Náhodný kód proti SPAMU v obrázku

Klíčová slova: ANTISPAM, Náhodný kód, Obrázek, Formulář, IMG, imageline, ImageTTFT
Rubrika: PHP
Jedna z možností jak udělat webový formulář bezpečnější proti spamu je zveřejnit antispamový kód pomocí obrázku. Jeho detekce je dosti složitá a většina automatizovaných spamovacích programů se tím nezabývá. Následující skript slouží jako vodítko jak takový obrázek s unikátním kódem vygenerovat:
 

 

// -------------------------------------------------
// ----- vytvoření obrázku a základní proměnné -----
// -------------------------------------------------
// ----- $zanky - obsahuje povolené znaky ----------
// ----- $delka - obsahuje délku kódu --------------
// ----- $kod - obsahuje vlasní kód ----------------
// ----- $cary - obsahuje počet matoucích čar ------
// -------------------------------------------------

$im = imagecreate(220, 40);
$font = "VeraMoBd.ttf";
$delka = 6;
$cary = 40;
$znaky = array ("A","B","C","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0");
$kod = "";

// -------------------------------------------------
//--- vytvoření náhodného kódu ---------------------
// -------------------------------------------------
for ($i=0; $i<$delka; $i++) {
$kod .= $znaky[rand(0, count($znaky)-1)];
}

// -------------------------------------------------
// --- Vykreslení kódu do obrázku ------------------
// -------------------------------------------------
// --- využíván je náhodná velikost, úhel a barva --
// -------------------------------------------------
for ($i=0; $i<$delka; $i++) {
$font_size = rand(13, 17);
$uhel = rand(-30, 30);

$color_black = ImageColorAllocate($im, 0, 0, 0);
$color_background = ImageColorAllocate($im, 250, 250, 250);
$color_font = ImageColorAllocate($im, rand(0, 150), rand(0, 150), rand(0, 150));

imagefill($im,0,0,$color_background);
$rozmer = imagettfbbox($font_size, $uhel, $font, substr($kod,$i,1));
$sirka = abs($rozmer[2]-$rozmer[0]);
$vyska = abs($rozmer[5]-$rozmer[3]);
$x = (imagesx($im)/2)-($sirka/2)+(rand(-5, 5))+((-$delka/2+$i)*25);
$y = (imagesy($im))-($vyska/2);
ImageTTFText($im, $font_size, $uhel, $x, $y, $color_font, $font, substr($kod,$i,1));
}

//------------------------------------------------------------------
//---- Matoucí čáry ------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------

for ($i=0; $i< $cary; $i++) {
$x1=rand(5,imagesx($im) - 5);
$y1=rand(5,imagesy($im) - 5);
$x2=$x1+rand(0,30);
$y2=$y1+rand(0,30);
$color_cara = ImageColorAllocate($im, rand(0, 150), rand(0, 150), rand(0, 150));
imageline($im,$x1,$y1,$x2,$y2,$color_cara);
}

//------------------------------------------------------------------
//---- Nastavení výsttupního formátu - dle podpory PHP Serveru -----
//------------------------------------------------------------------

if (function_exists("imagegif")) {
header("Content-type: image/gif");
imagegif($im);
} elseif (function_exists("imagejpeg")) {
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($im, "", 0.5);
} elseif (function_exists("imagepng")) {
header("Content-type: image/png");
imagepng($im);
} elseif (function_exists("imagewbmp")) {
header("Content-type: image/vnd.wap.wbmp");
imagewbmp($im);
} else {
die("No image support in this PHP server");
}

imagedestroy($im);
?>

 
 
Jako zdroj byly použity následující články a zdrojové kódy:
http://jaj.wz.cz/blog/jak-na-zabezpeceni-formularu-pred-roboty
 
Autor: Jiří Provazník
Datum vydání: 25.12.2006 | Zobrazeno: 4107
Permanentní odkaz: Náhodný kód proti SPAMU v obrázku

Komentáře (0)
Přidej vlastní komentář:
Následující (běžně neviditelná) pole slouží pro vnitřní identifikaci systému. Pokud je vyplníte nebude možné váš požadavek na straně serveru zpracovat:
URL:
contents:
Website:
Pro odeslání vašeho komentáře použijte tlačítko "Odeslat". Toto tlačítko nepoužívejte:

Následující položky je vhodné vyplnit:
Jméno :
Email :
Web :
Místo :
Hodnocení:
Hodnocení jako pomocí hvězdiček
1/5= nejhorší, 5/5=nejlepší