pracovati: úspěch v podnikání. [1]
pracovati na ní - dobrý zdar v podnikání [9]
u rybníka - škoda a zlo na tě nemůže [6]

Hrazda

- máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec [6]

Hrbáč

sám hrbatým býti - očekává tě mnoho peněz [6]
viděti ho - štěstí [6]
viděti ho a otřít se o něho - velké štěstí [6]

Hrdlička

- věrnost [9]
- věrnost v manželství, označuje též povídavou služebnou [6]
cukrující - dopis nebo vzkaz láskyplný [6]
chovati - něžnost povahy v lásce [6]
jejich houf - sejití se domácích klepen [6]
míti - smíření v lásce [9]

Hrdlo

hubené - osobní neprospěch [6]
prořezané - peníze s námahou získané [6]
tlusté - osobní prospěch [6]

Hrnčíř

- potká tě cosi nedobrého [6]

Hrnec

mnoho u ohně viděti: pozvání nebo svatba. [1]
rozbíti: domácí rozepře. [1]
roztlouci - domácí hádky [9]
u ohně stát viděti - pozvání na svatbu [9]

Hrob

- změna stavu nebo pobytu [6]
do hrobu padnouti - zle [9]
kopati - ztráta přítele, přítelkyně [9]
kopati: přítele(kyni) ztratiti. [1]
kopati viděti: úmrtí člena rodiny. [1]
ležeti v něm - vysoké stáří [6]
někoho z něj zdvihati: příteli pomoci, po něm děditi. [1]
otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného [6]
sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině [9]
státi nad hrobem - brzká smrt [6]
u hrobu něho klečeti - podruhé se oženíš či vdáš [6]
v něm vstávati: falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti. [1]
viděti: nesvornost, smutek, odložená svatba. [1]
viděti zelený - naděje na vyplnění přání [9]
vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného [9]
z něho vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba. [1]
zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví [9]
zasypaný viděti: svého zdraví opět dosáhnouti. [1]
zelený - dobré věci [6]
zelený viděti: naděje, splněné přání. [1]

Hrobař

- do domu přijde lékař nebo kněz [6]
s ním mluviti - bažiti po dědictví [9]
viděti - návštěva lékaře [9]

Hrobařík

Viz: Brouk;
(brouk) - soudy a pozůstalost [6]

Hrobka

na ní nápis čísti - soužení [6]
viděti ji - dědictví [6]

Hrom

a blesk viděti, který žádnou škodu nezpůsobí: radostné setkání přátel. [1]
a blesk viděti, který něco zapálil: ukazuje blízkou ztrátu. [1]
bez blesku - radostná zpráva [9]
bez blesku: radostná zpráva. [1]
Hrom a blesk když zapálí - brzká ztráta [9]
hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem [9]
jím uhození - těžká majetková pohroma [6]
slyšeti - blíží se k tobě těžké neštěstí [6]
slyšeti - hádky a starosti tě očekávají [9]
slyšeti bez blesku - blíží se k tobě těžké neštěstí, a to zákeřné [6]

Hromosvod

- odvrácení těžkého neštěstí [6]

Hrozinka (y)

jísti - jistě se zamiluješ [6]

Hrozny

červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek [9]
jísti, nezralé - starosti a nepříjemnosti [9]
jísti, zralé - obveselení [9]
světlé - osvědčení své nevinnosti [9]
tlačiti - své věci dobře upotřebíš [9]
vína černé trhati nebo jísti - vyšetřování s vazbou [6]
vína mimo vonobraní trhati a jísti - vždy užitek [6]
vína shnilé jísti - nemoc [6]
vína zralé trhati a jísti - čekej vše dobré [6]

Hrtan

viděti - vyplnění tvých nadějí [9]

Hrušeň

kvetoucí - radost rodinná, též nastávající svatba [6]
s hruškami - budeš mít četnou rodinu [6]

Hruška (y)

- obliba v působišti [6]
dobré viděti nebo jísti: překonání nepříjemností. [1]
hezké na stromě viděti: dobré vyhlídky na budoucnost. [1]
hrušky česati - dítě [6]
jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti [9]
jísti, dobrou - přemůžeš neštěstí [9]
jísti, nezralou - smutek [9]
jísti, planou a hořkou - bolest a neštěstí [9]
jísti, zralou - rozkoš [9]
nezralá hruška - dostaví se tvá zklamaná naděje [6]
od červů aneb od vos vyžrané - lstivost [9]
plané nebo kyselé viděti nebo jísti: domácí nepříjemnost. [1]
setřásati: zdrženlivost. [1]
sušené jísti - hubnutí [6]
třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu [9]
vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti: pozor na lest. [1]

Hrůza

hrůzou se chvěti - dobré zprávy a snad i zdar [6]

Hřbet

míti vysoký - posměch, pohana [9]
sobě zlámati - citelná ztráta [9]

Hřbitov

procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny [9]
v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby [9]
viděti a býti na něm - blízké štěstí [9]
viděti: churavění. [1]
znamená smrt nebo klid. Snažíte se uniknout nějakému životnímu problému nebo jej chcete rovnou pohřbít. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení. [4]

Hřeb (hřebík-y)

- zabezpečení [6]
kovat viděti - sobě i jiným prospěšným býti [9]
křivé narovnati - pozornost v domácnosti [9]
ležeti na hřebíkách - pokání [6]
najíti - štěstí [9]
odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti [9]
ohnutý - zabezpečení něčeho se nezdaří [6]
vytahovati z něčeho - nezdar [6]
zatloukati - v zapletených případech býti [9]
zatloukati do dřeva - pohřeb [6]
ze dřeva vytahovati - spořivost [9]

Hřeben

- mnoho hádek [9]
jím se česati - probereš nesnáze a upravíš je [6]
nemoc a starosti. [1]

Hříbě

bez ocasu - manželku chudou a nepoctivou [6]
nezkrocené - do budoucna ukazuje manželku pyšnou [6]
s dlouhým a hezkým ocasem - manželka hezká a dobrá [6]
zuřivé - manželka zuřivá [6]

Huba

bolavou míti - talent v řečnictví [6]
plnou míti - jmění z politiky [6]
velkou míti - úspěch v politice [6]

Hubička (u)

hubičku dostati - falešná zrada [6]
hubičku dostati od kominíka - falešné štěstí [6]

Hubičkovati

šatník - svatba [6]
bábu - dlouhé mrzutosti [6]
dítě - starosti [6]
hada - rozchod lásky [6]
květinu - zdar [6]
milou nebo milého - rozchod [6]
muže - zrada [6]
neužitečné zvíře - ztráta [6]
pannu - radost [6]
prsten - touha po ženitbě nebo vdavkách [6]
smrt - stálé a pevné zdraví [6]
užitečné zvíře - užitek [6]
vdanou - cizoložství [6]
vdovu - hloupé starosti [6]

Hudba

- nemoc v hlavě, protivenství [9]
se zpěvem slyšeti - radost a potěšení [6]
smutnou slyšeti - svatba [6]
veselou a živou slyšeti - smutek od příbuzných a přátel [6]

Hudební nástroje

viděti, míti: nehoda, smrt příbuzného nebo známého. [1]

Hudebník

- výlohy [9]
viděti - vyhubování [6]

Hukot

slyšeti - povodeň, zlé živly, zemětřesení [6]
slyšeti: neklid v domě. [1]
vody - neštěstí na cestě [9]

Hůl

- podpora, pomoc [6]
dlouhá - pouť tímto naším životem [6]
jí býti bit - nežádej od nikoho pomoc [6]
lejnem pomazaná - máš někde mocnou protekci [6]
míti - lehkomyslnou milenku [9]
o ni se opírati - nemoc a nebezpečí [9]
o ní choditi - churavost [6]
s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí [9]
zlomená - nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe [6]

Humoresky

čísti - pozor na otravu cizím jedem [6]

Humory

čísti - pozor na otravu domácím jedem [6]

Humr

jísti - břichopasnictví [6]

Husa

do domu - nový a dobrý služebník či služebná [6]
husám peří škubati - hlupáky zahanbíš [9]
je chytati - zjištění nactiutrhače [6]
jich množství na vodě - cesta do ciziny [6]
jísti ji - z dobrého služebnictva bohatnout [6]
krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš [9]
létat viděti - ztráta [9]
létati viděti: mrzutosti. [1]
maso jísti: velkéštěstí. [1]
pásti - zaměstnání [9]
pečínku husí jísti - mnoho štěstí [9]
se zlomeným údem - úraz domácího služebníka [6]
vejce viděti: dobrou obživu najíti. [1]
více jich doma - pevný majetek [6]
více jich na pastvě štěbetajících - klepy [6]
viděti - výhra [9]
viděti: štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati. [1]
zabitá nebo upečená - po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucím vaším dnům [6]
zabíti - oprostíš se od hlupáka [9]
zabíti: málo soucitu s chudáky. [1]
ztracená - smrt někoho z čeledi [6]

Husar

- veselost [9]

Hutě

viděti, v nich se nacházeti: těžká práce. [1]

Hvězda (hvězdy)

červená - veliké neštěstí celé zemi [6]
čistění hvězd viděti - klam [6]
jasná, zářící - velká radost pro všechny [6]
jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli [9]
na čele - veliká sláva v umění [6]
na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré znamení [9]
nad nimi pracovati - ohromné bohatství [6]
padat viděti - smrt, smutek a starost [9]
po ní šlapati - šlapati po člověku, jímž bys mnoho mohl dosíci [6]
počítati je - nevystačíš s penězi [6]
s chvostem (kometa) - blízká válka [6]
slabě svíticí - velké neštěstí [9]
velké množství - šťastné znamení [9]
více jich míti jakoby pod nohama - čeká tě velký úřad [6]
více jich temných, slabě svítících - veliké nesnáze státní, a to peněžní [6]
z nebe padající - zničené nebeské poznání víry, též převrat v rodině [6]

Hvízdati

- přepadení, též znásilnění [6]

Hyacint

- poctivost v jednání [6]
dárek obdržeti. [1]
někdo ho drží v ruce - tomu možno důvěřovati [6]

Hyena

viděti ji - záškodník nablízku [6]

Hymna

slyšeti nebo zpívati: slavnost očekávati. [1]
státní, slyšeti ji - paráda, spolkové slavnosti [6]

Chalupa

- značí osamění [6]
do chalupy se skrýti - útočiště hledati [9]
v chalupě se zdržovati - těžká práce [9]
viděti - trpělivost v trápení [9]

Chasník

chasníka viděti - spoléhej na sebe [6]

Chatrč

dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří [9]

Chladno

cítiti - předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky [6]

Chlapec

házet viděti - brzká zpráva [9]
hrát si viděti - rozluštění pochybnosti [9]
rvát se viděti - hašteřivost [9]
skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů [9]
těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí [9]
viděti - starost [9]

Chléb

bílý viděti - pouze sňatkem dojdeš bohatství [6]
bochník chleba - věř v dobro modlitby [6]
bochník chleba malý viděti - značí drahotu [6]
bochník chleba nésti - vykonej účinně dobro [6]
černý - nesnáze, též chudá veselka [6]
čerstvý - štěstí [6]
hezký viděti: ke slávě a bohatství spěti. [1]
jísti - majetek ve zlatě [6]
jísti dobrý: věrné přátele míti a výhra. [1]
jísti horký - mučivá nemoc [6]
jísti s mlékem - náhlý, nečekaný výdělek [6]
jísti teplý - nemoc [9]
jísti tvrdý - čeká tě tuhá služba u skoupého panstva [6]
když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu [9]
míti dobře vypečený - vážnost [9]
okoralý jísti - dobré časy a nové zaměstnání [6]
péci - cokoliv započneš, podaří se ti [9]
péci: zdařilé podnikání. [1]
plesnivý - zlé nepřátele [9]
připravovati viděti: ke slávě a bohatství spěti. [1]
sázeti do pece k pečení - výhra na los [6]
spálený - lehkomyslnost [9]
spálený viděti: lehkomyslnost. [1]
svatojánský - hrubá slova [6]
teplý jísti: onemocnět. [1]
zadělávat viděti - užitek [9]
zahoditi - zahazuješ v něčem své štěstí [6]
zkažený viděti - nestálé štěstí [9]
zkažený viděti: kolísavé štěstí. [1]

Chlév

kravský, v něm spáti - brzké zdraví [9]
plný - vše se podaří [6]
prázdný - marná tvá námaha [6]
s krásným dobytkem viděti - zámožnost [9]
svinský ( vepřín ) - slabost [9]
v něm býti - služebnost [9]

Chlup

jimi být zarostrlý na celém těle - veliký zisk, dědictví, výhra [6]
s těla spadlé - zbavení se nemoci, přetvoření mysli [6]
s těla spadlé do masti - zchudnutí bohatému, zisk chudému [6]
s těla spadlé do masti, když se to zdá ženě - bude míti kouzlo lásky [6]
trhá je jiný tobě - zloděj v domácnosti [6]
trhati je - špatná správa majetku [6]
v jídle, na jazyku - žaludeční neduh [6]
více jich hladiti - ošemetnost hříchu [6]
za více jich tahati - drzé obtěžování [6]

Chmel

česati - náhlé peníze, které ale propiješ [6]
podnik bude velký zisk přinášeti. [1]

Chmelař

viděti - hořká zpráva [6]

Chmelnice

viděti - bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem [6]

Chobot

sloní míti - choroba nosní nebo žaludeční [6]

Chodba

šerá - trudný stav mysli, též hrob [6]
s nečistotou - cesta a peníze [6]
s velkými okny - máš dar poznávati lidské povahy [6]
světlá - radostná nálada, též děcko do rodiny [6]

Chodidlo

Viz: Noha (y);
drbati - dlouhá cesta [6]

Choditi

a zase přijíti nazpátek - ztráta [9]
na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě [9]
rychle - tvá záležitost jest spěšná [9]

Chodník

široký - dobře pochodíš [6]
úzký - překážky [6]

Chochol

bílý na hlavě - smrt svobodného muže nebo dívky [6]
černý na hlavě - smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy [6]
na hlavě - důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě [6]
nositi na hlavě - nepokoj [9]

Chocholouš

- dobré přátelství ke strážcům pořádku [6]

Chomout

- jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné [6]

Chrám

stavěti - muž zbohatlý jedině svatbou [6]
stavěti žena - ovdovění [6]
stavěti panna - svatba [6]

Chrapot

míti - nějaká schůze [6]

Chrást

jísti - sklon k vegetariánství [6]
viděti - bude zle [6]

Chrastiti

slyšeti - čekej jen drobně peníze [6]

Chrochtání

slyšeti - čekej něco nestoudného během dne [6]

Chromý

býti - pozdě bycha honiti [6]
býti aneb chromého viděti - bída [9]

Chroust

Viz: Brouk;
- muž nemrava nebo žena v blízkosti [6]
chytati - protivenství předejíti [9]
šlapati po nich - nečistotu myšlenek zaháněti [6]
létat viděti - ztráta paměti [9]
množství jich - masérský salón [6]

Chrpa

- důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali [6]

Chrt

Viz: Pes;
- telegram, rychlá zpráva [6]
viděti - novina [9]

Chřest

- jím jedinečně zčistíš své ledviny [6]
jísti - stálé zdraví míti [9]
řezati - veselé dny zažíti [9]

Chřestýš

viděti - rozepře [9]

Chřipka

míti - nenastudíš se tak brzy [6]

Chudobinec

obecní chudobinec - smutné stáří [6]

Chudobka

- radosti, které peníze nám nedají [6]
trhati - venkovské vyražení [9]

Chudobný

býti - všem dobře [9]
chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí [9]

Chůze

choditi zpět - nerozumíš dobře sám sobě ani okolí [6]
pevnou, jistou chůzí: dbáti na opatrnost při práci. [1]
pomalá - vykonáš cosi z rozvahou a jistě [6]

Chvála

- dobrý přítel [9]
slyšeti - dobrá služba [9]

Chvojí

zelené viděti - všem dobře [9]

Chvojka

- neplodnost [6]
odvar z ní píti - starosti vyženeš [6]

Chýše

- skromné živobytíčko [6]

Chytat

někoho - úklady [9]

Žížala

černá - škodlivá žena nebo muž [6]
do postele lezoucí - zlí lidé chtějí škoditi [6]

Šibenice

viděti: falešné přátele míti, neštěstí a neklid. [1]
viděti, na ní věšen býti: ke slávě přijíti, ale také s hádkou počítati. [1]

Žid

bíti ho - zlé soudy [6]
líbati ho - štěstí v lásce [6]
mrtvý - neštěstí [6]
od něho službu přijmouti: neočekávanéštěstí, úspěch ve všem. [1]
viděti, s ním se procházeti: podvedený, oklamaný býti. [1]

Židovka

líbati ji - štěstí v lásce [6]

Šiška (y)

sbírati jedlové šišky - blahé časy [6]

Žíla

pouštěti žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí. [1]
viděti, velkou: veliká úzkost. [1]

Iluminace

zarmoucení [6]

Imortelky

Viz: Květiny;
(květiny) - blíží se rozloučení [6]

Šindel

- budeš živ jen taktak [6]

Indián

viděti ho - dětské divošství je i v nás [6]

Inkoust

- soudní žaloby [6]

Invalida

jím býti - v povolání i v chování se ti mnohého nedostává [6]
viděti žena - věští neschopného manžela [6]
viděti ho - nic dobrého [6]
viděti: pozor na nemoc. [1]

Inventura

dělati: dědictví. [1]

Inzerát

- někdo tě usilovně hledá, pročítej inzeráty [6]

Šíp

šíp bez luku - dcera [6]

Šípky

jísti - pozor na žaludeční vředy [6]
viděti: chudoba. [1]

Žízeň (Žízniti)

a píti čistou vodu - prospěch ve všem [6]
a píti vodu nečistou - úzkosti a hořkosti [6]
dosytosti utišiti:štěstí, sláva, bohatství. [1]
palčivou míti a nemoci jí utišiti: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj. [1]

Jablko

červené viděti - zdraví [6]
červivé - tajemná, těžko poznatelná moc [6]
darovati - radost [9]
dávati - velké štěstí [9]
gdoulové jablko jísti - uzdravení z dlouholetých průjmů [6]
granátové - konec střevním obtížím [6]
granátové jablko jísti - uzdravení dlouhodobých žaludečních nemocí [6]
granátové jablko viděti, nebo míti: skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti [1]
granátové jísti - obdarován budeš [9]
granátové utrhnouti, nezralé - utrhačnost [9]
granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů [9]
horké - pozor na líh, benzín a petrolej [6]
jísti - smutek [9]
koupiti - neštěstí [9]
krájeti - testamentární majetek [6]
kyselé - nemoc či zármutek [6]
kyselé jísti: hádka, truchlivost, falešní přátelé. [1]
mnoho na jednom stromu viseti viděti: přijde hodně příbuzných. [1]
péci - infekční břišní nemoc [6]
pečené - číhá nebezpečenství [6]
pěkné rozkrájet: rozchod s přítelem nebo přítelkyní. [1]
s chutí jísti - ztracená věc se napraví [9]
sladké hryzati - nenadálý majetek [6]
trhati a jísti - veselka [6]
trhati a jísti kyselá - stálé hádky v manželství [6]
trhati a oděv si potrhati - jistá bude rozluka manželství [6]
trhati a větev zlomiti - propadnutí zkáze [6]
viděti - svatba [9]
zelené viděti - neduh [6]
znamenité viděti a jísti: radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě. [1]

Jabloň

a ovoce z ní požívati, kyselé - rozepře a nepříjemnosti [9]
a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení [9]
s pěknými jablky - společnost boháčů [6]
se zelenými jablky - lakomec nebo omezenec do spolku [6]

Jádro

jísti - námluvy [6]
ořechu jísti - jednat rozšafně a chytře [6]

Jáhly

či jahelník zahoditi - pohrdneš prosit o něco a někoho [6]
jísti - někam musíš jíti s prosíkem [6]

Jahody

- nakažlivá nemoc [6]
darovati - v dobré paměti u někoho býti [9]
hledati - strasti a mrzutost [9]
hledati: trampoty, zármutek. [1]
jísti - zdraví, štěstí ve všem [9]
mnoho viděti - rostoucí přátelství [9]
mnoho viděti: vzrůstající přátelství. [1]
rozdávati: znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku. [1]
trhati - všem dobře [9]
velké viděti - pýcha, též velká radost [9]
velké viděti a trhati: velká radost. [1]
velké viděti: pýcha, hrdost. [1]
viděti nebo jísti: radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví. [1]

Jalovec

- přej každému jen dobré a dobré se k tobě dostaví, též zdravá krev [6]
trhati - chladná mysl [9]

Jalovice

viděti - ohlášky přede dveřmi [6]

Jáma

Viz: Díra;
- do nebezpečí přijíti [9]
padnouti do ní - oloupení lupiči [6]
světlá a padnouti do ní - oloupení se škodou na majetku [6]
temná a padnouti do ní - oloupení a těžká zranění [6]
viděti, do ní padati: neočekávané neštěstí, podveden býti. [1]
z ní lézti - ze všeho vyvázneš [6]
z ní s lehkostí se dostati: zdolání mnoha velkých nepříjemností. [1]
z ní se namáhavě drápati: pronásledování, neznámé přátele míti. [1]
zakrytá a bez vody - majetkové spory [6]
zakrytá a v ní voda - zdar tvého podniku [6]

Jan (svatý)

viděti ho - mlč [6]

Jantar

- závist pro dar [6]
náramek nebo náhrdelník: dárky. [1]

Jarmark

- dej pozor na jmění [6]
baviti se na něm - škoda na majetku se špatným dozorem [6]
krásti na něm zboží - užitek z nějakého prodeje nebo koupě [6]
výhodné styky s mnoha lidmi. [1]

Jasmín

- s milým aneb přítelem se sejdeš [9]

Jaspis

- zkáza a zmar [6]

Jaternice

- hosti, hostování a hra v karty [6]
jísti - štěstí v sázení [6]

Jatka

viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání [9]

Játra

jísti - silné zdraví [9]
nalézti a zdvihnout je - soudním sporem k právu [6]
nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění [9]
psovi házeti - velká nespokojenost [9]
rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti [9]
viděti - dobrou stravu míti [9]
vypadlá a zpět zapadlá - blízká smrt [6]
vypadla-li - zvítězí tvůj nepřítel [6]

Javor

- zdraví a síla [6]
viděti: příjemný život. [1]

Jazyk

dlouhý - velká radost [9]
dobytčí jísti - nedbej tlachů lidí kolem sebe [6]
hbitý a mrštný - vyhraný spor [6]
jísti - dobré zdraví [9]
kousnouti se do něho - neprozrazuj, co tě tíží [6]
kratší nebo delší, ale v ústech těžký - ztracený spor [6]
má-li kdo jako bez vlády - na povrch vyjdou tajné věci [6]
má-li kdo jakoby němý - těžkosti s prohnanými lidmi [6]
Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví "jinými jazyky". [4]
oteklý míti - nemoc příbuzného [9]
překousnouti - velké bolesti [9]
s ranou - chudoba z dlouhé nemoci [6]
ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí [9]
uříznutý - možná němota [6]
velmi tlustý míti - moudrým býti [9]
vypláznutý viděti - posměch [6]
zajíkavý - krutý posměch [6]

Ječmen

- dobré znamení do budooucna [6]
do rukou vzíti - dobrý zdar [9]
jísti: dobré zdraví. [1]
mlátiti - nabytí pravých přátel [6]
polévka z něho - chudé doby [6]
viděti - starost o výživu [9]
viděti: starosti s obživou. [1]
z něho mouka v domě - bohatství nahromaděné s hořkostí [6]

Jed

bráti a zemříti: špatné rady dávat. [1]
bráti: onemocnět. [1]
někomu dáti - neštěstí a trestnice [6]
někomu dáti - zlou vůli máš [9]
někomu dávati: nesvornost, mrzutosti [1]
spolknutí - sebevražedné úmysly známého [6]
viděti - zdravému těžká choroba, nemocnému uzdravení [6]
vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš [9]

Jedenáct

toto číslo viděti - štěstí [9]

Jedle

Viz: Strom;
- stálá radost [9]
- štěstí [6]
je-li zvlášť krásná, rostlá a silná - štěstí trvalé [6]

Jedlík

viděti ho - host, který netěší, určitě přijde [6]

Jednati

nadutě jednati - milovati sám sebe [6]

Jednička

toto číslo viděti - štěstí [9]

Jednorožec

- neštěstí [9]

Ježek

- nejež se, smírně jednej a odpovídej [6]
- zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného [9]
viděti: vaše dobromyslnost bude zneužita. [1]

Jehelníček

na jehly - pikle [6]

Jehla

- hádka s přáteli tě připraví o štěstí (26) [2]
a v ní bílá nit - svatební roucho i spory [6]
a v ní černá nit - smutek a spory [6]
bez špičky - předstíraná pomoc, která nepomůže [6]
darem obdržeti - rozdvojení přátelství [9]
darovaná - loučení s někým, koho miluješ, ti připraví smutek (48) [2]
dostat ji darem - je signálem náhlého přerušení přátelství [5]
hledat ji - předpovídá zbytečné starosti a potíže [5]
míti aneb viděti - pronásledování, též pře [9]
na klobouku - Mrzutost ze zlých pomluv připraví tě o dobrou náladu. (21) [2]
nalézt ji - slibuje přátele, kteří si tě váží [5]
navlékat ji - dostaneš se z těžkého postavení [5]
navlíknutá jehla - čelí k velkému nepřátelství (5,31,83) [7]
píchnout se jehlou - znamená ztrátu přítele [3]
píchnout se o ni - nesprávně oceníš skutek blízkého člověka [5]
pracovat s ní - symbolizuje starosti a potíže; podnikatelům zvěstuje takový sen nečekaně velký výdělek; [5]
pracovat s ní - vlastním chováním si uděláte nepřátele [3]
rezavá - pozor na drobnější úraz [6]
sen o jehle ve vlastní ruce má být varováním před blížícím se neštěstím — bolestně pocítíš ztrátu sympatií, kterou si však v plné míře zasloužíš [5]
vidět - můžete očekávat nepřátelství od druhých lidí [3]
vytahovaná z těla - pomoc jistá [6]
zaražená do těla - příbuzenské pletichy a pikle [6]
zlomit ji - je zvěstovatelem samoty a chudoby [5]
zlomit ji pro mladou dívku - znamená dlouhé panenství [5]
ztratit ji - nebezpečí požáru [5]

Jehlice

do klobouku - pozor na jízdní dráhu, na auta atd [6]

Jehličí

- dlouhý život [9]
- nečiň si posměch, jinak nepřítel tě stiskne [6]

Jehně

- nevinná, čistá dětská radost a trpělivost [6]
ležící nebo pasoucí se - dosažení zaměstnání [6]
maso z něho jísti - nemoc malého děcka [6]
zabité - smrt malého dítěte [6]

Ježíš Kristus

vstoupí-li do domu - spasení ve šťastném životě niterném [6]

Jelen

běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu [9]
běžeti viděti: znamená rychlý chod živnosti. [1]
celé stádo viděti - velké přátelství [9]
pronásledovati ho - z přítele učiníš nepřítele [6]
shazuje parohy - nenech ženu samotnou [6]
spatřiti - zpupné nepřátele míti [9]
stádo viděti: mnoho přátelství zažíti. [1]
stáhnouti ho z kůže - dodatečné výdělky, provize atd. [6]
stříleti: dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti. [1]
v zahradě míti - pokažení [9]
viděti ho - radost v budoucnu ze silného vítězství [6]
viděti: výhra. [1]
zabíti - k vážnosti přijíti [9]
zabíti ho - zármutek pro přítele či příznivce [6]
zastřeliti - nějaké dědictví [9]

Jepice

- máš života namále [6]

Jeptiška

- neštěstí jak v lásce, tak i ve hře [6]
býti - nevěrnost milého [9]
pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů [9]
s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti [9]
viděti - se svatouškem známost udělati [9]
zpívat slyšeti - málo následovníků míti [9]

Jeřáb (pták)

- stěhování, též zloděj [6]
jísti ho - bída a neúroda [6]

Jeřabiny

jísti - bolení [6]
viděti je - menší radost [6]

Jeseter (ryba)

- cesta po řece [6]

Jeskyně

v ní blouditi - rozhárané poměry [6]
v ní zahynouti: sklíčenost, deprese. [1]
v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí [9]
v nich se zdržovati - velká změna [9]
viděti ji - samota [6]
viděti, v ní se zdržovati: velká změna ke štěstí. [1]

Jesle

- lichá práce [9]
ve stáji - hojnost krmení [6]

Jestřáb

- žehravost [9]
- příchod důstojného člověka [6]
létat viděti - dobrá zpráva [9]
na ruce ho nositi - tvůj syn bude mocným mužem [6]
žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati [9]
viděti: žárlivost. [1]

Jetel

- vše dobré do domu [6]
jetelový čtyřlístek - štěstí jednou v životě veliké [6]
obdělávati - štěstí v domě [9]
sekati či sklízeti - velké peníze, los, dědictví [6]

Ještěrka

- lstivý darebák či podvodnice po tobě pasou [6]
- neštěstí, nepřátelé [9]
od ní kousnut býti - mnoho trápení [9]
ukousne-li - očekává tě pohana [6]
viděti - pronásledování, neštěstí [9]
viděti: velké změny v obchodech. [1]

Jez (řeky)

- pochmurné chvíle [6]
hučí - katastrofa, veliké neštěstí [6]

Jezdec

jak s koně spadne viděti - škoda [9]
když se mu zase na koně pomůže - štěstí [9]
na koni - zpráva [6]
na koni, ale kůň pod ním pošel - zpráva je falešná [6]
na koni v bílém rouše - smrt [6]
s koně slézat viděti - přítele ztratiti [9]

Jezditi

a převrhnut býti - brzká nehoda [9]
na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš [9]
v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván [9]
ve vozíku - velká ztráta [9]
viděti - nepřízeň [9]

Jezero

- tajemství mlčící [6]
krvavé - nepokoje, revolty, válka [6]
na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce [9]
na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek [9]

Jezevčík

Viz: Pes;
- chytrost a osobitost ve věrnosti [6]
chytit ho - znamená brzkou změnu místa bydliště [5]
jsi příliš lstivý a mnoho přemýšlíš (28) [2]
vidět ho - je varováním před nepřáteli, jež si přejí tvoji zkázu [5]

Jezevec

- dědictví [6]
chytiti: byt ztratiti. [1]
chytiti jej - změna obydlí [9]

Jidáše

medem mazané jísti - neupřímný, zdánlivý přítel [6]

Jídlo (Jídla)

- buď sen, vyjadřující nouzi, nebo náhrada za odpor k jídlu v bdělém stavu [3]
dobré a čisté jídlo - předpovídá četné potomstvo a celkový zdar všech věcí [5]
dostat něco nečistého k jídlu - je varováním, že někdo má v úmyslu provést ti něco protivného [5]
hltavě jísti - poštou přijdou peníze [6]
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - přináší změnu v životě [3]
Jídla strojiti - nedostatek 7 41 [7]
jinému dávati, bohatství 56. [7]
jíst bohaté jídlo spolu s druhými nebo se s nimi o jídlo dělit - ochotou si získáte oblibu [3]
jíst skromné jídlo - nad něčím pociťujete lítost [3]
na něj býti pozván: váženým býti. [1]
nositi na stůl - velká škoda 42 [7]
sám jíst bohaté jídlo - bezohledností nebo nedostatkem soucitu se stanete neoblíbenými [3]
spálené - Špatná zpráva. (13) [2]
spálené cítiti: nepříjemné zprávy. [1]
stůl obtížený chutným jídlem - znamená banket, svatbu nebo příjemnou zábavu [5]
vidět velké množství červeného masa - značí lehkou nemoc [5]
viděti: pozvání. [1]
zkažené jídlo - je těžká choroba [5]

Jinoch

viděti: vlastním přičiněním k blahobytu přijíti. [1]

Jinovatka

- budeš stár [6]
na poli - slabost [9]

Jiřiny

Viz: Květiny;
- pozdní životní radost [6]

Jiskry

- dobrý příjem [9]
- něco velikého poznáš později [6]
létati viděti: sklony k marnotratnosti. [1]

Jísti

- brzy se zbavíš veškeré starosti. (41) [2]
- buď vyjadřuje nouzi nebo nahrazuje odpor k jídlu v bdělém stavu [3]
hlavu telecí - velká nepřízeň 17 53 74 [7]
chtít se najíst, ale nenalézt nic k jídlu - změna v životě [3]
jíst velmi skromně - pociťovat pro něco lítost [3]
jíst velmi spěšně - dává zdraví [3]
k jídlu býti pozván - ctěn býti [9]
maso pečené - bohatství 31 77 [7]
maso skopové - zisk na zboží 22 79 [7]
nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc [9]
nemoci: Lidé si o tobě myslí mnoho. (6) [2]
sám - budeš oklamán aneb nemocen [9]
sám jíst velmi bohatě - stávat se neoblíbeným pro bezohlednost nebo nedostatek soucitu [3]
v domě: Zdraví. (10) [2]
venku: Přijdou hubené časy. (26) [2]
viděti - pozvání [9]

Jíti

pomalu jíti - měj rozvahu [6]

