MetaWeblog API

Klíčová slova: MetaWeblog API, PHP,XML, XML-RPC Library
Rubrika: PHP

Již nějakou dobu uvažuji o využití blogovacích programů pro vlastní webové stránky. Proto sem se poohlížel o nějaké jednoduché implementaci, která by podobnou komunikaci dovolila. Jako nejschůdnější cestou se mě zdálo využít standardu Metaweblog API.

Jde o univerzální standard, který umožňuje komunikaci aplikací. Zejména se jej využívá při komunikaci s blogy. Umožňuje jak snadnou správu jejich obsahu tak a nastavení doplňujících informací. Základem komunikace je vzdálené volání procedur XML-RPC na cílové webové aplikaci. MetaWeblog API je rozšířením staršího Blogger API. To bohužel bylo navrženo jen pro jednoduché aplikace a některé věci proto nepotřebovalo. Proto bylo vytvořeno MetaWeblog API které jej podstatně rozšiřuje. Komunikace využívá HTTP protokolu, pomocí kterého dochází k přenášení XML informací pro obě zúčastněné strany.

Na straně WINDOWS aplikace se mě poslední dobou nejvíce zamlouvá aplikace WINDOWS LIVE WRITER. Tato aplikace umožňuje i napojení na blogy podporující MetaWeblog API. Na straně vlastního webu, psaného převážně v PHP, se mě nejvíce zamlouvalo využití XML-RPC Library for PHP (v 2.5) z KeithDevens.com. Jde vlastně o jednu unitu, která výrazně zjednoduší psaní kódu. Na stránkách je i jednoduchý příklad jak implementaci provést.

Vlastní dokončení implementace pak již znamenalo akorát zapsat několik procedur v PHP, které by odpovídali procedurám MetaWeblog API. Pokud si přece jenom nejste jisti s tím, jak by měli některé XML pakety vypadat, najdete určitě pomoc na následujících odkazech.

[1] XML-RPC Library for PHP (v 2.5) ... http://keithdevens.com/software/xmlrpc

[2] BLOGGER API 1.0 ... http://www.blogger.com/developers/api/1_docs/

[3] RFC: MetaWeblog API ... http://www.xmlrpc.com/metaWeblogApi

[4] metaWeblog API ... http://www.sixapart.com/developers/xmlrpc/metaweblog_api/

[5] Movable Type API ... http://www.sixapart.com/developers/xmlrpc/movable_type_api/

[6] Tři zajímavé články o MetaWeblog a ASP.NET od pana  T. Hercega

Snadnější publikování na webu
Princip MetaWeblog API
Jechoduchý MetaWeblog

Autor: Jiří Provazník
Datum vydání: 30.12.2007 | Zobrazeno: 4029
Permanentní odkaz: MetaWeblog API

Komentáře (1)
Jdu to zkusit… Ještě s napojením na Framework, to bude :)
Autor:Olda
Přidej vlastní komentář:
Následující (běžně neviditelná) pole slouží pro vnitřní identifikaci systému. Pokud je vyplníte nebude možné váš požadavek na straně serveru zpracovat:
URL:
contents:
Website:
Pro odeslání vašeho komentáře použijte tlačítko "Odeslat". Toto tlačítko nepoužívejte:

Následující položky je vhodné vyplnit:
Jméno :
Email :
Web :
Místo :
Hodnocení:
Hodnocení jako pomocí hvězdiček
1/5= nejhorší, 5/5=nejlepší