Funkce TimeStampToFormatDate

Klíčová slova: TimeStampToFormatDate, Date, Timestamp, MySQL
Rubrika: PHP
Následující funkce TimeStampToFormatDate slouží pro převod z formátu Timestamp(14) na řetězec formátovaný pomocí funkce Date(). Běžně používaná funkce při výpisu hodnot typu Timestamp v databázi MySQL.
 

// z YYYYMMDDHHNNSS na format
function TimeStampToFormatDate ($str_date,$format)
{
$year = SubStr($str_date,0,4);
$mounth = SubStr($str_date,4,2);
$day = SubStr($str_date,6,2);

$hour = SubStr($str_date,8,2);
$min = SubStr($str_date,10,2);
$sec = SubStr($str_date,-2);

$int_date=mktime ($hour,$min,$sec,$mounth,$day,$year);
$result = date ($format,$int_date);
return $result;
}

 
pokud např proměnná $datum_timestamp bude obsahovat řetězec ve tvaru YYYYMMDDHHNNSS v programu použijete jednoduché volání:
 

echo !Provedeno dne:".TimeStampToFormatDate($datum_timestamp,"d.m.Y H:n:s");

 
Autor: Jiří Provazník
Datum vydání: 29.11.2002 | Zobrazeno: 3593
Permanentní odkaz: Funkce TimeStampToFormatDate

Komentáře (0)
Přidej vlastní komentář:
Následující (běžně neviditelná) pole slouží pro vnitřní identifikaci systému. Pokud je vyplníte nebude možné váš požadavek na straně serveru zpracovat:
URL:
contents:
Website:
Pro odeslání vašeho komentáře použijte tlačítko "Odeslat". Toto tlačítko nepoužívejte:

Následující položky je vhodné vyplnit:
Jméno :
Email :
Web :
Místo :
Hodnocení:
Hodnocení jako pomocí hvězdiček
1/5= nejhorší, 5/5=nejlepší