Jitrocel

píti - uzdravení nemocného [6]
přikládati - nebezpečí poranění [6]
viděti - zdraví pevné [6]

Jitřenka ( hvězda )

- štěstí [9]

Jízda

a převrhnouti se: blízká nehoda. [1]
na voze: svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti. [1]

Jizva

míti ji v obličeji - šarvátka [6]
skrytá ve vlasech - zrádce a bídák [6]

Jmelí

pověšené nad postelí v hlavě - dostaneš se mezi čarodějnice [6]
viděti - brzká svatba v rodině [6]

Jméno

vlastní do kamene tesati - dobro a pravda cílem [6]
vlastní, křtící i rodinné sám napsati či viděti - předvolání [6]
vlastní slyšeti - nové období života [6]
vlastní smazati - konec života [6]
vlastní zakrývati - falešná zpráva nebo peníze [6]

Kabala

čísti ji - hodláš na někoho působit skrytou mocí [6]

Kabaret

- z lidských chyb blázny si dělati [6]

Kabát

- svou hanbu chtít ukrýti [9]
bílý - nevinnost [6]
černý - dědictví [6]
černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví [9]
černý a černá košile - hluboký smutek [6]
či kabátek noční - nachlazení, radostná událost [6]
ženský muž na sebe bráti - ženu budeš poslouchati [6]
šíti - něco význačného přijde do tvého života [6]
jednobarevný, premovaný - podlízavá povaha [6]
kožešinou lemovaný - blahobyt [6]
malý - úzkosti [6]
nový - menší štěstí [6]
oblékati - četné pochůzky [6]
obrácený na sebe obléci - štěstí za pomoci nečekané události [6]
od ženy dostati - manželství s tou osobou [6]
od muže dostati - dar nebo dědictví [6]
otevřený - blahosklonná, dobrá povaha [6]
pěkný nový dostati - šťastný se státi [9]
plný skvrn neb fleků míti - osočování [9]
prášiti - někdo tě nečekaně připraví o peníze [6]
rozličných barev - nemoc nebo pronásledování [6]
roztrhaný - budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn [6]
roztrhaný - neopatrnost [9]
s kožešinou - bohatství [9]
sbalený pod hlavou - vandr světem [6]
skvrnitý - útok na čest [6]
svlékati - odpočinek, též penze [6]
u vetešníka kupovati - špatně je a bude [6]
úzký míti - nemoc [9]
v prádle - očištění sama sebe ve cti [6]
vojenský žena na sebe bráti - ta žena bude pánem domácnosti [6]
vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš [9]
z něho tě někdo vysvlékl - berní daně a nové poplatky [6]
zapnutý - uzavřená, sobecká povaha [6]
zkoušeti - neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš [6]

Kabel

klásti - neodkládej dopis a piš [6]
viděti - dostaneš rychlou zprávu [6]

Kabela

pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí [9]

Kabelka

porušená - choroba [6]
při sobě míti - zdraví [6]
utržená nebo z ruky vytržená - smrt [6]

Káča (hračka)

točiti jí - budou tě popohánět k práci [6]

Kačer

na vodě ho stříleti - láska pána ke služebné [6]

Káď

viděti: čistota při práci výhodou. [1]

Kadeře

Viz: Vlas (y);
obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti [9]
viděti - pyšný býti [9]
vlasů - štěstí v lásce [6]
zkrátiti - oklamání [9]

Kadeřník

- hloupé a staré anekdoty vyprávěti [6]
viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku. [1]

Kadidelnice

- milé besedy [6]
klásti na zem - soud [6]
viděti - pochlebování poslouchati [9]

Kadidlo

- střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností [6]
- zrádci a lichotníky obklopen býti [9]
voní-li - dobré jméno, pochvala, chudému zisk [6]

Kaše

jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro. [1]
jísti ji - chudému majetek, boháči ztrátu [6]
vařiti ji - žaludek bude míti odpočinek [6]

Kašel

- tajemství [9]
míti - prsní choroba [6]
míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno. [1]

Kafr

- ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní [6]

Kachna

- povídavé děvče [6]
divokou letěti viděti: radostná zpráva. [1]
do domu - do domu přijde to povídavé děvče [6]
hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost. [1]
hytiti - zdar tvému podnikání [9]
chtít chytiti - ztráta [9]
chytiti chtíti: ztráta. [1]
na vodě - máš správné povolání, službu [6]
plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš [9]
plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů. [1]
v povětří - vymyšlené lži z novin [6]
více jich, jak zobají - mlč a nemluv [6]
více jich škubati či jísti - dobrý služebník do domu [6]
viděti - velké cti se ti dostane [9]

Kaktus

- tiché štěstí do domu [6]

Kalafuna

- smůla [6]

Kalamář

- nevěrně zrazen býti [9]
míti - nějaké nebezpečí přemoci [9]
převrhnouti - potká tě velké neštěstí [9]

Kalendář

- něco čekej v příštích dnech [6]
viděti aneb míti - zachovalejší život vésti [9]
viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati. [1]

Kalhoty

Viz: Gatě;
červené - zasloužená pochvala [6]
široké - pohodlí a dobré bytí [6]
mužské žena, zdáli se to ženě - budeš vládnout mužem [6]
mužské nosí žena - budeš pod pantoflem [6]
nové - menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati [6]
ošklivé - vězení, samovazba [6]
spálené - příbuzenský soud [6]
úzké - účty nebo úzkosti [6]
v omyl upadnouti. [1]
viděti aneb oblékati - pokoj a jistota [9]

Kalich

píti z něj jen víno - po čem toužíš, toho dosáhneš [6]
píti z něj jen víno, ale velmi čisté - peníze bez práce [6]
píti z něj víno s vodou - nestálý majetek do domu [6]
viděti - vbrzku se nemocný pozdraví [6]
z křišťálu a píti z něj - vysoké důstojenství [6]

Kalina

- samota [6]

Kaluž (e)

Viz: Louže;
do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti [9]
přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti [9]
viděti - nechuť míti [9]

Kamarád

viděti kamarády - máš se před nimi co chrániti [9]

Kamej

- opatruj staré památky [6]

Kamélie

- zdroj podnikání [6]

Kámen

čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti [9]
kamenem házeti - mrzutosti způsobiti [9]
kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati [9]
přes něj krok udělati - strasti a trápení [9]
viděti - vyzrazení tajných předsevzetí  [9]

Kamení

Viz: Oblázek;
čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti [9]
jísti - kaménky v moči [6]
kamenitá cesta - trnitý život [6]
kamenitá pole - neúroda [6]
ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání [9]
lámati - pozemky získati [9]
otesávati - za dobrou práci odměněn býti [9]
pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti [9]
roztloukati - tvrdá práce [6]
sbírati - jmění [6]
stavební - nový podnik v místě [6]
v cestě - trnitý život [6]
v pokladně - veliké věno [6]
ve sklepě - skrytý poklad [6]

Kameník

- pomník někomu, kdo zemře [6]

Kamna

na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci [9]
- příjemný odpočinek [6]
na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati [9]
rozpálená viděti - marnotratný býti [9]
v nich oheň míti - bohatství [9]
v nich topiti - práce pro zdraví [6]
viděti pěkná - mírný život vésti [9]
zbořit - smrt [9]

Kamzík

- cesta do hor [6]

Kašna

do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost. [1]
s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati. [1]
s vínem - veliká slavnost [6]
s vodou - namáhavá práce [6]
v čisté se koupati: uniknout nebezpečí. [1]
z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati. [1]

Kanál

- zlé klepy a pomluvy [6]
spadnouti do něho - zle pomluven [6]

Kanape

panstvo přijde. [1]

Kanárek

vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení [9]
na ruce sedící - čeká tě veselé manželství [6]
poletující - veselé štěbetání, hry a domácí zábavy [6]
v kleci - osobní svobodu si vždy zachovej [6]
viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky. [1]

Kancelář

- opletačky s úřady [6]
viděti aneb v ní býti - velká ztráta [9]

Kancionál

viděti - nezapomeň na modlitbu, není to pověra [6]

Kanec

- nestydatý nepřítel [6]
divokého viděti - strachovati se [9]
jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti [9]
který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati. [1]
maso z něho jísti - vilnost [6]
skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí. [1]
viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti. [1]
zastřeliti - vysvobození [9]

Kanón

Viz: Dělo;
Kanon, z něj kouli viděti: smutek. [1]
Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti. [1]
viděti - politické tlučhubaření [6]

Kanovník

- mrzutosti s důstojnou osobou [6]
jím býti - staromládenectví [6]

Kápě

stažená přes hlavu - tajný policista, též vyzvědač [6]

Kapela

viděti: radost a věrní přátelé. [1]

Kapelník

- veselý člověk, kterým ožije společnost [6]

Kapesník

- nastuzení [6]

Kapitál

v penězích - chudoba [9]

Kapitán

- cesta po řece nebo i po moři [6]

Kapka

krve - velká ztráta jmění [6]

Kaplan

- statek [9]

Kaple

- vnitřní zármutek [9]

Kapoun

- manžel k ničemu [6]
viděti - starost a dlouhá chvíle [9]

Kapr

Viz: Ryba (y);
- správná výživa pro tlusté a trpící dnou [6]
jísti ho - pozdravení ze dny nebo revmatismu [6]
viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti [9]

Kapradí

semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí - mocný talisman [6]

Kapsa

nabitá - příjem peněz [6]
obrácená - nemajetnost [6]

Kapusta

jísti - smutek [9]
trhati ji - dobře hospodaříš a pracuješ [6]
viděti - mrzutost [9]

Kára

aneb vůz táhnouti - špatné poměry [9]
seděti na ní - cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví [6]
viděti - nic dobrého [9]
z ní vystupovati - ztráta cti [9]

Karabáč

- vězení, též zlé místo [6]
- zlost [9]

Karafiát

- národní nebo politická slavnost [6]
trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti [9]
viděti - najdeš dobrého přítele [9]

Karas

Viz: Ryba (y);
- výživa správná pro tlusté [6]
jísti ho - domácí přispoření [6]

Kárati

někoho - ztráta [9]
sám kárán býti - zisk [9]

Karavana

- čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny. [6]

Karbanátek

- je třeba jednat [6]

Kardinál

viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání [9]

Karfiól

- vnitřní skrytá břišní choroba [6]

Kartáč

- pomlouvání [9]
jím hlavu česati - dostaneš hosta [9]
na šaty - očistíš se z něčeho zlého [6]
viděti: veselit se. [1]

Karty

hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi [9]
sám hráti - do hádky přijíti [9]

Kasa

míti ji - samostatnost [6]
otevírati ji zločinně - smysl pro cizí majetek [6]
viděti ji - peněžní pokušení [6]
vybrat ji - tahačky s policií [6]

Kasárna

- zlé úmysly s lidskou svobodou [6]
v nich execíruješ - čeká tě neplacená práce [6]
v nich trubku slyšeti - pozor, v bytě hoří [6]

Kat

jím býti oběšen - veliké uznání, povýšení neb majetek [6]
viděti - rozžehnání [9]
viděti ho - veliké štěstí [6]

Kaštan

- spěch [9]
plody jeho jísti - dosáhneš, co není význačné [6]
plody jeho péci - menší peníze [6]
plody viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství [9]
strom - služba, známost [6]

Kaštanář

kaštanáře viděti - procházka v ulici s návštěvou [6]

Katedra

učitelská, viděti ji - zlá zkouška [6]

Káva

mlít - hosti, klepavé tetky [6]
mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti. [1]
píti - klepy a drby [6]
píti - přijdeš do zlých klevet [9]
pražit viděti - mrzutost a nesnáze [9]
slévati kávu - návštěva, ze které budou klepy [6]
viděti ji - čile do práce [6]
viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování. [1]

Kavalír

- ztráta [9]

Kavárna

v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného [9]
v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných. [1]
vidět ji - denní novinky, oddech [6]

Kaviár

jísti - milostný styk [6]

Kavka

letěti viděti: špatné novinky. [1]
vidět ji - pozor na kapesního zloděje [6]
viděti - nedobré zprávy [9]

Kaz

na něčem viděti - pozor na člověka neznámého [6]

Kázání

sám - k bohabojnosti býti veden [9]
slyšet - pozdní návrat, zdržení se [6]
slyšeti - bohabojnost [9]

Kazatel

při pohřbu - dědictví [9]
viděti - brzká nemoc [9]

Kázatelna

viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti [9]
viděti, na ní stoupati: projevení úcty. [1]

Káznice

v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí [9]

Kbelík

nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha. [1]

Kdoule

trhati - budeš se zlobiti [9]
viděti - závistníky míti [9]

Kejklíř

viděti - do zapletených záležitostí přijíti [9]

Keř

nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit. [1]

Kladivo

kladivem někomu vyhrožovati - protivení se [9]
s ním pracovati - dobrý zdar [9]
s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti. [1]
viděti - násilné s tebou zacházení [9]
viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti. [1]

Klapačka

slyšeti ji - postíš se [6]

Klas (y)

nakládati je - špatné poměry [6]
sbíráš-li je - dobrý obchod [9]
sbírati: dobré obchody. [1]
věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení [9]
více jich vázati - nesoudržnost, majetková nesvornost [6]
viděti - radost z provedené práce [6]

Klášter

- poklid [9]
do něj jíti - velké požehnání [9]
jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti [9]
viděti - lépe ti zůstat svobodným, svobodnou [6]

Klavír

hubovati - nedorozumění s umělcem [6]
klavírní školy - stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná [6]
na noze lechtati - pominutí smyslů [6]
viděti - špatně placená služba, též obtěžování [6]
viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli [9]

Klec

- žalář [9]
když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti [9]
prázdnou - nebezpečí [9]
ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku [9]
s ptáky: vysvobození od útrap. [1]
vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí. [1]

Klečeti

- čest vzdávati [9]
kleknouti - pod pantofel se dostaneš [9]
na mostě - sebevražda [6]
před andělem - pokání [6]
před ženou - šílená láska [6]
před hruškou - touha po dětech [6]
před mužem - ponížení [6]
před policistou - zatčení [6]
před sochou či obrazem - prosba [6]
před soudem - odsouzení [6]
u postele - poslední pomazání [6]
v kostele - nutnost modlitby [6]
v koutku - trest [6]

Klekání

slyšet zvoniti - pokoj a klid [9]
slyšeti - tak je to dobře [6]

Klempíř

viděti ho - budeš seznámen s milou osobou [6]

Klení

slyšeti - návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka [6]

Klenoty

- chudoba [9]

Klenutí

viděti - umříti [9]

Klepati

babě na hřbet - zlé vynadání [6]
koberce, oděv atd. - pořádek a jas do domova [6]
na dveře - žádost, malý obchod [6]
na lékaře - náhlá nemoc [6]
na okno - ranní ptáče, dál doskáče [6]
na porodní babičku - dítě [6]
na strážnici - prosba o ochranu [6]
na štoudev - prádla přibude [6]
na vrata - noční toulka, též vnikání do domu úřední [6]
na vrata hřbitova - smrt [6]

Kleště

bráti - ke zlosti puzen býti [9]
žhavé - veliké bolesti [6]
viděti - namáhavé vymáhání [6]

Klíč

dá-li ti žena - vábící nevěrnost [6]
dohromady sbírati - zisk [9]
hledati - nepořádek v práci [9]
ležící na zemi - sousedovo tajemství [6]
ležící na zemi zdvihnouti - postavení, úřad, služba [6]
míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti [9]
najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti [9]
najíti - překazíš krádež [9]
obdržeti - důvěra, také postup nebo výborné místo [6]
od kasy - vloupání [6]
udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti [9]
viděti - dobrou hospodyni dostati [9]
zlatý - vysoký úřad, povolání [6]
zlodějský viděti - budeš okraden [9]
zlomený - zůstaň doma [6]
ztratiti - mrzutost způsobiti [9]
ztratiti - ztratíš oblíbenost [6]

Kličky

na různý způsob vázati - marnost [9]
viděti - namáhavost [9]

Klih

s ním se zamazati - nečistota [9]

Klížiti

něco dohromady - milujícím nápomocný býti [9]

Klika

čistiti ji - shánět protekci, výhodu [6]
líbati ji - ponížená prosba [6]
utrhnouti ji - ztráta trpělivosti [6]

Klín

- sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu [6]
aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti [9]
na něm dítě - starost [6]
na něm jalovec - zdraví [6]
na něm jehně - dítě [6]
na něm kočka - faleš [6]
na něm ořechy - nález zlata [6]
na něm oříšky - tajná láska [6]
na něm psa - věrnost [6]
na něm závoj - svatba [6]

Klín (dřevěný)

- těžká práce [9]

Klisna

Viz: Kůň;
černá - bohatá manželka [6]
grošovaná nebo bílá - duševně líná manželka [6]
opelichaná - manželka bude míti špatnou pověst [6]
plavá - nemocná manželka [6]
plesnivá - hodná, ale nedlouho živá manželka [6]
ryzá - veselá manželka [6]
s nákladem - bohaté věno [6]
s nákladem chleba - výborné manželství [6]
s nákladem kamení - krásná, ale svárlivá manželka [6]

Klobása (Klobásy)

jísti - brzká slavnost [9]

Klobouk

cizí vzíti - profesorská roztržitost [6]
dámský muž míti - zženštilost povahy [6]
do výše vyhazovati - nečekaná radost [6]
chatrný - chudoba [6]
žlutý nebo načervenalý - nedobrý šéf [6]
míti nový - štěstí a prospěch [9]
mnoho viděti - velký obchod [9]
na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti [9]
na vodě - samovržda utopením nebo vodní nehoda [6]
nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost. [1]
obrácený - ponížení, prosba [6]
špatný míti - nepříjemné okolnosti [9]
pěkný míti - přijdeš k vážnosti [9]
plný lejna - dobudeš brzy velký majetek [6]
plný vrabců - nepořádky v rodině [6]
přes oči - samota, nenávist k lidem [6]
starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí. [1]
ukradl-lis komu - toho představený zemře [6]
v ruce - pochůzky, které netěší [6]
ve spaní na hlavě míti - velké uznání práce [6]
ve větru - honička [6]
viděti - svobodu ztratiti [9]
viděti: do dopravní zácpy se dostati. [1]
zelený - důstojenství [6]
ztratiti - nastydnutí, strasti [6]

Klouzačka

na ní jezditi - pomíjející radost [9]
upadnouti na ní - posměch nebo úpadek [6]
vůbec - nejisté příjmy [6]

Klystýr

- zmatek ve tvých záležitostech [9]

Kmínka

- potěšení [6]

Kmotr

býti požádán za kmotra - žebrota [9]

Knedlík(y)

bramborové - dobrá nálada i při nutném spoření [6]
houskové - dobrá kuchařka do domu [6]
švestkové - dobrá nálada z peněz [6]

Kněz

do domu vešel - soudní spory [6]
káže - dobrá rada přijde [6]
nemocný - nic dobrého [6]
sebe sama jím se viděti - uznání, důstojenství [6]
v kostele - po celý život boží věci měj na starosti [6]
viděti - pobožnost [9]
viděti ho u postele - poslední pomazání [6]
viděti ho v rouše na vycházce - mrzutost [6]
viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované. [1]
zpovídat se mu - ulehčení v těžkostech duševních [6]

Kníže

na koni viděti: sklony k marnotratnosti. [1]
s ním mluviti: pozor na závist. [1]
s nimi mluviti - závist [9]
vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti [9]
viděti - čest [9]
viděti: pocta. [1]

Kniha

- dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy [6]
- chudoba [9]
čísti ji - vědomostí k moudrosti [6]
čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti [9]
čísti užitečnou: potichu spekulovat. [1]
čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti [6]
dáti ji do tisku - spisovatelské nadání [6]
dupati na ni - smysl pro praktické zaměstnání [6]
hořeti viděti: ztracená radost. [1]
hořící - kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih [6]
koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti [9]
koupiti: sobě i jiným důležitý býti. [1]
modlitební - útěcha v bouři života [6]
modlitební - útěcha v soužení [9]
modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení. [1]
pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu [9]
rozřezávat ji - nedychti, čekej v klidu [6]
spálit viděti - očekávané radosti ztratíš [9]
spořitelní knížka - dobrá nálada [6]
v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati [9]
vážné čísti - dostane se ti cti [9]
viděti: hodně štěstí v lásce. [1]
z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti [9]
z ní se učiti: pozornost získati. [1]
zahoditi ji - nedokončená studia [6]

Knihař

- dobré časy [9]
- vazba, vyšetřování soudní [6]

Knihkupec

- nelituj nikdy na dobrou knihu peněz [6]

Knihovna

- stálý přítel tě očekává [6]
máš-li ji sám - dostaneš dobrou radu [9]
viděti - budeš potřebovat advokáta [9]
viděti nebo míti: dobrou radu nalézti. [1]

Knihtiskárna

- boj s temnotou, zápas [6]

Knihtiskař

- někdo tě očerní [9]
- zisky příliš těžce a dlouho vydělané [6]

Knír

- odměna [9]
šedivé kníry - marná radost [9]
u ženské - něco hrozného se dozvíš [9]

Knoflík

- buď přesný i v nepatrnostech [6]
- výhra [9]

Knot

- tvého žití je už namále [6]

Koš

kabinový - cesta lodí [6]
míti aneb viděti - rozmnožení rodiny  [9]
na papír - zbytečně se netrap psaním [6]
nositi - starost o budoucnost [9]
proutěný - cesta železniční nebo i povozem [6]
s květinami - uznání práce [6]
s ovocem - dar [6]
s pečivem a ptáci pečivo zobají - poprava [6]
s prádlem - klepy [6]

Koberec

bílý, zelený, červený - vysvobození od starostí a žalů [6]
dělati - veselost, dobrodiní [9]
krásný v domě míti - radost, zboží, dobré jméno [6]
na stěně - ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno [6]
nesvinutý, ale sňatý ze stěny - nemoc a zármutek [6]
s gobelíny a obrazy - předpovídají vraždu v domě [6]
spálený, rozedraný - smrt v brzkém čase [6]
stůl jím pokrytý - hubená strava [6]
svinutý - blízká smrt [6]
více jich černých po stěnách - tesklivé zármutky [6]
viděti - oklamán býti [9]

Kobliha

jísti je - hojnost stravy [6]
smažit jich více - zásoby [6]

Kobyla

hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati [9]
škaredou - rozpustilou manželku dostati [9]

Kobylky

usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti [9]
viděti - krátké trvání šťastného postavení [9]

Kocábka

plavat viděti - tiché živobytí [9]
potopit viděti - úplná ztráta lásky [9]
v ní plavati - nejistá věrnost [9]

Kočár

- panský stav [6]
a koně klidní a krásní - vedeš si dobře [6]
a koně splašení - úraz [6]
koupit - přírůstek majetku [6]
prodat - ztráta majetku [6]
v něm seděti - čest, bohatství [9]
vypadnouti z něho - ztráta povolání nebo i rozumu [6]
z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti [9]

Kočárek

dětský - vzpomínky na blahé doby [6]

Kočka (y)

- faleš [6]
- je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem [5]
- starý náhradní ženský symbol ve snech mužů [3]
a koťata - domácí zloděj má společníky [6]
a kocour - volná láska bez oddání [6]
a pes - nenávist a pronásledování falše věrností [6]
bílá: Lidé ti lichotí. (13) [2]
bít ji - potrestání zjištěného domácího zloděje [6]
bít kočku - signalizuje čísi zradu [5]
být jí kousnut - zloděj vás nařkne [6]
být jí poškrábán - krádeží ke škodě [6]
být napadnut kočkou - věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním [5]
být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele [3]
být poškrábán kočkou - znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek) [5]
býti ji raněn: Lidé ti škodí. (48) [2]
černá: Čeká tě nezdar v povolání. (12) [2]
černá kočka - jeden z tvých přátel bojuje se smrtí [5]
černá kočka - veliká faleš [6]
hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje [3]
hladit kočku - věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí [5]
hladiti ji - hledáte domácího darebáka [6]
hloupá - neznámý zloděj [6]
hubená a zbědovaná kočka - předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka [5]
jak se lísá k tobě - zloděj, který používá tvoji důvěru [6]
její kůže nalezená nebo obdržená darem - zlodějské zboží se dostane do domu [6]
je-li kočka známá - domácí zloděj [6]
jisti ji: Měl bys být opatrnější! (39) [2]
jísti - cizoložství [9]
když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít [3]
krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti [9]
krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti! (23) [2]
kůže kočky: Ztráta se nahradí. (11) [2]
kůži míti - nabytí ztracených statků (1,90) [7]
ležet nebo spát viděti - nepříznivý obrat v obchodu (1,4,70) [7]
lesní, divoká - je zjištěn nebezpečný lupič v kraji [6]
maso kočky jísti - cizoložství, také drahota (20,36,72) [7]
míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti [9]
mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči - by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní [5]
mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu. (6) [2]
mňoukající - úmluva na krádež [6]
myši chytající - zloděj přestal krást [6]
na stromě - falešné peníze a dokumenty neznámého [6]
od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš [9]
od nich pokousán nebo poškrábán býti - padneš do zlých rukou (15)  [7]
odehnat kočky - znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku [5]
ozvěna mňoukání - znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby [5]
ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) - pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky [5]
ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) - varuje před lstivým milencem [5]
ozvěna mňoukání (pro muže) - jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat [5]
před nimi se brániti - napadení od zlodějů [9]
slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv [3]
spí - spí i zlo [6]
tlouci nebo zabiti - zloděje postihnouti (12,78) [7]
trojbarevná - štěstí do domu [6]
trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce. (32) [2]
v kolébce - falešné dítě [6]
v posteli - manželská faleš [6]
ve vodě - faleš pravdou odkrytá [6]
vidět černou: znamená zlo [3]
vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi [3]
vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení [9]
vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce [3]
viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19) [2]
viděti ji, jak loví ptáky - někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech [6]
zabít kočku - znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele [5]
zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá - padne do rukou zlodějů (5,90) [7]
zdechlá - dotyčný zemře [6]

Kožešina

darem když obdržíš - mnoho dobrodinců  [9]
obléci - vážnosti dosáhneš [9]
viděti - prospěch v obchodu [9]

Kohout

- hospodář nebo vedoucí domácnosti [6]
bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství. [1]
chytiti ho - do rozepře přijdeš [9]
když snese vejce - sláva, čest a štěstí [9]
kohout na střeše - pozor na oheň [6]
kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš [9]
kokrhá jakoby zdáli - blíží se déšť [6]
kokrhající - dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor [6]
kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod [9]
kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí. [1]
peroucí se s jiným - svár s přáteli pro ženu [6]
pošlý - smrt dobrého zaměstnance [6]
radit se s ním - hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným [6]
slepicemi opuštěný - nenáviděný vedoucí [6]
viděti s velkým hřebenem - oblíben býti [9]
viděti: u krásného pohlaví oblíben býti. [1]

Kohoutek

revolveru nebo pušky - náhlé nebezpečí [6]
vodovodu - pláč na počátku pro domácí věci [6]

Košík

na šití - pracovitost a skromnost toho děvčete [6]
na psa - neuškodí ti, kdo zle zamýšlel [6]
na ruku - dobrá hospodyně, dobrá kuchařka [6]

Košíkář

- nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání [6]

Košile

hrubá, má-li ji muž - dobrá spekulace [6]
šíti ji - vdavky [6]
míti na sobě roztrhanou - dobře [9]
oblékati - pečlivost v zaměstnání [9]
obráceně si ji obléknouti - štěstí [6]
špinavá - nedbalost  [9]
práti - oblíbeným býti  [9]
práti nebo žehliti viděti: oblibu získati. [1]
roztrhanou míti - chudoba [6]
roztrhanou míti: úspěch. [1]
rudou míti - výpověď z práce [6]
si svlékati: zmařené naděje. [1]
svléknouti - trpké oklamání [9]
svléknouti ji - odvod nebo lékařská prohlídka [6]
tenká, má-li ji muž - pochybná spekulace [6]
velmi bílou míti - čistý charakter [6]
viděti: nastávající blahobyt. [1]
ztratí-li ji žena - zármutek se obrátí v radost [6]
ztratí-li ji těhotná žena - porodí chlapce [6]

Kojiti

- chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí [6]
- chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství [9]
když má žena mnoho mléka - nemoc dětí [9]

Kojná

- nemoc a bída [9]
máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství [9]
míti kojnou - dobré poměry z dobrého oženění [6]
míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti. [1]
viděti kojnou, jak kojí dítě - starosti z dopisu [6]

Koketa

viděti - peněžní vydání [6]

Koktati

- pevné předsevzetí udělati [9]

Škola

Obchodní škola - nemysli vysoko, čeká tě skromný život [6]
viděti: Patrně se navracíte k dávným úspěchům nebo trápením, možná, že si jen potřebujete lépe zorganizovat život. Kdo vás ve snu učí a co? Anebo máte pocit, že vás v reálném životě někdo příliš poučuje? rozhlédněte se kolem sebe, třeba objevíte důvod. [4]

Koláče

jísti - dosažení žádaného [6]
péci aneb jísti - dobře [9]
rozdávati - dobrý skutek [6]

Kolárek

kněžský, když se zdá ženě - farská služba [6]
kněžský míti - staromládenectví [6]

Kolébka

- budoucí starosti i radosti [6]
když vidíš děti v ní kolébat - úrodnost [9]
státi u kolébky - kmotrovství [6]

Kolečko

a na něm náklad - menší, ale svízelný obchod [6]

Kolek

viděti - úřední věci [6]

Koleno (Kolena)

bolavá míti - nemoc, špatný obchod [9]
železem raněná - velká nemoc [6]
když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba [9]
léčiti - zbohatnutí [6]
po kolenou lézti - chudoba a nouze [9]
potlučená - zármutek z nedorozumění [6]
slabá míti - nemoc [9]
zdravá - proměnění smutku v radost [9]
zdravá - prospěch [6]
zdravá, zdá-li se to ženě - jiné muže bude sháněti [6]
zdravá, zdá-li se to panně - dostane žádaného muže [6]

Kolibřík

viděti ho - láska k umělkyni vzácného duševního charakteru [6]

Kolík

- někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš [6]

Kolika

míti koliku - rodinné trampoty [9]

Kolo (Kola)

- nemoc [9]
když jsou rozlámaná - velké zdržení [9]
kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta. [1]
mazat - manželská cesta [6]
mlýnské - užitečný podnik pro celý kraj [6]
točící se - dobrá shoda v manželství [6]
u vozu vypadlé - hádka v manželství [6]
viděti - jiným nápomocen býti [9]
zlomené - neštěstí jednoho z manželů nebo milenců [6]
ztracené - smrt jednoho z manželů nebo rozvod [6]

Kolomaz

- musíš podplatiti [6]

Kolovrátek

- chudoba [6]
na něj hráti - veselá mysl [9]
viděti - nestálost [9]

Komár(y)

bzučící - hloupé klepy [6]
nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti. [1]
více jich proutkem vyháněti - raději podplať člověka [6]
viděti - od nepřátel obelstěn býti [9]
viděti ho - hloupý přítel [6]

Komediant

viděti - s lehkomyslnými se sejíti [9]

Kometa

s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva [9]
viděti - drahé časy [9]

Komín (y)

na něm pískati - chvíle opilosti [6]
padající - neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení [6]
seděti na něm - nemysli příliš vysoko [6]
viděti - vyražení [9]
vycházeti z něho kouř - nesváry a hádky [6]
vylézáš z něho černý - budeš nařknut, ale skončí to šťastně [6]
vysoký - dostaneš neobyčejné zaměstnání [6]
z nich kouřiti se viděti - zámožnost [9]

Kominík

- zábava [9]
viděti - falešně obžalován býti [9]
viděti ho - vždy štěstí ve všem [6]
viděti: vysvobození z nebezpečí. [1]

Komnata

je-li v ní svobodná osoba - svatba [9]
pro ženaté a vdané - mrzutost [9]

Komora

bydleti v ní - důchod, ztráta místa [6]
čistiti ji - návštěva chudého [6]
ležeti v komoře - smrt [6]
plná myší - pozbudeš majetku [6]
světlá - neúroda [6]
tmavá a v ní seděti - samovražda, vyšetřování [6]
umrlčí - smrt známého [6]

Komorná

viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy [9]
viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati. [1]

Kompas

- obdržíš dobrou zprávu [9]

Kompot

viděti - postarej se a pečuj o trávení žaludků [6]

Koncert

na něm býti - strast [9]
slyšeti - radosti dožíti [9]

Konduktér

viděti ho - nečekej něhu [6]

Koně

Viz: Kůň;
- najdeš ve svých utrpeních těšitele (14) [2]
a ženské najednou viděti - zrada, klopota [9]
bez ocasu viděti, smutek (7,18,68)  [7]
bez uzdy honiti - hosti do domu (6,19,31) [7]
bílé - Čeká tě výhra. (1) [2]
bílého - nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti [9]
bujného a zapraženého za uzdu chytnouti - člověka, který ti škodí, se zmocníš (9)  [7]
černé - Neštěstí snášej klidně! (26) [2]
černého - zlou manželku, ztráta [9]
černého viděti - ukrutenství (3,17) [7]
červeného - štěstí [9]
divokého krotiti - nepřítele přemůžeš (67) [7]
do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře [9]
dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti [9]
hnědého viděti - potupen býti [9]
houpacího koně kupovati - dobré (28,47,62) [7]
hubeného - ztráta vážnosti [9]
hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje (47) [7]
hubení - Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí! (3) [2]
jezditi na nich- budeš ctěn (16) [2]
klesnout nebo ve vodě topit koně viděti - upadneš do bídy (89) [7]
klopýtající - tvoji odpůrci zvítězí (3) [2]
Koně běžícího viděti, dobrá novina (46) [7]
koupiti - červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí (67)  [7]
kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati [9]
kovati v zimě - dobré (80) [7]
krmit viděti - zámožným se staneš [9]
krmit viděti - zámožným se staneš [9]
krotiti - Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu. (19) [2]
který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání [9]
mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš [9]
mrtvého viděti - radost [9]
mrtví - V potu tváře chléb svůj dobývati budeš. (12 [2]
na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt [9]
na něj nasedati - chlubivost [9]
na něj sedati - cti dosáhnouti [9]
na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš [9]
na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti [9]
někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství [9]
okovati - Někdo ti pomůže kupředu. (13) [2]
padnout viděti - potká tě brzy neštěstí [9]
pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš [9]
pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti [9]
pěkného černého viděti - spokojenost [9]
plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti [9]
pošlého viděti - užitek a velmi dobrý rok (71) [7]
probodnout viděti - milenku ztratiti [9]
prodávat viděti - dobré řízení míti [9]
rychlého viděti - práce (39) [7]
sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš [9]
shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen [9]
sivého koně - starost (15,36,78) [7]
splašeného viděti - část svého jmění ztratíš [9]
starého šedivého cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti [9]
starého šedivého viděti - trpké dny zažíti [9]
starého šedivého zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí [9]
strakatého viděti - marnivé povahy býti [9]
tlustí - Pohodlný život. (29) [2]
utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti [9]
v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati - zisk (4,68) [7]
velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství [9]
viděti divokého - radosti dožíti [9]
viděti koně vůbec - mnoho dobrého (43) [7]
vraného - ukrutnost [9]
vraného a na něm jezditi - zlost [9]
vsednouti na koně - radost (8) [7]
vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš [9]
vzpírající se - úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat (36) [2]
z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti [9]
zkrotiti - brzké štěstí [9]
zlatohnědého - nestálé zdraví [9]

Konev (Konvice)

- dobré poselství [9]
aneb džber plné vína viděti - velké příjmy [9]
dobrá zpráva. [1]
konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost. [1]
konvice na čaj nebo kávu - domácí šplechty a řečičky [6]
na zalévání - stanete se majitelem zahrady [3]
píti z konve - radost (60) [7]
plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí [9]
plné vody viděti - jistý postup [9]
viděti - nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly [6]
viděti konev - dobré poselství [7]
z ní píti - Příjemná zpráva způsobí smíření. (19) [2]
z ní píti - radost [9]
z ní píti: radost. [1]

Konipásek

pták - tvá žena je vždy čiperná do práce [6]
viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti [9]

Konírna

plná - dobrá zpráva o majetku [6]
prázdná - velká ztráta na dobytku [6]
velkou míti nebo v ní se procházeti - zámožnost (82) [7]

Konopí

- nevěstí nic dobrého [6]
přísti: přičinlivost v domácnosti. [1]
vázané viděti: brzké spojení. [1]

Konopka

viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných. [1]

Koňské dostihy

Viz: Dostihy;
přihlížet jim - příslib extravagantní zábavy [3]
sázet při nich - nic vám nespadne bez námahy do klína [3]
účastnit se jich jako žokej - v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností [3]

Kontrakt

uzavřít - pouštíte se do odvážného podniku [3]
uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí [9]

Kopec

Viz: Hora;
lézti na něho - vzestup životní moudrosti [6]

Kopí

- uznání [9]
aneb píku míti - čeká tě hádka [9]
s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán [9]

Kopretina

Viz: Květiny;
- radostné shledání [6]

Kopřiva (Kopřivy)

- hanebné přenáhlení [9]

Kopyto (Kopyta)

- každý zůstaň u svého řemesla [9]

Koráb

Viz: Loď;
hořící - tvé neštěstí na cestě [6]
plující - čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží  [6]
tonoucí - neštěstí známého na cestě [6]
v bouři - známému se v zámoří vede špatně [6]

Korále

bílé - svatba [6]
červené - zdraví [6]
pobledlé - nemoc [6]

Korbel

- náklonnost k pití [9]
prázdný - opíti se [9]
rozbíti - pro pití si děláš škodu [9]
viděti: škoda způsobená velkou žízní. [1]

Kord

- souboj či rvačka [6]
darovati - radost [9]
jím do krve raniti: neznámého přívržence míti. [1]
jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut. [1]
jím neznámého bíti: stěstí v obchodech. [1]
jím ránu dostati: služba od přítele. [1]
když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce [9]
neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem [9]
nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným [9]
s ním bodnut býti - dostaneš službu [9]
s ním šermovati - radost přátelská [9]
s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest [9]
v ruce - radost a čest [9]
v ruce míti: radost, sláva. [1]
z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti. [1]
zlomený - hanba a degradace pro vojáka [6]
zlomený viděti: nepříjemnosti. [1]
ztracený - civilní život pro vojáka z povolání [6]
ztratiti - chudoba, tesknota  [9]
ztratiti: chudoba. [1]

Kormidelník

- opatrnost, rozvaha a zkušenost [6]

Kornout(y)

mnoho viděti: nevěrnost, proradnost. [1]
viděti - naděje na dobrý obchod nebo koupi [6]
viděti mnoho - cizoložství se dopustiti  [9]

Koroptev

chodí-li v bytě - svatba s krasavicí [6]
chodí-li v bytě ženatého - narození hezké dcery [6]
chytiti - brzká svatba [6]
jísti - zapuzení zlých myšlenek  [9]
počíná-li si divoce - žena nebo dcera bude míti hádavou povahu [6]
stříleti - rád vídán býti [9]
ukradená - nevěra manželky [6]
viděti - všelijaké choutky míti [9]

Koruna

myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti  [9]
na hlavě ženy - radostná událost [6]
na vlastní hlavě - povýšení [6]
nesená - čeká tě úřad [6]
peníz - nastanou ti zlé časy majetkové [6]
stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš [9]
vzíti - důstojnost a vážnost [9]
z hlavy spadlá - zlé příští, důchod [6]
z květin míti - nekalé radosti [9]
z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc [9]
ze zlata na hlavě míti - marnivost [9]

Korunovace

býti korunován - smutek  [9]
korunovati ženu - nemoc [6]
krále aneb holdování - okamžité štěstí  [9]
sebe viděti: truchlivost. [1]

Kořalka

Viz: Alkohol;
páliti ji - bohatství [6]
píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje  [9]
viděti ji - chceš něco úplně vymazat z paměti [6]
viděti nebo píti: společná radost. [1]

Kořalna

státi u kořalny - zpustlost [6]
viděti - nepěstuj zlé myšlenky [6]

Koření

jísti - je ti záviděno  [9]
v lese hledati - tvé zdraví není v pořádku [6]
v poli vykopati - skrytý poklad [6]

Kořeny

kopati - pracovitost [9]
kořeny jísti - kvetoucí zdraví [9]
stromů viděti - pevné zdraví [6]
v lékárně když vidíš - nemoc  [9]
v zemi - hádka, svár [9]
vytrhávati - zkažený zub [6]

Kos

viděti ho - radostná zpráva [6]

Kosa

- tvůj život je v nebezpečí [6]
míti aneb viděti - urážka od nepřátel [9]
potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi  [9]

Kosatec

Viz: Květiny;
květina - dobré příští dny [6]

Kost

kosti - mnoho práce dostaneš [9]
od mrtvol kosti viděti - trápení, velká nouze, též lež  [9]
ohryzávati - nouze [6]
ohryzovati kosti - starost o živobytí [9]
slonová - chudoba  [9]
v těle - nebezpečná nemoc [6]
více jich sekati - operace [6]
více jich viděti - smrt známého [6]
viděti - utajený zločin [6]

Kostel

- buď prozřetelnějším ve svých jednáních (47,53) [7]
- symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí [3]
být v kostele - věští zklamání z již předem naplánované zábavy [5]
do kostela jíti - bohabojnost [9]
hořící - Tvá dobrá víra trpí. (29) [2]
jít do kostela - bázeň boží [3]
jít do kostela ve smutečních šatech - slibuje svatbu v rodině [5]
když hoří - špatné úmysly [9]
když padá - čeká tě neštěstí [9]
kostelní zvony - Dostaneš radostnou zprávu. (2) [2]
modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte [3]
okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati  [9]
přispívat na kostel - znamená radost a štěstí [5]
v kostele rozprávěti - chyby dělati [9]
v něm se modliti - dosáhneš své žádosti [9]
vcházet do něj v ponuré náladě - oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost [5]
vidět hořet: máte špatné zásady [3]
vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru [3]
vidět kostel - znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci [5]
vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat [3]
viděti - Nejsi ztracen. (5) [2]
viděti - zdržení od špatného předsevzetí [9]
zničený kostel - věští nedostatek [5]

Kostelník

- menší, ale dobré vedlejší příjmy [6]
- znamená svatbu [3]

Kostky

hráti - prohra [6]
hráti a vyhráti - po příbuzném děditi [9]
s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění [9]
viděti - nepřátelství a nejednotnost  [9]

Kostnice

- nebezpečí života  [9]
viděti: úmrtí. [1]

Kostra

- nemoc z leknutí [6]
lidská - mnoho nehod  [9]
lidskou viděti: nebezpečně onemocněti. [1]
viděti - strachovati se [9]
zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti. [1]

Koště

Viz: Pometlo;
viděti - domácí nepříjemnosti [6]

Kotrmelec

udělati - ztráta služby  [9]

Kotva

házeti: velké nebezpečí. [1]
viděti - přání a naděje se ti vyplní [9]
viděti ji - budeš pevný ve svém zaměstnání [6]
viděti: splněné naděje. [1]
viděti zlomenou - budeš trpce zklamán  [9]
vyhoditi - přijdeš do nebezpečí [9]

Koukol

- překážky  [9]
- v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy [6]

Koule

- symbol proměnlivého štěstí [3]
- značí různici 86 [7]
býti jí zasažen - budeš muset zavolat lékaře (12) [2]
do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš [9]
železná - neštěstí [9]
hráti si sní - zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí (31) [2]
když koule nabíjíš - zlé svědomí  [9]
letící do domu - lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy (11) [2]
líti jí - šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi (31) [2]
od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati [9]
ohnivá koule, kříž, kolo na nebi - přijdou zlé tresty na lidstvo [6]
olověná - dobrá zpráva [9]
olověná koule - znamená nemoc nebo těžkou nehodu [5]
pohybující se - nesměj se, budeš mít temnou budoucnost (17) [2]
prohlížet dělovou kouli - slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí [5]
s nimi hráti - mrzutost [9]
sněhové na jiného házeti - nevinnost 88 [7]
vidět - značí proměnlivé štěstí [3]
vidět železnou - všem nebezpečím se statečné postavíte [3]
vidět skleněnou - znamená nerozhodnost [3]
viděti - zlé časy [9]

Koupati

se někoho jiného viděti - ztráta  [9]
se v čisté vodě - štěstí a zdraví [9]
se v kalné vodě - neštěstí [9]
se v plné vaně - nemoc [9]
v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží [9]

Koupel

kalná: nebezpečí požáru. [1]
připravuješ-li ji - obležení města [9]
vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou [9]
vlažná - zdraví, štěstí, radost  [9]

Koupiti

něco, mimo ocel a železo - štěstí  [9]

Kouř

- zdánlivé štěstí [9]
cítiti - možný požár nebo neštěstí [6]
černý - svízele a nepříjemnosti [6]
šedý - domácí hádky [6]
jde-li dolů - tvá prosba nebude vyslyšena [6]
jde-li vzhůru - tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena [6]
se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce  [9]
tabákový - mužova spokojenost [6]
v domě - utiskování [6]
v domě - utiskování od zlých lidí [9]
z komína - námluvy [9]
z plotny kamen - cizí služba [6]

Kouřiti

- k většímu důstojenství přijíti  [9]

Kousati

- protivenství  [9]

Kousnutí

od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat. [1]
od zvířete aneb hada - žehravost  [9]

Kovadlina

- dostaneš stálou práci  [9]
viděti: stálá práce, jisté příjmy. [1]

Kovati

slyšeti - něco nepříjemného  [9]
viděti - mnoho práce [9]

Koza

bílá - štěstí, dobrý zdar v obchodu  [9]
černá - nesnáze [9]
míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí [9]
viděti kozy - bohatství  [9]

Kozel

jen tak viděti - dědictví [9]
jestliže se pase na zelené trávě - pozor na zloděje [6]
když tě chce trkati - bojácnost  [9]
viděti skákati: bezvadný kousek vykonati. [1]
viděti: výhra, zisk. [1]

Krahujec

ulétne-li - rozvod nebo rozejití se [6]

Krajina

hezkou viděti - dychtivost  [9]

Král

aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest [9]
do domu - čest a majetek [6]
do domu u stolu - vyhraješ soud, spor [6]
nebo císaře viděti: velké štěstí. [1]
tři svaté krále viděti - štěstí a zdraví [6]
umřít viděti - něco nového se dozvíš  [9]
z karet - ztráta, krádež [6]

Králíka

- plodnost [6]
bílé - radost [9]
bílý - svatba [6]
černé - smutek [9]
černý - dítě zemře [6]
jísti - zdraví [9]
jísti ho - kmotrovství [6]
jísti: zdraví a vysoké stáří. [1]
různobarevný - dítě [6]
viděti - slabost [9]
viděti: slabost. [1]
zabíti - ztráta, ošizení  [9]
zabíti: podveden býti. [1]

Královna

viděti ji - vznešená žena zavítá do země, kraje [6]

Krám

do něj vejíti - obchod započíti  [9]
okolo něj jíti - pokušení vzdorovati [9]

Kramář

- zpustlý život  [9]

Krápník

pod ním stát - do nepříjemností se dostati  [9]

Krasavec

- věští nehezkého muže do manželství [6]

Kráska

- věští nehezkou ženu do manželství [6]

Kráva

černá kráva - ztráta [6]
dojiti - štěstí  [9]
dojiti ji - nedoukové a protekční lidé v úřadě [6]
dojiti ji a mléko píti - příživnictví, též lehká a dobrá práce [6]
dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství [9]
hubená - zlé časy [6]
hubenou viděti - starosti [9]
kůži z ní nalézti - čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo [6]
pást viděti - dobromyslnost [9]
tučná - hojný výnos z podniku [6]
tučnou viděti - mnoho štěstí míti [9]

Kravata

si sundavati: před nachlazením se chrániti. [1]
si vázati: bolení v krku. [1]

Krb

příjemný domácí život. [1]

Krejčí

do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení [9]
krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci  [9]
pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada  [9]

Kresba (y)

pěkné - mnohého příjemného se dožiješ  [9]

Kresliti

- vážený býti  [9]

Krev

- je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině [5]
- máš příčinu, abys byl veselý (16) [2]
- velmi různé, často možno chápat i sexuálně [3]
a v ní had - mezi služebnictvem vrah [6]
být zkrvavený - znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí [5]
co potok - veliká škoda [6]
černá krev - znamená těžkou nemoc [5]
červená krev - znamená radost [5]
čistou plivati - bohatství [9]
do jídla dáti - černé umění magické bude působiti [6]
do nádoby točená - výhra, dědictví [6]
hustou plivati - trápení [9]
chrlit - nemoc, zlo [3]
když ji sbíráš od zvířete - obchod se bude dařit [9]
když jsi od krve - přijdeš k úrazu  [9]
když kape na zem - můžeš býti spokojen [9]
když teče mnoho - bohatství [9]
když teče od někoho - sváry [9]
když teče od spícího - dojdeš ke škodě [9]
když vidíš hezky barevnou - veselost [9]
koupati se v ní - Utrpíš velkou ztrátu. (41)  [2]
močiti - bude zavolána rychlá pomoc [6]
močiti - velké neštěstí (90) [7]
na šatech zmazaná, ale cizí - podvodný zisk [6]
na rukou - vyšetřování, zatčení [6]
na těle míti - nějaký úřad obdržíš (13) [7]
na zem padající - chudoba [6]
na zemi - zločin [6]
na zemi téci viděti - dobré znamení (9) [7]
nabírati - značí k štěstí (34,72) [7]
nečistá - chybný podnik [6]
nésti viděti: zlé. [1]
oblečení potřísněné krví - symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí [5]
pít krev - splní se tvá přání týkající se financí [5]
píti - Toužíš po milé osobě.(37) [2]
píti - zisk v každém ohledu (59) [7]
píti - zlo souvisící s vraždou [6]
píti: dobré. [1]
plije-li čistou krev - bohatství [7]
plije-li nečistou, hustou krev - čelí k velkým bolestem a nemoci (9,18) [7]
plivat krev - věští velké starosti [5]
plivati - Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno. (14)  [2]
plivati nebo vrhnouti - těžká plicní nemoc [6]
prolévati - Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí. (29)  [2]
s ní umývati - vítězství [6]
sám krvácet - dobré znamení [3]
sbírati: dobré. [1]
sražená - Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním. (36) [2]
sražená krev - je symbolem nemoci [5]
sražená, shnilá: těžká nemoc. [1]
tekoucí z nosu - nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině; [5]
umývati - v místě je tajený zločin [6]
vařiti - úmrtí (9,76) [7]
vidět - být v úzkostech o blízkého člověka [3]
viděti - vydání peněz na akci, podnik [6]
viděti pěkně barevně: veselost. [1]
viděti sraženou: nemoc. [1]
vidíš-li jiného krváceti - váda, hádka (1,31) [7]
vysávati - lichvář bude mít práci [6]
vytékající z rány - zdravotní potíže a starosti [5]
z nosu téci - čistota (61) [7]
z těla tekoucí - zdar podnikání [6]
Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče - škoda [7]
ze sebe na zem kanouti viděti: dobré. [1]
zkrvavené ruce - varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí [5]
zvířecí krev - dobrý obchod [5]
zvířete zachytávat: znamená velké obchody. [1]

Kristus

hovořiti slyšeti: radost. [1]
jemu se klaněti - radostí se dožiješ [9]
mluvit slyšeti - veselost  [9]
ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza  [9]
ukřižovaného viděti: zkáza. [1]
vzývati: radost. [1]

Krk

když ti ho někdo natahuje - bude mít nad tebou moc [9]
křivý - posměch, hanba, potupa  [9]
malý a tenký míti: neštěstí. [1]
oteklý: štěstí. [1]
oteklý viděti: dobré znamení. [1]
velký a silný míti: štěstí. [1]
velký a tlustý míti - štěstí [9]
viděti - dobré znamení [9]

Krmit

zvěř: úspěch v obchodech. [1]

Škrob

- bázlivému dodej nápad [6]

Krokodýl

- jsi sám mezi lidmi, kteří s tebou nesmýšlejí dobře (47)  [2]
- nebezpečí  [9]
- sen o něm je znamením, že máš dobrého přítele, který tě podvede — po takovém snu čekej nové nepřátele [5]
být jím pokousán - hrozí vám nějaké nebezpečí [3]
chodit po hřbetě krokodýla - věští problémy; mělo by to být důrazné varování, abys nevěřil ani svým nejbližším přátelům [5]
vidět krokodýla - někdo se velmi nutně potřebuje s vámi seznámit [3]
vidět mnoho krokodýlů - dočkáte se překvapení [3]
viděti krokodýla - loupežnický úklad o život (23,75) [7]
zabít krokodýla - porazíte silného nepřítele [3]
zabíti krokodýla - přemožení zlých nepřátel (11,17,35) [7]

Kropenka

nádobka se svěcenou vodou - pláč [6]

Kroupy

- nepokoje a střelba [6]
- smutek, starosti  [9]
mlynářské - dobrá služba [6]

Krtek

- mravně jsi zaslepen  [9]

Kruh

- chudým dobře, bohatým ztráta  [9]

Krupobití

neštěstí a nemoc. [1]

Krváceti

v truchlivost upadnout. [1]

Krysa (Krysy)

- lidé tě klamou falešným přátelstvím (5) [2]
- zničení životní síly nebo ještě horší působení [3]
chytati - měj se na pozoru! (39) [2]
chytit krysu - soupeření v lásce [5]
chytit nebo zabít - spor nebo trápení v lásce, u starších lidí problémy s přáteli [3]
jísti - budeš-li při této zkoušce silný, budeš mít ve všem úspěch (33) [2]
mnoho viděti - nepříjemnost (6) [7]
vidět chycenou - ukazuje na nevěrného přítele nebo přítelkyni [3]
vidět ji pobíhat - jste vřele a bouřlivě milováni [3]
zabíjeti - zvítězíš nad svými odpůrci (6) [2]
zabít ji - překonání všech překážek [5]
zabíti krysu - nevole v domě (81) [7]

Křen

viděti - zbytečný pláč.  [6]

Křepelka

jísti - hodování milovati  [9]
slyšeti - zprávy z daleké země obdržíš [9]
viděti - špatnou novinu slyšeti [9]
viděti ji - menší peníze [6]

Křeslo

viděti: příjemný, veselý život. [1]

Kříž

hořící - zlé soudy [6]
jím se žehnati - dobrá obrana [6]
klaněti se mu - prosba, která bude vyslyšena [6]
květinami okrášlený - domácí štěstí, svobodným brzká svatba [9]
na horách - úraz [6]
na hrobě - konec starostí [6]
na prsou - vyznamenání [6]
na stěně - bohabojný život [6]
nést viděti - smutek a nesnáze  [9]
převalený - zmaření nadějí [9]
stát viděti - štěstí a radost [9]
v lese - neštěstí [6]
viděti - spravedlnost se dostaví [6]
zlatý, stříbrný nebo z drahých kamenů - dar [6]

Křídla

- zisk v obchodě  [9]
míti a létati: pro všechny dobré. [1]

Křik (Pokřik, Křičeti)

- je znamením zrádných úmyslů [5]
- naznačuje neštěstí [3]
- pomoc ti přijde [6]
dělati - trápí tě bezdůvodný strach (10) [2]
divokých zvířat - vážná nehoda [5]
nemocného člověka - varuje před zhoršujícím se stavem jeho zdraví [5]
slyšet křik jiného - neuvěřitelná radost, ale i špatné nálady související s rodinou [5]
slyšet křik volající o pomoc - nemoc nebo smutná událost související s přítelem [5]
slyšeti - lidé se na tebe zlobí (19) [2]
zoufalí - vážné problémy [5]

Křoví

v něm se ukrývati: velké nebezpečí. [1]

Křtiny

- manželské požehnání  [9]

Kuš

napínati: strach, nesnáze. [1]
polámati: dobrá budoucnost. [1]
rozlomíš-li ji - šťastná budoucnost  [9]

Kůže

- dobrý trh [9]
černou nebo tmavou viděti, míti: přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti. [1]
kočičí kůži míti - ztracené věci zase obdržeti [9]
nabízeti někomu kůže - cennost z neznalosti hodláš jako veteš prodat [6]
Pokud se vám zdálo o tom, že vás někdo stahuje z kůže, přemýšlejte, co máte za problém v práci. Možná špatné nadřízené, kteří se vás snaží zahltit prací, počkat, až uděláte chybu a na tom pak dokázat vaší neschopnost. Dejte jim tedys úsměvem najevo, že o [4]
vydělávati - velmi zle  [9]
vydělávati: všichni jsou zlí. [1]

Kuželka (y)

hráti kuželky - odvážný obchod započneš [9]
padat viděti - ztráta jmění nebo ctnosti  [9]

Kufr

naplněný - bohatství [9]
prázdný - nedostatek  [9]

Kuchař

- zbytečné vydání  [9]
viděti ho - přijde host, kterého rádi pohostíme [6]

Kuchařka

- hospodářství  [9]

Kuchyň

- klevety  [9]
obecní viděti - neobávej se, že ztloustneš [6]

Kukačka

- se samolibými lidmi se setkati  [9]
viděti ji - dítě není tvé [6]

Kukátko

jím se dívati: změnit se. [1]

Kukuřice

- výhra  [9]

Kůl

do země zarážet - těžká práce [9]
špičaté kůly dělati - připravovat užitečný obchod  [9]

Kulečník

viděti nebo hráti: pochybné podnikání, nestálost. [1]

Kulhat (ti)

- pomalu dosáhneš žádaného [6]
sám aneb viděti - není dobře, u bohatých požár  [9]
sám: vaše dobrá pověst je ohrožena. [1]
viděti: opovržení zakusiti. [1]

Kůlna

viděti ji - vyslov se rychle [6]

Kůň

Viz: Klisna;  Koně;
- nutno vzít na vědomí: u šimlů (grošovaných koní) se uvedené příznivé významy zesilují a nepříznivé se zeslabují; u vraníků se zesilují nepříznivé a zeslabují příznivé významy [3]
- řád v duševním a většinou také v sexuálně erotickém životě [3]
bílý - smrt, ale též čistá pravda [6]
bílý kůň - dobré podmínky k podnikání a nová seznámení s milými a poctivými lidmi [5]
bílý kůň špinavý a vyhublý - tvá důvěra bude zneužita závistivým přítelem nebo ženou [5]
bílý, neosedlaný - radost a mnoho dobrého (34,45,83,88) [7]
být jím shozen - předzvěst nebezpečí [3]
cesta k hoře během které kůň klopýtá - věští štěstí po těžkém souboji s nepřáteli a závistí [5]
černý kůň - je symbolem nepříjemných situací a mnoha důvodů k neklidu, po takovém snu čekej krátkodobé radosti [5]
černý kůň - lživá zpráva, lež [6]
dát koni uzdu a postroj - započnete něco nového [3]
divokým koněm býti pronásledován - neštěstí [6]
hnát se na koni - tvé podnikání má chybičky, na vině je hloupost tvého přítele nebo zaměstnavatele [5]
hřebelcovat koně - znamená zanedbání vlastních povinností kvůli trivolní zábavě [5]
chtít vsednout na koně, ale nevyšvihnout se nahoru - jste smolaři [3]
jet na bílém koni - znamená rozkoš nebo vlastní svatbu [5]
jet na hnědém koni pro ženu (sám sebe vidět) - věští, že se bude kochat hmotnými věcmi [5]
jet na hnědém koni (sebe vidět) - znamená rozmnožení majetku a uspokojení vášní [5]
jet na hopsajícím koni - problémy v realizaci tvých tužeb [5]
jet na koni - je znamením klidu a blahobytu [5]
jet na neosedlaném koni - věští dosažení bohatství a blahobytu v tvrdém boji [5]
jízda na koni přes brod řeky - je znamením brzkých šťastných událostí a radostí; je-li během takové jízdy řeka neklidná nebo temná -plánovaná zábava tě nějak zklame [5]
jízda na neosedlaném koni ve společnosti žen — tvé touhy se budou měnit, bohatství, které získáš nebude veliké [5]
jízda na neosedlaném koni ve společnosti mužů — pomoc dobrých lidí na cestě k úspěchu [5]
jízda na pěkném a dobrém koni - je dobrou věštbou [5]
když se vzpíná a vyhazuje - rušení v obchodě  [9]
klusati na kulhavém - namáhavé povolání [6]
klusati na lekavém - povolání v prachárně nebo v jiném nebezpečném místě [6]
klusati na něm - důstojenství [6]
klusati na neosedlaném - čekej zlé věci [6]
koňský handlíř, koňský trh - je zapotřebí opatrnosti  [3]
kopnutí od koně - opustí tě milovaný člověk a zdravotní problémy budou mít neblahý vliv na tvé podnikání [5]
kovati koně - spěšná zpráva [6]
kůň, který kouše - zažijete radost [3]
kůň, který se vyvlékl z ohlávky - přes všechnu námahu a opatrnost nedosáhnete úspěchu [3]
kůň táhnoucí vůz - blahobyt s menšími problémy; v lásce můžeš očekávat určité překážky [5]
kůň vzpínající se ohlávce - značí velmi pracný úspěch [3]
mladé dívce sen, že za ní jede její přítel na koni, věští radost z obdivu slavných a známých mužů [5]
mrtvý - různá zklamání [5]
na bujném ve zbroji - zbohatnutí [6]
na něm jezditi - brzké dokončení podnikání [9]
nasazovat koni uzdu - velké polepšení v podnikání; je to dobré znamení pro lidi všech povolání [5]
nemocný kůň nebo má tělo pokrytě skvrnami - počítej s neúspěchem i přes to, že jsi měl vše dobře naplánováno [5]
nepodařílo se udržet koně při nasazování uzdy — štěstí tě zklame [5]
neporadit si s neklidným koněm - svého cíle nedosáhnete [3]
okovávat koně - přivlastnění si pochybného majetku skončí dobře [5]
padat z hopsajícího koně — budeš mít nebezpečného rivala a ve svém podnikání budeš mít velkou konkurenci [5]
pěkný šlechtěný hřebec - je symbolem úspěchu a vysoké úrovně života; po takovém snu se vyvaruj nevhodné vášně [5]
přeplavat řeku na koni - brzká realizace tvého ideálu štěstí z mládí [5]
přikázat někomu okovat koně - je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš také očekávat vysoké postavení; ženě takový sen slibuje dobrého a věrného manžela [5]
přítulný, chňapající po cukru nebo chlebu - slibuje věrného přítele a kamaráda [3]
raněný kůň - znamená problémy přítele [5]
řehtati koně slyšeti - radostná zpráva [6]
s křídly a letěti na něm - básnický talent [6]
sám se nacházet v překoceném voze taženém původně koněm - značí bezútěšný konec [3]
sedět na koni na závodech - spokojenost a radost v blahobytu [5]
sedět na splašeném koni, ale nespadnout - nějakou velmi nebezpečnou situaci šťastně přestojíte [3]
sedlaný, klesne-li - nemoc [6]
sedlaný, klesne-li a nevstane - tvá smrt [6]
sen o kobyle - znamená vzájemné porozumění bez žárlivosti mezi manžely nebo snoubenci [5]
sjíždět z hory na koni — tvé podnikání tě zklame [5]
skákat s ním přes příkop nebo přes překážku - rázně odklidíte z cesty všechny překážky [3]
splašený - budeš jednati s potrhlým člověkem [6]
strakatý kůň - různá rozhodnutí ti přinesou zisk [5]
stříhat hřívu nebo ohon - dobře nakládáš se svými penězi a nevyhýbáš se svým povinnostem [5]
vést ho za ohlávku - do všeho podnikání bychom se měli pouštět teprve po zralé úvaze a pak věc pomalu, ale jistě vést k cíli [3]
vidět cvičeného koně v cirkuse - budete mít mocného příznivce [3]
vidět je kolem procházet - nezávislost a štěstí [5]
vidět jiného člověka hnát se na koni - věští zprávy o nemoci přítele [5]
vidět koně padnout a vůz překotit se - ztráta existence a domácího štěstí [3]
vidět koně s obyčejným postrojem zapraženého do obyčejného vozu - příslib života plného dříny, koneckonců ale velmi úspěšného [3]
vidět koně ve slavnostním postroji zapraženého do elegantního vozu - příslib velké vážnosti a cti [3]
vidět kráčejícího koně - neočekávaný smutek který naruší klidnou situaci [5]
vidět mladého koně, hříbě - příslib radostné události [3]
vidět mrtvého koně - znamená těžkou práci [5]
vidět někoho, jak jede na vašem vlastním koni nebo ho vede - znamená porušení věrnosti v rodině [3]
vidět osedlaného bez jezdce - příslib vysokého vzestupu v životě [3]
vidět padnout - hrozí vážné neštěstí [3]
vidět splašeného - existence nebo blahobyt jsou ohroženy [3]
vidět splašeného s vozem - existence a domácnost jsou vážně ohroženy [3]
vidět ve stáji - značí blahobyt [3]
vidět volně venku v ohradě nebo na pastvě - příslib nezávislosti [3]
vidět vzpínajícího se a kopajícího - značí hrozící nebezpečí, s nímž se ale můžete vypořádat [3]
vidět zdechlého koně - značí ztráty [3]
vsednout na mírného a jet na něm - znamená dobrý a hladký postup [3]
vsednout na neklidného, nezkrotného a vzpínajícího se a jet na něm - až překonáte mnoho překážek a obtíží, budete mít vyhlídky na zvlášť pěkné a trvalé úspěchy [3]
zabít koně - svým egoismem ublížíš svým známým [5]
závodní kůň - věští vysílení rychlým tempem života [5]

Kuna

viděti - před zloději se chraň [9]
zastřeliti - dobré řízení s cizími lidmi  [9]

Kupec

- zisk  [9]

Kuře

jísti - zádumčivost  [9]
viděti: urážku očekávejte. [1]

Kutna

- požehnání  [9]

Kvákati

slyšeti - dobrá zpráva  [9]

Kvasnice

jísti - dlouhotrvající nemoc  [9]

Květák

- čest a užitek  [9]
viděti: sláva a prospěch. [1]

Květináč

darem obdržeti - oblíben býti  [9]
rozbít - přítele aneb přítelkyni ztratiti [9]
s krásnými květinami - rozmnožení bohatství [9]

Květiny

hezké viděti: mnoho radosti zažíti. [1]
když je dostaneš od osoby druhého pohlaví - tvá náklonnost bude odměněna  [9]
když jsi jimi okrášlen - radost [9]
máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě - radosti a štěstí, na podzim a v zimě - zármutek [9]
na klobouku míti, nebo v ruce nésti: smutná zpráva. [1]
rozhazovati: bezstarostným býti. [1]
sázeti: dobré dílo vykonati. [1]
sázíš-li květiny - učiníš dobrý skutek [9]
sbíráš a vážeš-li kytky - brzký sňatek tě očekává [9]
sbírati a vázati: brzké spojení očekávati. [1]
trhati - zisk  [9]
utrhnouti: své štěstí si pokaziti. [1]
vidíš-li krásné kytky - mnoho radosti [9]

Kvočna

- dobrý zdar  [9]
viděti: štěstí a požehnání. [1]

Kvokání

slyšeti - oznámení sousedek [6]

Kyčle

hezké kulaté a silné míti - šťastné potomky míti [9]
když jsou ošklivé - nezdar  [9]

Kýchati

- dlouhé zdraví  [9]

Kyrys

viděti - důstojnost nabýti  [9]

Kyrysník

- křik, nepokoj  [9]

Kytara

na ní hráti nebo slyšeti: veselá společnost. [1]
viděti - veselost  [9]

Kytice

viděti ji - přátelství, láska [6]
viděti: radost, spokojenost. [1]
z květin vázanou dostati - vyznání lásky [9]

Labuť

bílá - dobrá budoucnost [6]
černá - dobrá nebude budoucnost [6]
černá zpívající - smrt [6]
černou - domácí neštěstí [9]
líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti [9]
na lukách běhat viděti - nemotornost [9]
plavat viděti - nad utrhači zvítěziti [9]
viděti - pyšný býti [9]
zpívat slyšeti - blízká smrt  [9]

Láhev

Viz: Flaška;
je-li roztlučená - smutek  [9]
rozbitou viděti nebo míti: smutek. [1]
viděti - domácí pitka [6]
viděti - veselost [9]
viděti nebo míti: radost, zábava. [1]
vypláchnouti: do špatné společnosti se dostati. [1]

Lak

spatřiti - neupřímná slova slyšeti [6]

Lák

okurkový píti - statečnost a odolnost vůči infekci [6]

Lakomec

býti jím - veliké dědictví [6]
viděti ho - budeš obdarován [6]

Lalok

míti - tloustnutí [6]

Lámati

něco - jednej zkrátka a s odvahou [6]

Lampa (Lampička)

čistiti ji - domácí spěšná práce [6]
hořící - zaměstnání [6]
hořící ji jinému do ruky vtiskneš - udělíš dobrou radu [6]
hořící lampa - vysoký úřad [6]
hořící lampu nese-li ji žena - provdá se za vysokého úředníka [6]
hořící lampu něsti - dosáhneš vysoký úřad [6]
lampička noční hořící - nemoc v domácnosti [6]
rozsvěcovati ji - pronikne světlo do určitých tajností [6]
upustíš ji - neblahá událost [6]
viděti ji - budeš pracovati do noci [6]
vybuchlá - odsouzení [6]
zhaslá - dosáhneš stálosti v zaměstnání [6]

Lampář

- budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným [6]

Laň

viděti - tichá a rozšafná manželka [6]
viděti: štěstí a bohatství. [1]

Lano

- vzniknou zmatky [6]

Láska

viděti ji - rozkošné dny [6]
vyznati ji - odmítnutí [6]

Látka

Zamotáváte se ve snu do kusu látky, která vás dusí a tíží a nemůžete se z ní vymotat: Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám "berou dech". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Anebo jste snad sami provedli něco, co se nemá? Pak bude nejlepší se přiznat. [4]

Lavice

seděti na drnové lavici - slušné a milostné zacházení milované osoby [6]
viděti ji - výprask [6]

Lavina

spatřiti ji - veliké nebezpečí v dosahu [6]

Lávka

viděti ji - přemožení menší nejistoty [6]

Lázeň

s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce. [1]
s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě. [1]
s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce. [1]
v ní býti a nemoci se potiti: přerušení obchodů. [1]
v pokoji: zármutek. [1]

Lázně

mýt se v nich ledovou vodou - hanebná pověst tvé osoby [6]
mýt se v nich vlažnou vodou - budeš propuštěn [6]
mýt se vlažnou neb chladnější vodou - vše dobré [6]
svléci se v nich a nemýt se - zbavíš se smutku [6]
svléci se v nich, mýt a holit se - bohatému ztrátu majetku [6]
veřejné viděti: znamená hněv. [1]

Lebka

rozbitou míti - zbytečné starosti [6]
viděti ji - smrt [6]
zvířecí viděti - těžká práce [6]

Léčiti

někoho - prokážeš někomu milosrdenství [6]
sebe - zbavíš se dluhů a jiných těžkostí [6]

Léčka

Viz: Past;
klásti ji - lest [6]
viděti blízko - zrada [6]

Led

na řece na pokraji - chudoba v kraji [6]
po něm choditi - styky s nevěstkou [6]
viděti, po něm klouzati: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje. [1]
viděti v létě: marné počínání. [1]

Lešení

viděti: mějte se na pozoru. [1]

Šlehačka

- Nemusíš se rmoutit; máš v sobě síly, které můžeš správně rozvinout. (44) [2]

Lejno

Viz: Hovno;

Lék

bráti: nepříjemnosti. [1]
hořký: útlak od nepřátel. [1]
jinému podávati: výhoda, prospěch. [1]
projímací použíti - bohatému škodu, chudému mnoho zboží [6]
projímací použíti a ulehčí - zbavení starostí, které trápily [6]
projímací použíti, po něm břicho bolí - zármutek v domě [6]
předepisování viděti: pokračování nemoci. [1]
užívati: ztráta majetku. [1]
viděti ho - přijdeš opět do dobrých poměrů [6]
zvrátiti: neštěstí, porušení obchodů. [1]

Lékárna

spatřiti ji - nemoc [6]
viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem. [1]

Lékárník

viděti ho - pomoc [6]

Lékař

který příbuzného obvazuje viděti: brzký sňatek v rodině. [1]
s nemocným vlídně hovořiti viděti: brzká churavost. [1]
viděti ho - nenadálá návštěva [6]

Leknín

viděti - nebezpečí, utonutí [6]

Lem

roucha líbati - otroctví [6]

Len

hezký viděti: spořivost v domácnosti. [1]
přísti jej - daleká cesta s nebezpečnými příhodami [6]
půjčiti ho - půjčiti peníze [6]
spřádati na nit: najít dobré zaměsnání nebo ubytování. [1]
viděti - daleká cesta za nevěstou [6]
zelený na poli - chvála lidí pro majetek [6]

Ležní (Ležeti)

s osobou druhého pohlaví - manželství nebo volná láska [6]
vojenské ležení - matky, chraňte své dcery [6]

Lenivý

býti - práce na práci [6]

Lep

na ptáky - někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů [6]

Lepiti

něco - dávati dva lidi dohromady [6]

Lepra

míti: věští bohatství, úspěch v obchodech. [1]

Les

porážeti sekerami - infekční smrtelná nemoc v kraji [6]
suchý - samotářství [6]
zachvácený požárem - politická revoluce, válka [6]
zachvácený požárem bez dýmu - politické boje s dlouhým trváním [6]
zelený - velmi milá schůzka [6]

Lesník

potkati: hrozí pohroma, nepříjemnosti. [1]

Léta

na dřevě - tvé stáří je na tobě vidět [6]

Letadlo

Viz: Aeroplán;

Létání (Létati)

až do oblak a zůstati tam - smrt [6]
daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála. [1]
do nebe: znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc. [1]
létati a spadnouti: nepříjemnosti. [1]
od shora dolů - velmi vysoké stáří [6]
přímo vzhůru - úraz nebo smrt [6]
z místa na místo - cena za prací [6]
Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit. [4]

Létavice

viděti ji - tvá přání pohasla [6]

Leštiti

něco - nehezké jednání [6]

Lev

býti jím ohrožován - tvůj představený podal o tobě zlé informace [6]
dvojocasý - silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání [6]
hladiti ho - tvůj představený ti bude nakloněn [6]
jak se sápe - zbavíte se starostí [6]
jeho maso jísti - zbohatnutí na práci pro stát [6]
krmiti ho - vedoucí dostane přidáno [6]
míti ho v moci - budeš mít styk s vysokým úřadem [6]
mrskati ho - představený dostane důtku od vedoucího [6]
na něm seděti - čeká tě vyšší postavení [6]
na něm spáti - představený je příliš měkký a poddajný [6]
píti mléko lvice - obdržíš milost, budeš mít velkou protekci [6]
pronásledující - vyšetřování [6]
řvoucí - křik podřízených [6]
stříhati ho - moc vedoucího bude omezena [6]
umírající - tvůj vedoucí půjde do důchodu [6]
viděti ho - setkáš se s vůdčí osobou země [6]

Levandule

Viz: Květiny;
zdáti se o ní - prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich [6]

Licousy

míti: silné zdraví. [1]

Lišej

na kůži míti: pozor na nemoc. [1]

Liják

Viz: Déšť;
zažíti - mnoho pláče [6]

Liška

býti jí poškrábán - škoda dotyčného [6]
do domu - lstivá manželka, která nebude nikdy věrná [6]
její maso jísti - pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu [6]
kůži její nalézti - chytráka velmi napálíš [6]
ležeti vedle ní - tvá povaha je podobná [6]
loviti, nebo zabíjeti: falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti. [1]
plížiti se viděti: tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu. [1]
viděti ji - prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy [6]
zápasiti s ní - pozor na chytrost a podvody [6]
zdaleka přišla - nemoc [6]

Lilie

Viz: Květiny;
líbati ji - láska platonická, ne tělesná [6]
trhati ji - ztracené panenství [6]
viděti bílou - nevinné děvče bude nařčeno [6]

Lipový květ

- nemoc z nastuzení [6]

List (Listí)

fíkový list - překážka v milování, zmařené dostaveníčko [6]
jediný, jak padá ze stromu - smrt v příbuzenstvu [6]
jich více a zelené - menší zlo [6]
jich více nositi domů - bohatství [6]
jich více suchých - velké zlo [6]
listí padati viděti: nebezpečné onemocnění. [1]
vystlán tvůj dům - obohacení za pomoci vlivných lidí [6]

Listiny

úřední čísti - daně, manželství, křtiny neb pohřeb [6]

Lívance

dělati - milá práce [6]
jísti - dobrá nálada [6]
na hlavu klásti - kuchařské nadání [6]

Loď

Viz: Koráb;
čistou vodou plouti viděti: radost a úspěch ve všech záležitostech. [1]
kalnou vodou plouti viděti: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost. [1]
potápěti se viděti: ztráta milostného poměru. [1]
Zdá se vám o lodi nebo člunu? Znamená to odvahu vyplout na rozbouřené moře citů. Jste kapitán nebo cestující? Sen vám napoví, jak na tom jste v lásce. Moře je klidné nebo bouřlivé, pohyby lodi jsou smyslné? Jde snad o erotický sen? Přemýšlejte, nezanedbáv [4]

Lodník

- život s mnohou bouří [6]

Lože

Viz: Postel;
cizí - cizoložství [6]
krásné - krásnou manželku či manžela míti [6]
ošklivé - nehezkou manželku nebo manžela míti [6]
s rancem - stěhování [6]
spálené - smrt manželky nebo manžela [6]
v jiné zemi viděti - cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti [6]
viděti - značí manželku nebo manžela [6]

Loket

viděti: dárek dostati. [1]

Lopatky

silné - vítězství [6]
slabé - prohra věci [6]
zlámané - rozvod [6]

Los

viděti - koupená naděje [6]
vyhráti - šalba [6]

Loučení

věrnost, přátelství, ustanovení v závěti. [1]

Louže

Viz: Kaluž (e);
viděti ji - budeš muset obírati páchnoucí věci [6]

Žloutenka

- nenávist [6]
míti: bohatství, neočekávanéštěstí. [1]

Loutna

spatřiti ji - dostaveníčko v noci [6]

Lov (Loviti)

loviti malou zvěř: zhoubný úmysl. [1]
loviti ryby - dovolená [6]
loviti vysokou: znamená úspěch v obchodech. [1]
loviti zvěř - výlet s pitkou [6]
trpělivostí ke šťastné budoucnosti. [1]

Lovec

mnoho zbytečné práce. [1]

Lucerna

- zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod [6]
býti jí uhozen - náhlé osvícení mysli [6]
na sloupu - flámování, ponocování v restauraci [6]
náhle svítící, náhle zhasínající - pozor před lupiči [6]

Luk

- značí manželku [6]
dobře jím stříleti - zdar ve všem [6]
jím vystřelený šíp ale neletí - líná dcera doma [6]
jím vystřelený šíp, který letí daleko - tvá dcera se provdá daleko [6]
jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak viděti - dcera zemře [6]
k nenatažení - tvrdohlavá žena [6]
který má v ruce andílek - veliká láska [6]
napínati, jím stříleti: útěcha v utrpení. [1]
slabý - líná manželka [6]

Luňák

do domu vlétl - návštěva zloděje [6]
drží v drápech užitečného ptáka - škoda od zloděje [6]
nad domem - zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti [6]
nositi ho na ruce - ten přechovává zloděje [6]
v domě létá - zaměstnanec je stále zlodějem [6]
viděti ho - zloděj [6]
zabíti ho - zloděj bude chycen [6]

Lupa

- klepny [6]

Lusk (y)

- ztráta [6]

Lýtka

uťatá - nejschopnější odejde z pracoviště [6]
uťatá vidí žena - pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře [6]
uťatá vidí chudý - potká ho velká bída a smrt [6]
viděti svá pevná - dlouhověkost v dobrých poměrech [6]

Macecha

viděti ji - ubohý úděl lásky [6]
viděti mrtvou - zlepšení poměrů [6]
viděti s milým - nedobré manželství [6]

Macešky

Viz: Květiny;
trhati - zklamání v lásce [6]
viděti - málo lásky [6]

Magdalena

viděti ji na obraze lkající - budeš se káti [6]

Magnet

- muž a žena se sblíží [6]
pohrávati si s ním - dobrá zvěst od druhého pohlaví [6]
věšeti na něj železo - poloviční starost [6]

Maják

jasně svítící - neměj obav, pomoc bude [6]
spatřiti - záchrana v starostech [6]

Majka

Viz: Brouk;
brouk - máš dobrou krev [6]

Majoránka

- dobrá kuchařka [6]

Mák

viděti - menší radost [6]
vlčí - pro nehodu tě čeká smutek [6]
vlčí, jak roste doma - různice a hádky [6]
vlčí vařený jísti - neduhy a zármutek [6]

Makovice

jísti - pevné spaní [6]

Malíček

spatřiti - do společnosti přibude pátý [6]

Maliny

šťávu z nich píti - sladké zdraví [6]
jísti - nakažlivá nemoc [6]

Malíř

obrazů, moderního stylu, viděti ho - blázinec [6]
obrazů, viděti ho - radost z umělecké práce [6]
pokojů, viděti ho - nepořádek a velké uklízení [6]

Malomocní

s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti. [1]
viděti: starosti, úsilí. [1]

Malovat

sám sebe: dlouhý život. [1]

Malta

dělati ji - počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii [6]

Malý

viděti se malým - kdo se ponižuje, bude povýšen [6]

Mandle

viděti - hojná úroda [6]

Manžel

manželem se vidí - rozvod [6]

Manželka

manželkou se vidí - rozvod [6]
stlouci ji - provádět právo silnějšího [6]

Manželství

šťastné viděti - půjdete do divadla [6]
manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost. [1]
nešťastné viděti - běžná příhoda vás potká [6]
sjednati: výhra, štěstí. [1]

Mansarda

pod ní státi: nepříjemnosti. [1]

Mapa

studovati - čeká tě výlet, cesta [6]

Marcipán

viděti - sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti [6]

Máry

viděti: úmrtí. [1]

Mařinka vonná

- láska, která vede do dobrého manželství [6]

Masařka

Viz: Moucha;
moucha - nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě [6]

Máselnice

viděti - nevrlá, hádavá žena [6]

Maska

Masky tmavé a strašidelné - strach z nemoci.  [8]
plesová - je dobré jednou v roce se vybouřiti [6]
proti plynu - číhá na tebe úraz shora [6]

Máslo

dělati: vnitřní klid. [1]
jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými. [1]
kupovati - příští obchody budou dobré [6]
viděti - vyplněné přání [6]

Maso

- měli byste být skromnější [3]
celkem - choroba [6]
hovězí maso jísti - spořivost [9]
k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti. [1]
koňské maso jísti - plicní neduh [6]
kupovati - výhra [6]
maso koňské jísti - drahota (9,33) [7]
péci u ohně - potká tě škoda [6]
pečené jísti - obávej se hanby [6]
syrové, jiného kupovati viděti: hádka. [1]
syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti. [1]

Mast

dělati sám - musíš také někdy podmáznout [6]
jiný dělá - potkáš prohnaného šibala [6]

Mateřídouška

viděti ji - dobrá naděje [6]

Matka

bíti ji - veliký čin [6]
líbati - milá návštěva [6]
modlící se - tvá prosba k lidem bude vyslyšena [6]
mrtvou viděti - trvalý smutek pro rodinnou věc [6]
plakati viděti - máš nějaký vroubek, hřích [6]
přísně hledící - jdeš špatnou cestou [6]
s děckem v náručí - rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci [6]
státi se jí - zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce [6]
týrati - ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo [6]
viděti ji - mírné doby [6]
vysvlečenou viděti - hanba pro celou rodinu [6]
zabíti - zatčení a žalář [6]
zešílenou - smrt [6]
zpívající, radostnou viděti - vše dobré [6]

Matrika

viděti ji - narození, svatba nebo smrt [6]

Mazadlo

na boty - cesta [6]

Mše

svatá - radost, potěšení, i dary [6]

Meč

brousiti - půjdeš do války [6]
do pochvy zastrčený - konec sporů [6]
drží-li v rukou žena - porodí syna [6]
nalézti a zvednouti - radost z něčeho v rodině [6]
někomu dáti - budeš vystřídán v povolání [6]
plamenný na obloze - přijdou vbrzku zlé doby [6]
popravní viděti - odsouzení známého [6]
rezavý - válka nebude [6]
tasiti - rvačka [6]
z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená - zemře manželka [6]
z pochvy vytáhnouti zlomený - zemře syn [6]
zabíti jím někoho - je potřebné prokázat milosrdenství [6]
zabodnutý - vražda [6]

Med

jí podřízená osoba - příslibem je tvá samostatnost [6]
jísti - dosáhneš, po čem toužíš [6]
jísti: nevolnost, blížící se zármutek. [1]

Medvěd

- bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel [6]
jak bručí - pomluva hloupého člověka [6]
jde proti někomu - sám si učiníš nepřítele [6]
jde proti tobě - starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem [6]
viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár. [1]
zdechlý - smrt neznámého chudáka [6]

Měšec

plný viděti: úspěšné obchody. [1]
prázdný viděti: ztrátu utrpěti. [1]

Mech

na střeše - chudoba, která zatíží váš rod [6]

Měch

jím v oheň dýmat - chystej se na cestu, též do války [6]

Měkkota

v hrsti ji držeti - budeš jednati s tvrdým člověkem [6]

Meloun

bílý a velmi sladký - radost a veselé časy s penězi [6]
hořký - smrt [6]
jeho listí jísti - pomíjivý zármutek a dlouhý život [6]
žlutý - krátká nemoc [6]
vařený jísti - jak nabyl, tak pozbyl [6]
zelený - radost a veselé časy [6]

Meluzína

slyšeti ji - těžkomyslnost [6]

Meruňky

- choroba [6]
viděti nebo jísti: pozdní sňatek. [1]

Měsíc

jak se rozpadl - hněv a pronásledování od vlivné osoby [6]
jasně v domě svítící - bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst [6]
jasný - přibude štěstí [6]
jeho zatmění - zlé nepřátelství [6]
v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete - velké obohacení [6]
zatměný, ale světla nabývající - oblíbenost u nadřízeného [6]

Město

viděti - nákupy [6]

Mezek

viděti ho - jdi pomalu a s rozvahou [6]

Mšice

viděti - drobné boly a hlouposti tě obtěžující [6]

Míč

nakopnout: stálé neshody. [1]

Mikroskop

viděti - všímej si svých a ne cizích nedostatků [6]

Mikuláš

s andělem - velká nadílka [6]
s čertem - budeš pokárán, ale dar dostaneš [6]
viděti ho - dar [6]

Milého(milou)

viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení. [1]

Milenec

být milencem - opatrnost ve tvém jednání [5]
nebo milenka dostaveníčko míti - příjemné 13 37 [7]
vidět milence ženy - věští dobré přátele [5]

Milíř uhlířský

- pomluvy [6]

Ministrant

jím býti - svatba [6]
viděti ho - pohřeb [6]

Mířiti

na někoho - soudní rozepře [6]

Mísa

plná - hubené časy [6]
prázdná - dobré časy [6]
stříbrná - v domácnosti převládá poctivost [6]
zlatá - v domácnosti převládá láska [6]

Mládě

vyhlížeti tak - brzo zestárneš [6]

Mlátiti (Mlácení)

obilí - kolik zrn, takový užitek z příštích věcí [6]
obilí viděti: marná námaha. [1]

Mléko

opičí mléko píti - nezhojitelná rána 25 [7]
ovčí píti - větší příjem peněz [6]
viděti - nepokoje [6]

Mlha

- nejisté majetkové poměry [6]

Mluviti

chtít a nemoci - čekají tě vzrušující okamžiky (42) [2]
k někomu ve spaní - šťastné manželství 31 [7]
s bábou - vynadání [6]
s cukrářem - svatba [6]
s čertem - peníze [6]
s dítětem - starost [6]
s ženou - domácnost [6]
s hadem - zrada [6]
s hovadem - ponížení 1,36,50 [7]
s knězem - mrzutost [6]
s kominíkem - štěstí [6]
s lesníkem - lež [6]
s mluvkou - chtějí tě získati slovy [6]
s řidičem - cesta [6]
s tetou - klepy [6]
se stromem - bohatství 2,64,70 [7]

Mlýn

na prudké vodě - do domácnosti peníze [6]
spálený a zpustlý - smrt [6]
v něm mlíti - radostné zisky [6]
větrný mlýn - plány a záměry tvé se mohou uskutečnit [6]

Moč

čurati do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost [6]
čurati proti větru - nebezpečí pohlavní choroby [6]
čurati v místnosti - nesnáze [6]
močit: nesvornost. [1]
píti: výdaje míti. [1]

Modlitba

modliti se: radost a spokojenost. [1]

Mohamedán

viděti ho - fanatická zbožnost [6]

Mošna

žebrácká - nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření [6]

Moře

chytati v něm ryby - dary, nejspíše knižní [6]
na něm loď - smrt [6]
na něm lodi dlouze plují - daleká cesta [6]
rozbouřené - hněv [6]
tiché - klid doma i v zaměstnání [6]

Most

dřevěný - pevné spojení a vzájemnost [6]
železný - pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu [6]
pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti. [1]
přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání. [1]
stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí. [1]
v povodni zbořený - rozvod pro cizí řeči [6]
viděti - spojení, svatba [6]
viděti: jistota v podnikání. [1]
zbořený - rozvod [6]
zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech. [1]

Mošt

jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost. [1]
sladký píti - získáš peníze prostřednictvím ženy [6]

Motýl(i)

Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé. [4]
viděti ho - přelétavost v lásce [6]

Moucha

Viz: Masařka;  Mušky;
jich celé roje - nepokoje, a to i krvavé [6]
mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti. [1]
ohání se před nimi někdo - mnoho nepřátel [6]
v nose nebo v ústech - těžká nemoc [6]
více jich pohromadě - různé zármutky [6]
zabíti: nepřátelství. [1]

Mozek

jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání. [1]

Mozoly

viděti a míti - údělem ti je těžká práce [6]

Mrak

černý - státní nepořádky, otřesená měna [6]
červený - vzbouření, revoluce [6]

Mramor

- mrtvým čest [6]

Mravenec

- někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci [6]
jich houf lezoucí do domu - nemoc a smrt [6]
jich houf lezoucí z domu - pozdravení se z nemoci [6]
jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou - hromadná výpověď [6]
štípající se - mezi lidmi zlé spory [6]
v mraveništi - dobří spolupracovníci [6]
v mraveništi mrtví či nečinní - špatná pracovní organizace [6]
viděti: hodně práce, velká pocta. [1]

Mraveniště

do něj šlápnout: zlá společnost. [1]

Mráz

cítiti v létě - ztráta [6]
cítiti v zimě - bolesti [6]
zmražené jísti - nachlazení, též schůzka [6]

Mrkání

viděti: velký zisk. [1]

Mrkev

rýti - opilství [6]
syrovou jísti - nemoc [6]
vařenou jísti - smrt [6]

Mrtvola (Mrtvý)

bíti ho - šílenství [6]
býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání. [1]
dáti mu jíst a pít - nemoc, chudoba [6]
dáti mu oděv - těžká nemoc [6]
dáti mu svůj klobouk - tvá smrt [6]
kosti mu vzíti - získáš peníze se strachem [6]
líbati ho - těžká choroba [6]
obléci si jeho šaty - tvá smrt [6]
od něho dar vzít - zámožnost [6]
plačící - veselost [6]
pomoci mu vstát - ostudné peníze [6]
s ním zápasiti a býti přemožen - žalář [6]
s ním zápasiti a přemoci ho - svoboda a zdraví [6]
sám sobě hrob kopá - veliká víra [6]
smějící se - zármutek [6]
umříti - dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči [6]
viděti ho umírati - ženitba [6]
vidí sebe na márách vynášeti - povýšení [6]
vidí svůj pohřeb - zbohatnutí [6]
vítati ho - dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati [6]
vlasy mu stříhati - zbohatnutí [6]
volá-li na tebe - tvá smrt [6]
vstalý z hrobu - velké zadostiučinění za křivdu [6]
za ním jíti - tvá smrt [6]
zdvíhá se do výše - pěkné zaměstnání či nález cennější [6]
zpívající - podivné zprávy [6]
zvířete: dobré časy, dlouhý život. [1]

Mrzutost

míti - radost [6]
míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde. [1]

Mříže

pilovati - osvoboditi se od vnitřního zla [6]
viděti - jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek [6]
viděti, před nimi státi: osvobození, klid. [1]

Muž

divokým mužem (zvíře) býti pronásledována - zajímavé seznámení, dívkám zásnuby [6]

Mučedník

- varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě [5]
být mučedníkem - je znamením rozchodu s přáteli [5]
býti - spokojenost 13 [7]
sám jím být - své starosti jste si sám zavinil [3]
skupina - věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci [5]
vidět - varování před nepromyšleným jednáním [3]
vidět někoho z rodiny - tvé výtězství nad vlastním pokušením [5]

Mučení

- symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění [3]
být na mučení - přináší velkou tíseň [3]
být přítomen - máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci [3]
mučiti jiné - nepohodnutí 7 [7]
nekoho mučiti - nedělejte jiným lidem zbytečných starostí! (23) [2]
sám někoho mučit - na někom se dopustíte bezpráví [3]
vidět - budeš mít velký zármutek (43) [2]

Mučidla

- čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé [6]
na nich trpěti: velké nesnáze. [1]

Mučírna

- nešťastná láska nebo manželství [6]
- nešťastná láska 53,87 [7]
vidět - strach z následků nejakého jednání [3]

Mušky

Viz: Moucha;
svatojánské lapati je - moudrost nabudeš učením [6]
svatojánské létající v domě - návštěva moudrých lidí [6]
svatojánské viděti - setkání s učenými a moudrými lidmi [6]

Můra(y)

děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem! [4]
viděti ji - noční úraz [6]

Muzeum

státi u muzea - schůzka z lásky [6]

Myš (i)

- varuj se pohlavně zkažených [6]
německá myš - nebezpečí nákazy [6]
pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti. [1]
viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt. [1]

Myrta

- brzká svatba [6]
dává-li do vlasů zemřelá paní - smrt jejího manžela [6]

Myslivec

viděti ho - nestálá láska [6]

Myslivna

viděti: dobré přijetí na cestát nalézti. [1]

Mzda

Viz: Peníze;
bráti - veselé časy [6]
platiti - nemilá povinnost [6]
ztratiti - ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně [6]

Nabídka

do novin, rubrika sňatky - přijde ženich či nevěsta z neznáma [6]
v novinách ji čísti - obchod [6]

Nabízeti

někomu věc - vetešník do domu [6]

Nabodnouti

se na ostrou věc - střelná rána a bolest z ní [6]

Náboj

- neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem [6]

Nábřeží

Blíží se záchrana, která tě vyvede z obtížné situace, do níž ses dostal svou lehkomyslností (6). [2]
viděti - chystej svůj odjezd [6]

Nábytek

kupovati - založíš vlastní domov [6]
prodávati - rozvod nebo osamocení [6]

Náčelník

viděti ho - dej se vésti cizí radou [6]

Nadaci

dostati - hledej protekci [6]

Nádavek

ke koupenému obdržeti - dar mnoho neprohlížej [6]

Nadávky

posměch, ubližování zažíti: nepříjemnost, spory s členy rodiny. [1]

Nádeník

býti jím - jistý zisk [6]
viděti ho - výdělek těžce vydělaný [6]

Nádivka

jísti ji - nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy [6]

Nádoba

alabastrová nádoba - štěstí [9]

Nádobí

čistiti je - pokojná domácnost [6]
dřevěné - nouze [6]
kovové míti: dobrý sňatek, spokojenost. [1]
rozbíti: hádka. [1]
viděti: domácí rozepře. [1]
z výbavy rozbité - sváry manželské [6]

Nádor

viděti v sobě - majetek [6]

Ňadra

hubená - skromné příjmy [6]
hubená, žena sní-li o tom - neplodnost [6]
hubená, panna sní-li - nehodný život povede [6]
churavá, osypaná - bídný a krátký život [6]
masitá - mnoho synů [6]
masitá, sní-li o tom muž - dlouhá léta a bohatství [6]

Nádraží

: Nepříjemná návštěva nadřízené osoby (11) [2]
: nové podnikání, nový krok, nový životní úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí. [3]
být na něm: předpovídá cestu, která se co nevidět uskuteční [5]
čekat na někoho na nádraží: znamená zklamání, jehož se můžeš záhy dočkat [5]
nádražní restaurace: Vydáš se na obchodní cestu a navážeš nové známosti.(6) [2]
procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství [3]
vidět: ohlašuje nečekanou návštěvu [5]
vidět: v životě nastupuje změna. [3]
viděti - odcestuješ nebo kdosi náhle přijede [6]
viděti: neočekávaná návštěva. [1]
vyjít z nádraží: naléhavé záležitosti čekají na vyřízení [3]

Nahé

býti sám jím - nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš [6]
býti v trní - zlé pomluvy, osočení, trestní udání [6]
viděti v houfech - úpadek víry [6]
z rodiny viděti - bída [6]

Náhrdelník

drahocenný, z něhož by pouze perly vypadly - veřejná hanba [6]
drahocenný ztratiti - přijdeš o zaměstnání [6]
na sobě míti, zvláště perlový - důstojenství [6]
viděti nebo míti: sláva nebo štěstí. [1]

Náhubek

nositi - pozor na vlastní jazyk [6]

Nájemné

bráti - nezávislost peněžní [6]
platiti - starosti [6]

Nájemník

býti jím - poddanství [6]

Nakupovati

úspěch, výhra. [1]

Nákyp

míti nebo viděti - někdo se pozdraví z nemoci [6]

Nalezenec

viděti ho - vezmeš na sebe cizí starost [1]

Námořník

viděti ho - v koho doufáš, ten má mnoho děvčat [6]

Napínati

něco - zvědavost [6]

Náplast

- zatím doufej jen a pouze ve výpomoc [6]

Naplavenina

viděti ji - pravda vyplavuje neřesti [6]

Nápoj

jedovatý píti - ponížení v chudobě [6]
jedovatý píti, až vlasy vypadávají - zchudnutí a těžká nemoc [6]
léčivý píti - vrátí se ztracený majetek i přátelé [6]
léčivý píti a průjem dostati - ztráta jmění následkem chybných rad [6]
léčivý píti jako zdravý člověk - potřeba náboženské obrody, i lakomost [6]
na vyhnání jedů z těla píti - pozbudeš strasti [6]
pozor na nepřátele. [1]

Náprstek

na prstu míti: marná námaha. [1]

Náramek

dostati: opětování lásky. [1]
na levé ruce míti - konej, co ti bylo svěřeno [6]
navléci: klidná láska. [1]
viděti nebo míti: úcty a vážnosti dosáhnouti. [1]

Národy

různé viděti - daleké cesty [6]

Nároží

u něho státi - býti bez práce [6]

Náruč

do ní padnouti - láska nebo shledání [6]

Nářadí

domácí nářadí - svatba [6]
ruční viděti: vyhlídka na výnosnou práci. [1]

Nářek

- je to dobré [6]
mrtvého - veselost [6]

Natírati

něco na bílo: pronásledování. [1]
něco na černo: nemoc. [1]
něco na červeno: radost. [1]

Náušnice

míti - dobrý známý zbohatne [6]

Náves

viděti - přijedou komedianti [6]

Návrat

- překvapení [6]

Návštěva

dostati ji - nemoc [6]
návštěvu dostati: nepříjemná situace nastane. [1]
návštěvu lékaře míti: výhoda a štěstí. [1]
navštívit někoho: nepříjemnost zažíti. [1]

Nebe

červené - válka nebo nepokoje [6]
do něho vstoupiti - smrt [6]
žebřík k němu - povýšení [6]
šedé - starosti [6]
jasné, čisté, modré viděti: mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti. [1]
mnoha mraky pokryté viděti: vrtkavost, nestálost. [1]
modré - pravda neznámého původu [6]
na něm slunce viděti: znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti. [1]
otevřené - budeš vítán [6]
zamračené, rudé nebo temné viděti: mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným. [1]

Necky

- nemilá práce [6]
obrácené - jiné místo [6]

Nečas

- zármutek [6]

Nehoda

automobilová nehoda - V přenáhlení proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat. (11) [2]
Vidíte se ve snu jako slavná osobnost, která slaví velké úspěchy a najednou, uprostřed přijímání gratulací se vám stane nehoda, při níž se fyzicky zraníte. Máte nejspíš velké cíle, ale bojíte se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tím spojená. Zároveň máte strach ze selhání. Pamatujte ale, že kdo se bojí, nesmí do lesa! [4]

Nehty

delší než prsty - veliké peníze i moc [6]
ostré - vzorní podřízení [6]
s prstů spadly - zranění nebo smrt ve rvačce [6]
tuze krátké - všeho pozbudeš [6]
tuze krátké má žena - pozbudeš i cti [6]
zdobené - radost z prospěchu [6]

Němec (Němci)

viděti je - hádky [6]

Nemoc (Nemocný, Nemocen)

Viz: Chřipka;  Neštovice;
být - dostane se vám útěchy [3]
být nemocen - předpovídá starosti a těžkosti nebo nepříznivé vztahy s příbuznými [5]
býti - Vzchop se a nepovol! (2) [2]
děti - nepříjemné časy pro tebe a příslušníky tvé rodiny (21) [2]
navštěvovat nemocné - znamená radost a štěstí [3]
nemocné navštíviti - velká změna ve tvém životě, která způsobí zdokonalení (34) [2]
pro mladé lidi - znamená brzký a ne zrovna šťastný sňatek [5]
pro mladou dívku - dlouhý život v pannenství [5]
pro vdanou ženu - varování před přijímáním pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory [5]

Nemohoucnost

sebe vidět - štěstí a radost v životě [5]
vidět někoho - rychlá pomoc v těžkých chvílích [5]

Němý

mluviti s ním - nedohodneš se ve své záležitosti [6]
viděti ho - sděl, co skrýváš [6]

Nepřítel

potkati: mnohé nepříjemnosti šťastně překonati. [1]

Neptun

viděti ho - povodeň [6]

Netopýr

chytiti: brzké uzdravení. [1]
viděti: znamená pochybný úspěch v obchodech. [1]

Neštovice

býti bílými osypán - nález zlatých mincí [6]
býti černými osypán - smrt ohněm [6]
býti jimi osypán - nález peněz nebo drahocenností [6]
viděti nebo míti: peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti. [1]

Nevěsta

nebo ženicha k oltáři vésti: znamená radost v duši. [1]
nebo ženicha viděti: věrnost i na dálku. [1]
utíkati viděti: znamená úmrtí. [1]

Nevěstinec

viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc. [1]

Neviditelnost

Máte ve snu pocit, že jste neviditelní? Nejspíš ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpíte komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umožňuje přihlížet nejrůznějším událostem, nezapomeňte, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto. [4]

Nit

přestřižená cizí rukou - smrt [6]
rozmotati: tajemství bude odhaleno. [1]
silná - pevné zdraví [6]
zamotati: tajemství dobře uchovati. [1]

Noc

Viz: Temno (Temnota);  Tma;
- symbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování [3]
- velké nebezpečí (30,88) [7]
bouřlivá - bouře odnese střechu tvého štěstí (49) [2]
být za temné noci na cestě - značí hrozící zlo [3]
jasná - budeš dlouho žít (14) [2]
jasná, hvězdná noc - noc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí [5]
náhle končící - je předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání [5]
pro zamilované sen o noci znamená - neporozumění a spory [5]
pro zemědělce - je znamením špatné sklizně a bolestných ztrát [5]
procházet se v noci - je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině [5]
temná - vyhlídky na chmurné a těžké časy [3]
tmavá - nepříjemné hádky s příbuznými (17) [2]
ustupující - zlepšení životních podmínek [5]
v noci choditi - klam (67,76,88) [7]

Noclehárna

v ní bydleti: zchudnouti. [1]

Noha (y)

Viz: Chodidlo;
dřevěnou míti: změna ke zlému. [1]
jinému líbati: změna v milostném vztahu. [1]
křivé míti: pohrdání, opovržení. [1]
mdlá, že nemožno jíti - překážky [6]
muří noha, viděti ji - uhrančivý člověk [6]
mýti si: nestřídmostí onemocněti a pak litovati. [1]
nemocné míti: podporu v obchodech získati. [1]
o dřevěné noze choditi - penze [6]
oteklou míti: štěstí, radost. [1]
špinavé míti: ošklivá nemoc hrozí. [1]
ploché míti - odlož cestu [6]
podraziti někomu nohy - budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ [6]
si zlomiti: pro neštěstí býti litován. [1]
silnou míti: štěstí, radost. [1]
viděti bez těla: do nebezpečí se dostati. [1]
zraněnou míti: neštěstí. [1]

Nos

dlouhý míti - všetečnost, vyzvědačství [6]
jako zobák - sobectví, vyděračství, chytré okrádání [6]
tlustý míti - budeš lidem nesympatický [6]
zacpaný míti - spory [6]

Nosítka

- opilství nebo úraz, též operace [6]

Nůž

Viz: Dýka;
- výraz primitivního a nebezpečného výbuchu síly, většinou lze vyložit sexuálně [3]
bez špičky - marné úklady [6]
brousit: znamená hádky a spory [3]
brousiti - spor [6]
brousiti: zpytuj se a poznáš své chyby (19) [2]
dostati dárkem: nečekaně se smíří s tebou nepřítel (47) [2]
kapesní nůž - chudoba [9]
kapesní otevřený - pozor na cestu sebekratší [6]
koupit nůž: je předzvěstí nenadálých návštěv [5]
koupiti: najdeš něco (39) [2]
krájeti s ním: budeš chválen pro svou opatrnost (26) [2]
nalézt nůž: věští dobrou práci [5]
nalézti a zvednouti - radost v rodině [6]
nalézti: klepy ti způsobí velkou škodu (36) [2]
neúspěšně se pokusit pořezat se tupým nožem: nezdařený záměr [3]
nůž a vidličku vidět: dostanete pozvání nebo sami někoho pozvete [3]
ostrý: trápení a rozkolísanost [5]
poranit se nožem:je předzvěst domácích hádek a sporů, rovněž varováním před ztrátou dobrého jména [5]
pořezat se jím: čeká vás klam nebo zklamání [3]
připravený ke krájení: znamená bídu [5]
rezavý: děl se s jinými o své radosti (26) [2]
sám se říznout: není dobré být člověku samotnému (24) [2]
uhodit jím někoho: je znamením tvého neslušného chování [5]
vidět ho: znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek [5]
vidět velký zabijačkový nůž: varování před nebezpečím [3]
viděti: značí rozchod [3]
zabodnutý - vražda [6]
zavřený - pokoj [6]
zlomený: věští nezdar všech předsevzetí [5]
zrezivělý nůž: znamená neuspokojeni v manželství [5]

Nůše

- malý výnos tvé živnosti [6]

Nůžky

- rozdvojení [6]

Šňupati

- dostati rychlý nápad [6]

Obálka

roztrhati ji - důležitá zpráva [6]
viděti ji - tajemno [6]

Občerstvení

občerstviti se po chůzi - dovolená, též nenadálá [6]

Oběd

chystati - při vaření tě cosi zdrží [6]
jísti sám - staromládenectví, staropanenství [6]
jísti v družině - výlet nebo schůze [6]
jísti ve dvou - ženitba [6]

Oběšenec

býti: neštěstí. [1]
býti oběšen - čest, povýšení, majetek [6]
viděti ho - štěstí [6]
viděti: úctu získati. [1]

Obehrávati

někoho - lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží [6]

Oběsiti

se: nemoc. [1]

Obchod

vésti - namáhavý zisk [6]

Obchodník

býti jím - pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš [6]
jeho knihy vésti - pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost [6]
viděti ho - někdo tě ošidí [6]

Obilí

kupovati - nepokoj [6]
mlátiti - zbohatneš pouze usilovnou prací [6]
mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami - nikam se v tento čas nedopracuješ [6]
pršící místo deště - nesmírné zbohatnutí [6]
pršící na tebe nebo na dům - rovněž zbohatnutí [6]
prodávati - štěstí [6]
sekati - dobrá budoucnost [6]
sklízeti: hojný vádělek. [1]
vezené do domu ve snopech - v domě je ukryt velký poklad [6]
vezené do domu vymlácené - rovněž ukryt poklad [6]
zelené - radost a veselí [6]
zralé k sečení - prací k bohatství [6]

Obžínky

slaviti - zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci [6]

Objímati

někoho - zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení [6]

Oblázek

Viz: Kamení;
zdvihnout - bohatství [6]

Obležení

viděti - mnoho psů i lva smrt [6]

Obleva

viděti ji - budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti [6]

Obličej

Viz: Tvář;
bez nosu - smrt [6]
žlutý - závist [6]
příliš červený - nebezpečí mrtvice [6]
zakrvavený - hrozná zlost [6]

Oblouk

- překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním [6]

Obluda

viděti ji - střez se černých čar [6]

Obnažit

se: ostudu zakusit. [1]

Obočí

černé viděti: zdraví. [1]
holé - neoblíbenost [6]
husté a černé - sňatek s žádanou [6]
škaredé - neduh [6]
řídké - ztráta nejmilejšího [6]
řídké u panny - ztráta panenství [6]
řídké u vdané ženy - rozvod [6]
vypadávání: neštěstí. [1]

Obohacený

jím se viděti - chudoba [6]

Obojek

míti - připoutání k nemilovanému [6]

Obr

viděti - mocný nepřítel [6]

Obrátiti

se zády - konec přátelství či lásky [6]

Obraz

dostati darem: velká radost. [1]
hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu. [1]
hezký viděti nebo míti: podveden býti. [1]
malovati viděti: ve své lásce vytrvat. [1]
nésti a rozbíti: blížící se neštěstí. [1]
svatý - veselí a radost [6]
svatý zlatě rámovaný - budoucí zármutek [6]
velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí. [1]
viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti. [1]
vlastní dáti pryč, darovati: nesvornost, zrada. [1]

Obrok

koním dávati - cesta [6]

Obruč

bednářská - soudržnost [6]

Obvaz

dělati - úraz [6]
nositi - upevnění lásky [6]

Ocas

dlouhý viděti - vysoké stáří [6]
koňský - vyznamenání vysoké [9]
krátký viděti - krátké stáří [6]

Ocel

- budeš jednati s člověkem bezohledným [6]

Ocet

- zůstaneš na ocet [6]
červený viděti: týrání nebo posměch zakusiti. [1]
píti: ztráta, domácí rozepře, nesvornost. [1]
rozlíti: zle smýšlet. [1]
viděti: urazit se. [1]

Ocílka

viděti ji - nabrus si jazyk [6]

Očarován

býti - potká tě pěkné štěstí [6]
býti: ztráty v obchodech. [1]

Očerněn

býti - potká tě pěkné štěstí [6]

Oči

Viz: Oko;
červené - oční neduh [6]
hezké míti: štěstí, bohatství. [1]
šilhavé míti: ponížení. [1]
jednooký býti - jednostranně, ne dobře posuzuješ [6]
mnoho jich míti - zjeví se ti skrytá pravda [6]
nudiživé léčiti lékem - pokání činiti [6]
oční víčko velké a hezké: sláva a pocta. [1]
špatné míti: ztráta druha, nedostatek peněz. [1]
překrásné míti - nabudeš pravdy a moudrosti [6]
přimhouřené viděti - nevěří se ti [6]
slepým se viděti - zmar víry a krátkost bytí [6]
slzející míti: zlá budoucnost, ztráta tváře. [1]
sobě vyloupnouti: znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel. [1]
ti někdo prohlíží - oční choroba [6]
vidět jen na jedno oko - někdy bezvěrec, někdy věřící [6]
vodu do nich pouštěti - pyšné srdce [6]
zakalené - pokušení nevěry, ale marné [6]

Očichávati

- dohadováním se dopátrati [6]

Očistec

viděti - přichází trápení [6]

Očkování

býti - nakažlivá choroba v zemi [6]

Očumovati

- něco koupíš [6]

Oddavkám

býti přítomen - škodolibost [6]

Oděv

Viz: Šaty;
aksamitový černý - s tou ženou přijde ale zármutek [6]
aksamitový, zvláště červený - krásná žena [6]
bláto z něho čistiti - odložení cesty [6]
bude ti ukraden - rozvod [6]
žena na sebe mnišský bráti - ztratí čest [6]
hoří-li - velmi dlouhá nemoc [6]
kordem nebo šavlí ho rozseká - úraz manželky [6]
koupiti: štěstí. [1]
krásný míti - čest, chvála a majetek [6]
krásný míti hedvábný - zármutek [6]
krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný - peníze, které nebudou míti dlouhého trvání [6]
mnišský si bráti - ztráta cti, chudoba ve stáří [6]
na sebe vzíti špinavý, umazaný - ze starosti do starosti [6]
nový po vyprání - práce a těžkosti [6]
ostrých barev - dostane se ti peněz skoupého člověka [6]
plavati v oděvu - utrpíš velkou škodu [6]
roztrhaný - velké starosti [6]
roztrhaný sešíti a upraviti - zbavíš se všeho trápení [6]
shoří-li - ztratíš ženu [6]
strhá z tebe jiný - ten je svůdcem tvé ženy [6]
strhneš ze sebe - žena se ti zpronevěří s jiným [6]
sušiti u ohně - konec tvým starostem [6]
v němž si libuješ, že je pohodlný - potkají tě radosti [6]
velmi drahý - svatba [6]
velmi drahý, bílý - zdravá a milá žena [6]
velmi drahý, černý - žena bude smutná a hysterická [6]
velmi drahý, červený - veselá žena [6]
velmi drahý, žlutý - žena bude bohatá, ale nehezká [6]
velmi drahý, nažloutlý - žena trochu nemocná [6]
velmi drahý, zelený - žena bude nábožná [6]
vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněný - pozbytí nevole, soudů, nová radost [6]

Odjeti

z domu - změna [6]

Odkoupiti

něco - mrzutosti [6]

Odliv

moře - úbytek ctnosti z pevných zásad [6]

Odměna

dáti - podpora příbuzných [6]
dostati ji - závist [6]

Odměřovati

- puntičkářství [6]

Odpadky

jísti - nouze následkem neuváženosti [6]
sbírati - ztracený syn [6]

Odpírati

si něco - spořivost [6]

Odpočívat

- čeká tě těžká práce tělesná i duševní [6]
do nebezpečí se dostati. [1]

Odrhovačka

zpívati slyšeti: známí přinesou nepříjemnosti. [1]

Odsouzený

k smrti býti - vysoké stáří [6]

Odstrčiti

někoho - vítězství dobra nad zlem [6]

Odvázati

něco - nebezpečí úrazu, krádež [6]

Oháňka

- pochlebováním dráti se vpřed [6]

Oharek

- dobro i zlo zatím v zárodku [6]

Oheň

břicho hořící - tyfus [6]
do něj padnouti: velká škoda, rozmrzelost. [1]
domu, města nebo pole - infekční nemoc v domě způsobí škody [6]
domu, města nebo pole bez plamene - dlouhotrvající infekce [6]
foukati oheň, do rukou - dary někomu posílati [9]
hasiti oheň - odměna [9]
hořící oděv - těžká nemoc [6]
hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene - zbohatnutí podle možnosti [6]
hořící uhlí najíti - najdeš zlato [6]
jasně plápolající viděti: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem. [1]
jeho plamenem se spáliti - křivé nařčení [6]
malý ve svém krbu hezky hořeti viděti: znamená bohatství. [1]
míti jej a u něho se ohřívati - prosba a dosažení místa [6]
mučení hořící pochodní od kata - zákeřná smrt [6]
na něm vařiti: založení vlastní domácnosti. [1]
na pastvině viděti: šťastná budoucnost. [1]
oheň, vyrazí-li a spálí - zlé zarmoucení od toho, kdo stůně [6]
ohnivé znamení na nebi viděti: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu. [1]
před ním utíkati: nepříjemnosti. [1]
úd hořící - ochuravění příbuzného [6]
uhasiti: znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí. [1]
ve vlastním krbu vyhasnouti viděti: znamená smrtelnou nemoc. [1]
zapáliti tak, že jasně hoří: zamilovati se tajně. [1]
ztratiti: je špatné znamení. [1]

Ohlášky

v kostele slyšeti - neoženíš se, nevdáš se [6]

Ohlávka

nositi ji - v manželství býti pod pantoflem [6]

Ohňostroj

- všechna sláva polní tráva [6]
viděti: štěstí. [1]

Ohrožován

býti - buď opatrný [6]

Okap

státi pod okapem v dešti - mnoho peněz [6]

Okno

- vrozená inteligence [6]
široké - dobře pořídíš [6]
jím vstupovati: znamená dobré, přátelské přijetí. [1]
jím vylézati: neštěstí v obchodech. [1]
lézti jím - krádež [6]
okenní tabulku viděti: do složité situace se dostati. [1]
otevřené viděti: štěstí v domácnosti. [1]
špinavé - nepořádky v domě [6]
v průčelí zářiti viděti: úmrtí příbuzného nebo známého. [1]
v zadní straně domu zářiti viděti: brzká ztráta příbuzného. [1]
vypadnouti z něho - budoucnost se nejeví příznivě [6]
z něj spadnouti: naznačuje soudní proces. [1]

Oko

Viz: Oči;
jeho hnutím ženu nehezkou přivolati - zármutek toho roku [6]
jeho hnutím ženu přivolati - radost toho roku [6]
jeho hnutím někoho přivolati - odhalíš tajnost [6]
jeho hnutím nepřítele přivolati - ten přítelem se stane [6]
jeho hnutím přivolati starce - od toho dne štěstí míti budeš [6]
kuří oko míti - zahnání dlouhé chvíle [6]
kuří oko řezati - možná otrava [6]
na chytání zvěře - úklady [6]
slepotou být poražen - choroba a krátký věk [6]
slepotou poražen, žena vdaná - ovdoví a zakrátko zemře [6]
slepotou poražen, panna - nikdy se neprovdá [6]
v srdci míti - zboží , sláva a čest [6]
v srdci míti, sní-li se to panně - totéž [6]
v srdci míti, sní-li se to vdově - chotě vzácného a bohatého dostaneš [6]

Okovy

viděti, jimi býti spoután: velké nepříjemnosti. [1]

Okurka (y)

jísti nebo viděti: nemoc. [1]
viděti ji - horoucí láska [6]

Olše

Viz: Strom;
- tichá budoucnost [6]

Olej

jím se mazati - nemoc [6]

Oloupen

býti: ztráta příbuzného. [1]

Olovo

o něj se popáliti: v pokušení se ocitnouti. [1]
roztaviti: těžké dny přijdou. [1]
viděti nebo míti: falešná žaloba. [1]

Oltář

- radost a potěšení [6]
- symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí [3]
- všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí [5]
pěkně okrášlený viděti - radost (12,15,68) [7]
pro zamilované - je sen o oltáři varováním před rozchodem [5]
přistoupit k němu - varuje před nepříjemnostmi [5]
vidět kněze u oltáře - je znamením hádek a rodinných rozporů [5]
vidět pro svobodné - brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod [3]
vidět svatbu před oltářem - věští smutek nebo smrt v rodině [5]
viděti: potěšení, radost. [1]
zbožně se u něho modlit - splnění dlouho chovaných přání [3]
zdobit - radost a štěstí [3]

Omáčka

- zbytečná obava o něco [6]

Omráčen

býti - zpráva tě pobouří [6]

Omrzliny

míti: je třeba opatrnosti ve všech obchodech. [1]

Oněměti

- zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova [6]

Opakovati

něco - krátký dech [6]

Opařiti

se - zisk a majetek s nebezpečím [6]

Opasek

najíti: důvěru si získati. [1]
nositi, nový míti: slávu získati, brzké spojení. [1]
ztratiti: nedbalost v podnikání. [1]

Opat

v taláru viděti: mrzutost. [1]

Opice

- varuje před nebezpečným nepřítelem [3]
- vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti [3]
- značí bezcharakterního člověka [6]
být od ní kousnut - tvé city budou raněny (11) [2]
hejno jich - o posměch se nestarej, dostaví se [6]
hovořící - založení nové společnosti [6]
škádliti - máš nepřítele (39) [2]
mluvit slyšeti - podvod 31 [7]
mnoho viděti - nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi 13,61,73,90 [7]
obdrdžet darem - varování před pomluvami přátel [5]
opice napodobující člověka - nemoc nebo starosti [5]
pro zamilované - varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš [5]
stádo opic - ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi [5]
tančit viděti - dobrý kup 64,90 [7]
vidět - člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru [3]
vidět ji hráti - hloupost tě pronásleduje (22) [2]
vidět ji šplhat - dobré vyhlídky v lásce [3]
viděti - varuj se pochlebovačů (34) [2]
viděti - velká nemoc, ale též štěstí v lásce 27,42,90 [7]
zabíti - přemůžeš nepřítele 48,90 [7]
zabíti je - zvítězíš nad nepřítelem (8) [2]

Opilý

býti: vzrůst jmění. [1]
zdáti se jím - chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě [6]

Opíti

šampaňským - služba u vysoce postaveného muže [6]
se vínem - dosažení majetku a samostatnosti [6]
vodou - trápení a kontroly z nedůvěřivosti [6]

Oplatky

- menší užitek [6]

Opona

bílá, zelená, červená - opět klid a mír [6]
černá - zármutky [6]
malovaná - obava před vraždou v domě [6]
roztržená odshora dolů - veliká pravda [6]
stažená - před domácí bouří [6]
vytažená - svár [6]

Orat (ti)

- ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži [6]
za tvrdou práci hojná odměna [1]

Orel

držeti jej a do domu nésti - povýšení, dobrý skutek [6]
chytiti - výbuch zlosti [6]
míti ho: pevný úmysl. [1]
na své hlavě seděti viděti: úmrtí. [1]
sedící - smrt politického činitele [6]
střeliti - ztráta [6]
vysoko kroužiti viděti: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska. [1]

Ornát

oblékati - smrt [6]

Ortel

slyšeti - dostane se ti spravedlivého zadostiučinění [6]

Ořech(y)

je kamenem rozbíjeti - lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu [6]
jejich jádra jísti - lakomcovy peníze budou tvoje [6]
kokosový ořech - cizincův poklad [6]
louskati - totéž [6]
plody jeho viděti - bohaté, ale lakomé představenstvo [6]
seděti u stromu - neužitečná práce [6]

Oříšky

burské oříšky - laciné živobytí [6]
kupa jich - předstíraná láska [6]
lískové - tajná láska [6]
Lískové louskati: velký zisk. [1]

Osel

bílý - užitek [6]
černý - štěstí [6]
koupiti: spořivost, zisk. [1]
křičeti slyšeti: škody a potíže. [1]
na něm jeti: pomalu a jistě se k cíli přibližovati. [1]
naloženého viděti: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta. [1]
oslí uši míti: služebnost, poddanství. [1]
viděti ho - pomalu do práce, pomalu z práce [6]
viděti: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka. [1]

Oslepnouti

do nebezpečí přijíti. [1]

Osoba

Viz: Člověk;
padlá, viděti ji - veselé chvíle [6]

Osobnost

odstoupení vysoké osobnosti - nové aféry [6]

Ostrov

- osamění [6]
plný divoké zvěře - pozor na vlastní vášně [6]
v bouři - spoléhej sám na sebe [6]
v záři - zvítězíš sám nad sebou [6]
viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci spolehnouti. [1]

Ostřiti

něco - propukne hádka [6]

Otčenáš

se modliti - jistá ochrana [6]

Otec

otcem býti - rychlá veselka v budoucnosti [6]

Šotek

viděti ho - velké štěstí [6]

Otep

sena - vše se zdaří [6]
slámy - nic z toho nepodnikej [6]

Otloukati

- dotěrná žádostivost [6]

Otok (Oteklý)

býti - nález nebo výhra větších peněz [6]
býti plný neštovic a vředů - jedině s obilím zbohatneš [6]
otok měkký mít na sobě - nález nebo výhra peněz, které se utratí [6]

Otruba (y)

- dlouhá práce, brzký konec [6]
jísti - hlad [6]

Otvírati

něco - vyzvídati [6]

Ovád

nebo sršně viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese. [1]

Ovce

jich dojných mnoho míti - veliké hospodářství [6]
mnoho jich zahynouti - majetek do dražby [6]
najíti - získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou [6]
ostříhaná - nedostane se ti více podpory [6]
prodati za zlato - rozvod soudní [6]
v krvi zabité najíti - smrt nevinně odsouzeného [6]
ztratiti - ztráta manželky [6]

Šťovík

jísti - staropanenství [6]

Ovoce

česati - majetek se zvětší [6]
česati nažloutlé - nemoc [6]
česati nezralé - marná snaha, tu ženu nedostaneš [6]
česati sladké - radost a smích [6]
česati trpké - zármutek [6]
česati v čase zralosti - vážné onemocnění [6]
česati zralé a krásné - bohatá a krásná žena [6]
kyselé viděti, nebo jísti: neštěstí, nemoc. [1]
olivové ovoce jísti - usmíření [6]
padavky sbírati - peníze získané bez práce a námahy [6]
sladké viděti, nebo jísti: štěstí, bohatství. [1]
trhati z nachýleného stromu - nenadálé, jisté bohatství [6]
viděti: nastávají nepříjemnosti, [1]

Ozvěna

Špaček

houf jich - vojenské manévry za městem [6]
štěbetající - dobré zprávy [6]
více jich z domu letí - pozor na oheň [6]

Padati

nebo klopýtnouti, ale zachytiti se: před neštěstím zachráněn býti. [1]
přes něco: vysvětlení dostati. [1]

Páka

- pomoc včas [6]

Paklíč

viděti: být vykraden. [1]

Palaš

- moc nad mnohými [6]

Palác

bydleti v něm - povýšení [6]
viděti veliký - zármutek [6]

Palma

- čest a důstojenství [6]
bodlavá palma - bezpečné štěstí [6]
kokosová palma - šťastné doby [6]

Paluba

lodní - těžká práce, též vycházky [6]

Pampeliška

- tvé plány a naděje nejsou k ničemu [6]

Panna

mořská, jak se objímá s kapitánem - cesta za moře [6]
mořská, viděti ji - rybářský výlet [6]
viděti: štěstí a brzké spojení. [1]

Panoš

viděti ho - skrytá láska mladého muže [6]

Pantofel

vidí-li žena - budeš vládnouti [6]
vidí-li muž - žena ti povládne [6]

Papež

viděti ho žena - nezaváděj přílišné novoty [6]
viděti ho muž - při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost [6]

Papír

barevný - menší dárek [6]
bílý - lačnost [6]
hořící - protivný a nemilý dopis [6]
popsaný - obdržíš dopis [6]
velké jeho hromady - získáš dobré postavení [6]
žvýkati - policie do domu [6]
zmačkaný - velmi nemilá zpráva [6]

Papoušek

- mile upovídaná žena [6]
slyšeti ho mluviti - pomluvy a klevety [6]

Paprika

- mrzutost [6]

Paprsek

sluneční - konečně vše se obrací k lepšímu [6]

Pára

nad hrncem - nemáš mnoho zdraví [6]
vystupující ze země nebo z vody - změna postavení [6]

Párati

cokoli - konec nesváru, též naznačuje starosti [6]

Párek

uzenka - dostaveníčko [6]

Park

blouditi v něm pěšinami - různé pletichy [6]
jeho kvetoucími alejemi se procházeti - štěstí a spokojenost [6]

Parní stroj

viděti: bohatství. [1]

Parník

na něm plouti: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit. [1]

Parno

- pouze s potem dosáhneš žádaného [6]

Parohy

viděti: proradnost. [1]

Paruka

- úzkostlivost [6]

Pařez

- neohrabanost [6]
veliký - nepokoje v domě [6]

Pás (Pásek)

být opásán pěkným - čest a zdar [6]
drahokamy posázený - radost z dětí, též moc a bohatství [6]
korkový pás - mocná ochrana nebeská [6]
stříbrný - skutečné přátelství [6]
zlatý - duchaplná láska [6]

Pasák

u ohníčku viděti: vzrůst majetku. [1]
viděti: své přátele si udržeti. [1]

Past

Viz: Léčka;
strojiti na myši - zrada a škoda [6]
viděti ji, když je v ní chycená myš - nepřítele učiníš neškodným [6]
viděti: špatnost bude odhalena. [1]
vůbec - nástrahy na ctnost a majetek [6]

Pata

na ní zraněn býti: neštěstí rozličného druhu. [1]

Páv (Pávice)

- bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou [6]
ho nalézti - nalezneš paní svého srdce [6]
jeho peří sbírati - dopustíš se pošetilosti [6]
jeho ztráta - ztráta zaměstnání, majetku [6]
viděti ho s ocasem roztaženým - výhodné znamení, též někdy nepokoje [6]

Pavián

viděti ho - nestydatost v lásce [6]

Pavlač

choditi po dřevěné - štěstí v umění [6]
je-li chatrná a hrozí spadnutím - nezapleť se do nemilých věcí [6]
zřítí-li se - neštěstí [6]

Pavouk

jejich množství - předzvěst nemilých věcí [6]
viděti ho v síti - soudní spory a zrada [6]

Pavučina

- též úklady [6]
smetati ji - zármutek se ti v radost změní [6]
viděti mnoho velikých, zaprášených - velké nesnáze a starosti [6]

Pec

pekařskou viděti: dobré obchody dělati. [1]

Pečeň

cítiti: zbytečnou cestu dělati. [1]
viděti nebo jísti: výhra, dobré vyhlídky v obchodech. [1]

Pečivo

dělati: prospěch od druhé osoby. [1]
jísti: znamená, že dobré časy přicházejí. [1]

Pěchota

drahota, bída. [1]

Pěšina

Viz: Cesta;
- život na zapadlé štaci [6]

Špejle

- konec lásky [6]

Pekáč

nebo pánev viděti: škoda, újma. [1]

Pekaře

nebo pekařství viděti: požehnaný rok. [1]

Peklo

hořící - předzvěst neštěstí [6]
viděti, v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech. [1]

Špenát

- naděje na dobrou hostinu [6]

Penězokazectví

ostuda a bída. [1]

Pšenice

prší-li na někoho nebo na jeho dům - nadmíru velké bohatství [6]
prší-li z oblak - veliké bohatství [6]
v snopech anebo vymlácená vezená domů - naděje na nalezení pokladu [6]

Peníze

Viz: Mzda;
- u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci [3]
- u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě [3]
dát žebrákovi - příslib velkého zisku [3]
dostat od někoho - věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny [5]
dostati falešné - nepoctivá láska [6]
dostati: nepokoj, neklid. [1]
dostati-utrpíš ztrátu (27) [2]
šetřit - dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli [5]
falešné - Tvé srdce touží po nicotných věcech (20) [2]
falešné - věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem [5]
falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají [9]
krást - varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním [5]
ležeti na penězích - obdržíš výměr daní [6]
málo jich míti - bohatství [6]
měděné peníze - malé příjmy [6]
měnit - nestálost v obchodování [3]
měniti - špatné finance [6]
měniti - změna financí [6]
mít - je symbolem bohatství [5]
mít jich mnoho a mezi nimi zlaté - bída [6]
míti, jimi platiti: osvobození od tíživého břemena. [1]
mnoho - Znenadání dosáhneš něčeho dobrého (32) [2]
najít - budete ochráněn před citelnou ztrátou [3]
najít svazek bankovek - ztráta práce z důvodu nepevného přátelství [5]
najíti drobné - různice [6]
najíti: zisk a dobré vyhlídky do budoucna. [1]
nalézti - pokušení s penězi [6]
nalézti - smutek [6]
nalézti - zkus své štěstí a zvítězíš (24) [2]
nebo jinou cennost najíti: povznesení se nad starosti. [1]
počítat - budete mít dobrý výdělek [3]
počítat - obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji [5]
počítati - v povolání máš úspěch (21) [2]
počítati - značný zisk [6]
počítati: štěstí, bohatství. [1]
polykat - ztratíš svoji popularitu [5]
půjčit jiným - věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci [5]
půjčit si - znamená problémy [5]
raziti - zlá hračka [6]
rozdávati drobné - hádky s přáteli i s cizími [6]
řinčení peněz - nepříjemné zprávy [5]
sbírati na cestě peníze - zisk nebo nález [6]
sbírati rozházené - prospěch [6]
ukryté nalézti - zarmoucení [6]
ukrývat - varuje před zloději, ztrátou [5]
v nádobě - nález a veselost [6]
vidět - náhlé výdaje [3]
vidět cizí (cizí země) - pouštíte se do riskantního podniku [3]
vidět velkou sumu - bohatství a dostatek je ve tvém dosahu [5]
viděti: do pokušení se dostati. [1]
vydati - znamení dobrých příjmů (5) [2]
vydělávat - nosí štěstí v lásce [3]
vyhrát - nevěští nic dobrého [3]
vyplácet - sklidit odměnu [3]
vyplácet jiným - věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma [5]
vzíti od někoho - svár s touto osobou [6]
zlaté - věští blahobyt či milou zábavu [5]
ztratit - znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci [5]
ztratiti - Nehoda se obrací v zisk (47) [2]
ztratiti - ztracená pře [6]
ztratiti: do nesnází se dostati. [1]

Pěnkava

- klepy, též milostný poměr [6]
slyšeti ji - vyhubování [6]
slyšeti ji v domě - pohanění od přátel neb příbuzných [6]
slyšeti ji v lese - pohanění od nepřítele [6]

Pepř

jísti - soudy [6]
na váhu kupovati - svár [6]
rozmělněný - zármutek [6]
tlouci - hádky a nepříjemnosti [6]
v zrnech - boje a nepokoje [6]

Šperky

nositi: proženy zámožnost, pro muže pronásledování. [1]

Perla (y)

- nabudeš moudrosti od jiného [6]
na hrdle - radost z bohatství [6]
padající - slzy [6]

Perleť

- falešné slzy a nepravé bohatství [6]

Perník

- sladkost prosté lásky [6]

Perořízek

viděti nebo míti: nestálost, nevěra. [1]

Peří

bílé viděti: blahobyt a veselost. [1]
černé viděti: pokles obchodů, ztráta. [1]
dráti - chystejte výbavu [6]
hromady ho viděti - starosti [6]
jím býti pokryt: váznutí obchodů. [1]
mnoho létati viděti: marné čekání na štěstí. [1]
od někoho ho kupovati - svatba [6]
sbírati nebo dráti ho - zisk [6]
viděti ho lítati - velká žalost [6]

Peřiny

dolů na zem spadlé - opuštění [6]
krásné a čisté - věrnost [6]
nehezké a nečisté - pohlavní nemoc [6]
spálené a shnilé - nemoc, též smrt milenčina [6]
z nich polštáře, podušky - milenka [6]

Pes

Viz: Chrt;  Jezevčík;
bílý - radost [6]
bílý: příjemnou známost si udělati. [1]
boudu viděti: zhoršení postavení. [1]
černý - změna [6]
černý pes - veliké neštěstí [6]
drážditi: nepříjemnost, nepřátelství. [1]
šedý - předzvěst neštěstí [6]
honící (hon) pes - tvé kroky někdo sleduje [6]
chrt a stopař - domácí zlý přítel [6]
jím býti napaden: nebezpečí. [1]
kousne-li - střetnutí se sousedem [6]
Lovecký:špatné obchody dělati. [1]
loviti viděti: neklidný býti, hýřiti. [1]
míti: bohatství. [1]
ostříhaný - oklamaná bdělost [6]
ovčácký - spolehlivost proti nebezpečí [6]
rezavý - sváry v domě [6]
rváti se viděti: rodinné rozepře kvůli dědictví. [1]
s ním si hráti: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství. [1]
štěká-li - hádka se sousedem [6]
vytí psa - smrt [6]
vzteklého viděti a býti jím pokousán - hrozí ti nebezpečí [6]
zabíti ho - soused zmlkne [6]

Pěst

- pomsta [6]
dvě pěsti viděti zaťaté - nevolnost po zlé novině [6]

Petržel

- symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví [5]
- vydáváte se všanc nekalým spekulacím [3]
jíst vařenou - věští zisk či úspěch [5]
jíst zelenou - znamená nepřípustné styky [5]
sít - znamená povinnost starat se o početnou rodinu [5]
síti - žebrota (12,42,60) [7]
syrová - znamená nemoc [5]
zelená - budeš nemocen ale brzo se uzdravíš (5,60) [7]

Pevnost

viděti: nepřátelství a nemoc. [1]

Píce

dávati ji dobytku - zisk, též nepříjemnosti [6]

Pijavice

- žaloby a soudy [6]
viděti: lichva a zištnost. [1]

Piliny

Viz: Drtiny;

Pilník

dostati: výstraha od nepřátel. [1]

Pižmo

cítiti: pokrytci se vyhnouti. [1]

Špína

špinavý býti: nemoc. [1]
špiniti se:štěstí. [1]

Písař

od něho popsaný list přijmouti - opletačky se soudy [6]
viděti sebe jím nebo jiného - nouze [6]

Písek

přesívati - těžkosti a trápení [6]
sypati někomu do očí - velký lhář a podvodník [6]

Pískati

sám - zármutek [6]
slyšíš-li - nebezpečí [6]

Pistole

Viz: Revolver;

Píti

až se břicho zvětší - vzrůst majetku [6]
nechtěný nápoj - ztráta zaměstnání [6]
opíti se - povýšení [6]
po vůli - povedou se ti žádané věci [6]

Pivo

kalné viděti nebo píti: nemoc, nepříjemnost. [1]
píti - nerozhodnost v jednání [6]
píti kalné - nemoc [6]
rozlité viděti: znamená zmenšení blahobytu. [1]
světlé nebo čiré viděti nebo píti: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání. [1]

Plášť

býti jím zahalen - trampoty a úzkosti [6]

Plachta

napínati nad boudou na trhu či nad vozem - nepředvídaní hosté [6]
pod ní se ukrýti - vyhneš se něčemu nemilému [6]
viděti ji - hostina [6]

Plakati

Viz: Slzy;
- příslib smíchu za bdění [3]
- sen o pláči je zlou věštbou; většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel [5]
- tvůj osud se splní (2) [2]
nad něčím - radost k očekávání (7) [7]
nad něčím - radostná událost [6]
pro mladou dívku - věští spory s milým [5]
pro obchodníka - znamená drobné potíže a neúspěchy [5]
pro zamilované - symbolizuje rozchod a zradu [5]
vidět jiné plakat - znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých [5]

Plameny

viděti: peníze nebo šperk darem dostati. [1]

Plátno

bílé - láska [6]
bílit na bělidle - nemoc [6]
tkáti - užitek, zisk [6]
tkáti ale nedotkáti - smrt [6]

Plavba

přes moře nebo velkou vodu: neštěstí. [1]

Plece

od ramenou jakoby odstupující - rozvod [6]
od těla oddělené - smrt dcery [6]
pěkné a tlusté - řádná žena [6]
porušené míti - ženě se ohlašuje nemoc [6]
zdravé a silné - vzroste v příbuzenstvu zámožnost [6]

Plech

viděti - malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci [6]

Plenky

leží-li v nich někdo - nevinně nařčen [6]
práti - nedej na sobě znát starosti [6]

Plésti

cop z vlasů: brzké spojení. [1]

Plevel

pleti - bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý [6]

Plíce

na plíce churavíš - předzvěst něčeho zlého [6]
ústy je vyplivovati - těžká nemoc [6]
vypadnou ti z těla - tvá smrt [6]

Plivati

krev: bohatství. [1]

Plot

živý a jím se prodírati - zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty [6]
ležeti u něho - trampské toulání [6]
přelézti jej - nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš [6]
viděti - nepleť si své s cizím [6]
viděti jej z latí - nebezpečí [6]
viděti zelený, živý - velké zmatky [6]

Plotna

viděti ji - hody [6]

Plovárna

býti na ní - pozor na okradení [6]

Pluh

k orání viděti - brzká svatba [6]

Plukovník

viděti ho - úspěch ve sporu [6]

Požár

jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti: ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti. [1]
který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti: neštěstí všeho druhu. [1]
viděti nebo cítiti: nastávající neštěstí. [1]

Pobuda

viděti ho - nestálost, toulky [6]

Pocestný

v dešti - peníze [6]

Počítati

- dobrý obchod [6]

Podbírati

se, v palci - naděje na peníze [6]

Podešev

nalézti - hádka [6]
ztratiti - dlouhá cesta [6]

Podkova

- štěstí [6]
koně kovati viděti: těžká, namáhavá práce. [1]
viděti: brzká cesta. [1]

Podlaha

s parketami viděti, po ní choditi: slzy a radost zažíti. [1]
taneční podlaha, nebezpečí 26 62 [7]

Podmáslí

píti - nepříjemnosti budou probírány [6]

Podobizna

viděti jakoukoli - podvod a zklamání [6]
viděti vlastní - úraz [6]

Podolek

jím se utírati - někdo tě uhrane [6]
líbati - pokoření [6]

Podomek

viděti ho - hrubé jednání [6]

Podpalky

viděti - úkladný požár [6]

Podpláceti

někoho - voliti nutné zlo [6]

Podporu

bráti - přijde pomoc [6]

Podsvinče

jísti - déletrvající štěstí [6]

Podvazek

viděti - budeš míti štěstí v lásce [6]

Podzemí

procházeti se jím - tíseň [6]
spouštěti se tam otvorem - hrozí určité nebezpečí [6]
viděti - pozor na plyn [6]

Požehnání

- vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů [6]

Pohanka

síti ji - vypleniti hřích na dlouhý čas [6]

Pohár

malovaný rozbíti: blízké neštěstí. [1]
plný - blahobyt [6]
prázdný - nedostatek [6]
rozbíti: úmrtí nepřítele. [1]
stříbrný míti: výhra, zisk. [1]
upustit: úzkostlivost. [1]
z něho píti: dobré časy přicházejí. [1]

Pohlavek

dáti či dostati - různice [6]

Pohovka

ležeti na ní - oddech nebo rekonvalescence [6]

Pohřeb (Pohřbívání)

býti: Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti. [4]
býti zaživa: velké nebezpečí hrozí. [1]
býti: zdraví a dlouhý život. [1]
chystat se na něj, ale pohřeb neviděti - radost nad něčím [6]
míti: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba. [1]
průvod na něm - smrt [6]
přítele - sňatek podle vlastního rozhodnutí [6]
velmi chudý - nedostatek [6]
viděti: smutek, nemoc, úmrtí. [1]
zůčastnit se: pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel. [1]

Pochodeň

hořeti viděti: skrze temné věci k světlu přijíti. [1]
hořící - nedobré zprávy [6]
nésti: zamilovat se. [1]
pochod s ní - pohřeb váženého člověka [6]
sám ji rozsvítiti - odhalíš jakési tajemství [6]
uhasiti: zničení dobrých vztahů. [1]
z nebe spadnouti viděti: bolení hlavy. [1]

Poklad

Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví [9]
najíti - zklamané naděje, též starost s bohatstvím [6]
vykopati - neštěstí [6]

Pokladna

otevřenou ji viděti - dluhy a nesnáze [6]
správcem pokladny býti - pocta [6]
stojí-li v prázdné místnosti - starosti [6]
viděti toho, který ji spravuje - výpověď [6]

Poklop

Viz: Víko;
na střeše - propouštění [6]

Pokoj

- tiché chvilky [6]
krásný - rodinný život, též návštěva [6]
špinavý - hádky [6]
prázdný - dluhy a chudoba [6]
tmavý - hrob [6]

Pokrývač

padající dolů - vedoucí půjde do důchodu [6]
viděti ho - budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou [6]

Pokrývka

- skryté nedostatky [6]
roztrhaná - nedostatky budou známy [6]

Pokušení

- nechť rozum zvítězí nad city [6]

Pokus

Pokuta

platiti: výhoda. [1]

Pole

hezké zelené viděti: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství. [1]
jetelové pole - nadějná budoucnost [9]
jetelové pole kvetoucí - jiným budeš užitečný [9]
kroupami rozbité: špatné spekulace. [1]
obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit. [1]
po sečení - přišel jsi pozdě [6]
přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání. [1]
s koukolem - někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje [6]
suché - smutek [6]
úrodné - majetek [6]
v plném květu: zdar ve statku. [1]
ve žních - mnoho práce s dobrým výdělkem [6]
zelené - radost [6]
zorané - budoucí majetek [6]
zpustošené viděti: zarmoucenost. [1]

Poleno

štípati - ztloustneš [6]

Polévka

jísti ji - zkažený žaludek [6]
ze slepice jísti ji - šestinedělí [6]

Police

viděti ji - známá se bude vdávati, též podezření [6]

Pomazání

poslední pomazání - pozdavení a veselost [6]

Pometlo

Viz: Koště;
viděti - utrhání na cti [6]

Pomlázka

dostati ji nebo dávati - veselost z mrzutosti [6]

Pomněnka

Viz: Květiny;
- stálé a užitečné přátelství [6]

Ponocný

viděti ho - pozdní návrat [6]
viděti píti - zaspání [6]

Popel

hlavu jím si sypati - lítost nad sebou [6]
viděti: hořké zklamání, urážka. [1]

Popem

ševcovským lepiti - rozchod [6]

Poprava

viděti ji - rozchod s dobrým přítelem [6]
viděti: pochybný výsledek v podnikání. [1]

Popraviště

býti na něm - veřejná hanba [6]
viděti - chystá se něco nedobrého [6]
viděti: čest, pocta a zásluhy. [1]

Pór

viděti - oční choroba [6]

Porce

rozdělovati - smrt blízkého příbuzného [6]

Porcelán

kupovati - lepší časy [6]

Porod

šťastný, při něm býti: radost a štěstí. [1]
nešťastný, při něm býti: ztráta, bolestné zneuctění. [1]
porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí. [1]
porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech. [1]
porodní asistentku viděti, s ní mluviti: blížící se štěstí, odhalení tajemství. [1]
porodní babku viděti - pro svobodné není dobře [9]
viděti: do nesnází se dostati. [1]

Portrét

viděti: dlouhý život zobrazené osoby. [1]

Posada

slepičí - veselé klepy [6]

Posádka

vojenská - pozor na čápa [6]

Posluha

- spolehnutí [6]

Posluhovačka

- nepovíš, co nevíš [6]

Postel

do které prší: prostopášnost. [1]
hezkou viděti: štěstí, soulad v manželství. [1]
hořeti viděti: neštěstí, nemoc, smrt. [1]
ležeti v ní - nemoc [6]
špinavou nebo nuznou viděti: nesnášenlivost. [1]
státi u postele - nemocný v domě [6]

Postelový ohřívač

brzký sňatek. [1]

Postup

v úřadě - disciplinární vyšetřování [6]

Posvícení

- veselost se rvačkou [6]

Pot

studený si utírati - veliký strach [6]
vypotiti se - uzdravení známého [6]
z čela si utírati - námaha nad sílu [6]

Potah

koňský - manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání [6]

Potápěč

- věřitel ti pošle účet [6]

Potěr

rybí - budeš míti mnoho dětí [6]

Potkan

viděti potkany - hanba (67,81,89,90) [7]

Potok

čistý ve svém domě téci viděti: znamená přírůstek majetku, bohatství. [1]
kalný ve svém domě téci viděti: nemoc, zármutek. [1]
krve viděti: nemoc s chrlením krve. [1]
rozvodněný viděti: růst majetku, ale také rychlý úbytek. [1]
s mnoha rybami: dobré dědictví. [1]
vyschlý: chudoba a churavění. [1]

Potopit

se - exekuce [6]

Potrat

- neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ [3]
- pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku [3]
- pro málo peněz zničená spekulace [6]
dítěte - nové podnikaní, nový čin, skutek [3]
prodělat - obávané zklamání se nedostaví [3]
vidět - předzvěst zklamání [3]

Potýkati

se - nebezpečí života [6]

Poušť

žíti na ní - rozvod, ztráta dětí [6]

Poupě

- láska přespříliš mladých [6]

Poustevna

v ní býti: nemoc, nebezpečí. [1]

Poustevník

viděti ho - z dobrých časů se tloustne [6]
viděti: zármutek, starosti. [1]

Pouta

nositi: nabídku úřadu dostati. [1]

Poutník (Poutníci)

poutnické místo viděti - blaženost [6]

Pouzdro

viděti, nebo míti: ukradené se opět vrátí. [1]

Povidla

jísti - dobré pořízení [6]

Povodeň

- budeš obklopen bezcennými lidmi [6]
velkou viděti: se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti. [1]

Povříslo

- sňatek starého muže s mladičkou [6]

Pozdrav

- budeš pozván na hostinu a dobře přijat (39) [2]

Pozdraven (í)

býti - smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem (41) [2]
býti: je zlé. [1]
osoby kterou nemáme rádi - znamená nepříjemnou návštěvu [3]
sám být pozdraven dětmi - šťastná událost v rodinném životě [3]
vysoké osobnosti - předznamenává se příjemná návštěva [3]

Pozdraviti

někoho - mír 25,49,56 [7]

Pozor

dávati - možné vloupání [6]

Pozouny

slyšeti - slavnost, divadlo [6]

Pracovat

úspěch v obchodech. [1]

Prádelník

- domácí drby [6]

Prádlo

mydliti - pomluvy špinavé [6]

Práh

- někam vstoupíš [6]
přestoupit - pozvání nebo host [6]
z kamene - tvé příští bude pevné [6]
ze dřeva - příští dobro [6]

Prach

- spor a menší ztráta peněz [6]

Prapor

viděti - slavnost, též přísahati na něco [6]

Prarodiče

viděti, s nimi mluviti: dobrou myšlenku uskutečniti. [1]

Princ

či princezna z pohádky, je viděti - dobrá budoucnost [6]

Prkno

hoblovati - pro někoho připravena rakev [6]
ležeti na něm - smrt [6]
viděti: dobré obchody. [1]

Proboden

býti: strach a nebezpečí. [1]

Proměniti

se v něco - smrt [6]

Propast

viděti, do ní padati: rychlá záchrana z nebezpečí. [1]

Prosba

zamítnutá - bude vyslyšena žádost [6]

Prostěradlo

- smrtelná nemoc [6]

Prostitutku

viděti, nebo s ní mluviti: radostný den prožíti, štěstí. [1]

Proutek

- zakopaný poklad [6]

Prs (Prsa)

ženy viděti: pokračování lásky. [1]
masitý - hodně synů [6]
na kterých kojenec leží, viděti: radost v manželství. [1]
obnažiti: stydlivost. [1]
poraněná míti: pro staré zlé, pro mladé dobré. [1]
raněný, churavý - krátký život [6]
silná, zdravá viděti: stálému zdraví se těšiti. [1]
suchý, úzký - neplodnost [6]
zarostlá viděti: hodně štěstí v lásce. [1]

Prskati

viděti někoho - trefíš se do živého [6]

Prst

do něj se říznouti a krev viděti: štěstí v lásce. [1]
hezký míti: vážený, ctěný býti. [1]
míti je v páře - spiknutí [6]
palec mezi ukazováčkem a prostředníkem - prokletí [6]
palec zasunutý do ostatních sevřených prstů - nic nečekej [6]
pět jich - krádež [6]
pět jich černých - vloupání [6]
si spáliti: do pokušení se dostati. [1]
ukazováček - varování [6]
ukazováček na oku - výsměch [6]
ukazováček na rtech - nevyzrazuj [6]
useknutý - ztráta jmění, práce [6]
v ústech - stydlivost [6]
zavázaný - úraz v domácnosti [6]
ztratiti: znamená škodu. [1]

Prsten

- dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte [3]
- hádky se svým okolím tě vyčerpávají. (11) [2]
darovati dívce - láska [6]
darovati: Úspěšná cesta leží jasně před tebou. (28) [2]
dáti manželce, ona jej nechce - jeho smrt [6]
dostat darem: najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání [3]
dostati darem: Někdo tě chce ošidit a využitkovat. (15) [2]
dostati: úctu získati. [1]
drahocenný: Učiníš výhodné spojení. (16) [2]
železný: Starost ti tíží srdce. (13) [2]
železný viděti - mnoho práce (22,74) [7]
kupovati: Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu. (21) [2]
najít: zamilujete se [3]
najíti s drahokamem žlutým - nemocná bohatá žena [6]
najíti s drahokamem modrým - v domě radostné veselí [6]
najíti s rubínem - dobře placené místo [6]
najíti se smaragdem - čest [6]
navléci na prst: varuje před zamýšlenou nevěrou [3]
někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční [3]
obdržeti - bída [7]
prsten - svatba [7]
sejmouti a dáti ho neznámému - odstoupení místa jinému pod nátlakem [6]
sejmouti a dáti někomu jinému - odstoupení místa jinému [6]
stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky [3]
stříbrný viděti - zisk (11,90) [7]
tlačiti jej do vosku - smlouva [6]
vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku [3]
z něhož nebyl drahý kámen nalezen - ztráta existence [6]
z něhož vypadl drahý kámen - rodinné sváry nebo těžká nemoc [6]
z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen - mír a pozdravení [6]
zlámaný: Loučení s milými lidmi tě zarmoutí. (43) [2]
zlatý na váhu kupovati - svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu [6]
zlatý najíti a na prst dáti - veliký úřad, v rodině syn [6]
zlatý najíti neb viděti - štěstí (34) [7]
zlatý přelomený - těžká nemoc ženy [6]
zlatý přelomený u svobodného - podřízené místo či ztráta majetku [6]
zlomený míti - neštěstí (2,23) [7]
zlomený: značí porušení věrnosti [3]
ztratí-li ho manželka - ztratí důvěru k manželovi [6]
ztratí-li ho muž - smrt manželky nebo syna [6]
ztratí-li ho svobodný - zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá [6]
ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem [3]
ztratiti - manžel k manželce ztratí důvěru [6]
ztratiti - milovnice tvá půjde za jiným (28,90) [7]
ztratiti nebo darovati: utrpení, churavění. [1]
ztratiti: Neočekávaně najdeš nové přátele. (12) [2]

Prstýnek

dostat (pro ženatého či vdanou) - věští věrnost a loajalitu [5]
dostat (pro svobodné) - sdílenou lásku [5]
kupovat - věští brzkou opětovanou lásku [5]
mosazný - symbolizuje nejistotu v zájmech [5]
odebrat někomu svůj prstýnek - symbolizuje spory a sváry [5]
prasklý - věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek [5]
prohlížet si zlatý - symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu [5]
snubní - znamená výdaje [5]
ztratit - znamená ztrátu známostí [5]
ztratit (pro vdanou ženu) - znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit. [5]

Průjem

mít - je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství [5]
mít - přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu [3]
míti - Tvé štěstí je na nejlepší cestě. (28) [2]
míti: dobré zdraví. [1]

Prut

na ryby - touha po poznání [6]

Pryčna

- šetření úřední, protokol i zatčení [6]

Přátelé

- dbej na své zdraví (14) [2]
býti s nimi vesele - blíží se loučení (5) [2]
zemřelí - příjemná zpráva z ciziny (15) [2]
ztracení - vzdálený přítel myslí na tebe (29) [2]

Přehrada

symbolizuje vaše potlačené emoce. [1]

Přeplaviti

se - přeložení, též změna [6]

Přeskočiti

něco - nemilou věc obejíti [6]

Přetrhnouti

něco - konec lásky, přátelství [6]

Převrhnouti

něco - mrzutost [6]

Příboj

vln viděti - zdánlivé nebezpečí [6]

Přijímání

požehnání a štěstí v rodině. [1]

Příkop

do něj spadnouti: pozor na lest. [1]
před hlubokým státi: nebezpečí. [1]
přejíti po dřevěné lávce - vysměješ se tomu, kdo ti překáží [6]
přes něj skákati: zrada, nevěra. [1]

Příkrov

černý - konec života [6]

Přípřež

- výpomoc v práci i v starostech [6]

Přísahati

nebo přísahu viděti: složitý proces podstoupiti. [1]

Přítel

- pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek [5]
- přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd. [3]
- přátelství, smutek 11,12 [7]
být pohromadě s více přáteli - předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme [3]
hádat se sním - značí nevěrnost přítele [3]
loučit se s přítelem - je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát [5]
mít přítele - vydáte svá tajemství [3]
mít starosti o něj - nemoci nebo neúspěch [5]
mrtví přítel - předpovědí brzkého sňatku [5]
navštívit ho nebo ho potkat - značí srdečnost [3]
oblečený ve světlých barvách - odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy [5]
plačící - starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání [5]
pomoci mu - člověk sám obdrží pomoc [3]
potkat - věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek [5]
potkat ho: dobré. [1]
přátelé ve zvířecí podobě - znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších [5]
s ním žertovati: roztržka. [1]
s ovázanou tváří - navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy [5]
smát se sním - značí brzký rozchod s ním [3]
stojící na hoře - nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu [5]
umrlého viděti - radost 76 [7]
uraziti: pohrdání zakusiti. [1]
vidět ustaraného přítele - čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc [5]
vidět zesnulého - přináší nečekané novinky [3]
viděti - dlouhý život 12,18,60 [7]
viděti přítele kterému se dobře daří - radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími [5]
viděti, vítati: k slávě a poctám přijíti. [1]
zesnulého viděti: neočekávaná novina, odložená svatba. [1]

Příštipek

- okamžitá pomoc [6]

Příze

navíjeti: lakomý býti. [1]
odvíjeti: k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti. [1]
rozmotati: pochybnosti ztratiti. [1]
viděti nebo míti: tajné pletichy. [1]
zamotati: milého(ou) rozzlobiti. [1]

Pstruh

Viz: Ryba (y);
chytati je - vychytralost [6]
nebo ryby ve vodě viděti: radost a láska Váš život ozdobí. [1]

Pták (ptáci)

černý, letící - smuteční oznámení [6]
dravý - škoda [6]
jeho hnízdo - manželství [6]
jeho lep (ptačí lep) - něco se na tebe líčí [6]
jeho nohy - akt, který bude vyřízen za dlouho [6]
jeho peří najíti - menší peníze [6]
jeho vejce jísti - zhubnutí [6]
jeho zob - dobré srdce [6]
jísti ho - peníze [6]
lapati ho ve spaní - dostane se ti potřebné věci [6]
mláďata vybírati - zloději [6]
Oškubané viděti - velký podvod v místě [6]
více jich do domu přiletělo a odletělo - někdo v domě zemře [6]
více jich do domu přiletí - větší návštěva hostů [6]

Pštros

míti, ale zmizel - penze nebo ztráta zaměstnání [6]
strká-li hlavu do písku - zlé státní finance [6]
viděti žena - její syn bude na ministerstvu [6]
z něhož spadlo peří - aféra na vyšších místech [6]

Puška

hezkou viděti: zamilovat se. [1]
s ní na lov jíti: nevěra. [1]
z ní stříleti: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk. [1]

Puškvorec

- zdravý žaludek [6]

Puls

hmatati - horečka [6]

Pumpa

čistiti ji - větší půjčka [6]
rezavá - odepřená pomoc [6]

Punčocha

na okně - dary [6]
plésti ji - pletky [6]
svlékati - dobrý spánek [6]

Pupek

bolí-li - zlé noviny [6]

Putna

plná housek - budeš oběšen [6]

Pyramida

viděti ji - náboženské taje a mystérie [6]

Pytel

děravý - prodělek [6]
peněz viděti: šťastná budoucnost [1]
plný - zlé časy [6]
plný kostí - špatné obchody [6]
prázdný - dobré časy [6]
s prázdým viděti muže - zloděj přijde [6]

Pytlák

- nevěrnost [6]

Rabín

- tvá moudrost přinese mrzutost [6]

Rada

správní - sobě smetanu, ostatním sbírané mléko [6]

Radost

pociťovati: pozor na pošetilost. [1]

Rak

- zpátečnický člověk, nenapravitelný [6]
vařený - obecní zisky [6]

Raketa

ohňostroje - lidská sláva, polní tráva [6]

Rakev

viděti - smrt lásky [6]

Ramena

pokrčit: nejistota v úmyslech. [1]
ramenatý býti - přízeň žen [6]

Rampouch

na střeše viseti viděti: oboustranné zvětšení lásky. [1]

Rána

nevyléčená - nepřízeň [6]
slyšeti ji - nový dům se zřítí [6]
v levé dlani - ochromené myšlení, mrtvice [6]
v pravé dlani - ochromené jednání [6]

Rašple

- zasnoubení [6]

Ratolest

- mír, přátelství [6]

Regál

viděti: oklamán býti. [1]

Revolver

Viz: Pistole;
- nebezpečí v domě [6]

Rez

viděti - slabé zdraví, nesprávné představy [6]

Rodiče

nebo sourozence mrtvé viděti: pomatení, neštěstí. [1]
s nimi se hádati: zlé znamení. [1]
viděti, nebo s nimi mluviti: štěstí v podnikání, veselá mysl. [1]

Rodiště

navštíviti - návrat dobrých časů [6]

Rožeň

otáčeti: neštěstí a pronásledování. [1]

Roháč

Viz: Brouk;
houfně-li letí ve váš dům - co host, to nepřítel [6]
štípající - újma na majetku [6]

Rohy

míti: přelstěn býti. [1]
na hlavě - důstojenství [6]
na hlavě, ale spadly - žalost a hanba veřejná [6]
na hlavě má vojín - šťastně skončí válka [6]
na hlavě násilím sražené - chudoba a smrt [6]
na hlavě násilím sražené nepřítelem - vyvedení z pýchy [6]

Roj

včel - chudému věští výnosný majetek [6]

Ropucha

Viz: Žába;
- věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka [6]
býti jí poslintán - hanlivá pomluva [6]

Rosa

jí se mýti - zevnější i vnitřní krása [6]
v ní choditi - zdraví a svěžest ducha [6]

Rosnička

Viz: Žába;
- jednoduchý a dobrý člověk [6]

Rostliny

Viz: Květiny;
Léčivé viděti nebo jísti: ukončení nepříjemných obchodů. [1]

Roura

- spojení s hloupým člověkem [6]

Rovinu

viděti: stěstí a zábava. [1]

Rozmarýn (a)

- svatba [6]

Rozplynouti

se v nic - smrt [6]

Rozsekati

něco - jednej rázně, rychle a neotálej [6]

Roztáhnouti

něco - vyzývavost [6]

Rozvaliny

- bohatému ke stáří chudoba [6]

Rtuť

- obchodování a okrádání ve zboží [6]

Rty

Viz: Ústa;
krásné míti - silné rozmnožování majetku [6]
ošklivých barev míti - křivopřísežné nařčení [6]
strupaté míti - zlá příhoda v domě plném hádek [6]

Ruce

Viz: Ruka;
černé - lichvářství [6]
krvavé - zločin [6]
křížem přes prsa - smrt [6]
na rukou chovati - starost [6]
obě zdvižené - velké nebezpečí [6]
oteklé míti: nesnášenlivost. [1]
špinavé - těžká práce [6]
podávati - velké přátelství [6]
s prsteny - zámožnost [6]
s uťatým prstem - nemoc [6]
s více než pěti prsty - náboženské hloubání [6]
si mýti - budeš očištěn z nařknutí [6]
si mýti: slávu získati. [1]
silné - zbožnost [6]
spojené s jinými - společná práce [6]
v ohni - válka [6]
v rukavičkách - zámožnost [6]
Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě. [1]
vložiti na hlavu - svatba nebo pohřeb [6]
založené vzadu - budeš bez práce [6]
zraněné nebo špinavé míti: v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti. [1]

Ručitel

býti: nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení. [1]

Ručník

viděti: vysvobození z nepříjemností. [1]

Růže

Viz: Květiny;
dáti darem - obdržíš dar [6]
plno jich v domě - velmi dobré obchody [6]
suchá - minulá láska už jen ve vzpomínkách [6]
trhati - přibude majetku obchodem [6]
viděti: Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání. [4]

Ruka

Viz: Ruce;
ženy spálená - smrt manžela [6]
chlupatou míti: velká zábava. [1]
líbati ji - úcta, láska nebo vděčnost [6]
malou míti: v chudobě se octnouti. [1]
mohutná - válka [6]
s peněženkou - pokuta, nákup či daně [6]
s velmi krátkými prsty - lstivé spiknutí [6]
spálená - nejvěrnější odejde [6]
uťatá - smrtelný hřích [6]
velkou míti: těžká práce. [1]
zlomiti: neštěstí, smrt. [1]
zraněnou míti: truchlivost. [1]

Rukáv

dlouhý viděti: velká pocta. [1]
široký míti: rozšíření známostí. [1]
párati viděti: rozkol, rozdělení. [1]

Rukavice

bez prstů - jemnější práce [6]
bílé - veselka [6]
černé - pohřeb [6]
šedé - vycházka nebo obchod [6]
míti: od podezření býti očistěn. [1]
rukavice z gumy - kasaři jsou v okolí [6]
s palcem - nádeničina [6]
viděti, oblékati si: sláva a štěstí. [1]

Rulík

Viz: Květiny;
- svůdná povětrná žena [6]

Růst

sebe viděti, větší býti: bohatý sňatek. [1]

Ryba (y)

Viz: Kapr;  Karas;  Pstruh;  Štika;  Úhoř;
darem dostati: falešnou úctou zahrnován býti. [1]
chytati: nedbalost. [1]
chytati rukou - prozrazené tajemství [6]
jísti - uzdravení, tlustému zhubnutí [6]
kluzkou viděti: nesplněné přání nebo nevěra. [1]
leklé - nepij vodu [6]
loviti sítěmi - zlost v radost se obrátí [6]
malou koupiti nebo jísti: ztráty všeho druhu. [1]
na dně - někdo je v nebezpečí utonutí [6]
pečenou jísti: k blahobytu přijíti. [1]
prodávati, nebo prodávati viděti: nekalá zábava. [1]
velkou koupiti nebo míti: štěstí a úspěch. [1]
viděti - mlč a nemluv [6]
viděti: znamená potíže, nemoc, ztrátu. [1]
vidíěti: je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus. [1]
zlatá rybka - domácí radost [6]

Rybář

- hojně času [6]

Rybářka

- pletichy lásky [6]

Rybíz

bílý viděti nebo jísti: satisfakce. [1]
černý viděti nebo jísti: nevěra. [1]
červený viděti nebo jísti: odolnost, vytrvalost. [1]

Rýč

- hřbitov [6]

Řád

býti do něho přijat - bezúhonnost [6]

Ředina

píti ji - zlá budoucnost [6]

Ředkev

jísti - velká škoda [6]
koupená - škoda [6]

Řeholník

viděti ho - staromládenectví [6]

Řeka

do domu se valící - velké dědictví nebo výhra [6]
do ní spadnouti: neštěstí. [1]
píti z ní kalnou vodu - zármutky [6]
plavati a zůstati v ní - vazba nebo vězení [6]
přeplavati ji - těžká práce se starostmi [6]
silně hučeti slyšeti: urážky zakusiti. [1]
topiti se v ní - zármutky [6]
v ní plavati: nad nebezpečným protivníkem zvítěziti. [1]
viděti, nebo v ní se nacházeti, nebo dokonce proudem býti unášen: mrzutost, nebezpečí, pronásledování. [1]
z ní píti a žízeň uhasiti - pomoc jistá [6]
ze skály padati viděti: zkáza člena rodiny. [1]

Řetěz

železný - odsouzení [6]
přetrhnouti - odehnati zlé lidi [6]
zlatý - čest [6]

Řetízek

nositi: poctěn býti. [1]

Řev

dobyteku slyšeti: zlá budoucnost. [1]
slyšeti: obvykle pomluvy. [1]

Řezník

viděti nebo s ním mluviti: uraziti se, milého ztratiti, košem dostati. [1]

Sad

viděti: bohatství. [1]

Sádlo

kupovati - dobré časy [6]
převařovati - nemoc [6]

Salát

jísti - nemoc ledvin [6]

Salón

masérský navštíviti - po radosti přijde nemoc [6]

Saranče

viděti: krátké trváníšťastného stavu. [1]

Saze

- budeš očerněn k tvému štěstí [6]

Sbor

hudební sbor - dobré zdraví [9]

Seděti

na ostrém seděti - nepříjemný dopis [6]

Sedlák

- přičinlivost, která tvrdí srdce i ruce [6]
nebo oráče viděti: znamenáštěstí. [1]

Sekáč

viděti ho - rebélie [6]

Sekat

pěkné obilí: dobré obchody. [1]
trávu: dobréčasy, hojnost. [1]

Sekera

dřívíštípati: roztržka. [1]
viděti: vzpoura, neštěstí. [1]

Sele

míti nebo dostati: pozor na podvodníky. [1]

Seno

kupa sena aneb slámy - bohatství  [9]
páchnoucí: potíže v obchodech. [1]

Sťětí

býti: strach a zármutek, ztráta mecenáše. [1]
viděti: nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele. [1]

Sex

provozovati: Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko. Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více své animě nebo animu. [4]

Seznamovati se

ztráta, bída. [1]

Schody

jit po nich nahoru - získáte si špatnou pověst [3]
jít po nich - je znamením nenadálé změny v obchodě [5]
jít po nich dolů - jste srdečně vítanými hosty pro lidi, které hodláte vyhledat [3]
jiti nahoru - svou činností se dostaneš kupředu (16) [2]
jíti dolů - štěstí tě na krátký čas opustí (19) [2]
sedět na schodech - naznačuje pozvolné, ale neustálé zlepšování finanční situace [5]
scházet po nich - znamená smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce [5]
spadnout z nich - dožiješ se něčeho nepříjemného, ale brzy na to zase zapomeneš (33) [2]
spadnout z nich dolů - svou pošramocenou pověst si dokážete napravit [3]
spadnout ze schodů - varuje před závistivci [5]
vidět - máš vyhlídku, že brzy dosáhneš svého cíle (49) [2]
vidět - připomíná, abyste dbali na svou ohroženou pověst [3]
vidět široké, hezké schody - je předzvěstí bohatství a blahobytu [5]
vidět někoho scházet po schodech - špatné zprávy, které ti pokazí zábavu [5]

Schovati

něco - nečisté svědomí [6]

Síra

- zlobení s dětmi, s tchyní [6]

Skála

na ní vylézti: překonání se. [1]
na skálu stoupati - dobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí [6]
nemoci na ní vylézti: váznutí, pokles obchodů. [1]
snadno jí zdolati: vysokých cílů dosáhnouti. [1]
snadno s ní sestoupiti: přítele nebo příbuzného ztratiti. [1]
stoupati a opět sestupovati - zbohatnutí z války [6]
viděti: práce a únava. [1]
vysokou viděti: velkolepým předsevzetím se zabývati. [1]

Skláněti se

ponížení, ztráta. [1]

Sklenice

brousiti viděti: něco vypátrati. [1]
prasklou viděti: roztržka. [1]
rozbíti: neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti. [1]
viděti nebo míti: vrtkavost v obchodech, nejistota. [1]

Skleník

viděti: vytrvalostí k cíli dojíti. [1]

Skořice

- jmění [6]

Skot

je zpravidla špatné znamení. [1]

Skříň(ka, ně)

kupovati - dělej zásoby [6]
Viděti: V mytologii Pandořina skříňka obsahovala všechna trápení světa, ale i naději. Obsahuje vaše skříňka vzpomínky nebo nějakou část vašeho života, kterou jste do ní uzavřeli. Skříňka může též symbolizovat rakev nebo smrt, ale také dělohu a bezpečí. [4]

Skřivánek

- dobré pořízení [6]

Skvrny

našatech: zarmoucenost. [1]

Sláma

- nezdar v podnikání [6]

Slaneček

jísti: pozor na opilství. [1]

Slavík

- dobrý posel, zpívající noviny, které potěší [6]
na ruce - svatba, manželka vzorná a veselá [6]
přiletěl a posadil se - zvláštní posel a potěšení [6]
staví hnízdo - požehnání do domu [6]
tluče v houští - štěstí [6]
v kleci - budeš vzorný a bystrý zaměstnanec [6]

Slavnost

se zúčastniti: zpráva, která zármutek a starosti přinese. [1]

Slepice

jísti z ní polévku - narození dítěte [6]
kdákavé a nenosné - sváry [6]
krásná - štěstí u druhého pohlaví [6]
kvokati slyšeti: dobrý a bohatý sňatek. [1]
mnoho jich míti - zvětšení provozu [6]
nalézti od ní vejce - velký zisk [6]
pěknou, velkou viděti:štěstí v lásce. [1]
s kuřátky viděti: znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel. [1]

Slepý

být slepotou poražen - chudoba a krátký život [6]
býti: od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti. [1]
ne docela - časová ztráta víry a navrácení se k ní [6]
slepotou poražena panna - nikdy se neprovdá [6]
vésti ho: příležitost potřebným pomoci. [1]
viděti ho - jeden z manželů je klamán [6]
viděti ho: odklad, překážky v podnikání. [1]
viděti se jím - ztráta víry, krátkost života [6]

Sliniti

něco - nebozpečí nákazy [6]

Sliny

dávati jinému v oči - dotyčný prohlédne své chyby [6]
polykati - laskominy [6]

Slivovice

Viz: Alkohol;
mazati se s ní - opilost [6]

Slívy

jísti - pád, zlé věci [6]
jísti vařené a horké - vznáší se nad tebou trest [6]

Slon

viděti:štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky. [1]
z jeho klů vyřezávané věci - umělecké bohatství [6]
zabíjeti viděti: zrušení předsevzetí. [1]
zabíti: znamená smrt. [1]

Slonovina

chudoba. [1]

Sloup

přeražený - nečekej opory ani podpory [6]
Viděti: Podle Freudova výkladu představuje sloup falický symbol. Zlomený sloup prý reprezentuje impotenci. Pilíře nebo sloupy však také znamenají sílu a podporu. Vzpomeňte si, co nebo koho podpírali? Vás samotné? . [4]
zlatý - nepříjemnosti s úřadem [6]

Služebná

Viz: Děvečka;

Služebnictvo

viděti: mnoho námahy a práce. [1]

Sluch

ztratiti: nepozornost. [1]

Slunce

do domu na neslunné straně svítící - velké bohatství [6]
do něho se dívat - oční nemoc [6]
nejasné - nemocný se pozdraví [6]
vešlo do domu a tam svítilo - v budoucnu velká čest [6]
vychází - velká protekce nebo velká láska [6]
z tebe vycházeti - budeš míti moc nad jinými [6]

Slunečnice

- prudká láska [6]
její zrna jísti - zdráv a silen v lásce [6]

Slzičky

trhati - pouťová radost [6]

Slzy

Viz: Plakati;
- hledání vnitřního vykoupení a uklidnění [3]
- radost po delším čase [6]
- velká radost (27) [2]
ronit slzy mezi ostatními - znamená touhu po větší společnosti a po větším porozumění ze strany blízkých [5]
roniti - nepříjemnosti (58) [7]
stát mezi plačícími - varování před neštěstím, které tě může brzy potkat [5]
u jiných - věští smutek, který bude důvodem ke starostem také pro tvé přátele [5]
utírati - vše dobré [6]
vidět - značí radost [3]
vlastní - znamenají vlastní radost a projev přízně [5]

Smaragd

- dobré jméno a pověst [6]

Smazati

něco - odpuštění v rodině, též dluhů [6]

Smetí

- peníze [6]

Smola

- smůla ve všem [6]
hořící - bolesti [6]

Smrk

viděti, nebo pod ním státi: oklamán, ošálen býti. [1]

Smrt

- jasný závěr jednoho životního úseku [3]
- obvykle je sen o smrti varováním před vším nebezpečím a hrozbami; po tomto snu bys měl být mnohem opatrnější než obvykle [5]
býti mrtev - Smutné zážitky. (13) [2]
mluví-li na tebe - nemilé věci k očekávání (33) [7]
přivolavší znamená - že zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv [5]
Smrt ve snu bývá spíše znamením odcházejících starých věcí. Neloučíte se náhodou podvědomě s partnerem či se starým domovem? Možná, že si jen přejet ukončit něco, co podle vás již nemá smysl. [4]
vidět jako kostlivce s kosou - předzvěst osvobození od nějakého břemene [3]
vidět smrt - věští bídu a nouzi nebo bankrot ; pro nemocného je to znamení rychlého konce [5]
viděti - zármutek bližního (70) [7]

Smrtihlav (můra)

- nedobrý dopis [6]

Sněženka (y)

trhati - blahá stará léta [6]

Sněhulák

stavět - přechodně byste měli být necitelní [3]
vidět - najdete chladného milence či milenku [3]

Sníh

- odvaha vítězí, vykonej nové úkoly celou svou osobností a lehce překonáš překážky (39) [2]
- otázka potence; příroda spí nebo odumřela; zima chlad. toto roční období znázorňuje stáří [3]
a jinovatka - různice a spory [6]
do sněhu pršet viděti - domácí mrzutost 18 [7]
házet sněhem - varování před zradou společníků [5]
hustý a těžký - změna prostředí [5]
jíst - nesplněné touhy [5]
na cestě navátý, po něm jeti a do něho se nezabořiti - velký zármutek 89 [7]
na horách viděti - budoucí užitek 6,15 [7]
padat viděti - obchodníkům překážka 60 [7]
špinavý - předzvěst ponížení a ztráty důvěry ve společnosti nejbližších přátel [5]
prší v teplé krajině - hojnost úrody [6]
sněhová koule nebo koulovačka - neměli byste se nechat zlákat ke zlým skutkům [3]
sněhová vánice - předzvěst zlých časů, které ale dobře přestojíte [3]
ve sněhu se váleti - svoboda a lehkovážnost 4,55,80 [7]
ve tvář vanoucí - smutek [6]
vidět ho : nepříliš šťastný život [5]
vidět ho v létě - nepříjemné překvapení nebo špatná zpráva [5]
vidět ho v zimě - podaří se uzavřít dobrý obchod [5]
vidět krajinu pod sněhem - příslib pěkného domova [3]
vidět padat - ohlašuje zprávy, které slibují do budoucnosti lepší úděl [3]
zasypat se sněhem - předpovědí dlouhého neúspěšného období [5]
ze silnice vyhazovati - nemoc 66 [7]

Snop (y)

nakládati a domů vézti: za námahu odměnu dostati. [1]
prázdné - hloupost [6]
s mnoha klasy viděti: Bohatství a spokojenost. [1]
vázati: novou známost ukončiti. [1]
viděti: nepřátele pokořiti. [1]

Sobol

- bohatství [6]

Socha

- sobec bez srdce [6]
povaliti: odjezd. [1]
viděti: do nesmnází přijíti. [1]

Sojka

- klepavá kuchařka [6]
na hlavě ženy - porodí dceru [6]
na ruce - i manželka bude klevetiti [6]
skřehotající - váda v domě [6]
v kleci - svárlivá žena do domu [6]

Sokol

jeho ztráta - ztráta zaměstnání [6]
létati viděti: podveden, ošizen býti. [1]
na ruce ženy - porodí syna [6]
nésti: pocta. [1]
pomocí jeho honiti zvěř - oblíbenost u nadřízených [6]

Sopka

viděti ji - katastrofa [6]

Sosna

- budoucí dárek z lásky [6]

Souboj

k němu býti vyzván: v nebezpečíživota přijíti. [1]

Soud

odsouzen býti: zmatek. [1]
před ním státi: pravdu hledati. [1]
soudní síň viděti: neštěstí, potíže. [1]
soudního sluhu viděti, s ním mluviti: varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží. [1]

Soudce

býti jím - velký postup v zaměstnání [6]
býti obžalován - zármutek [6]

Souchotinář

viděti ho - vysoké stáří [6]

Soumrak

- není to dobré v tvé záležitosti [6]

Sourozenec

umírati viděti: nepřítele ztratiti. [1]
viděti, nebo s ním mluviti: nepříjemnosti. [1]
zemřelého viděti: dlouhýživot. [1]

Sova

- zloděj a špatná novina [6]
houkati slyšeti: mrzutosti. [1]
na dům sedající - za čas někdo z domu zemře [6]
při úplňku - krátký, ale velký nedostatek [6]
viděti: nemoc, chudoba. [1]

Spadnout

a škodu utrpěti: mnoho protivenství zažíti. [1]
s domu: opatrnost při všech jednáních. [1]
z výšky nebo do studny: neštěstí, ztráta úcty, majetku . [1]

Spáti

na podlaze - nedostatek [6]
na seně - štěstí [6]
na stromě - dostane se ti rozumu [6]
nad snářem - hádky pro peníze [6]
při otevřeném okně - vždy zdravé plíce [6]
s mnohými - válka [6]
sám - staromládenectví, staropanenství [6]
u čápa - budeš míti dítě z budoucí lásky [6]
u šibenice - dej na sebe pozor [6]
u soudu - budeš porotcem [6]
v autu - mnoho cest [6]
v kostele - smrt známého [6]
v trní - klepy, které štvou [6]

Spodek

viděti ho - bolení břicha [6]

Společník

Druh, společník - lenost a chudoba [9]

Společnost

hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí a radost [9]

Srdce

šípem probodené - nezměrná láska [6]
jísti: o vzájemné lásce se ujistiti. [1]
krváceti viděti: urážky zakusiti. [1]
mečem probodené - konec lásky [6]
perníkové - sladká láska [6]
přijdeš o ně - sám zemřeš [6]
rozříznouti: rozchod zamilovaného páru. [1]
viděti: vroucně se zamilovati. [1]
ztratiti - smrt nejmilejšího z rodiny [6]

Sršeň

nebo ováda viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese. [1]
v příbytku - vyloupení [6]

Srkati

při jídle - budeš na obědě s nevzdělancem [6]

Stárnout

zlost. [1]

Staří lidé (stařec/stařena)

- moudrost [6]
Objevil se ve vašem snu moudrý stařec nebo stařena? Jde o archetypální postavy, které mají představovat určitou autoritu. Například otce, matku, krále, kněze, učitele, soudce atd. Zkoumejte své podvědomí a své skutky, protože tyto postavy jsou hlasem vaší morálky a vy pravděpodobně děláte něco špatně. [4]
starý býti: svoboda. [1]
uctívati: požehnání. [1]
viděti: stěstí. [1]

Statek

míti: bohaté dědictví získati. [1]
pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získati:šťastný nebo výhodný sňatek. [1]

Stavba

viděti nebo stavěti: změna bydliště, vzdálení milé, milého. [1]

Stavidla

- povídavá žena [6]

Stavitelé

na lešení viděti: v nebezpečí se ocitnouti. [1]

Stéblo

- žízeň na někoho [6]

Stehna

mající rány - brzká smrt, též ztráta poctivosti [6]
shnilá - truchlivý život [6]
silná - dobré zprávy [6]

Stěhovat (Stěhování)

do horšího - zármutek [6]
do lepšího - vězni svobodu, zdraví nemocnému [6]
do sklepního přízemku - pozor na vězení [6]
k nebi - smrt [6]

Stín

viděti - špatné svědomí [6]

Stolice

býti na ní posazen - budeš vládnouti nad ostatními [6]
žena býti na ni posazena - posměch [6]
zlámaná neb spálená - zlá příhoda v povolání [6]

Stonožka

viděti ji - otrava krve na noze [6]

Stopa

krvavá - v blízkosti zločin [6]
viděti ji - slídičství [6]

Stoupati

viděti sebe: velká pocta. [1]

Stráž

státi - pozor na zloděje [6]

Strach

míti: zármutek, starosti s obživou. [1]

Strašidlo (strašidla)

- nemoc ve tvém okolí (16) [2]
- porušení přirozeného vnitřního řádu, přičemž vnitřní hlas se snaží zasáhnout [3]
mluvit s ním: získáte dobré dojmy [3]
nebo ducha viděti: pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého,čí přítele ztratiti. [1]
utíkat před strašidlem: je předzvěstí jistého, klidného zaměstnání [5]
vidět: dozvíte se něco nepříjemného [3]
vidět: znamená neštěstí a neúspěch v podnikání [5]

Straka

viděti: podvod. [1]

Strakaté

viděti - veselé bláznovství [6]

Strniště

viděti - přírodní katastrofa [6]

Strom

Viz: Dub;  Jedle;  Olše;  Topol;
jak vyrostl v domě - velmi vzácná návštěva [6]
na skále - do kraje přijdou lidé bez užitku [6]
od blesku rotříštěný viděti: rozchod milenců. [1]
opatrovati, zalévati - dobré opatrování majetku [6]
padající - ohlásí se katastrofa [6]
pod ním seděti: dobré zprávy. [1]
rezavý viděti: blízké nebezpečí. [1]
rozkvetlý - pěkné manželství [6]
s krásným ovocem - noviny [6]
s něj spadnouti: ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti. [1]
starý, ovocný, z něj ovoce dostati: dědictví. [1]
suchý viděti: znamená úmrtí. [1]
více jich káceti - výpůjčky [6]
viděti - svobodnému manželství [6]
vysoký, na něj se dívati: moc a sláva, dobré zprávy. [1]
vyvrácený - nemoci [6]

Stromy

bez listů viděti: dokončení obchodů. [1]
hořeti viděti: rodinné rozepře. [1]
kvetoucí viděti: znamená radost, neočekávaný požitek,šťastné manželství. [1]
ovocnéčesati: moc a sláva, dobré zprávy. [1]
plné ovoce viděti: ztráta, nemoc. [1]
poražené, od blesku spálené, nebo roztříštěné viděti: nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství. [1]

Struny

viděti - souzvuk, docílíš harmonii [6]

Strup

na hlavě míti: získání bohatství. [1]

Střecha

domu viděti: smysl pro domácnost. [1]
choditi po ní - kroť svou fantazii, obírej se věcmi domácími [6]
střechy s vlaštovkami viděti: vydat se na cestu. [1]
z ní spadnouti: nepříjemné zprávy. [1]

Střela

daleko střelená - dcera se provdá daleko [6]
která neletí - neposlušná dcera [6]
vystřelená do oblak - smrt dcery [6]

Střepy

viděti před veselkou - štěstí těch dvou lidí [6]

Střeva

závadná, poraněná: nemoc, dieta. [1]

Stříkati

- brzký oheň v okolí [6]

Studánka

a v ní kalná voda - smutek [6]
kopati ji a mnoho vody - vbrzku zdroj peněz [6]
někdo brání z ní vodu bráti - spory [6]
v domě - veselý život [6]
váží-li z ní čistou vodu - bohatá svatba [6]
viděti ji kopati, ale voda v ní není - nepovedený podvod [6]
vyschlá v domě - přihlásí se chudoba [6]

Studna

sčistou vodou viděti: otevřené doznání. [1]
se silným obložením viděti: nebezpečí požáru. [1]

Sud

ležeti v sudě - filozofuješ příliš, jako bys měl v hlavě [6]
pivní viděti: obchody jsou na dobré cestě. [1]
více jich plných - zámožnost [6]
viděti: pozor na obžerství. [1]
z něhož teče - ztráta [6]

Sukně

Viz: Šaty;
drahou ji koupiti - choroba podle délky sukně [6]
na černou koupiti - zármutky a starosti [6]
přes hlavu dáti - koketování [6]

Sůl

- mrzutost a slovní potýčka [6]
- nemoc (9,19,54) [7]
- pratéma soli coby látky důležité pro zdraví a životní sílu [3]
- sen o ní symbolizuje neshody a hádky mezi tvými nejbližšími [5]
jíst ji - věští těžkou dobu, pro ženu je symbolem milencova odchodu kvůli atraktivnější a krásnější dívce [5]
jísti - zlé časy se blíží a ohrožují tvůj klid (28) [2]
používat - něco dávno vžitého získá díky nějaké události nový půvab [3]
rozdávat ji - nečekaná návštěva [5]
rozsypat - dá se očekávat přechodný hněv nebo smůla [3]
rozsypat sůl po stole - získáš důvěru svých známých a přátel [5]
solit maso - znamená tvé velké zadlužení a splácení hypotéky [5]
vidět - je žádoucí pro každé počínání a záměr [3]
vysypati - nepohodneš-li se s manželem, opusť dům (40) [2]

Sup

viděti: zhoubná nemoc. [1]

Svatba

- je obvykle předpovědí smrti v rodině nebo v okruhu nejbližších známých [5]
- sen vyjadřuje přání (při sexuálních komplexech u žen a obzvlášť u mladých lidí) [3]
- Splnění tvého přání. (15) [2]
a hody velké se známými - budeš potřebovati pomoc [6]
a zpěv zpěváků - brzy velká radost a potěšení [6]
bohatá a kapela - nedaleko smutek [6]
bohatá a mnoho hostí - přátelé, kteří stojí mnoho peněz [6]
být jako host na svatbě - znamená, že zanedlouho budeš velmi zklamán [5]
dívat se na něčí svatbu - je symbolem neúspěchu v zaměstnání a nedorozumění v rodině [5]
jet na svatební cestu: přináší velké překvapení [3]
jí se zúčastniti: přátele míti, dobré zprávy obdržeti. [1]
mít: máte náklonnost ke kratochvílím [3]
mít svatební hosty: přijdete o mnoho peněz [3]
míti ji - radost veliká [6]
míti: ztráta. [1]
mladým lidem - symbolizuje brzké vdavky a ženitbu [5]
na ní se chystati: pocta. [1]
na ní tancovati:žal. [1]
oblékat si svatební šaty: nedorozumění v manželství [3]
pozorovat hosty na svatbě - předvídá radost, štěstí a zdraví [5]
pro nemocného člověka - věští brzké uzdravení [5]
při ní tančiti - Neztrácej důvěru a vyhýbej se nebezpečí. (43) [2]
při svatbě tančiti - nemoc (22,89) [7]
s hudbou zvonkovou - chudobu zapříčiní příbuzní [6]
sen o vlastní svatbě - věští brzké rozrůstání rodiny [5]
slaviti ji s cizí osobou - Dej pozor, ať tě někdo nepřipraví o štěstí. (6) [2]
stříbrná - Zažil jsi mnoho těžkostí, ale dočkáš se požehnání. (25) [2]
tančit na svatbě - znamená nepatrné neúspěchy v realizaci svých předsevzetí [5]
vidět - přináší žárlivost [3]
vidět svatební průvod - je předzvěstí nečekaného milostného vzplanutí [5]
viděti:žárlivost. [1]
Vidíte ve snu svatbu, nebo jste přímo účastníkem či novomanželem? Pokud vám i v reálném životě nebloudí hlavou myšlenka na svatbu, která by se ve snu odrážela, patrně jde o symbol možnosti spojení dvou myšlenek v jeden celek. [4]
zamilovaným - ohlašuje nepříliš trvalý vztah a nevěru [5]
započatá - ztráta majetku [6]
zlatá - Vzácná příležitost, abys upevnil své štěstí. (7) [2]

Svatební

šaty - Budeš mít výhodné obchody. (47) [2]
hostina - budeš slavit příjemné shledáni. (22) [2]
průvod - jsi milován a nevíš o tom, ale najdeš srdce, které ti přinese štěstí. (9) [2]
tabule - mnoho přátel tebe obklopí 46 [7]
tanec u sedláka - hádka 47 [7]
závoj - Tvá přáni se splní. (1) [2]

Svatého (Svaté, Světice)

viděti - dobré do budoucna, ale i smrt [6]
vzývati: požehnání při práci. [1]

Svázaný

býti - dluhy nebudeš moci platiti [6]
býti: na rande pozvaný býti. [1]
svazovati něco: soudní pře. [1]

Svědění

kůže chyby se dopustiti. [1]

Světlo

blikající - někdo ze známých je nemocen [6]
měsíční - máš se bráti cestou pravdy [6]
na bahnisku - nedej se svésti bludnými lidmi [6]
sluneční - máš se bráti cestou lásky [6]

Světlušky

létající v domě - osvícení moudrým člověkem [6]
z domu ulétající - zármutek a škoda z nemoudrosti [6]

Svíce

dohořívající - někdo z rodiny má namále života [6]
dvě hořící a kříž - vydáš svědectví [6]
hořící v domě - upadneš do moci člověka [6]
zhaslá, vyhořelá - smrt [6]

Svině

do jejich stáda hoditi kámen - dlouhá nenávist [6]
domácí kvičící - tajné pikle proti manželovi [6]
její maso jísti - nabudeš peněz prostřednictvím ženy [6]

Svlačec

Viz: Květiny;
- studentská láska s hubičkami [6]

Sýr

neuleželý jísti - budeš spořiti [6]
ovčí jísti - bude spořiti manželka [6]
ovčí tvrdý - peníze ti roznese manželka [6]

Tabák

šňupati - zostření vtipu [6]

Tabatěrka

- sousedské povídání [6]

Tabule

na ni křídou psáti - bude málo potravin [6]
viděti ji - mobilizace [6]

Tabulka

Břidlicová tabulka - nevěř paměti, poznávej vše [6]
nalézti břidlicovou tabulka - necudné myšlenky [6]

Taktovka

mávati s ní - budeš mnohým vládnout [6]

Talíř

viděti - je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba [6]

Tančírna

v ní se nacházeti - potupa 3 [7]

Tančiti

- máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života. (48) [2]
- tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče; tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně [3]
doma - vážná známost [6]
lehko a hezky - dobrý zdar 22. [7]
neobratně - zdar po namáhané práci [6]
sám tančit - při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně [3]
vidět - budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi [3]

Tanec

Viz: Tango;
na provaze - zvěstuje riskantní předsevzetí [5]
s pohledným partnerem - značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera [5]
sám tančit - předpovídá radost a Štěstí [5]
učit jiné tančit - věští brzkou romanci [5]
upadnout během něj - zvěstuje nemoc či zranění [5]
vidět tančící - značí tvou potřebu odpočinku a klidu [5]

Taneční mistr

- zábavy 6 59. [7]
nebo placený tanečník - máte dobré manýry [3]

Tanečník (tanečnice)

- příjemná známost 3 59 [7]
z povolání - pro ženu ztráta peněz [6]

Tango

Viz: Tanec;
tančit nebo vidět druhé tančit - uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat [3]

Těhotenství

vidět sebe těhotnou pro pannu - jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly [5]
vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu - znamená možnost porodit dvojčata [5]
vidět těhotnou - je signálem budoucího štěstí [5]
vysmívat se těhotné - zvěstuje velký smutek a starosti v rodině [5]

Těhotná

- žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt [3]
být - přání se splní [3]
žena - uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk (34) [2]
vidět druhé - příslib hmotného štěstí [3]
viděti ji - změna povolání [6]

Tekutina

cmrndati tekutinu - budeš mít močové těžkosti [6]

Tele

viděti: nerozumné kousky vyváděti. [1]
zápasiti viděti: z nemoci se uzdraviti. [1]
zlaté tele, klaněti se mu - chamtivost [6]

Tělo

černé míti - veřejná neúcta [6]
Čistiti si - zdraví a spokojenost [6]
churavé - ztráta majetku [6]
slabě tlustý člověk - větší schopnost do podnikání [6]
úplně nahé - buď nevinnost nebo také hanba [6]
vlastní viděti tlusté - zvětšení majetku [6]
zbodané nebo pihovaté - zbohatneš ve zlatě podle počtu pih [6]

Temno (Temnota)

Viz: Noc;  Tma;
- brzy zjistíš kde je východisko (20) [2]
v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti. [1]
z ní na světlo vyjíti: vysvobození z velkého nebezpečí. [1]

Těsnost

cítiti - chvíle úzkosti [6]

Štětina

viděti: překážky v podnikání. [1]

Tetřev

- slepota v lásce [6]

Tchoř

viděti: ošklivá nemoc. [1]

Tchyně

- pošmourné počasí [6]

Ticho

- hádka [6]

Štika

Viz: Ryba (y);
- prohnaný člověk [6]

Štípati

někoho - rozpustilost [6]

Štír

- lstivý protivník [6]
štípne-li ve snu - protivník zle tebe pohaní [6]

Štít

bílý - budeš prchlivým vedoucím [6]
černý nebo šedý - budeš energickým vedoucím [6]
červený - nikdo ti neublíží [6]
domu zřícený viděti: nešťasné úmrtí. [1]
míti - budeš spravovati mnoho lidí [6]
modrý - budeš nemocný [6]
Viděti:Štít je nezbytnou součástí zbroje - před čím se chráníte? Co k ochraně používáte? Skrýváte se? Je tím štítem nějaký člověk, za kterého se schováváte nebo vy bráníte někoho jiného? [4]

Tlumok

zavazovat: nastávající cesta. [1]

Tlustý

býti: nečekané bohatství. [1]
tlusté děti míti: znamená dobrý rok. [1]

Tma

Viz: Noc;  Temno (Temnota);
- duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou; člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc [3]
- nejistota, zrada a úklady [6]
být v temnotě - nutně potřebujete radu jiných [3]
být ve tmě a nemoci najít cestu - je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek [5]
být ve tmě s mnoha lidmi - ohlašuje protistátní spiknutí [3]
být ve tmě v podzemní kobce, sklepení - můžete očekávat útok na vaši osobu [3]
ustupující tma a objevující se světlo - předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace [5]
zdlouhavá nemoc (30,67,83) [7]
ztratit se v ní - je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou [5]

Topas

Viz: Drahokam;
- podzim života [6]

Topiti

někoho viděti: vítězství nad nepřítelem. [1]
se: blahobyt,štěstí. [1]

Topol

Viz: Strom;
- cesta bez přítěže [6]

Továrna

Viz: Fabrika;
míti nebo viděti: dobré obchody. [1]

Trám

- záchrana v nouzi [6]

Tráva

ležeti na ní - výlet [6]
seděti na ní - láska [6]
sekati ji - budoucí štěstí [6]
viděti: mějte se na pozoru před lichvářem. [1]

Trh

- zisk [6]

Trn

- člověk mizerné povahy [6]
být jím opleten - dostati se do rukou zlých lidí [6]
choditi trním a bodnouti se do nohy - náhlá smrt [6]
jím býti píchnut: ukončení známosti. [1]
ovocný trh - vyhubování [6]
počervenalý - zlé ženy [6]

Trosky

hradu, na něšplhati: nebojácnost v každém nebezpečí. [1]
hradu viděti: zarmoucenost, truchlivost. [1]
hradu, z nich spadnouti:škodu utrpět. [1]

Trpaslík

sádrového viděti: nešťastný úmysl. [1]

Třapec

- nebezpečí z lásky [6]

Třešně

černé - nevítaná návštěva [6]
kyselé - lehká nemoc [6]
sladké - dobrá budoucnost [6]

Třináctka

- pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí [6]

Třtina

- velký majetek [6]
jež se rozhojnila na louce - rozhojní se i majetek [6]
míti jí mnoho - radost a majetek [6]

Tučněti

sám: bohatství. [1]

Tuk

jísti: nemoc. [1]
vařiti: ztráta, prohra. [1]

Tužka

viděti: dobré zprávy. [1]

Tvář

Viz: Obličej;
bez nosu: smrt. [1]
bledá: nemoc nebo úmrtí. [1]
hezkou v zrcadle viděti: splněné přání. [1]
mýti:žal. [1]
ošklivou míti: hodně starostí. [1]
ošklivou ve vodě viděti: nepřátelství. [1]
pěknou míti: dobrý průběh předsevzetí. [1]
pěknou potkati: hodně radosti. [1]
pěknou ve vodě viděti: dlouhýživot. [1]
tváře hubené: truchlivost, lítost. [1]
tváře tlusté,červené: dobré vyhlídky. [1]
zakrývat:špatné zprávy. [1]

Tygr

krmiti - budeš podporovati zlé vášně [6]
viděti - zlé vášně [6]

Tykve

jádra dávati jiným jísti - budeš podváděn [6]
jádra z ní jísti - budeš podvádět [6]
míti ve svém domě - připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš [6]
zelí z nich jísti - je-li někdo nemocen, bude zdráv [6]
zralé nebo nezralé viděti - práce bez výdělku [6]

Úběl

- čistota v lásce [6]

Ubohý

býti: den plný starostí. [1]

Ubrousek

- dobrá hostina, kterou si nezasloužíš [6]

Ubrus

- dobře míněná hostina [6]

Úcta

jiným prokazovati: ponížení, pokoření. [1]
přijímati: příznivé přijetí. [1]

Účet

- nesnáze [6]

Úd

hoří-li úd - velmi dlouhá nemoc v rodině [6]
těla nahý - nevinnost nebo nestydatost [6]
useknutý - tvá povaha se změní [6]

Udatnost

u ženy - síla [6]

Údolí

- slzy [6]
zelené - radost [6]

Uhlí

Na žhavém uhlí seděti - neurčité sezónní zaměstnání [6]

Uhlíř

- nepřízeň [6]

Úhoř

Viz: Ryba (y);
- budeš jednati s advokátem [6]
mrtvého viděti: zármutek a mrzutost. [1]
staženého viděti: z vězení se osvoboditi, vysvobození z nesnází. [1]
z vody tahati: znamená konec nemoci, uzdravení. [1]

Ucho

jedno viděti - zvědavá sousedka [6]
krásné a větší - dobré zvěsti [6]
má-li žena zakryté - cizoložství [6]
menší než máme - příbuzenstvo upadne do dluhů [6]
na ně slyšeti - hřích [6]
podrápané - velká škoda ze strany příbuzného [6]
prašivé - škoda od příbuzného [6]
uřezané - tvému majetku je odzvoněno [6]
velké míti - velmi tě potěší přátelé, zvláště ženy [6]
zakryté - lež [6]

Ulice

slepá - tvůj záměr ztroskotá [6]

Šumění

vody: neštěstí na cestách. [1]

Umrlec

choditi s umrlým - jistě přijdou lepší časy [6]

Umyvadlo

mosazné nebo měděné viděti: věrnost. [1]
v něm se mýti: splacení viny. [1]

Únos

neočekávaná rychlá svatba. [1]

Uraziti

se :přízeň a blahovůle. [1]

Úroda

dovézti domů: dědictví. [1]

Úřad

čestné úřady přijímati - pomluvy [6]
čestné úřady rozdávati - dojde tě dobrá zvěst [6]
obdržeti nebo zastávati: ztrátu utrpěti. [1]

Ústa

Viz: Rty;
škaredých barev - křivé nařčení [6]
krásné barvy - spokojenost a vzorné manželství [6]
křivá - křivopřísežnictví [6]
odplivující - odpor [6]
otevřená - žvatlavost [6]
strupatá - zlé příhody v domě a hádky [6]
zavřená s masitými rty - smyslnost [6]
zavřená s tenkými rty - krutost [6]

Ústřice

- vždy bída [6]
jísti - možná smrt [6]
viděti nebo jísti: úspěch v podnikání, sťastné těhotenství. [1]

Uvězněný

býti: ztráta štěstí. [1]

Váček

prázdný najíti: nevděk. [1]
s penězi najíti:žádný zisk. [1]

Vada

v těle, v obličeji - dobrota srdce [6]

Váhy

nerovné - prohraješ při soudní [6]
pěkné a lesklé - spravedlivý soudce [6]
vyrovnané viděti - vyhraješ při soudní [6]
zlomené - smrt [6]

Válka

Ocitli jste se ve snu ve válce nebo ji pozorujete? Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí a vědomí nebo mezi vaším intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života. [4]

Valy

zdá-li se o nich ženě - dobré postavení muže [6]

Vápno

vyhlídka na vysoké výdaje. [1]

Vavřín

- umělecká sláva [6]

Váza

- ucházení se o přízeň [6]

Vázati

- rozejití, rozloučení, rozvod [6]

Včela (y)

jejich bzukot a rojení - svatba [6]
jejich roj - stálé bohatnutí [6]
med sbírati viděti: dostati dobrou radu. [1]
od nich bodaný býti: brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli. [1]
pracovati viděti: dobře se míti. [1]
rojící se na stromě viděti: posílení lásky a věrnosti. [1]
rojící se viděti: popletené záležitosti. [1]
úl viděti: blaženost, prospěch. [1]
viděti: dobré znamení. [1]
ztratiti se i úl - zchudnutí [6]

Vdávati

se: potíže, neštěstí, chudoba. [1]

Veš

- bohatství z nečistých zisků [6]

Věž

hořící - starý a ctěný muž zemře [6]
jí nahoru stoupati - tvůj život myšlenkově bude naplněn [6]
jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní otvory - budeš mít dar ducha [6]
Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mít štěstí při řešení svých starostí. Stoupat na věž znamená, že jste čestní a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabídka. Pokud ve snu věž boříte, nejspíš budete [1]
vysoká - vysoké stáří a dosažené cti [6]

Večer

štědrý večer - obdarování a rodinné štěstí [6]

Vědec

viděti nebo s ním mluviti: podvedený býti. [1]

Vejce

červené viděti: hněv, požár, úmrtí přítele. [1]
jísti: otcem se státi a tímšťastný býti. [1]
žluté viděti: vážná nemoc. [1]
míchaná vejce - klepy o tajené nemoci [6]
míti: výhra, domácí pohoda. [1]
najíti:ženichem nebo nevěstou se státi. [1]
nakládati vejce, okurky, ovoce atd. - bude v zemi drahota [6]
rozbité viděti: ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem). [1]
shnilé rozbíti: do zlýchřečí se dostati. [1]
spadnout nechati: nesvornost. [1]
viděti nebo koupiti: úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhýživot. [1]

Velbloud

seděti na něm a rychle jeti - rychlá smrt [6]
sestoupiti z jeho sedla - nemoc i uzdravení [6]
viděti: neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti. [1]

Vemeno

krávy viděti: požehnání, dárek. [1]

Věnec

žlutý - nemoc smrtelná [6]
z červených růží - zlá nehoda [6]
z dubového listí dostati: vyznamenání. [1]
z hlavy někomu vzíti - přebereš jeho zaměstnání, majetek [6]
z klasů na hlavě: vyznamenání. [1]
ze zlata na hlavě - důstojenství [6]
ze zlata na hlavě míti a nechat spadnouti - hanba [6]
ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen - vše se zakryje [6]

Vepř

bíle oblečený - tajné nectnosti [6]
bíti ho - pokárání za neslušnost [6]
hladiti ho - tajná láska [6]
chytiti ho - někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře [6]
pařiti vepře - pozemské radosti [6]
viděti ho - dobře pochodíš [6]

Verpánek

- podnikání s málo penězi [6]

Věřitel

viděti nebo jeho návštěvu očekávati: dobré, ale obtížné obchody sjednati. [1]

Veselost

ve spánku: neklid, nepokoj. [1]

Vesničan

chudého navštíviti: o úctu přijíti, pohrdání zakusiti. [1]
mluviti viděti: veselé dny přijdou. [1]
zámožného viděti: znamenáštěstí. [1]

Veverka

od ní býti pokousán: znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti. [1]
viděti: znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě. [1]

Vězeň

býti - oženit se [6]
býti a hlídán zlým strážcem - nastěhuje se k vám tchyně [6]
býti propuštěn do civilu - sejde ze svatby [6]

Vězení

do něj býti veden:štěstí, zdraví. [1]
v něm býti: útěcha od přátel. [1]
viděti: klid získati. [1]
z něj propuštěn býti: nemoc, smrt. [1]

Vidlička

míti, nebo viděti: oklamán(a) býti. [1]

Vikev

rostoucí v domě - různice, hádky, pláč [6]
vařenou jísti - nemoc a zármutek [6]

Víko

Viz: Poklop;
odklopiti - narození dítěte [6]
zavříti - smrt [6]

Víla

viděti nebo s ní mluviti: velkéštěstí ve všem. [1]

Vinice

bílé hrozny sbírati mimo vinobraní - velký zisk [6]
černé hrozny sbírati mimo vinobraní - zisk [6]
sbírati bílé hrozny - vyšetřování na svobodě [6]
sbírati černé hrozny - hrozí ti vězení [6]
sbírati v ní hrozny - tesknost a zármutek [6]
viděti v čas zrání bez hroznů - bezdětné manželství [6]

Víno

Viz: Alkohol;
bílé - zdraví až na některé menší nemoci [6]
červené popíjeti: Vězte, že při přijímání jsou víno a krev zaměnitelné symboly. [4]
Červené víno je duchovní symbol pro život [4]
čisté píti - peníze a majetek bez práce [6]
mošt píti - k penězům přijíti prostřednictvím ženy [6]
muškátové víno - myšina v domě [6]
opíti se jím a hádati - soud [6]
rozlijete víno někoho jiného: mohli jste prolít jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyňské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe. [4]
rozlité víno vlastní: může znamenat sebeobětování. [4]
s vodou píti - stálé peníze [6]
silné a opíti se - budeš podplácen [6]
ze sudu crčící - hádka v domě [6]

Vítr

horký - nemoc a zármutek [6]
jak se opírá do zad na tvé cestě - bude ti dána pomoc [6]
jak strom láme - snížení platu [6]
když fouká vítr - svár [9]
náhlý a silný, uragán, smršť - katastrofa [6]
severák - přijdeš o majetek [6]
tě nese na jiné místo - v cizině zbohatneš [6]

Vlajka

nésti: úctu získati. [1]
vlající viděti: nebezpečí, blížící se neštěstí. [1]

Vlak

být přítomen železničnímu neštěstí: od vzdáleného přítele dostanete špatné zprávy [3]
být v uhánějícím vlaku: symbolizuje obavy a potíže, které které se na konec ukáží být důvodem tvých zisků [5]
jet s ním: značí dobrý a rychlý postup [3]
lokálka - mnoho času přejde, než dostaneš dopis [6]
nákladní vlak: znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení majetku [5]
ocitnout se v lůžkovém vagónu varuje před nemilou společností, která může způsobit tvé finanční stráty. [5]
osobní - obdržíš dopis [6]
prázdný vlak: znamená brzké nezdary a problémy doma [5]
rychlík - dostaneš dopis expres nebo telegram [6]
spěchat na vlak: ukazuje na mnoho novinek [3]
stojící vlak: věští nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní překážky [5]
uhánějící: znamená životní změny [5]
vidět ho vyjíždět z tunelu: dozvíte se tajemství o sobě samém [3]
vidět: předzvěst rozloučení [3]
vystoupit z vlaku: dosáhnete svého cíle [3]
zmeškat vlak: chcete dosáhnout něčeho nemožného [3]

Vlas (y)

Viz: Kadeře;
barviti šedý na černo - veřejná hanba [6]
barviti na rusý - úbytek majetku [6]
cizí nositi: nemoc na blízku. [1]
cuchati dívce - naděje na potěšení [6]
cuchati stařeně vlasy - dlouhé vyjednávání [6]
červené míti: nepřátelé na blízku. [1]
Česati si je - péče o něco, dobrý pořádek [6]
česati:štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti. [1]
dlouhé míti: vážený a oblíbený býti. [1]
šedé míti: starostmi obtížen býti. [1]
hezkéčerné míti: zdraví. [1]
jež padá - starosti [6]
kadeřiti - návštěva spolku nebo divadla [6]
na jinou barvu barviti - lež [6]
Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem "plavete". Možná jste jen příliš uvolnění a flegmatičtí k dění okolo sebe. Pokud se vám vlasy omotávají kolem těla a dusí vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu. [4]
rozcuchané míti: rodinné rozepře. [1]
stříhaný z tvé hlavy - oloupení, škoda [6]
stříhaný, zdá-li se ženě - rozvod [6]
stříhaný, zdá-li se panně - pozbytí panenství [6]
stříhati si nechati: nepříjemnostem se vyhnouti. [1]
ustřihnouti: ulehčení od starostí. [1]
více jich rozpuštěných - choroba [6]
ztratiti: zléčasy zažíti. [1]

Vlaštovka

- štěstí, obrana [6]
její mlčení - nedobré zprávy [6]
její štěbetání - dobré zprávy [6]
jejich houf, jak odlétají - nebezpečí [6]

Vlk

bojovati s ním - soud nebo věřitelé [6]
býti jimi obklopen - pozor na lichváře [6]
býti jimi pronásledován - tvá spása je v rychlém jednání [6]
je honiti pomocí psů - zbavíš se nadobro zlého člověka [6]
ovci v tlamě nesoucí - sňatek z rozumu [6]
viděti ho - budeš poškozen od lakomce [6]

Vlna (látka)

ovčí bílou najíti - hotovost ve zlatě [6]
ovčí do bytu přinesou - ztracené peníze se ti navrátí [6]
ovčí vyrvati z ruky - ztráta majetku [6]
přísti ji - daleká cesta s mnoha příhodami [6]

Vnitřnosti

břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti [9]
viděti: radost a láska. [1]

Vnuk

získati: stálý blahobyt. [1]

Voda

- stav a kvalita odpovídá vašemu duševnímu stavu [3]
- znamená city. [4]
čistá - dobře [8]
čistá - pravda [6]
čistá voda - znamená mnoho potěšení a nečekané rozmnožení majetku [5]
chodit po ní - znamená úspěch a zdar v podnikání a štěstí v lásce [5]
choditi po ní: Navzdory všem zvítězíš. (49) [2]
jasná a tichá - znamení velkého štěstí (30,71) [7]
kalná - nepravdy [6]
kalná - zlo znamená [8]
kalná: Kdo nemá míru, znepříjemňuje si život. (16) [2]
kalná nebo bouřlivá - nemoc (86) [7]
kalná voda - varuje před nebezpečím a věští smutek a osamělostí [5]
klidná, nezčeřená hladina - reprezentuje hlubokou studnici vašich citů. [4]
kola na vodě - pravdivý dopis od člověka zapomenutého [6]
minerální voda - znamená nečekané štěstí při uskutečňování tvých plánů a záměrů [5]
nosit v nádobě vodu - znamená nečekané štěstí a zlepšení v podnikání [5]
opařiti se: I v malých věcech buď opatrný! (40) [2]
padnouti do vody - pronásledování a svízele [6]
pít ji - znamená významné ztráty v podnikání [5]
pít kalnou vodu - je předzvěstí těžké nemoci [5]
pít teplou vodu - je znamením menších zdravotních potíží nebo nevelkých rodinných problémů [5]
po vodě choditi - šlapeš po pravdě [6]
pobývat nad rozvířenou vodou - věští brzkou smrt v rodině [5]
ponořiti se do ní: Někdo tě chce podmanit, ale nedáš se. (42) [2]
proudící - poukazuje na temperament a silné emoce. [4]
přebroditi: Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno. (36) [2]
rozlíti ji: Klameš sebe. (10) [2]
rozvířená - znamená nebezpečí ve tvém okolí [5]
rozvodněnou viděti - neštěstí (88) [7]
se opařiti - hněv (14,24,85) [7]
sladkou píti - nedostatek (2,22,86) [7]
spadnout do kalné vody - upozorňuje, že v blízké budoucnosti uděláš mnoho chyb, které zapříčiní tvůj smutek a lítost [5]
spadnout do studené vody - je varováním před falešnými lidmi ve tvém okolí [5]
spadnouti do ní a topiti se - ztráta práce [6]
státi u vody - zoufání [6]
stojatá: váš citový život stagnuje nebo neexistuje. [4]
stoupající kolem domu - naznačuje vítězství nad konkurenty [5]
studená - velmi chladné přivítání [6]
studená: Úspěch je na dosah. (21) [2]
studenou píti - dobré (4) [7]
studenou píti: Tvé tělesné zdraví je dobré. (49) [2]
svěcenou se kropiti - žal (2) [7]
teplou píti - zlé (39) [7]
teplou píti: Chybí ti zdraví, jdi k lékaři. (6) [2]
v botách - nezoufej [6]
v čisté vodě se koupati - zdraví (54)  [7]
v kalné neb bahnité chodit - nemoc [6]
v kotli vařit viděti - nebezpečí (49) [7]
v putně na zádech nésti - neštěstí (47) [7]
valicíse na Vás - pozor dost velké neštěstí [8]
vařící: Nebuď náruživý, kroť svůj temperament! (9) [2]
ve vodě státi a mýti se - velká práce (8) [7]
vedle vody jíti (ženatému a vdovci) -nepříjemnosti (2,38) [7]
vedle vody jíti (zamilovanému) - jest dobrým znamením (2,38) [7]
vidět čirou: příslib úspěchu a zisku [3]
vidět kalnou nebo špinavou: předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů [3]
vodnatelnost - velká nemoc tě očekává (69) [7]
vodou se břísti - potupu (4,29,69) [7]
Vodu nabírati - dopíditi se nějaké (6) [7]
vylévat ji - znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení nebo menší, ale nepříjemné zdravotní potíže [5]
vylévati - škoda (7,22) [7]
vyrazivší náhle ze stěny, sloupu - pláč celé rodiny [6]

Vodní

had - nemoc šťastně přetrpíš (45) [7]
kolo viděti - brzké převzetí nějakého obchodu (12) [7]
muž - vyhledáváš mnohé nepříjemné věci (75) [7]
pták - neštěstí (16,21) [7]
roura - nepříjemné setkáni (22,51) [7]

Vodní hladina

vidět klidnou hladkou: příslib bezstarostných dnů [3]
vidět neklidnou zčeřenou: přináší dny plné starostí [3]
vidět se v ní jako v zrcadle: sám sebe v nějaké věci oklamete [3]
vidět zrcadlit se v ní jiné předměty: přináší klam nebo zklamání [3]

Vodomet

viděti - naděje (25) [7]

Voj

- chop se první věci, která se ti namane [6]

Volat (volání)

slyšet - ohlašují se nějaké novinky [3]
slyšet - smutek v tvém domě (13) [2]
slyšet volání - je znamením, že máš očekávat těžkou nemoc nebo smrt [5]
slyšet volání nežijícího člověka - brzy tě potkají mnohá neštěstí, kterým nebudeš schopen čelit [5]
slyšet volat své jméno - vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem [3]
volání druhých - čeká tě dobrá zpráva (36) [2]
volat někoho - upozorňuje na nepřátele, kteří se snaží za každou cenu překazit tvé plány a záměry [5]

Volavka

- nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas [6]
její maso jísti - zdraví [6]
v domě chodící - radost a veselí [6]
v domě spící - nemocný se určitě uzdraví [6]
viděti ji - dobře vědí o tvé práci i úmyslech [6]

Voňavka

cítiti ji - dobré jméno a čest mezi lidmi [6]

Vosa (y)

v příbytku - návštěva cizího člověka za loupeží [6]

Vous (y)

černý a pěkný míti: dobré zdraví. [1]
červený míti - faleš a nenávist [6]
červený míti: falešní přátelé. [1]
dlouhé na bradě - zvýšení majetku [6]
dlouhé na bradě u ženy - zármutek té ženy [6]
dlouhý míti: výhra, stěstí. [1]
šedivé na bradě - hanba veřejná [6]
hrozně dlouhé na bradě - pronásledování věřitelů [6]
husté na bradě - čest i majetek [6]
na bradě holiti - zahanbení [6]
vousy na bradě chudého - dluhů ti přibude [6]

Vozka

viděti: zlost, roztržka. [1]

Vrabec

vrabčí čimčarání - dobrý přítel ti domluví [6]
vrabčí čimčarání v domě - klepy od vlastních lidí [6]

Vrána

jako člověk hovořící - rvačka i vražda [6]
její maso jísti syrové - těžká nemoc [6]

Vrata

otevřená - proveď cestu [6]
zavřená - odlož cestu [6]

Vřesoviště

suché viděti: zmařeny všechny naděje. [1]
zelené viděti: znamená poslední paprsek naděje. [1]

Vůl

černého viděti - velké štěstí [6]
jeho kůži najíti - moho peněz za pomoci vlivného člověka [6]
mnoho jich do domu - zbohatnutí [6]
prodati - ztráta místa [6]
trknouti - pokuta [6]

Vůz

i s koňmi spadne do jámy - smrt [6]
krásný viděti a sednouti si do něho - zbavíš se starostí [6]
nákladní viděti - dobré a trvalé zaměstnání [6]
nákladní viděti: čilý pohyb v obchodech. [1]
rychle letí s tebou vpřed - těžká nemoc [6]

Vydra

chytiti: dobré obchody. [1]

Výhra

získati: příjezd přítele očekávati. [1]

Žvýkačka

Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček nebo jiné podivné hmoty, kterou nelze ani spolknout ani vyplivnout? Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání? [4]

Výskati

si : neštěstí a truchlení. [1]

Vznášení

Vznášejí se kolem vás ve snu věci a těžké předměty, které ve skutečnosti létat nemohou, zatímco vy stojíte jako přikovaní na zemi? Zeptejte se sami sebe, co vás tíží. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku. [4]

Zabíti

- spácháš křivdu [6]
přítele - přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš [6]

Záclona (y)

krásné v domě - radost, majetek i uznání [6]
rozprostřené po domě - povýšení [6]
spálené, potrhané - smrt úrazem [6]
viděti: úspěšné obchody. [1]
za ní se ukrývati: pozor na podvod. [1]

Zadek (Zadnice)

ženský viděti: malichernostmi se zabývati. [1]
svůj viděti: zmatek v obchodech. [1]

Zahrada

hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody. [1]
Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že je to váš vnitřní život. Všímejte si, jak je upravená. Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného. Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí. Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany. [4]
s vysokým plotem viděti: zamítnutížádosti. [1]
zanedbanou viděti: falešnými rádci obklopen býti. [1]

Záchod

rozmrzelost, nuda. [1]

Zajetí

do něj se dostati: podvod. [1]

Zajíc

chytiti ho - za manželku chtít lehké děvče [6]
jísti: spokojenost. [1]
pečeného ho jísti - zlá pohlavní nemoc [6]
po něm něčím hoditi - žena se ti časem zprotiví [6]
stříleti:šťastný býti. [1]
viděti: strach. [1]

Zakopati

něco - ztráta štěstí [6]

Záloha

žádati ji - budeš jednati se sprostým mužem [6]

Zámek (zabezpečovací zařízení)

mazati - sledování, překvapení [6]
otvírati - krádež [6]
rezatý - domácnost, kde nestojí o návštěvy [6]
visací na dveřích viděti - nejsi vítán tam, kam chceš jíti [6]
zavírati - dovolená [6]

Zametat

světnici: nemoc. [1]

Zápach

silný: nevěrnost, proradnost, faleš. [1]

Zarmoucen

býti: přátelé přijdou. [1]

Zásuvka (y)

vytažené - svatba nebo dědictví [6]

Zátka

- to, co důležitého víš, dále nepovídej [6]

Zatmění

slunce viděti: válka, těžká doba. [1]

Závin

jablkový závin - brzké nabytí ztracených sil [6]

Závoj

- kupuješ zajíce v pytli [6]

Zázvor

v pytlíku - najdeš peníze [6]

Zbraň

nabíjeti střelnou zbraň - k rozhodnému slovu se připrav, přichystej [6]

Zbrojnice

viděti: válka a nepokoje. [1]

Zeď

hřbitovní - blízký pohřeb [6]
Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti. [4]
vysoká - vyšetřovací vazba, vězení [6]
zbořená - osvobození [6]

Zelenina

syrovou viděti nebo jísti: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc. [1]

Zelí

jísti kyselé s octem - žalost [6]
nedobře vařené - zármutek [6]
vytrhávati a vyhazovati - zbavíš se zármutku [6]

Zem

černou viděti: nepříjemnost, neštěstí, zármutek. [1]
kopati zemi - stavba nebo pohřeb [6]
lutou, sluncem zalitou viděti:štěstí, úspěch, věrné přátelství. [1]
obdělávati: přírůstek do rodiny. [1]
padnouti na zem - můžeš dosáhnouti výhry [6]
padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest - pohroma a zmatek [6]
s ní mluviti: velké bohatství. [1]

Zeměkoule

viděti: velká cesta, brzká ašťastná svatba. [1]

Zemětřesení

cítiti: znamená změnu, slušnost. [1]
pouze v domě - velké daně [6]
v domě a cosi se zlámalo - skrytá krádež [6]

Zimostráz

Viz: Květiny;
- předpovídá se ti vysoký věk [6]
zelený viděti: pevné naděje. [1]

Zlatiti

něco - příliš vábné líčení na úkor pravdy [6]

Zlato

na sobě nositi: těkavost, nestálost. [1]
platiti zlatem: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech. [1]
rozdávati: svatbu chystati. [1]
rozpouštěti - nebezpečí popálení [6]
rýžovati - nebezpečí od zlých lidí [6]
v zemi nalézti, odnésti a schovati - křivé nařčení [6]
viděti nebo míti: znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech. [1]
Zlaté a stříbrné zboží vlastniti: lichotníky okolo sebe míti. [1]
Zlaté mince viděti, přijímati: věrná láska a brzká svatba. [1]
Zlato ukrásti: úctu nebo milého(ou) ztratiti. [1]
Zlato v prutech dostati: nepříjemnosti, ztráta. [1]
Zlatou rybu viděti: překážky v obchodech. [1]
Zlatý důl objevit: jistá výhra. [1]
ztratiti: okraden nebo v obchodech podveden býti. [1]

Zloděj

vstoupiti viděti: stěstí a jistota v obchodech. [1]

Zlomení

něčeho - rozejíti se [6]

Zmije

Viz: Had;
- nemoc (15) [7]
být jí uštknut: zničené štěstí [3]
být uštknut zmijí: varuje před upadnutím do vážných finančních problémů [5]
hladit ji: varuje před nebezpečím, které ti hrozí [5]
honit zmiji: staneš se závislí na jiných [5]
chytat zmiji: překonáš všechny potíže [5]
útočící zmije: naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel [5]
vidět ji:tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty (47) [2]
vidět: znamená nešťastnou lásku [3]
zabít ji: předzvěst usmíření [3]
zabít zmiji: brzy se zbavíš falešných známých a přátel [5]

Zmrtvýchvstání

viděti: vysvobození z bídy. [1]

Znečištění

Znečistiti se: nevěra. [1]
Znečištěn býti a očistiti se: z nebezpečí se dostati. [1]
Znečištěn býti: zlá pomluva. [1]

Zneuctěn(a)

býti: neštěstí ve všem. [1]
býti veřejně: neštěstí a pokles v obchodech. [1]

Zpěv

slyšeti: dobrá zpráva. [1]

Zpívat

krásně - radost, veselí, chvála [6]
krásně a náhle zmlknouti - teskný život [6]
krásně a změniti hlas - náhlé neštěstí, úraz [6]

Zpovědník

viděti ho, jemu se zpovídati: nejasné obchody napraviti. [1]

Zrno

ječné zrno - nevtírej se do cizích záležitostí [6]

Zrzavý

viděti ho - zdaví, štěstí [6]

Zřícenina

viděti ji - úpadek [6]

Zub (y)

- chápat jako sexuální symbol [3]
bezvadně čisté zuby - symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě [5]
bílé - starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře! (5) [2]
bolavé míti - starost 72 [7]
bolesti zubů - jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání [5]
být na vyšetření zubů - znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů [5]
čistit si zuby - znamená těžko boj o udržení svého majetku [5]
dostati - Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí. (34) [2]
drkotající zuby - věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných [5]
falešné - Svědomí ti ukáže pravou cestu (6) [2]
hořejší stolička - značí děti, chlapce, dolejší dcery [6]
jinému trhati - krádež 12 [7]
krásný a běloskvoucí - příbuzenstvo zbohatne [6]
mít špatné nebo uvolněné - ukazuje na hmotné ztráty [3]
mít pěkné - příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu [3]
mít umělé zuby - znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám [5]
mít vybité zuby - předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci [5]
nechat si plombovat zuby - znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů [5]
nechat si vytrhnout - budete vtaženi do trablů druhého [3]
nechat si zaplombovat - ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem [3]
někomu druhému vytrhnout - budete těžit z tísnivé situace druhého [3]
špatné - Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě. (26)  [2]
špatné zuby - naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů [5]
pěkné bílé míti - stálé zdraví 6 19 37 [7]
špičák zlomený - přítel onemocní [6]
plombovati - Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány. (17) [2]
pokryté zubním kamenem - zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici [5]
používat párátko - budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací [3]
přerostlé - Nedej se špatně ovlivňovat! (6) [2]
sám mít falešné zuby - dosáhnete zdánlivého zisku [3]
sám si vytrhnout - znamená falešnou spekulaci [3]
trhat zuby - znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží [5]
trpět bolestí zubů: nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu [3]
vidět falešné zuby u druhých - varování před nějakým podvodníkem [3]
vidět párátko - příslib finanční úlevy [3]
vidět pěkné zuby u druhých - příslib zámožných přátel nebo známých [3]
vidět u druhých špatné nebo uvolněné - přináší nevýhodnou známost nebo vztah [3]
vidět zubaře při práci - přítel vám pomůže z prekérní situace [3]
vylomený zub věští ztrátu zdraví [5]
vypadávající - přináší nemoc nebo zevní zábrany [3]
vypadlý - smrt [6]
vypadnouti - Dovíš se o úmrtí. (16) [2]
vyžraný viděti - nemoc 33 71 [7]
vytrhnouti - Zlí lidé chtějí tě zničit. (31) [2]
z úst vypadnout viděti - smrt 66 [7]
zlaté - Nechlub se svými úspěchy! (5) [2]
zlaté zuby - věští bohatství a dostatek [5]
ztratit je - upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí [5]
ztratiti - neštěstí 82. [7]

Zvěř

Viz: Zvířata;
býti pronásledován divokou zvěří- máš hříchy [6]
divokou honiti - pochvala [7]
hubenou viděti - nemoc (32,58,88) [7]
jakákoliv - štěstí u velkých osobností (68) [7]
lovit ji - znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce [5]
lovná zvěř - znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí [5]
řvaní divé zvěře - vášně [6]
tučnou viděti - škoda (43,79) [7]
vidět lesní zvěř - znamená úspěch v plánovaných záležitostech [5]
zápasiti s divokou zvěří - přemožení vlastních chyb [6]

Zvěřina

- bohatým nepřízeň, chudým neštěstí (86) [7]
- můžete si zaznamenat pěkný majetek [3]

Zvěřinec

- nenadálý výjev (37) [7]
- uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný (2) [2]

Zvířata

Viz: Zvěř;
- zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu [3]
divoká - čelí k budoucímu neštěstí (68)  [7]
divoká - Hrubost a sprostota lidem neprospívají. (19) [2]
divoká zvířata - daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty [5]
domácí zvířata - klid a harmonie doma a spokojenost v lásce [5]
hladit je - varuje před účastí na nejistých projektech [5]
krmit zvířata - štěstí a život v dostatku [5]
krmiti - Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta. (37) [2]
krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu [9]
krotiti - Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit. (1) [2]
mluvicí - Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty! (33) [2]
mluvící zvířata - znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání [5]
mnoho divokých, ale ochočených - vydáte se v nebezpečí [3]
pasoucí se - Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze. (36) [2]
pasoucí se zvířata - jsou znamením věrných a poctivých přátel [5]
velké množství zvířat - problémy a obtíže v zaměstnání [5]
vycpaná - Chceš si získat úctu, která ti nepatří. (30) [2]
vycpaná zvířata - znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině [5]

Zvon (Zvonek)

jeho hlas silný - dlouhý život [6]
jestliže s ním zvonila žena - obávej se zlé pověsti [6]
malý - co víš, nepověz [6]
padající - oheň [6]
viděti: odvaha v podnikání. [1]
zvonek elektrický: vyrušení [6]
zvonící - poplach [6]
zvoniti slyšeti: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky. [1]

Zvonice

viděti:štěstí, moc,čest. [1]

Zvraceti

dobrovolně a bez bolesti - obchod k zlosti [6]
žluč - uzdravíš se [6]
naschvál - spor o peníze v rodině [6]
násilím a vodu, na které budou kolečka - budou ti ukradeny peníze [6]
ve spaní - nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš [6]
Celkem 1991 hesel a 7035 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29332 lidí
 Moc se mi to líbí
 17708 (60,4%)
 Nic moc
 5851 (19,9%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5773 (19,7%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci